Korte verhalen

Kort verhaal

Het korte verhaal leent zich voor het type analyse waaraan literaire romans worden onderworpen, voor wat betreft bijvoorbeeld de verteltechniek. Een kort verhaal verschilt van de anekdote doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard. Poe vond dat een kort verhaal in een half uur tot twee uur, maar in elk geval in één keer moest kunnen worden uitgelezen en gericht moest zijn op het bereiken van een enkel effect.

De waarschijnlijk meest uitdagende vorm van een kort verhaal is het flitsverhaal. Een flitsverhaal is een compleet verhaal in het kleinst mogelijk aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. "Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef."

Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen.

Jouw zelf geschreven korte verhaal  of flitsverhaal is hier ook welkom. Een kort verhaal bij Schrijverspunt mag uit maximaal 500 woorden bestaan.

Het einde van een dromer

Toen Jenkins eindelijk in slaap viel en de droom begon, besefte hij meteen, dat het helemaal mis was. Hoewel hij zich nog steeds in zijn slaapkamer bevond, kwam deze omgeving hem opeens vreemd en onheilspellend voor. Hij kon gedeeltelijk door de muren heen zien, alsof ze van gekleurd matglas waren gemaakt en elk voorwerp leek met een blauwachtig halo omgeven.

            “Kom maar!”, riep hij uit. “Kom maar allemaal gelijk te voorschijn!”

            Hij wist niet of zich ergens monsters of spoken schuilhielden, maar als dat zo was, had hij het liefst alle ellende tegelijk. Dan wist hij in ieder geval waar hij aan toe was.

            Er gebeurde niets.

            “Verdomd vervelend, dat je niet naar believen uit een droom kunt stappen”, mopperde Jenkins. “Het lijkt wel een dolgedraaid computerprogramma, waarbij de escapeknop niet werkt.”

            Hij liep naar de badkamer om een glas water te drinken. In de spiegel staarde het doorgroefde rokersgelaat hem aan. Dat was in ieder geval niet veranderd. Hij was een door de wol geverfde dromer. Wat hij in zijn dagelijks leven te kort kwam, compenseerde hij in zijn dromen. En dat was veel.

            “Jenkins waar zijt gij? Hoort ge mij?”, baste een stem uit de slaapkamer. Schoorvoetend keerde hij terug; het moest er blijkbaar toch van komen. De slaapkamer was nog steeds leeg.

            “Jenkins, uw leven was als een mop met een baard. Saai en voorspelbaar. Geen wonder dat het niets geworden is. Nu kunt ge dit veranderen. Volbrengt ge iets groots, dan zal uw leven vol en rijk worden en ge zult vele vrouwen hebben. Wat zegt ge?”

            Hij had nauwelijks begrepen waarover het ging, behalve dat hij rijk kon worden en veel vrouwen hebben en daarom zei hij gauw ‘ja’.

            De stem hervatte: “Volbrengt ge het niet, dan vergaat het u slecht en verandert de droom in een nachtmerrie.” Stilte volgde.

            Was de afspraak nu gemaakt? Zolang het tegendeel niet bleek, ging hij er van uit. De overige woorden van de stem drongen nu tot hem door. Wat voor groots moest hij volbrengen?

            Hij ging weer in bed liggen in de hoop, dat de droom uitsluitsel zou geven, maar er gebeurde niets meer. Dit kon toch de bedoeling niet zijn. Dan maar een kunstgreep toegepast. 

De situatie was te bijzonder om zijn toevlucht te nemen tot zulke oubollige methoden als schaapjes tellen. Hij haalde een stuk zwarte, Afghaanse hasjiesj te voorschijn met een pluk tabak en draaide hier een joint van. Diep inhalerend en de rook zo lang mogelijk vasthoudend in zijn longen, leunde hij achterover. De laatste keer dat hij in werkelijkheid hasj gerookt had, kon hij zich niet eens meer herinneren. Sigaretten daarentegen was hij door blijven roken als een schoorsteen.

Eerst merkte hij niets. Verwoed rookte hij de joint op. En opeens sloeg de roes toe, alsof hij een klap op zijn hoofd had gekregen en in een vertraagde film terechtkwam. Zijn spieren verstijfden. Hij liet zich in de kussens vallen, terwijl de gedachten in zijn hoofd echoden. Versteend bleef hij zo liggen tot hij opgezogen leek te worden in een diepere droom. Uit één van de gedachte-echo’s maakte zich een mannenstem los.

“Fraaie beelden”, sprak de stem. Het geluid verdichtte zich tot een magere, oude man, die een afgedragen, bruin pak aan had. “Fraaie beelden, daar kun je op varen.”

Jenkins en de man bevonden zich in een woestijnlandschap, roodachtig zand strekte zich uit tot aan de horizon; verspreid rezen grillig gevormde rotsformaties op. Samen keken zij om zich heen en hij liet het natuurschoon op zich inwerken.

 “Ja, fraaie beelden. Maar te varen valt hier niet veel. Het zou jammer zijn om nu wakker te worden.”

“Wakker worden? Je zult niet meer wakker worden”, zei de man. “Heb je het niet begrepen? Dit is het mysterie, dat na het leven komt. Grijp je kans om iets groots te verrichten. De dood heeft je omhuld, schud haar nu weer af. Of blijf hier voor eeuwig ronddolen.”

Jenkins schrok. Existentiële angst greep hem bij de keel. Hij snapte, dat de man de dood voorstelde.

“Hoe kan ik nu dood zijn? Ik droom.”

“Wat is het verschil? Misschien ben je wel in je slaap gestorven. Wellicht sterven we iedere keer dat we in slaap vallen, maar weten we ook telkens de weg terug te vinden behalve de laatste keer.”

“Is dit voor mij de laatste keer?”

“Dat zal moeten blijken.”

Jenkins voelde, dat hij zo niet verder kwam. De droom, want daar ging hij nog steeds van uit, begon tekenen van een nachtmerrie te vertonen. Hij besloot geen maatregelen meer te nemen om zijn droom te verdiepen.

“Let wel, dat geldt voor iedereen, die je hier ontmoet. Zijn ze dood of dromen ze alleen maar?”

De oude dood begon hem op de zenuwen te werken. Om van hem af te raken richtte hij zijn aandacht op iets anders. Hij concentreerde zich op gezichten. In alle vormen, maten en kleuren en in een eindeloze hoeveelheid. Oceanen van gezichten. Eén gezicht had een strop boven zich in de lucht zweven. Jenkins voelde, dat dit gezicht geholpen moest worden. Hij legde zijn handen eromheen en zei:”Vrees niet, ik zal je helpen.” De vermoeide ogen van het gezicht knipperden dankbaar. Kort daarop zag hij een ander gezicht onder een strop en hij begreep dat er weer een helpende hand nodig was.  Maar toen hij ook een derde gezicht geholpen had, kwam de oude dood op hem af.

“Dat is not done, not done!”, riep hij uit. “Wie geeft jou het recht die dromers te vermoorden? Aan moordenaars hebben we hier een broertje dood.”

Jenkins keek nu goed en zag de geholpen gezichten als bloemen met geknakte stengels op de grond liggen. Schuldgevoel maakte zich van hem meester, maar ook begon het hem te dagen, dat er iets niet klopte.

“Hoe kan ik hen nu vermoorden? Dood zouden zij volgens jou als dromers rond moeten blijven dolen?”

“Dat doen ze ook. Ze zijn alleen naar een andere droomdimensie gegaan.”

Het besef van onlogica werd sterker.

“Dan heb ik hen dus niet vermoord, maar bestaan ze gewoon verder, zij het elders in de droom. Wat ze daarvoor al deden.”

“Hm…”

“Dan ben ik dus geen moordenaar.”

“Touché…, voor deze keer.”

Het ging erom dit soort gedrochten de mond te snoeren. Tenslotte waren het slechts producten van zijn eigen geest. De oude dood was weer verdwenen. Jenkins vroeg zich af, waarom hij geen overleden bekenden ontmoette, als hij dood was. Zat hij soms in de verkeerde dimensie? Of was het allemaal onzin?

Om zich heen kijkend, bemerkte hij in een stad te zijn beland. Jenkins had trek gekregen in een sigaret. Hij wilde er één opsteken, maar zijn pakje Camel was leeg. Aan de overkant van de straat was een sigarenzaak. Hij stak over en ging naar binnen. Een sloffende tred werd traag luider hoorbaar vanachter een gordijn, dat de winkel afschermde van de rest van de woning.

“Een pakje Camel, alstublieft”, wilde Jenkins zeggen, maar de woorden stokten hem in de keel, toen hij in de winkelier zijn vader herkende. Maar dan zoals deze er vijfentwintig jaar geleden uit had gezien. Zijn vader was sinds enkele jaren dood. Hij herkende Jenkins wel, maar leek zich in aanwezigheid van zijn zoon niet op zijn gemak te voelen. Zonder te weten waarom voelde Jenkins zich schuldig.

“Vader,…”, wilde hij beginnen, maar zijn vader legde een vinger op de lippen en hief zijn andere arm afwerend op. Plotseling drong het tot Jenkins door, dat zijn vader er niet aan herinnerd wilde worden, dat hij dood was. Daarom had hij zich een jongere leeftijd aangemeten. Gaf Jenkins’ aanwezigheid hem het gevoel nog doder te zijn dan hij al was, of maakte het hem ook werkelijk doder? Hij liep naar buiten en riep om de oude dood. Die kwam uiteindelijk.

“Kan ik hen nog doder maken dan ze al zijn?”

 “Roep je mijn hulp in? Ik zal je een therapeutisch antwoord geven. Zoals gewoonlijk gaan minderwaardigheidsgevoelens gepaard met grootheidsfantasieën. Maar daar is in jouw geval geen reden voor. Je kunt hen niet doder maken dan ze al zijn. Dus vergeet die grootheidsfantasieën maar.”

Eerst voelde hij zich gepikeerd, maar daarna wist hij dat de dood gelijk had.

Maar hoe zou het verder gaan? Zou hij blijven rondzwerven in dromenland, verstrikt in zijn eigen hersenspinsels?

Dat nooit. Hij bemerkte, dat hij zich op de rand van een diep ravijn bevond. Was het een hint? Hij sprong naar beneden.

“Je bent nu gestorven in je dromen en omgekeerd zijn de dromen gestorven in jou. Je zult niet meer dromen,” sprak de dood.

Toen werd hij wakker. De overbekende, alledaagse werkelijkheid omringde hem. Hij was niet gestorven in zijn slaap en hij hoefde niet in de droomzone te blijven rondzwerven. Evenmin wachtten hem rijkdom of vrouwen. Hij zou alleen niet meer dromen en genoegen moeten nemen met zijn doelloze dertien-in-een-dozijn bestaan, waar helemaal niets in te beleven viel.

Hij dacht aan wat de stem in de droom had gezegd: ”…dan verandert de droom in een nachtmerrie…” Halo’s omhulden zwak zijn spullen. Was hij eigenlijk wel wakker geworden?

Dit artikel delen?
Pin It
 • Hits: 378
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Nomineer deze schrijver!

Bezoekers van Schrijverspunt kunnen 2 verschillende schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver 2019. Je kunt de schrijver van dit artikel nomineren door op de groene button te klikken.

Dank voor je nominatie!

Elke bezoeker van Schrijverspunt kan schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver. In totaal mag elke bezoeker 2 verschillende schrijvers nomineren over heel 2019. Nomineren is mogelijk tot 31 december 2019.

Omdat we streven naar een eerlijke nominatie voor Talentvolle schrijver 2019 controleren we elke nominatie op geldigheid. Ongeldige nominaties tellen niet mee in de score en verwijderen we.

Om de geldigheid van een nominatie te controleren vragen we je hieronder je e-mailadres in te vullen.  We garanderen dat we dit emailadres niet aan derden verstrekken en slechts gebruiken voor controle. Na afronding van de nominatie verwijderen we  dit e-mailadres.
Ongeldige invoer

Alle gepubliceerde inzendingen

 • juli 2019
  • Mijn Jan. (13) Pieter Wouter Broekharst 23-07-2019

   Mijn Jan.       “Is ´t geen mooie jongen?” De oude mevrouw kijkt mij glimlachend aan. In haar handen een...

   Lees meer...

  • Vakantie. (47) Jan Sluimer 22-07-2019

   Maak wereldreis door mijn eigen tuin.

   Lees meer...

  • Schoolstress (64) Jane Doo 20-07-2019

         'Mam. Vergeet je niet dat vanavond het tien minuten gesprek is.' Ik ben bezig was in de machine te...

   Lees meer...

  • Peter Madsen (84) Annemieke Spaander 15-07-2019

   Dat was toch die man die die journaliste had vermoord? Kom, hoe heet ze ook alweer, dacht Mimi...

   Lees meer...

  • Telefoon-analyse (51) Marie 76 14-07-2019

   "Het zou voor mij gemakkelijker zijn om over mijn gevoelens te praten als hij mij eens...

   Lees meer...

  • Afscheid (55) Marie 76 13-07-2019

   Wilfried bekeek het smalle steegje in zijn thuisstad Antwerpen. Hier was hij opgegroeid. Het was...

   Lees meer...

  • Lift (54) Marie 76 12-07-2019

   Met klamme handjes en een overhoop liggende maag, drukte ik op de liftknop. Het zou vast beter...

   Lees meer...

  • Doos (81) Marie 76 08-07-2019

   Ook dat nog. Vanmorgen overslapen, snel een beschuit in mijn mond gepropt en moeten hollen om de...

   Lees meer...

  • De rode knop (58) Marie 76 08-07-2019

   “U drukt op de rode knop.” Dat zou je niet verwachten, als je de job op het internet zag. Het werk...

   Lees meer...

  • Over de kop. (79) Jan Sluimer 08-07-2019

   Failliet verklaard, sorry voor het ongemak.

   Lees meer...

  • Omkerende angst (79) Annemieke Spaander 05-07-2019

   'Je bent niet goed bij je hoofd', snauwt hij haar toe. Angstig kijkt ze naar hem op. Zou hij  weer...

   Lees meer...

  • Rimpels in scheerlicht (93) Daan Kogelmans 03-07-2019

   Hij eet met grote happen. Zo bijvoorbeeld: hij balanceert de dot slagroom op het vorkje en schuift het...

   Lees meer...

  • Broze charme 64.0 (75) Annemieke Spaander 02-07-2019

   Wat gek, dacht Mimi terwijl ze de was ophing, die ze al talloze keren had uitgesteld. Dat je soms...

   Lees meer...

  • Schipbreuk. (77) Jan Sluimer 01-07-2019

   Het schip verdween onder de ozonlaag.

   Lees meer...

 • juni 2019
 • mei 2019
  • De verleiding. (122) Pieter Wouter Broekharst 28-05-2019

   De verleiding.     Vanmorgen ben ik wat later opgestaan dan gewoonlijk. Dat kwam doordat de...

   Lees meer...

  • Huis in beeld (122) Monique Cunnen 28-05-2019

   Ze willen dat ik vertrek uit ons huis vol herinneringen. Maar wat weten zij van het geluk en het...

   Lees meer...

  • Broze charme 15.5 (100) Annemieke Spaander 27-05-2019

   Er was een tijd dat alle mannen hongerig naar haar keken als Mimi binnenkwam. De gretige blikken...

   Lees meer...

  • Het vliegende nonnetje. (98) Pieter Wouter Broekharst 26-05-2019

   Het vliegende nonnetje. Als een boos beest stond het sombere klooster op de bergtop, en de grijze...

   Lees meer...

  • "Dicht die deur!" (124) Edith E (©Inspiratiewater) 25-05-2019

   Wat een vakantie! Had ik maar nooit ingestemd met het idee om elke dag een kasteel aan te doen,...

   Lees meer...

  • Als sneeuw voor de zon (94) Dave Koresh 25-05-2019

   Het was de ochtend nadat het voor het eerst gesneeuwd had. Hij stond buiten voor de voordeur en...

   Lees meer...

  • Truitje ( zomaar een voorleesverhaal voor jong én oud) (91) Guido Aerts 25-05-2019

   Het was hartstikke koud die winter. Toch moest mijnheertje Talon zijn warme huisje uit omdat hij...

   Lees meer...

  • Broze charme 14.0 (122) Annemieke Spaander 24-05-2019

   Mimi Na een week gaf hij haar mobiel terug. Mimi was teleurgesteld. Een week was bij lange na niet...

   Lees meer...

  • Oma denkt dat ik doof ben (99) Guido Aerts 22-05-2019

   (Inzending wedstrijd met als opdracht : maak van een 6-woord een 500-woord verhaal.)Uitbundig vieren wij haar...

   Lees meer...

  • Sp(r)ookverhaal (70) Guido Aerts 22-05-2019

   Niève Leblanc de Chasseur (of Sneeuw de Wit de Jaeger) is moe. Sinds haar huwelijk met prins...

   Lees meer...

  • Halfbakken houvast (88) Marieke Vos 21-05-2019

   Hans werkt half. Zijn schoorsteen moet roken, maar wel middels minimale inspanning.Nadat hij zijn...

   Lees meer...

  • Zomaar een morgen (89) Eleonora Reijn 21-05-2019

   Violet drukte op de bel en keek langs de gevel. Al die jaren had dit huis haar geïntrigeerd. Een...

   Lees meer...

  • vakantie emotie (69) Trees Middelkoop 20-05-2019

   Een vliegtuig landt op een tropisch eiland met aan boord verwachtingsvolle mensen, mensen die lang...

   Lees meer...

  • De beste koffiereclames (82) Guido Aerts 20-05-2019

   ‘Koffie, koffie, lekker bakkie koffieWat knapt een mens daar van op…..’ De (letterlijk) grote...

   Lees meer...

  • Broers. (70) Pieter Wouter Broekharst 20-05-2019

   In de achtertuin staan, met de openslaande tuindeuren op de achtergrond, mijn twee grote broers. De één...

   Lees meer...

  • Niet thuis. (77) Pieter Wouter Broekharst 19-05-2019

   Haar moeder nam de telefoon op, en herhaalde hardop mijn naam. Er viel een korte stilte. Toen zei...

   Lees meer...

  • De keuken van tante Marie (78) Trees Middelkoop 19-05-2019

   Toen werken nog werken voor hem betekende zat hij op dit tijdstip nog gewoon achter zijn pc op...

   Lees meer...

  • Spijt (96) Pieter Wouter Broekharst 18-05-2019

   Festoenen van klimopranken kronkelen langs de tuinmuur, boven naar omhoog reikende klimrozen. Mijn...

   Lees meer...

  • De prima ballerina (123) ruby thijs 18-05-2019

   Sierlijk danst ze in het rond. Haar voeten aaien zachtjes de grond. De prima ballerina danst vrij...

   Lees meer...

  • Oerknal (85) Dave Koresh 17-05-2019

   Dag 131 Door het matglazen raampje dat mijn vader er ooit zelf in heeft gezet zie ik dat het dag...

   Lees meer...

  • GELUKSVOGEL (65) Eleonora Reijn 17-05-2019

   ‘Nee’, de man kucht even, ‘ik had nooit durven dromen dat zoveel geluk voor mij was weggelegd. Ik...

   Lees meer...

  • Spijt. (71) 10-05-2019

   Festoenen van klimopranken kronkelen langs de tuinmuur, boven naar omhoog reikende klimrozen.Mijn...

   Lees meer...

  • Aan het lijntje (108) Dave Koresh 09-05-2019

   Je lange blonde haren wapperen terwijl je door het park heen huppelt. Het is herfst en een vers...

   Lees meer...

  • EINDELIJK (103) Eleonora Reijn 09-05-2019

   Ze zou die dag haar eerste liefde terugzien. Na 45 jaar. Het telefonisch contact was onverwacht en...

   Lees meer...

  • WAT JE WILT (85) Ferenc Schneiders 07-05-2019

   Kubus en Panda zitten op het muurtje. Ze laten hun benen bengelen en kijken verveeld. - Zullen we...

   Lees meer...

  • Transport (132) Marco Stroo 03-05-2019

   Angstig, verscheurd van binnen keek Claudia rond zich heen. Onopvallend. Ze had altijd geweten dat ze...

   Lees meer...

  • Charmant bij-effect (108) Dave Koresh 03-05-2019

   ‘Het prikt misschien een beetje’ sprak de stem vanachter het glazen masker dat naadloos overging...

   Lees meer...

  • Karper (98) Guido Aerts 03-05-2019

   Al zou ik mij er tegen werenSteeds meer dagen beelden opDe ene sterker dan de anderMaar ik weer ze...

   Lees meer...

  • Hupsakee ! (110) Guido Aerts 03-05-2019

   Toen hupsakee thuiskwam vond hij een briefje op de tafel dat zei: “Hei Hupsakee, heb jij zin om...

   Lees meer...

 • april 2019
  • Interim (111) Marieke Vos 29-04-2019

   In Huis ten Bosch is het vroeg dag op deze zaterdagochtend 27 april 2019. Koninklijke teckel Bea...

   Lees meer...

  • Dood (112) Jac Deuss 28-04-2019

   Liever dood dan sterven zei hij en toen trok hij de stekker eruit.

   Lees meer...

  • IK (139) Ferenc Schneiders 19-04-2019

    Kubus is aan het joggen in het park. Panda sluit zich bij hem aan. Ze hollen hijgend samen verder -...

   Lees meer...

  • (N)iemand (107) Guido Aerts 18-04-2019

   Ik schrik op en vraag of er iemand aan de deur heeft gebeld?Niemand antwoordt. Het kan ook niet...

   Lees meer...

  • De kater (132) MW Valkenburg 13-04-2019

   Rood of wit? Ik twijfel. Waarom de hele avond in een kanten kriebelstring lopen, terwijl ik niet...

   Lees meer...

  • Op de baan naar de Kapellekens (98) Guido Aerts 11-04-2019

   Waar men ging langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk….men kwam ze overal tegen: de...

   Lees meer...

  • Iets en niets (121) Ferenc Schneiders 10-04-2019

     Kubus en Panda zitten op het muurtje voor Panda's huis. Ze zitten daar al een hele tijd en hebben...

   Lees meer...

  • Huisje op de wei (166) ruby thijs 08-04-2019

   In vele verhalen heb je een goede tovenaar en een slechte tovenaar. Maar niemand staat stil waarom hij...

   Lees meer...

  • Nietmachine (157) Lucien Dewez 03-04-2019

   Willem kijkt naar de nietmachine die voor hem op de glazen salontafel staat. Hij zit al een uur in...

   Lees meer...

  • Het water was veel te diep (122) Ferenc Schneiders 03-04-2019

   Na weken van regen eindelijk weer een zonnige dag. Ik zit op de voorplecht van mijn woonboot met...

   Lees meer...

  • De advertentie (125) Suzette Boyer 02-04-2019

   Tsjilpende mussen. Was er een zomerser geluid denkbaar? Hij zette zijn handen op de armleuningen...

   Lees meer...

 • maart 2019
  • Een kleine reus (169) Ferenc Schneiders 28-03-2019

   Er was eens een hele kleine reus. Hij was heel ongelukkig, want omdat hij zo klein was, kon...

   Lees meer...

  • Geen keus (150) User ID 4551 27-03-2019

   Haar lange blonde haren wapperen woest in de wind. Dankzij de dikke winterjas heeft ze het warm,...

   Lees meer...

  • Donker licht (186) Ferenc Schneiders 24-03-2019

   Het liefst is hij buiten waar niemand hem kan zien. In het weiland dat nooit gemaaid wordt. Het...

   Lees meer...

  • Over 6 weken. (159) Jan Sluimer 23-03-2019

   De vader van Anna, Joris gaat boodschappen doen.'Ga je mee', vraagt hij aan Anna.'Nee, ik blijf...

   Lees meer...

  • Klokkengelui(den) in de nacht (107) Edith E (©Inspiratiewater) 21-03-2019

   Beneden schrikken de mensen wakker van het plotselinge klokgelui, dat eenmaal begonnen van geen...

   Lees meer...

  • Stof (124) Trees Middelkoop 19-03-2019

   Daar dwarrel ik door de kamer, van links naar rechts, omhoog en omlaag.Ik geniet van zo’n kamer...

   Lees meer...

  • Een zachte plek (143) Ferenc Schneiders 16-03-2019

   Hoe oud het kind was, viel moeilijk te zeggen. Het kon acht zijn, maar ook vijftien. Het had een...

   Lees meer...

  • De veldmuis (135) Ferenc Schneiders 15-03-2019

   Er zijn nog steeds mensen die denken dat dieren niet kunnen denken. Die denken dat denken iets is...

   Lees meer...

  • De zwarte aarde (165) Trees Middelkoop 10-03-2019

   Zwart diep donker zwart, is de aarde die door haar vingers glijdt. Hardnekkig werkt ze door, de...

   Lees meer...

  • Het plezier van de natuur - Hockney en van Gogh (159) Reinder Veelinx 10-03-2019

   ‘Wat bel je vroeg.’ ‘Ik dacht, dan heb je tijd voor me.’ ‘Je bent mijn favoriet, dat weet je...

   Lees meer...

  • Morgen (147) Ernie Maanzaad 06-03-2019

   Het is weer een dag waarop ik geen vooruitgang heb geboekt, niet veranderd ben, geen beter plan...

   Lees meer...

  • Bij God op de koffie (124) Ernie Maanzaad 05-03-2019

     Over smaak valt niet te twisten, maar het design van het behang in de hal leek erop te wijzen dat...

   Lees meer...

  • Rondtoer door Rome. (141) Jan Sluimer 05-03-2019

   Het hoogtepunt van twee weken Rome.Wij, als toeristen zitten in de bus en hebben een Nederlandse...

   Lees meer...

  • Terug in de tijd (203) Gerard Treffers 02-03-2019

   Treffers, de bekende astronoom en wetenschapper in moderne fysica, werd wakker in de pikdonkere...

   Lees meer...

  • In de bus (154) User ID 4551 02-03-2019

   Ik kan nooit ergens op tijd zijn. Of ik ben net te laat, of ik ben veel te vroeg. Die dag had ik...

   Lees meer...

  • Zwartje (121) User ID 4551 02-03-2019

   ZWARTJE Af en toe mochten mijn vriendin en ik met de baby van haar buren wandelen.  Van te voren...

   Lees meer...

 • februari 2019
  • Godenspijs (259) wilfred van Breda 11-02-2019

   'Ik wil graag dat u naar hem op zoek gaat.' John merkte dat hij er moeite mee had zijn blik van...

   Lees meer...

 • januari 2019
  • Een koud kunstje (239) Sylvie De Caluwe 30-01-2019

   “Godver!” roep ik terwijl ik mijn handen in een reflex omhoog gooi. Bijna was ik uitgegleden!De...

   Lees meer...

  • Johanna's hoop (131) Inge Sleegers 30-01-2019

   Johanna staarde wezenloos naar haar ontbijt. Ze begreep er geen snars van. Ze hadden het toch goed...

   Lees meer...

  • Sneeuwpret. (227) Jan Sluimer 22-01-2019

   Voor vannacht voorspellen ze sneeuw.Roos, 88 jaar is gek op een witte wereld.Op dinsdag is het de...

   Lees meer...

  • Dagje uit. (270) Jan Sluimer 15-01-2019

   Vandaag met de kinderen van groep 4 naar de dierentuin.We wachten op de trein, deze komt iets...

   Lees meer...

  • Je wilt ze toch helpen. (217) Jan Sluimer 12-01-2019

   Er valt een enveloppe in de brievenbus.Of je weer geld wilt storten voor een...

   Lees meer...

  • Het verwijderde einde (187) Frans Tolsma 10-01-2019

   Ik stond voor de hemelpoort en dacht dat ik droomde maar bij nader inzien besefte ik dat ik op weg was...

   Lees meer...

  • Versie 1.0 (158) Inge Sleegers 07-01-2019

   Ze keek naar de reflectie van haar spiegelbeeld in het water. Ze had zich verschanst aan de oever...

   Lees meer...

 • december 2018
  • Avontuur (361) Japke Weij 28-12-2018

   De meeste fotoshoots, fittings (kleren passen) en castings van onze modeldochter verlopen...

   Lees meer...

  • Kerstdiner (304) wilfred van Breda 22-12-2018

   De SUV ploegde zich moeizaam vooruit. Toen ze twee uur geleden vertrokken scheen een stralende zon aan...

   Lees meer...

  • Angstig vermoeden (167) wilfred van Breda 16-12-2018

   De telefoon gaat vier keer over voor Marjan het doorheeft. Zonder haar ogen van de televisie af te...

   Lees meer...

  • Verslaafd... (267) wilfred van Breda 05-12-2018

   Anna is stomdronken en hangt meer in haar stoel dan dat ze zit. Haar make up is uitgelopen en haar...

   Lees meer...

 • november 2018
  • Kees cross (155) Lousette Blekendaal 24-11-2018

   Daar lag hij, even draaide de hele wereld om hem heen. Zijn fiets was een paar heuvels verder...

   Lees meer...

  • Twee baby's (192) Inge Sleegers 23-11-2018

   Twee baby’s in hetzelfde ziekenhuis. Bijna gelijktijdig geboren. De ene als eerste en enige kind. De...

   Lees meer...

  • Tijdloze liefdesbrief (218) Kristel Klein Hesselink 15-11-2018

   Eigenzinnige, beruchte, egocentrische en verrukkelijke Nadia, Een vlaagje sprankelende zoete geur...

   Lees meer...

  • Mausje's (195) Maudy Kruiswijk 12-11-2018

   Mijn vader was een voorleesvader. Iedere avond voor het slapen gaan zat hij op één van onze bedden en...

   Lees meer...

  • Twee! (250) Maudy Kruiswijk 12-11-2018

   Twee....... !! Ik heb m'n camera bij me, maar de zon schijnt niet echt. Jammer.Ik kom bij een...

   Lees meer...

  • Weer 2 (169) Maudy Kruiswijk 11-11-2018

   Op vrijdag doe ik altijd wat boodschappen bij Lidl.In de parkeergarage boven het winkelcentrum is...

   Lees meer...

 • oktober 2018
 • september 2018
  • Mijn zoon? (189) Noortje Bruins 22-09-2018

   ‘Toen ik nog in Luxemburg woonde’, begon mijn zoontje al spelend met de blokken zijn verhaal. Ik...

   Lees meer...

  • Afrekening (243) wilfred van Breda 11-09-2018

     Gecondoleerd.   De jongeman bevond zich achter in de steeg onder het zwakke schijnsel van de...

   Lees meer...

  • Rust (294) Cor Johma 05-09-2018

   Hij kijkt om zich heen. Hij ziet de rust. De rust heeft geen kleur. De rust is in elk opzicht een...

   Lees meer...

  • Slayer (225) Bas Broekhoven 02-09-2018

   Op dit verhaal heb ik veel haat reacties gehad dus heb ik een politiek correcte versie en...

   Lees meer...

 • augustus 2018

Hoogste beoordeelding:

Boekentip

Top 10 : Meest gelezen

BookBuster