• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1032 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

888 Hits

Publicatie op:
Meer van deze auteur:
Iets sterkers

Iets sterkers

Het is al laat als Victor eindelijk eetcafé de Toog binnenstapt. Behoedzaam sluit hij de deur achter zich, alsof hij ergens is waar hij eigenlijk niet zou mogen zijn. Weifelend kijkt hij om zich heen. Ik wend mijn blik van hem af en denk aan Stefan, die thuis waarschijnlijk nietsvermoedend voor de televisie hangt. Buiten rivaliseert het broze, roze namiddaglicht met de dreigende schemering. Ik doe alsof ik Victor pas opmerk als hij plaatsneemt op de houten stoel tegenover me. Hij tikt met zijn vingers op het tafeltje en kijkt me doordringend aan. De Blik. Ik huiver.
“Koffie?” vraag ik. 
Hij schudt zijn hoofd. “Iets sterkers.” 
Ik wil mijn hand op de zijne leggen en vragen hoe zijn dag was, maar besluit dat het beter is van niet. “Ik denk dat we hiermee moeten stoppen,” zeg ik daarom. Victor negeert mijn woorden. 
“Ik ga alvast bestellen,” zegt hij terwijl hij opstaat. “Jij ook nog iets?” Ik knik. 
“Koffie,” zeg ik met gebroken stem. 


Het moet al bijna tegen twaalven lopen als ik op mijn rug in Victors bed lig en ademloos naar het plafond staar. Even eerder heeft Victor zich met een diepe zucht van me af laten rollen. 
“Ik ga slapen. Morgenochtend heb ik een verplicht sollicitatienummertje. Volgens mij wil de gemeente me aan het schoffelen krijgen. Blijf je vannacht?” 
Nu is het muisstil in de kamer, op Victors zachte gesnurk na. In dit gedeelte van de stad hoor je zelfs de levendige industrie niet zuchten. Voorzichtig kom ik overeind. Het bed kraakt zachtjes. Zijn ademhaling stokt even, om direct weer over te gaan in het vertrouwde geronk. Ik verzamel mijn hakken, jurk en ondergoed van de vloer en sluip stilletjes het slaapvertrek uit. Mijn panty laat ik voor wat het is.

Voor de tijd van het jaar is het fris buiten. Met gehaaste, ietwat onvaste passen loop ik weg van Victors huis. De troosteloze bloemkoolwijk wordt omlijst door een netwerk van torenhoge elektriciteitsmasten en donkere, uitgestrekte polders. Even lijkt het alsof de hoogspanningsleidingen weekhartig klagen onder de struise wind. Beelden van eerder op de avond dringen zich aan me op. Hoe de koffie in de Toog uiteindelijk overgaat in zoete, witte huiswijn. Hoe we de taxi naar Victors huis nemen, aangeschoten giechelend als pubers. Hoe hij me stevig in het matras drukt en inhalig in me klaarkomt, terwijl hij in mijn oor fluistert: “Je bent van mij, Celeste.” 
Opnieuw is het niet gelukt om een einde te maken aan deze waanzin. 
Een vaag lichtschijnsel trekt me abrupt uit mijn overpeinzingen. Als ik me omdraai zie ik een auto verderop in de straat vaart minderen. Een onbestemd gevoel vlamt op in mijn buik. Dan gaan de koplampen van het voertuig uit. Ik knijp mijn ogen tot spleetjes en probeer te zien wat er gaande is. Op dat moment realiseer ik me dat de auto gekeerd is en met volle vaart en zonder licht wegrijdt, de tegengestelde richting uit. Ik haal mijn schouders op. Het zal wel niets zijn.

De wandklok geeft half twee ’s nachts aan als ik eindelijk de woonkamer van mijn eigen, vertrouwde woning binnenstap. Ik trek de pumps van mijn pijnlijke voeten en sluip geruisloos de trap op naar boven. Op de overloop zwaait de zware deur van Stefans werkkamer open. De lange, slanke gestalte van mijn echtgenoot verschijnt in de deuropening. 
“Hé, lieverd. Ik dacht al dat ik je hoorde,” zegt hij. Zijn stem klinkt veilig. Vertrouwd.
“Ben je nog op?” vraag ik enigszins verbaasd. 
Stefan knikt. “Nog even een paar dossiers afgewerkt.” Sinds vijf jaar werkt hij als afdelingsleider in het regionale participatiebedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de gemeentelijke groenvoorziening en alles daaromheen. 
“Hoe was het met de meiden?” vraagt hij. 
Mijn hart raast in mijn keel. “Goed,” zeg ik, terwijl ik de zenuwen in mijn stem probeer te beheersen. “Babette is erg dronken geworden, dus heb ik haar naar huis gebracht met de taxi. Om zeker te weten dat ze veilig aan zou komen.” 
Stefan lacht. “Ze hebben het maar getroffen met zo’n loyale vriendin als jij.” 
Op mijn hoede beantwoord ik Stefans knuffel, huiverig dat hij de geur van Victor kan ruiken.

Ik laat het bad vollopen met warm water en bloemige badschuim. Alles wat ik wil is deze nacht samen met het badwater door het putje wegspoelen. Het water verwarmt mijn lichaam. Mijn ledematen ontspannen zich langzaam. Ik sluit mijn ogen en zak dieper weg. Onwillekeurig denk ik terug aan de eerste ontmoeting met Victor, in de nazomer van vorig jaar. In de bibliotheek, tussen de Russische literatuur, kruisen onze paden zich voor het eerst. 
“De speler. Dostojevski,” stelt Victor vast als hij het boek in mijn handen bekijkt. 
Ik glimlach beleefd naar deze vreemdeling, die ongevraagd mijn persoonlijke ruimte binnendringt. “Een van zijn latere werken,” gaat hij verder. “En naar mijn bescheiden mening een van de betere. Maar een echt goede schrijver was hij natuurlijk niet te noemen.” 
Ik kijk de man afwachtend aan. 
“Ik heb gelijk, toch? Zijn schrijfstijl was ronduit lelijk. Je zou kunnen zeggen dat dat bijdroeg aan de authenticiteit van zijn werk, maar ik houd het liever bij gewoon niet goed kunnen schrijven. Ik heet Victor, trouwens.” 
Ik trek mijn wenkbrauwen op. “En wat zou jij me dan aanraden, Victor? Nabokov?” 
Zijn ogen beginnen te glanzen. “Bijvoorbeeld.” Lachend schud ik mijn hoofd. 
“Ik ben Celeste.” Die middag drinken we samen koffie in het bibliotheekcafé.

“Jij bent míjn lolita,” fluistert Victor in mijn oor als we een paar weken na die eerste ontmoeting in het hoge gras liggen van een recreatiegebied even buiten de stad. 
“Ik ben negenentwintig, Victor.” 
Hij laat zijn hand over mijn bovenbeen glijden. “Maar ik ben bijna drieëntwintig jaar ouder dan jij. Bovendien lijk je geen dag ouder dan achttien.” 
Bedenkelijk kijk ik naar de blauwe, wolkeloze lucht. Ineens dringt het tot me door. Ik bedrieg mijn lieve, trouwe echtgenoot met een drieëntwintig jaar oudere man die ik eigenlijk niet eens echt aantrekkelijk vind. Op veel gebieden zijn Stefan en Victor tegenpolen. Stefan is sportief. Een buitenmens. Ik kan hem bijna uittekenen op zijn rode racefiets, zonder helm, zijn blonde haren in de wind. Hij is gedreven en bruist van de ambitie. Victors carrière is daarentegen nooit echt van de grond gekomen, zelfs niet als hij vijfentwintig jaar eerder cum laude afstudeert in de sociologie. Het gevolg is dat hij al jarenlang in de bijstand zit. Victor is er vooral om mijn honger naar boeiende conversaties en mijn hunkering naar bevestiging te stillen. Die middag bekijkt hij me voor het eerst met De Blik
“Wat ben je toch mooi,” zegt hij, terwijl hij me door mijn haar streelt. “Ik laat je nooit meer gaan. Nóóit.”

“Lig je nog in bad?” vraagt Stefan verbaasd. Hij staat in de opening van de badkamerdeur. 
Ik glimlach vermoeid. Het badwater is intussen lauw geworden. “Ik kom eraan, schat.” Niet veel later liggen we samen in bed. De koele lakens strelen mijn warme, rozige huid op een aangename manier. Ik kruip dicht tegen Stefan aan en leg mijn hoofd op zijn borstkas. 
Hij kust me in mijn haargrens. “Je gaat toch niet bij me weg?” 
Verschrikt kijk ik naar hem op. “Waarom vraag je dat? Natuurlijk niet!” 
Stefan trekt me stevig tegen zich aan. “Mooi. En er is ook niets dat ik moet weten?” 
Ik sluit mijn ogen en houd mijn adem in. 
“Celeste?” 
Langzaam laat ik mijn adem ontsnappen. “Nee, lieverd. Er is niets dat je moet weten.” 
“Mooi,” zegt Stefan weer. “Als je maar weet dat je alles bij me kwijt kunt. Wat het probleem ook is. Je bent mijn vrouw. Het is mijn taak om af te rekenen met alles wat je dwarszit. We kunnen altijd weer opnieuw beginnen.” 
Ik zwijg. 
“Zal ik voor morgenavond reserveren bij De Boekanier?” gaat Stefan verder. “Net zoals ons eerste afspraakje, weet je nog?”  
“Dat lijkt me leuk, lieverd.” Ik weet nu zeker dat Stefan de zenuwen in mijn stem hoort. 
“Goed. Ik ben morgen wat eerder thuis, waarschijnlijk tegen de middag al. Eerst even iets afhandelen met een sollicitant, daarna ben ik helemaal voor jou.” 
“Ga je daarna dan direct weg van kantoor?” vraag ik verbaasd. 
Stefan schudt zijn hoofd. “Nee. Ik ga morgen niet naar kantoor. Ik heb met deze sollicitant afgesproken op een andere locatie. Ik denk dat ik een eindje met hem ga wandelen langs de rivier. Ik heb wat vragen voor hem. Als zijn antwoorden me niet bevallen, is hij niet langer mijn probleem. Slaap lekker, Celeste. Ik hou van je.”

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Iets sterkers"

© Amber Fernandes
06.12.20
Feedback:
Sterk verhaal hoor. Mooi dat einde, suggestief zonder teveel weg te geven.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
06.12.20
Feedback:
Intens triest dit! Het doet me denken aan mijn Belle de Jour! Ik zie nu pas dat wij bevriend zijn. Dat doet me goed! Dit verhaal is van een tijd geleden maar ik geef je zeker vijf verdiende sterren. Wat is het toch met mannen en vrouwen? ik geef je vijf sterren! xx Ingrid
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
19.07.20
Feedback:
Correctie i.v.m. oude waarderingen.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: