• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Het geschiedde in het jaar 2020 - kerstverhaal

Het geschiedde in het jaar 2020. Giuseppe trok de deur van zijn timmerwerkplaats achter zich dicht. Het zou een lange reis worden. Normaal gesproken laat je je vaccineren voordat je op reis gaat, nu gingen ze  juist op reis om zich – verplicht – te laten vaccineren. Allereerst de ouderen, die ook weleens dor hout werden genoemd. Weinig respect voor hen, zeker niet van dat nare jongetje met die bretels en dat bekakte stemmetje. Een vriendje van zijn zoon Markje, van wie hij geen hoogte kreeg. Nogal een houten klaas, misschien niet zo verwonderlijk, want hij had hem zelf gemaakt; daar ben je vader voor. Zijn zoon had nog een ander vriendje: Huugje. Nietszeggend mannetje met rare schoenen aan. Hij zei dat ie christen was, maar dat kon natuurlijk niet, want Christus was nog niet geboren. Daarover later.

      Jezus, wat kon die Huugje liegen zeg, net zoals zijn eigen zoon Markje. Hij had nog steeds geen vrouw, dus vroeg Giuseppe hem een paar keer, voorzichtig en zonder verwijt, want het blijft tenslotte toch je eigen hout waarvan je houdt, of hij misschien meer gevoelens had voor mannen dan voor vrouwen. Wat Giuseppe betrof, kon hij gerust uit de kast komen die hij zelf had getimmerd. ‘Dat kan ik mijn niet herinneren,’ zei Markje dan.

      Herinneren? Dat weet je toch? Maar parate kennis bleek hij niet te hebben. Het vreemde was dat Markjes neus dan langer leek dan normaal. Over zijn werk deed hij ook vaag: ergens in een gebouw met twee kamers; hij werkte niet eens in de eerste. Zijn vriendje Huugje werkte ook in die kamer. Hij trok aan een lijst en had wel een vrouw. Sterker nog, hij scheen iets gehad te hebben met de vrouw van ene Pieter, die aan dezelfde lijst trok. Huugje won.

      Giuseppe haalde Nononono uit de schuur, een ezel die hij had overgenomen van een gepensioneerde clown. ‘Ga hier maar op,’ zei hij. ‘Nee! Ik heb het niet tegen jou, ezel!' Het scheelde niet veel of Nononono was zo op zijn zwangere vrouw gaan zitten. De derde leg alweer. Wat een lelijke vrouw. Tjonge! Hij deed haar gauw een mondkapje voor. Maar ja, een eenzame man, met zo’n zoon… En door die beperkende maatregelen zat hij veel thuis. Na een paar koude Coronaatjes gebeurde het weer eens een keer. Laat Gods zaad maar over Gods akker lopen, dacht hij nog. Nou dat heeft ie geweten…

      Hij vroeg nog of ze uitstel konden krijgen omdat zijn vrouw ieder moment kon bevallen. Maar nee hoor, bevel was bevel. Dat klonk hem niet vreemd in de oren, zijn geheugen was wel goed, maar uit de mond van Markje klonk dat unheimisch.

      Dus gingen ze op pad. Een heel eind was het volgens Google Maps. Onderweg maakten ze van alles mee: op een soort plein stond een bont gezelschap – je moest in die tijd goed op je woorden letten. Het ging hoofdzakelijk over kleur. Samen was nog nooit zo alleen.

      Een doordramdoemdenker stond me toch te brullen! Hij was A quasi-kwaad en B… dat wist hij later zelf ook niet meer. Helemaal kon Giuseppe het niet volgen, maar het scheen over een kinderfeestje te gaan, waarbij sommigen zich zwart schminkten en verkleedden. Het was veel te druk daar, Giuseppe deed nu ook maar een mondkapje voor. Maar de stads-akela voelde daar niets voor. Ze stond daar met een ontblote, stijve bovenlip – alles onder controle, dacht ze.

      ‘Kom, Nononono, we gaan weer.’ Een angstige ‘zwarte’ man hield zich schuil in een portiek. Je kon zo zien dat hij niet echt zwart was maar geschminkt. ‘Waar ben je bang voor?’ vroeg Giuseppe. ‘Dat er op mijn hoofd wordt getrapt.’ ‘Ben je gek, dat zal wel meevallen…’

      Even verderop stond een lange rij tractoren. Wat die boeren allemaal zeiden? Het was niet te verstaan. Hun activistennaam was Engels, maar ze spraken het niet. En waarom sleepten ze doodskisten achter zich aan? Een opmerking over Nononono maakten ze niet, het was maar een dier… Het arme beestje zakte bijna door zijn hoeven met die dikke vrouw op zijn rug. Marianne Thieme had er zeker wat van gezegd. Maar ja, die had nu iets anders aan haar hoofd, kennelijk. Ooit gaat de lol ergens vanaf.

      Het open veld was ook geen verademing. Een zootje jongeren hield daar een illegaal feestje met vuurwerk dat dezelfde betiteling had. En het carbid vloog Giuseppe om de oren. Zijn vrouw was er wakker van geworden, dat was wel prettig na al dat gesnurk op die arme ezel.

      ‘We zijn herdertjes en we liggen bij nachte,’ zeiden de jongeren. Nou, daar zat al heel wat drank in. En niet alleen drank. Overal lagen ballonnetjes en gaspatronen. ‘We hoorden net engelen zingen,’ zei er eentje. ‘O wat leuk,’ zei Giuseppe. Je moet tenslotte voorzichtig zijn, voor hetzelfde geld zijn het drillrappers. ‘Wat zongen ze dan?’ vroeg hij. ‘Ajax, Ajax!’ zei de jongeling. O grote God, dacht hij. Hooligans, dat is zo mogelijk nog linker. Laat ik maar niet over ADO Den Haag beginnen.

 Moe en dorstig kwamen ze bij een herberg aan. Het was al donker, maar er brandde geen licht. ‘Wegens corona gesloten’, stond er op de deur. Wat voor nut heeft het om je te laten vaccineren als je toch nergens meer in mag? vroeg Giuseppe zich af.

      Ze moesten ergens overnachten, maar waar? Hij legde zijn hand op Nononono: ‘Wat zweet je, jongen en wat stink je uit je bek.’

      ‘Nee gek, mijn vliezen zijn gebroken,’ zei zijn vrouw met haar mondkapje af.’

      Opeens zag Giuseppe een stal. Je moet toch wat. Bovenop brandde een ster op zonne-energie. De tijd was toen duurzaam. Alles duurde lang, zelfs de coronacrisis. Giuseppe legde zijn vrouw in het stro. ‘Au,’ zei ze. ‘Een wee?’ vroeg hij. ‘Nee, dat stro prikt in mijn kont.’

      De hooligans hadden ook het licht gezien. Eindelijk. Ze kwamen de stal in en zagen het pasgeboren jongetje en gaven het een shirtje met nummer 14. De staldeur ging weer open. ‘Jezus Christus,’ zei Giuseppe, ‘hou ik dat nou?’ – dit klopt natuurlijk niet, want die naam had hij het jongetje nog niet gegeven en bestond dus nog niet. Maar er kloppen wel meer dingen niet in de Bijbel, beweren velen. Het blijft toch door mensen geschreven.

      ‘We komen uit het Verre Oosten,’ zeiden drie mannen in gebroken Engels. ‘We zijn op weg naar het vaccinatiebureau en zagen opeens die ster. Het is voorspeld dat er een koning geboren zou worden.’

      ‘Nou, dan zijn jullie ook niet wijs, zeg. Is er bij jullie in de buurt geen vaccinatiebureau? Jullie hebben dat virus verspreid dit jaar. Trouwens, die ster is nep hoor.’

      Ze knielden bij het jongetje neer en gaven hem een naam die niet op Jezus leek. Zo verbindt eenieder een naam aan wat een hogere macht wordt genoemd als je het zelf niet meer weet. Toch beweert iedere gelovige dat zijn geloof het enige juiste is. En dan kan het er fel aan toegaan.

Jezus werd gelijk afgestaan, want zolang Markje het voor het zeggen had, was de kinderopvang niet gratis. Om over toeslagen maar te zwijgen. En om nou op Sigrid Kaag te wachten totdat ze in het door haar begeerde Torentje zit…

      Hij werd geen timmerman. Maar illusionist. Zo spleet hij een zee in tweeën, liep over water, toverde van een paar broden en vissen er steeds meer… Dat noemde men wonderlijk.

      Het is slecht met hem afgelopen. Een illusie verkopen kan kwaad bloed zetten. Hangend aan een kruis sprak hij zijn laatste woorden: ‘God, waarom heeft U mij verlaten?’ Waarop Harry Mulisch antwoordde: ‘Ja jongen, ze hadden mij ook die Bijbel moeten laten schrijven.’

  

     

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Het geschiedde in het jaar 2020 - kerstverhaal"

© Han Maas
05.12.20
Feedback:
Ik heb genoten van je verhaal. Leuk om te zien hoe je actualiteit en het bijbelverhaal met een humoristische twist beschrijft.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Han Maas 05.12.20
  Dank je, Annemarie! Ik vond het leuk om alles op een (hopelijk) humoristische wijze chaotisch door elkaar te gooien.
05.12.20
Feedback:
Hele gemengde gevoelens over Han. Er is ongetwijfeld veel humor in en veel actualiteit. Maar ik had ook weer verschillende stukjes die ik drie keer moest overlezen om ze te begrijpen. De timmerman heeft een zoon Markje, wat suggereert dat hij klein is. Maar dan gaat het er over dat hij nog geen vrouw heeft? En als die zoon al volwassen is, is het dan erg waarschijnlijk dat de volgende al weer op komst is? Wat is de derde leg van zijn vrouw? Het derde kind?
En aan het einde laat je helaas weten dat je zeer weinig van de geschiedenis van Jezus hebt begrepen. Jammer. Het loopt in de Bijbel niet af waar jij het af laat lopen, al zouden veel mensen dat graag willen.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 1 lezers vond deze review nuttig
 • Han Maas 05.12.20
  Janneke, allereerst is Markje voor hem altijd 'Markje' gebleven. Jong of oud. En aan welke leg de oudere man bezig is, doet er niet veel toe. Ten tweede: van de geschiedenis van Jezus heb ik alles begrepen wat mensen daarover geschreven hebben en hoe ze het interpreteren. Hoewel niet christelijk heb ik toch op christelijke scholen gezeten, tot en met het Atheneum aan toe. Het is een fictief verhaal dat jou kennelijk niet aanspreekt. Dat kan. Bedankt voor je reactie.
  • Han Maas 06.12.20
   @Janneke Nogmaals, geloof wat je wilt geloven, maar dring dat een ander nooit op.
   'Zo verbindt eenieder een naam aan wat een hogere macht wordt genoemd als je het zelf niet meer weet. Toch beweert iedere gelovige dat zijn geloof het enige juiste is. En dan kan het er fel aan toegaan'. Dit is belangrijk wat mij betreft in het verhaal, naast de actualiteit en de humor. Als ik me zou moeten schamen volgens jou omdat ik een twist geef aan een verhaal, dan heb ik geen zin om er verder op in te gaan. Ik geloof heel simpel: in het goede.
  • Janneke De Leeuw van Weenen 05.12.20
   @han maas Beste Han! Zie als reactie mijn blog "Ik geloof"
  • Han Maas 05.12.20
   @Janneke Schamen? Kom nou! Het is inderdaad mijn eigen zaak, Janneke. En over satire schaam ik mij zeker niet. Hoe het verder ging met de wederopstanding, daar ben ik ook van op de hoogte. Of het allemaal echt zo is gebeurd...? Geloof wat je wilt, niemand weet het zeker; daarom heet het ook geloof en niet 'weten'.
  • Janneke De Leeuw van Weenen 05.12.20
   Als je op christelijke scholen hebt gezeten Han, moet je je schamen om te schrijven dat het slecht met hem afgelopen is en Hij aan het kruis zijn laatste woorden zou hebben gesproken. Ik dacht dat het onwetendheid was... Of je het wel of niet gelooft is een andere vraag, dat is je eigen zaak.

In elke boekenwinkel: