• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1042 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  121 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Herenbezoek
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 1930
 
Even voor zessen legde Anna haar hand op de klopper. Ze stond voor een grote donkere deur ingebed in baksteen. Het was nog rustig om haar heen wat ook kon komen door de kille, harde wind die de bladeren en het losliggende vuil door de straten joeg. Verderop hoorde ze een ratelende kar aankomen. De stad maakte zich op voor een nieuwe dag.
Ze haalde diep adem en haar hart klopte in haar keel. Mama had geen tijd gehad om met haar mee te gaan maar had haar precies uitgelegd waar ze moest zijn. Anna had er bijna een half uur over gedaan om het goede adres te vinden. Ze pakte de klopper en liet die hard neerkomen op de massief houten deur.
Net voordat ze haar hand op de klopper deed om hem nog een keer te gebruiken werd de deur opengedaan door een deftig geklede oude vrouw met een bos grijs haar en een scherpe haviksneus waar een bril op balanceerde.
'Kom binnen, kind. Je bent net op tijd.'
In het huis was het doodstil. De oudere vrouw ging haar voor een lange gang in en een
trap af tot ze stopten bij een deur waarop een bordje hing met de tekst dienstkamer. De voetstappen van Anna weerkaatsten hol in de tochtige gang. Ze opende de deur en liet Anna voorgaan.
'Mijn naam is Mevrouw Bergsma. Ik ben het hoofd van de huishouding. Je bent hier in het huis van Mijnheer en Mevrouw Stellingerwerf.'
Ze keek Anna schattend aan en trok een pak uit een la.'Ik denk dat dit je wel past. Kleed je maar even om.'
Anna bleef staan en voelde hoe haar wangen rood kleurden.
'Schiet op, kind. We hebben niet de hele dag de tijd.'
In de kamer rook het naar kamfer en natte doeken. Langzaam deed Anna haar schamele kleding uit en nam het pak aan uit de handen van Mevrouw Bergsma. Terwijl ze zich omkleedde nam Bergsma de bril van haar neus en poetste die op met haar schort.
'Als je hier aan het werk bent, moet je doen wat er gezegd wordt. Als je een grote mond hebt of je weigert werk wordt je gestraft. Eind van de week ontvang je salaris en zondags ben je vrij.'
Anna knikte en knoopte het schort achter haar rug dicht. Tot slot deed ze haar kapje op.
'Keurig,'prees Mevrouw Bergsma.'Heb je nog vragen of ben ik duidelijk genoeg geweest.'
Anna maakte even een reverence waarbij ze haar jurk vasthield zoals moeder haar had voorgedaan.
'Aan het eind van de dag kom je hier terug om je om te kleden. Morgen pak je een nieuw schoon pak.'
Anna knikte waarop Mevrouw Bergsma vinnig reageerde.'Ben je je tong kwijt?'
'Nee, mevrouw.'
Ze snoof luidruchtig door haar neus.'Denk erom, wees onderdanig en als mijnheer of mevrouw je iets vraagt, kijk je ze niet aan maar doe wat er gezegd wordt.'
'Mevrouw?'
Verbaasd keek ze Anna met samen geknepen ogen aan.'Wat is er?'
'Tot hoe laat werk ik?'
'Totdat je klaar bent en wanneer dat is, bepaal ik.'
Het is tegen vijf uur als Anna een kamer binnenkomt waar een man aan tafel zit die vriendelijk opkijkt bij haar binnenkomst.
'Kom verder, kind. En doe de deur achter je dicht.'
Zijn stem klonk gedragen met een zweem van vriendelijkheid. Met een grote hand wenkte hij haar dichterbij. De donkere ogen gleden over haar heen en namen haar van onder tot boven op.
Hij stond op en ontstak een lamp.
'Hoe oud ben je?'
'Veertien, mijnheer.'antwoordde Anna met neergeslagen ogen.
'Je bent nieuw hier, toch.'
'Jawel,mijnheer.'
Langzaam liep hij naar haar toe. Zijn grote schaduw viel over haar heen en hij legde zijn grote handen op haar schouders.
'Kijk me aan, kind. Je bent een knap en mooi meisje.'
Trillend over haar hele lichaam sloeg Anna haar ogen op. Haar mond was kurkdroog en op dat moment verlangde ze er alleen maar naar thuis te zijn.
'Het kan even pijn doen, maar geloof me als ik zeg dat je leven hier er alleen maar makkelijker door wordt.'
Mevrouw Bergsma sloot haar ogen toen ze de geluiden uit de zitkamer hoorde. Ze rechtte haar rug en liep snel door. Ze hield zich voor dat hij een goede man was.
 
Die avond werd er half acht op de deur geklopt. Mevrouw Bergsma deed open en er stond een vrouw voor de deur die op Anna leek. Haar grijze ogen keken de oude vrouw kil aan.
'Ik ben Mary, de moeder van Anna en ik wil mijnheer Stellingerwerf graag spreken.'
'Ik weet niet of dat nu gelegen komt.'hield Bergsma voorzichtig de boot af.'Mijnheer heeft nu geen tijd voor bezoek.'
'Zegt u maar tegen hem dat ik hem wil spreken.'zei ze scherp.'Of hij moet willen dat ik morgen terug kom met mijn man.'
Mevrouw Bergsma dacht snel na.'Blijft u even wachten. Ik zal mijnheer even vragen of hij tijd voor u heeft.'
In zijn studeerkamer wachtte hij de komst van de moeder van Anna af. Een welwillende trek op zijn gezicht. Hij had zich vanmiddag uitstekend vermaakt met het kind. Door de openstaande deur hoorde hij haar aankomen, kittige voetstappen in de gang. Een zweem van goedkope parfum drong zijn neusgaten in.
Ze kwam binnen en hij kwam galant overeind.'Gaat u zitten, wilt u koffie?'
Zonder op een antwoord te wachten rinkelde hij met een belletje en wachtte tot mevrouw Bergsma haar hoofd om de deur stak.'Twee koffie, alstublieft.'
Ze ging tegenover hem zitten op de pluche stoel en keek hem aan. Haar blonde haar glansde in het lamplicht en haar grijze ogen sprankelden. Buiten begon het te regenen ,de druppels sloegen tegen het raam. Ongegeneerd gleden zijn ogen over haar stevige borsten en hij glimlachte innemend.
Mevrouw Bergsma zette het blad met koffie, suiker en melk op tafel en verdween even snel als ze gekomen was.
Hij haalde diep adem en knipoogde.'Uw dochter heeft haar schoonheid niet van een vreemde. Kan ik u inschenken?'
Ze knikte bijna onmerkbaar. Stellingerwerf schonk met rustige bewegingen de koffie in en schoof een kopje naar haar toe. Nieuwsgierig keek Mary om zich heen en liet haar blik rusten op de mooie staande klok op de achtergrond die de minuten weg tikte.
Ze keek hem weer aan en schraapte haar keel.'U heeft zich vanmiddag aan mijn dochter Anna vergrepen. Ze kwam helemaal overstuur thuis en durft hier niet meer te komen.'
Haar stem was rustig en beheerst en ze bleef hem strak aankijken.
Stellingerwerf nam genietend een slok van zijn koffie, over de rand van zijn kopje keek hij haar aan.
'U beseft toch dat ik alles kan ontkennen. Wie zal men geloven, denkt u.'
Een gespannen stilte daalde neer in de kamer. Mary dronk haar kopje koffie leeg en zette het kopje op het schoteltje.'Ik kom u een voorstel doen. U laat Anna met rust, en in plaats daarvan...’
 
De man deed alsof hij thuis was en liep zonder kloppen naar binnen.
Onder zijn dure jas droeg hij een lichtgrijze pantalon en op zijn hoofd een bolhoed. Om hem heen een wolk van pommade. De snor onder zijn scherpe neus keurig bijgepunt.
Dus dat is hem, dacht Johan. Mama had hem verteld dat hij niets mocht zeggen tegen papa. Dat ze het deed om Anna te helpen. Maar ik was nieuwsgierig naar wat er gebeurde en daarom had ik een gaatje in de zoldervloer gemaakt met een priem, precies boven papa en mama's kamer.
Een kaal peertje in de gang, gevat in een roestig armatuur verlichtte de trap.
Ik stond in de gang en keek omhoog en zag hoe hij een hand onder mama haar jurk stak.
'Wacht,'zei ze tegen de man .'Ik ben iets vergeten.'
Ik zal nooit de blik op haar gezicht vergeten toen ze me bij mijn arm pakte en mee naar boven de trap op nam.
'Naar zolder,'zei ze.'Zoals we hebben afgesproken.'
Toen ik langs hem heen liep glimlachte hij neerbuigend naar me en aaide kort over mijn hoofd. Snel rende ik de houten trap naar zolder op en schoof zonder geluid te maken het kastje opzij dat boven het gat stond.
Ik ging op mijn buik liggen en drukte mijn oog tegen het gaatje.
De man hing zijn jas op aan het haakje aan de slaapkamer deur. Mijn moeder ontstak de twee lampjes aan beide kanten van het bed en begon zich uit te kleden.
 
Twee dagen later werd vlakbij zijn huis een van de notabelen van de stad gevonden, de heer Stellingerwerf. Hij lag met zijn gezicht in een plas water en bloed liep uit de vele wonden over zijn hele lichaam.
Helaas waren er geen getuigen en de politie tast in het duister over het motief van de moordenaar.
Het was geen roofmoord want de heer Stellingerwerf was nog in het bezit van zijn portefeuille.
Volgens niet bevestigde bronnen waren de wonden toegebracht met een mes en een priem.
De moordenaar moet de arme man in de rug hebben aangevallen en als een krankzinnige tekeer zijn gegaan, getuige de vele wonden.
De heer Stellingerwerf laat een vrouw en twee kinderen achter.
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Herenbezoek"

© Jane Doo
05.12.20
Feedback:
Sterk geschreven. Je hebt een vlotte stijl van vertellen. IK hou van je verhalen. Ga zo door.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: