• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1149 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  21 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1033 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  40 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Hondenleven
Hondenleven
Misschien ben ik te laat geboren, maar toch ben ik gelukkig met mijn bestaan.
Ik ben een kooikerhondje. In vroegere tijden moesten mijn voorouders wilde eenden in de kooien binnenlokken. Ik heb nog iets behouden van mijn jachtinstinct maar ben au fond een gezelligheidshond. De kunstkenners kennen mij allemaal omdat ik op vrijwel elk feestelijk tafereel van de oude Hollandse meesters van de partij ben.
Toen ik nog klein was zag het er heel treurig voor mij uit. In mijn eerste levensjaren zat ik de hele dag opgesloten in een hok bij een dierenhandelaar. Er viel niets te beleven. Eten en drinken werden via een klein luikje naar binnen geschoven. Schraalhans was keukenmeester.
Een ongelukkige jeugd schijnt een garantie te zijn voor een succesvolle toekomst. Dat hoorde ik tenminste mijn nieuwe baasje zeggen die schrijver is, althans op weg is om dat te worden. In ieder geval had hij net als ik het tij mee van een slecht begin.

De weken sleepten zich voort in ledigheid maar ‘s zondags gingen we naar de markt, je zou het een verzetje kunnen noemen in de dagelijkse sleur. De bedoeling was dat ik van eigenaar zou wisselen. Mijn baas laadde zijn bestelwagen vol met exotische vogels, katten en konijnen. Met honden had hij niet veel op, die waren te aanhankelijk en kostten hem teveel aandacht. Hij moest zo snel mogelijk van mij af zien te komen. Vogels en konijnen verkochten goed, maar honden raakte hij moeilijk kwijt. Vloekend laadde hij aan het einde van de markt mijn kooi steeds weer in voor de terugtocht.
Behalve op de jaarmarkt op die eerste mooie zonnige lenteochtend van het jaar. De mensen hadden goede zin en het geld brandde hun in de zakken. Het was een vrolijke boel, er werd geschreeuwd en gelachen. Er klonk overal muziek, er werd met onbekrompen maat gegeten en gedronken. De zware lucht van geroosterd vlees deed mij voortdurend kwijlen.
Een man met een pagodehoed prees een wondermiddel aan tegen vlekken, ook van hondenpoep. Er was een kraam waar ze poenig hondenvoer verkochten van pedigree. Daar zag je voornamelijk hooggehakte geparfumeerde dames met aristocratische keffertjes onder hun arm.
Op die ochtend ontmoette ik mijn nieuwe baasje. Hij droeg een jasje van verschoten ribcord en een breedgerande hoed. Zijn gegroefde gezicht met namiddagbaard was grijsgrauw.
Hij stond minutenlang stil voor mijn kooi en keek mij vertederd aan. Ik begon te kwispelen en liet een beminnelijk blafje horen. Het klikte meteen tussen ons. Even later wandelde ik samen met hem naar zijn zolderverdieping op drie hoog. Eerst sjokte ik onzeker achter hem aan maar al snel trippelde ik opgewekt aan zijn zijde.
Doordeweeks at ik vaak wat er van tafel over bleef, of melk met brood en in het weekend soms een blikje pedigree. Wanneer hij stevig doordronk deed hij ook altijd een scheut jenever in mijn etensbakje. ‘Borreltijd’, riep hij dan. Als ik uitgeslobberd was kreeg ik een aangenaam dromerig gevoel en als hij eindelijk naar bed ging dan rolde ik mij op als een bal aan zijn voeteneinde.
Meestal zat hij tot diep in de nacht bij een klein lampje te schrijven waarbij onder veel gevloek de verfrommelde proppen papier zich ophoopten in de hoek van de kamer waar toevallig ook mijn mand stond. Bij iedere prop die mij onbedoeld raakte liet ik een afkeurend gegrom horen.
Toch kon ik me geen beter thuis voorstellen. Ik was zijn maatje waar hij alles mee deelde want echte vrienden had hij niet. Nou ja, in het café had hij zo zijn contacten.
Op vakantie mocht ik naast hem voorin de auto zitten. Waar zijn we samen al niet geweest en wat hebben we daar niet beleefd. Aan de kust van Biskaje werd ik door de razende golfslag metershoog de lucht in geworpen. We doorstonden vreselijke stormen tijdens een bootreis naar Noorwegen, waar ik kotsmisselijk op het dek stond. Zelfs op zijn eerste boekpresentatie mocht ik prominent aanwezig zijn.
Maar als er vrouwen over de vloer kwamen dan schopte hij mij de deur uit en moest ik op de mat onder aan de trap de nacht doorbrengen. De dames die ‘s morgens naar beneden kwamen aaiden mij altijd even over mijn kop. Dan liep ik schuchter naar boven om te kijken of ik weer welkom was.
Zo gingen de jaren voorbij en er kwam geen boek meer uit zijn handen. Hij was de hele dag aan het zuipen en kwam nog amper zijn kamer af.
Op zekere dag trof ik hem levenloos aan op bed. Ik heb toen de hele dag gejankt en geblaft. De onderburen kwamen naar boven om poolshoogte te nemen, waarna mensen in gifgroene pakken hem kwamen halen.
Alleen een paar vrienden uit het café waren op de begrafenis. Na terugkeer van het kerkhof kreeg ik mijn derde baasje. Een sjieke heer in een lange overjas, ook uit het café, nam mij mee naar een antiek gemeubileerd vierkamerappartement, waar het ruikt naar boenwas en sigaren. Daar lig ik nu op het haardkleedje en droom van mijn schrijversbaasje en onze mooie reizen.
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Hondenleven"

© Arthur van Winsen
04.10.20
Feedback:
Ontzettend leuk verhaal Arthur, goed gedaan!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
04.10.20
Feedback:
Bijzonder mooi! Heel graag gelezen.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: