• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1149 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1043 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Huiselijk geweld
 
Ik kwam er achter wat er bij ons aan de hand was toen mijn negende verjaardag er aan zat te komen en ik merkte dat mijn vader mijn zus Sarah met andere ogen ging bekijken.
We waren met zijn vieren thuis ,mijn vader en moeder, Sarah en ik. Sarah was veertien.
Mijn vader was een grote sterke man waar altijd een soort dreiging van uit ging. Als hij er was hing er een soort atmosfeer in huis die zich het beste liet omschrijven als grimmig en angstaanjagend, altijd aanwezig en soms bijna tastbaar. Zijn blik creëerde bij mij een onbehaaglijke bewustwording.
We woonden in een groot oud vrijstaand huis met veel kamers en een grote koude kelder die qua oppervlak bijna net zo groot was als het hele huis. Mijn vader was de enige die een sleutel had van de kelder.
Op een avond waren we aan het eten. Moeder had sperziebonen met runderlapjes en aardappels gemaakt. We aten zwijgend. Mijn vader vermaalde het vlees tussen zijn sterke kiezen en staarde me aan. Vervolgens verlegde hij zijn blik naar mijn moeder.
‘Heeft ze al een beha aan? ,’vroeg hij opeens.
Moeder zuchtte bevend en kreeg een gezicht zo wit als de borden waarvan we aten.
‘Ja...ze heeft ze nodig. ‘
Sarah werd rood en vroeg zich af waar dit gesprek in godsnaam heen ging.
Zelf was ze zich er ook van bewust dat haar lichaam begon te veranderen. Ze zag het als ze zich na het douchen afdroogde. Haar borsten werden groter en zwaarder en donkerbruine tepels priemden dapper vooruit. Ze kreeg ook steeds meer zachte donzige haartjes tussen haar benen.
‘Maar, ‘zei mijn moeder met trillende stem. ‘Ze is nog te klein. Je kan niet...’
Op hetzelfde moment wist ze wat er ging gebeuren en snel pakte ze Sarah haar arm. Die greep zich niet begrijpend vast aan de leuning van de stoel maar vader plukte haar zonder moeite als een insect los.
Mijn moeder slaakte een onaardse kreet en deed een poging hem tegen te houden. Ik zat als verlamd op mijn stoel en zag hoe hij Sarah aan één arm de kamer uitsleepte.
 
Sarah lag onder haar dekbedovertrek en verbeet de pijn. Haar lichaam voelde bont en blauw en opgedroogd bloed plakte op haar been.
De kamerdeur ging open en zijn geur drong haar neusgaten binnen.
‘Ga weg, ‘riep ze en trok de overtrek helemaal over zich heen. Haar hart bonkte tegen haar ribben en haar stem sloeg over van angst. In de kamer ging het bedlampje aan.
Hij torende hoog boven Sarah uit en trok in één keer het dekbed van haar af. Zijn stem schuurde langs haar oor.
‘Ik kom even langs om te laten zien wat er gebeurt met je moeder als je naar de politie gaat, ‘gromde hij.’Doe je ogen open. ‘
Door de spleetjes van haar ogen keek Sarah naar het tafereel wat zich voor haar ogen begon af te spelen.
Vader had moeder vast bij haar nek. Ze verzette zich niet want ze wist dat dat geen zin had. In haar ogen stond doodsangst. Haar mond vormde een onhoorbare kreet om hulp.
Bliksemsnel greep hij haar hoofd en ramde die tegen de deurpost. In de stilte klonk het kraken van haar neusbeen en bloed spoot eruit.
Moeder schreeuwde van de pijn en de schrik en probeerde zich wanhopig los te worstelen uit zijn greep.
‘Laat haar los, ‘gilde Sarah en sprong op. De aanblik was niet meer te verdragen.
Weer smeet hij haar met geweld tegen de deurpost en vervolgens bovenop Sarah die
terug op bed viel. Het gewicht benam haar de adem. Als een krab bewoog moeder zich zijwaarts van bed af, rolde er vanaf op de grond en maakte dat ze weg kwam.
Zijn grote hoofd zweefde boven Sarah en speeksel spetterde in haar gezicht. Zijn borstkas zwoegde licht op en neer.
‘...dan is dit een picknick geweest, vergeleken bij wat er dan gebeurt. ‘
Zijn grote hand streelde licht haar wang en een glimlach krulde zijn lippen.
Kalm verliet hij de kamer en een serene stilte daalde over Sarah heen.
Niets herinnerde aan wat er net gebeurd was, alleen de houtsplinters op de grond en het bloed op de deur.
Sarah trok het dekbed weer over zich heen, klikte het lampje uit en draaide zich op haar zij.
Een ding wist ze zeker. Op een dag zou ze hem vermoorden.
 
 
 
 
 
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Huiselijk geweld"

© Jane Doo
28.06.21
Feedback:
Goed geschreven maar naar verhaal. Ik vond alleen de personages in het begin wat lastig. 'We waren met zijn drieën thuis...' vervolgens gaat het volgens mij over vier personen.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
 • Maaike Vissers 29.06.21
  Ik vond de wisseling van personages hier ook lastig, evenals het tijdsverloop waar geen regel is overgeslagen. Meestal als je een ik-persoon gebruikt, ga je niet verder met derde personen of de alom aanwezige vertelfiguur. Dat maakt het lastiger schrijven, want dan kun je niet vertellen hoe de derde persoon zich voelt: alleen wat de ik-figuur hiervan meekrijgt en vindt. Een voorbeeld van wat ik verwarrend vond was dat de vader de ik-figuur aanstaarde en vervolgens een vraag over de oudere zus stelde. Het kan, maar brengt mij in verwarring.

In elke boekenwinkel: