• Kort verhaal
  • Blog
  • Column
  • Cursiefje
  • Essay
  • Haiku
  • Poëzie
  • Senryu
  • Limerick
  • Vrij vers
  • 55 woorden
  • Kort verhaal
  • Flitsverhaal
  • Volksverhalen
  • SF & Fantasy
  • Proefstuk
  • Ik, schrijver
  • 3 kleuren
  • Schrijfopdracht
  • Mijn schrijftip
  • Kort verhaal

    974 gepubliceerde artikelen.
    Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
    Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
  • Blog

    255 gepubliceerde artikelen.
    Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
    Maximaal 1000 woorden. 
  • Column

    434 gepubliceerde artikelen.
    Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
    Maximaal 750 woorden.
  • Cursiefje

    520 gepubliceerde artikelen.
    Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
    Maximaal 750 woorden.
  • Essay

    1 gepubliceerde artikelen.
    Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
    Maximaal 1000 woorden.
  • Haiku

    277 gepubliceerde artikelen.
    Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
  • Poëzie

    1146 gepubliceerde artikelen.
    Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
    Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
  • Senryu

    410 gepubliceerde artikelen.
    Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
  • Limerick

    36 gepubliceerde artikelen.
    Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
  • Vrij vers

    24 gepubliceerde artikelen.

    Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

  • 55 woorden

    1037 gepubliceerde artikelen.
    Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
  • Kort verhaal

    974 gepubliceerde artikelen.
    Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
    Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
  • Flitsverhaal

    120 gepubliceerde artikelen.
    Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
    " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
  • Volksverhalen

    38 gepubliceerde artikelen.
    Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
    Maximaal 1000 woorden.
  • SF & Fantasy

    13 gepubliceerde artikelen.
    Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
    Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
  • Proefstuk

    19 gepubliceerde artikelen.
    Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
    Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
  • Ik, schrijver

    9 gepubliceerde artikelen.
    Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
    Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
  • 3 kleuren

    4 gepubliceerde artikelen.
    Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
  • Schrijfopdracht

    87 gepubliceerde artikelen.
    Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
    Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
  • Mijn schrijftip

    Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
    Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Het vogelhuisje
Jan gaat met pensioen, morgen is zijn laatste werkdag. Heel lang heeft hij het kunnen uitstellen, maar nu komt het einde van zijn werkzame leven heel dichtbij.
Jan is er niet gelukkig mee, Jan weet zich eigenlijk geen raad.
s’Nachts droomt hij van alle leuke klussen die hij heeft gehad, Jan is loodgieter, en dat zijn er heel wat geweest. Nachten ligt hij wakker, wat moet hij straks gaan doen?
Hobby’s heeft hij niet, zijn vrouw Annie heeft al gezegd dat hij zich niet met het huishouden mag bemoeien.
Ook zij ziet op tegen zijn pensioen. Al de jaren van hun huwelijk heeft ze alles geregeld in huis, de kinderen opgevoed en eigenlijk een eigen leven geleid naast hem. Toch hebben ze een goed huwelijk vinden ze allebei, nooit ruzie en ze zijn het over veel dingen eens.
Maar nu dat pensioen, ze praten er niet meer over, dat is al jaren geleden gebeurd. Annie heeft de spelregels bepaald en zo gaat het en niet anders. Jan heeft het goed begrepen en heeft niet geprotesteerd.
Annie heeft altijd de leiding gehad, dat zal niet veranderen maar wat moet hij dan doen? Vissen, dat heeft hij nog nooit gedaan, Annie wel vroeger met hun zoon in de sloot achter het huis. Dat heeft hij nooit zien zitten, dus vissen valt af.
De buurman biljart elke woensdag en heeft hem al uitgenodigd mee te gaan maar dat ziet Jan niet zitten. Dat speelt zich af in de kroeg en daar komt hij liever niet.
Vroeger dronk hij nog wel eens wat maar Annie heeft daar een hekel aan dus is drank uit zijn wereld verdwenen. Diep in zijn hart leek het hem wel wat, dat biljarten, maar voor de lieve vrede heeft hij tegen buurman gezegd dat hij het niet doet.
Lezen? In zijn jeugd heeft hij zijn eerste en laatste boek gelezen, hij vond er niets aan. Zo’n verzonnen verhaal over mensen die niet bestaan vindt hij allemaal zo’n onzin. Dus lezen valt af.
Een tuin hebben ze niet of tenminste, het is een betegeld stukje grond geworden. Dat wilde Annie, wel zo gemakkelijk te onderhouden. Er staat een enkele pot met kruiden maar daar mag hij niet aankomen.
De hele dag tv kijken? Tv kijken vindt Jan wel geslaagd maar dan loopt Annie de hele dag om hem heen dat zal niet aangenaam zijn, als ze al accepteert dat de tv de hele dag aanstaat.

Oververmoeid begint zijn laatste werkdag. Annie heeft zijn boterhammen al klaargemaakt zoals altijd. Vier boterhammen met worst, een appeltje en een plakje ontbijtkoek. Al jaren hetzelfde en daar is Jan tevreden mee.
Hij hoeft niet op klus vandaag maar gaat de laatste administratie afmaken en er is vanmiddag een kort samenzijn met de collega’s.
Jan heeft tweeënveertig jaar hier gewerkt en het bedrijf van klein tot een groot loodgietersbedrijf zien groeien.
De vader van de huidige baas heeft het opgericht, samen met hem is hij begonnen.
Het is nooit zijn ambitie geweest in het management te komen, hij wilde gewoon loodgieter zijn en blijven. Hetgeen de laatste jaren toch redelijk zwaar is geworden, zijn leeftijd ging hem parten spelen.
“Jan, we gaan afscheid van je nemen, dit zijn je laatste uurtjes bij ons. Ik kan namens allemaal zeggen dat wij je zullen missen, jouw als persoon natuurlijk maar ook de ervaren vakman in jou.
Velen hebben hun carrière aan jouw begeleiding te danken en daarvoor willen we jou bedanken. Wij willen dit doen met een cadeau. Dat was toch wat moeilijk, je bent zo’n tevreden man, wij hebben jou nooit wensen horen uitspreken.
Annie, jouw vrouw, die hebben we gebeld, wist ook niets te bedenken.
Jan, mijn hersenen hebben gekraakt en gekraakt want iets moest er komen. Laat ik je vertellen dat ik het bedacht heb, maar als je het niets vindt dan hoor ik dat graag.
Allereerst bloemen, en het gangbare horloge, dat iedereen krijgt die meer dan veertig jaar hier heeft gewerkt, jij bent de tweede.
Maar dan het persoonlijke cadeau, ik heb dit voor je meegenomen.”
De directeur overhandigd hem een vrij groot pakket, wat vrolijk is ingepakt.
Bij het openen is Jan nerveus, wat zullen ze bedacht hebben? Als Annie het maar wat vindt schiet door zij hoofd.
Verbaasd kijkt hij naar het cadeau, het is een vogelhuisje voor in de tuin.
“Wat leuk, Herman, dat heb ik nog niet en het zal leuk staan in de tuin.”
Op tijd vond hij de goede woorden om te bedanken. Daarna proosten ze met elkaar, Jan drinkt een cola, en kijkt in de rondte. Wat zal hij deze ploeg mensen missen. Hier voelde hij zich zo thuis en vertrouwd. Nu was het voorbij.
Jan schiet vol en wendt zich af van de rest.
“Jan kom je af en toe wel koffie drinken?” De directeur, Herman legt een arm om zijn schouder.
“Weet je het went snel hoor lekker vrij zijn en geen zwaar werk meer.”
“Ik weet het echt niet Herman, ik zie er tegenop.”

Annie vindt het vogelhuisje maar zozo,
“Als die vogels maar geen rotzooi maken Jan, daar hou ik niet van.”

“Ik weet het echt net Annie, we zullen wel zien.” Jan neemt zich voor wat voer voor de vogeltjes te kopen hij wil dat het vogelhuisje functioneert. Hij wil zijn cadeautje in ere houden, Herman heeft zo zijn best gedaan.
De eerste week duurt lang, hij heeft al twee keer koffie gedronken op het werk. Elke dag de krant wel vier keer gelezen en maakt zich zorgen over de toekomst.
Het vogelhuisje voldoet niet aan de normen van Annie, ze maken rommel, er valt van alles op de grond en dan die vogelpoep, hoe erg is dat niet.
Het huisje wordt leeggehaald en voor het huis gezet in een hoek. Jan ziet het met lede ogen aan.
De maanden verstrijken, Jan en Annie hebben nog geen ritme gevonden in hun nieuwe leven. Ze lopen elkaar soms in de weg, dus Jan kiest ervoor aan de keukentafel te blijven zitten tot Annie daar aan de slag moet, dan verruilt hij de keuken voor de kamer. Hij voelt dat hij somber wordt, maar weet geen oplossing.

Op een mooie lente dag wordt er aangebeld, er staat een oude dame voor de deur, en ze lijkt zich te bedenken als Jan de deur open doet.
“Ehmm, ik …” ze stottert en krijgt een rode kleur.
“Mevrouw wat kan ik voor u doen? U hoeft niet bang te zijn hoor, ik eet geen oude dames.” De oude dame lacht en het ijs is gebroken.
“Meneer, ik loop hier dagelijks voorbij met mijn klein hondje, Diva, en ik zie al maanden een vogelhuisje staan dat niet gebruikt wordt.
Kan ik dat van u kopen misschien? Het lijkt me zo leuk vogeltjes op mijn balkon te hebben.”
Ze slaat een zucht van verlichting. Ze heeft het gedaan. Vanmorgen bij de koffie in het verzorgingshuis, hadden ze haar aangeraden het te gaan vragen. Ze verteld bijna dagelijks over dat vogelhuisje.
“Maar natuurlijk mevrouw, lijkt me een heel goed plan, U hoeft het niet te betalen en ik heb ook nog een zak met vogelvoer staan. Heeft u nu tijd`? Dan pak ik het even.”
“Ja ik heb wel tijd, maar kan dat zelf niet dragen en het vogelhuisje niet en een zak voer ook waarschijnlijk niet. Ik zal iemand moeten vragen dit voor mij te doen.”
“Maar dat doe ik toch voor u, wacht ik pak het voer en dan gaan we op weg.”
Jan voelt opluchting door hem heengaan. Het vogelhuisje zal gebruikt gaan worden. Hij wordt helemaal enthousiast van het idee.
“Annie ik ben even weg, ben op tijd voor het eten hoor.”
Annie geeft geen antwoord maar zucht opgelucht, hij is even weg, hoera.
“Ik ben trouwens Anneke van Son,” stelde de oude dame zich voor. “Zeg maar Anneke,”
“Ik ben Jan aangenaam,”
Met het vogelhuisje onder zijn arm, hij draagt de zak voer in een tas, lopen ze naar het verzorgingshuis drie straten achter hen. Jan had hier vaak langs gelopen maar nog nooit was hij over de drempel geweest.
Anneke woont op de eerste etage en heeft een balkon op het zuidwesten, een heerlijke plek vindt ze zelf.
Jan zet het vogelhuisje op de plek die Anneke aanwijst en kijkt er vergenoegd naar. Zo dat heeft en goede bestemming gekregen. Hier kan hij mee leven want Annie wilde het al eerder bij het grofvuil zetten. Daar had hij zich tegen verzet.
“Kom er is thee in de grote zaal, laten we een kopje drinken.”
Jan gaat met plezier mee, en wordt hartelijk begroet door vele oud dames en heren.
De verzorging die op de hoogte is van het avontuur vogelhuisje zet thee bij hem neer en biedt hem een koekje aan. Hij voelt zich verwend.
Na een half uurtje gaat Jan naar huis met de gedane belofte volgende week terug te komen om te kijken hoe het gaat met de vogeltjes.
Opgewekt zit hij aan tafel.
“Wat ben jij vrolijk, was het zo leuk vanmiddag?”
“Ik kan je zeggen, ja het was heel leuk,”
Annie zegt niets meer, zij heeft het druk gehad met de was.

Jan stapt een week later het verzorgingshuis binnen en wordt enthousiast begroet door de dames en Anneke natuurlijk. Bij een kopje thee vertelt ze over de vogeltjes die allemaal bij haar huisje komen. Jan is blij, ze komen die vogeltjes.
“Ik zou ook wel zo’n huisje willen,” zegt mevrouw van de Boom
“Jan, hoe moet ik dat aan pakken? Mijn man zaliger had dat gewoon getimmerd maar dat kan ik niet. Kun jij niet timmeren, Jan? Dat zou heel prettig zijn en ik denk dat er veel dames zo’n vogelhuisje willen.”
Jan kijkt verheugd naar deze mensen, natuurlijk dat is het.
“Is hier een ruimte waar ik iets zou kunnen doen?”
“Oh ja natuurlijk hier is een hobbyruimte die niet gebruikt wordt. Kom dan zal ik het je laten zien.’
Alle dames staan op en lopen achter Anneke en Jan aan.
“Dit is perfect, ik heb een hoop gereedschap dus alleen nog materialen en ik zal aan de slag gaan.”
“Wij hebben een hobby pot die overloopt want niemand doet hier iets met handenarbeid.`”
Jan is uitgelaten als hij thuis komt, hij is nadat hij de ruimte gezien had even bij de directrice geweest en die geeft alle medewerking. Hij moet een lijst maken met materialen dan zal zij voor de aankoop zorgen.
Annie luistert verbaasd en wordt ook blij.
Jan is voor tijden overdag onder de pannen. Zij kan haar eigen ding blijven doen en eindelijk weer eens met haar vriendinnen afspreken.
Het vogelhuisje geschonken door Herman heeft het leven van Jan veranderd en ten goede, Jan is een gelukkig mens.