• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Het juiste nummer

Het juiste nummer

Al dagenlang zat hij bij zijn doodzieke moeder. Zij zuchtte en kreunde in een ziekenhuisbed, op een eenpersoonszaal. Indien de verpleegkundigen er tijd voor hadden, werd zij overeind gehesen. Zuurstof stroomde via een dubbel plastic uitlaatje haar uitgezakte longen in.

Contact had hij nauwelijks meer met haar. Af en toe opende zij haar diep in het grauwe gelaat weggezonken ogen en riep zachtjes zijn naam.

‘Ik ben er nog moeder. Ik mag vannacht in het ziekenhuis blijven slapen. Als er iets is, komen ze me wakker maken. Dan ben ik nooit ver bij je vandaan.’

Op geen enkele manier liet zij merken hem te hebben verstaan.

Tot zijn schrik zag hij haar lippen paarsachtig verkleuren. Hij drukte op de bel, die aan een snoer door het bedhek gewikkeld zat.

Zij begon onrustig te ademen. Hij duwde zachtjes tegen haar schouder.

‘Moeder, hoor je me?’

Een verpleegster verscheen.

‘Mijn moeder gaat achteruit. Ik krijg haar niet meer wakker.’

Zij controleerde het infuus, mat pols en bloeddruk.

‘Ik ga de zaalarts bellen!’ beloofde zij.

Nadat zij verdwenen was, probeerde hij zijn moeder voorzichtig wakker te schudden.

Het drong tot hem door, dat hij haar wellicht snel verliezen zou. Intense smart welde in hem op. Hij verliet het zaaltje en liep naar de balie, tussen twee afdelingsvleugels gelegen.

De verpleegster stond erachter met een arts in een lange witte jas in overleg.

Zij repten zich naar het zaaltje. Hij ging erachteraan en kreeg van de verpleegster het verzoek om in de conversatieruimte te wachten.

Ze kwamen na ruim een uur naar hem toe. Al die tijd had hij heen en weer gelopen tussen het raam en de koffieautomaat in de hal.

De arts stelde zich voor. ‘De bloedgassen van uw moeder zijn niet in orde’, vertelde de arts. ‘Ze moet naar de intensive care om te worden beademd.’

‘Gaat het nog wel goed komen met mijn moeder?’

‘Dat is nog niet helemaal zeker. Als uw moeder aan de beademing ligt, wordt opnieuw bloed bij haar afgenomen. We verwachten een lichte verbetering van haar toestand.’

Hun zorgelijke gezichten stelden hem allerminst gerust.

Hij wilde hen bedanken voor de goede zorgen.

‘Er is nog een klein probleem’, zei de verpleegster.

‘We hebben op dit moment nog maar één IC-bed beschikbaar. Er is ook nog een andere patiënt die intensieve zorg nodig heeft.’

‘Kunt u mijn moeder dan niet naar een ander ziekenhuis overplaatsten?’

‘Er is nergens plek momenteel’, kwam de arts tussenbeide. Hij klonk gegeneerd.

‘Alle IC-bedden zijn door bezet door virus patiënten.’

‘We hebben in opdracht van de overheid een speciaal protocol ontwikkeld, dat op deze situatie van toepassing is. We laten het lot bepalen, wie van beiden naar de IC wordt overgeplaatst’, legde de verpleegster uit. Zij was duidelijk verlegen met de situatie.

‘De artsen loten onderling, wie er het eerst mag raden.’

Haar stem leek hem van veraf te komen. Duizelig greep hij zich aan een rugleuning vast. Voor korte tijd raakte hij van de wereld.

Hij vind zichzelf terug in een stoel in de conversatieruimte.

‘Gaat het weer een beetje?’ vroeg de verpleegster. Zij overhandigde hem een glas water.

Zijn handen trilden. Hij transpireerde.

Zij voelde zijn pols. ‘U werd even niet goed. Ik zal uw bloeddruk meten.’

Terwijl zij de manchet oppompte, kwam de arts langs.

‘Gaat het weer een beetje?’

Hij knikte.

De pols bleek aan de hoge kant, de bloedruk aan de lage kant. De verpleegster hielp hem overeind.

Gedrieën liepen zij naar het zaaltje, waar zijn moeder lag.

Haar toestand leek onveranderd.  

‘Uw moeder heeft de eerste rond gewonnen. We gaan zo meteen beginnen’, kondigde de arts aan.

‘U noemt een cijfer onder de tien. Als u het goede cijfer raadt, dan wordt uw moeder meteen naar de IC gereden. In het andere geval ga ik bij de andere patiënt langs en laat een van de familieleden naar het cijfer raden. We gaan net zolang door tot iemand het goede cijfer raadt.’

‘Maar dit is dan toch een kansspel met mensenlevens?’ riep de zoon.

De verpleegster en de arts keken bedremmeld.

‘Wij voeren ook alleen maar de voorschriften uit, mijnheer. We zien werkelijk geen enkele andere oplossing’, verklaarde de verpleegster.

‘Noemt u maar een cijfer, alstublieft. Zo snel mogelijk graag. We hebben niet de hele dag  de tijd’, maande hem de arts.’

‘Zeven.’

‘Dat is helaas niet goed. We gaan naar uw concurrent en komen zo snel mogelijk weer bij u terug’, antwoordde de arts.  

Hij hield een hand van zijn moeder vast en kreeg tranen in zijn ogen.

Wat zou die loterij uitmaken? Ze is zo ziek. Misschien redt ze het ook op de IC niet.

En al zou ze opknappen. Wat voor leven zou ze krijgen? Voor de rest van haar tijd in een stoel aan de zuurstof? Ze zou haar huisje uit moeten.

Hij vreesde dat hij haar nooit meer wakker mee zou maken. Dat hij nooit meer met haar zou kunnen praten.

‘Ach moeder…’

Het zorgzame duo kwam de kamer binnen.

‘Die had het dus mis’, verkondigde de verpleegster. ‘Ook een zeven. Ik ben bang dat we nog wel even door kunnen gaan op die manier!’

‘Zegt u het maar!’ riep de arts.

‘Twee.’

Hij zuchtte geërgerd. ‘Weer fout.’ Zij repten zich de kamer uit.

De zoon keek naar zijn moeder, Haar ademhaling was snel en oppervlakkig geworden.

Daar waren ze alweer terug.

‘Ook weer mis. Nou, mijnheer, doet u alstublieft uw best en noem dit keer het goede nummer’, verzocht hem de verpleegster.  

Wanhopig haalde de zoon zijn schouders op. ‘Vijf’, wist hij uit te brengen.

‘Dat is goed!’ riep de arts opgelucht. ‘We rijden uw moeder meteen naar de IC! Mag ik de eerste zijn om u te feliciteren?’

‘Ik ben bang dat we te laat zijn’, zei de verpleegster.

Haar patiënt haalde geen adem meer. Het gezicht zag grauwer dan ooit. De lippen waren naar vaalwit verkleurd. De ogen stonden halfopen. Er was geen pols meer voelbaar. De arts drukte een paar maal op de borst en plaatste zijn stethoscoop op de hartstreek. Hij luisterde korte tijd en trok de uiteinden uit zijn oren.

‘Overleden helaas, niets meer aan te doen.’

Hij draaide zich om naar de zoon.

‘Mag ik de eerste zijn om u te condoleren met uw verlies? Het is natuurlijk naar voor u en uw moeder, maar u moet het zo zien: een ander is ermee geholpen.’   

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Het juiste nummer"

© Gilbert Keyzer
07.01.21
Feedback:
Ondanks wat taalfouten een mooi verhaal.
Bizar, maar (bijna) waarheid.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
07.01.21
Feedback:
Goed verhaal! Ik heb wel nog een paar tips:

- Indien de verpleegkundigen er tijd voor hadden, werd zij overeind gehesen - Ik zou hier van maken Wanneer de verpleegkundigen er tijd voor hadden.

- de zoon - je schrijft het verhaal voornamelijk in de ik-vorm. Het ineens overgaan op de zoon is verwarrend. Ik zou het bij een perspectief houden, die in de ik-vorm.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
06.01.21
Feedback:
Goed beschreven schrijnende situatie!!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: