• images/deelname/kort_verhaal.jpg
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan!
  Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.

  Klik op een van de tabs hieronder voor meer informatie!

 • Tekst inzenden:
  Ook jouw artikel is welkom! Inzenden van een verhaal/gedicht is mogelijk door eerst in te loggen. Registreren is gratis! Alleen door eerst in te loggen zie je een knop om je artikel in te zenden. Door op die knop te klikken kom je op een pagina waar je de schrijfactiviteit kunt selecteren waar je aan mee wilt doen. Op die pagina kun je ook de titel en tekst voor je artikel toevoegen. Lees vooraf de voorwaarden. Let op: Na inzending is wijziging van je tekst niet meer mogelijk (m.u.v. Plusleden)
  Je artikel is, na inzending, vrijwel direct te zien in de betreffende schrijfactiviteit en bij je profiel. We publiceren een artikel minimaal een jaar (plusleden langer!), daarna verwijderen we het artikel en de commentaren, etc. automatisch.

  Klik op een van de tabs hieronder voor meer informatie!

 • Publicatievoorwaarden
  • Inzendingen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals aangegeven bij de schrijfactiviteit, Nederlandstalig en van voldoende kwaliteit (grammaticaal en inhoudelijk) te zijn. We accepteren geen afbeeldingen van een tekst, maar alleen de daadwerkelijke tekst! Ook vervolgverhalen e.d. zijn niet toegestaan.
  • Agressieve, onwettelijke, lasterlijke, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen, zonder opgave van redenen, niet te publiceren, resp. te verwijderen.
  • De auteursrechten van een inzending blijven te allen tijde bij de inzender. Schrijverspunt brengt geen wijzigingen aan in de tekst.
  • Inzenders mogen geen door rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen.
  • Het plaatsen van persoonlijke informatie zonder toestemming van de redactie (zoals e-mailadressen, website en/of telefoonnummers) is niet toegestaan evenals teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard.
  • De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van leden op Schrijverspunt, noch in Nederland, noch daarbuiten. De inzender blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).
  • Bij inzending hanteert Schrijverspunt de actuele privacyregels. Onze privacyverklaring is onderaan op elke pagina te vinden.
  • We publiceren een inzending in principe een jaar lang op onze website. Voor plusleden is die periode langer.
  • Door het insturen van je schrijfactiviteit stem je in met deze voorwaarden.

   

  Klik op een van de tabs hieronder voor meer informatie!

 • Klik op een van de tabs hieronder voor meer informatie!

Herenbezoek

Publicatie: 04 december 2020
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 1930
 
Even voor zessen legde Anna haar hand op de klopper. Ze stond voor een grote donkere deur ingebed in baksteen. Het was nog rustig om haar heen wat ook kon komen door de kille, harde wind die de bladeren en het losliggende vuil door de straten joeg. Verderop hoorde ze een ratelende kar aankomen. De stad maakte zich op voor een nieuwe dag.
Ze haalde diep adem en haar hart klopte in haar keel. Mama had geen tijd gehad om met haar mee te gaan maar had haar precies uitgelegd waar ze moest zijn. Anna had er bijna een half uur over gedaan om het goede adres te vinden. Ze pakte de klopper en liet die hard neerkomen op de massief houten deur.
Net voordat ze haar hand op de klopper deed om hem nog een keer te gebruiken werd de deur opengedaan door een deftig geklede oude vrouw met een bos grijs haar en een scherpe haviksneus waar een bril op balanceerde.
'Kom binnen, kind. Je bent net op tijd.'
In het huis was het doodstil. De oudere vrouw ging haar voor een lange gang in en een
trap af tot ze stopten bij een deur waarop een bordje hing met de tekst dienstkamer. De voetstappen van Anna weerkaatsten hol in de tochtige gang. Ze opende de deur en liet Anna voorgaan.
'Mijn naam is Mevrouw Bergsma. Ik ben het hoofd van de huishouding. Je bent hier in het huis van Mijnheer en Mevrouw Stellingerwerf.'
Ze keek Anna schattend aan en trok een pak uit een la.'Ik denk dat dit je wel past. Kleed je maar even om.'
Anna bleef staan en voelde hoe haar wangen rood kleurden.
'Schiet op, kind. We hebben niet de hele dag de tijd.'
In de kamer rook het naar kamfer en natte doeken. Langzaam deed Anna haar schamele kleding uit en nam het pak aan uit de handen van Mevrouw Bergsma. Terwijl ze zich omkleedde nam Bergsma de bril van haar neus en poetste die op met haar schort.
'Als je hier aan het werk bent, moet je doen wat er gezegd wordt. Als je een grote mond hebt of je weigert werk wordt je gestraft. Eind van de week ontvang je salaris en zondags ben je vrij.'
Anna knikte en knoopte het schort achter haar rug dicht. Tot slot deed ze haar kapje op.
'Keurig,'prees Mevrouw Bergsma.'Heb je nog vragen of ben ik duidelijk genoeg geweest.'
Anna maakte even een reverence waarbij ze haar jurk vasthield zoals moeder haar had voorgedaan.
'Aan het eind van de dag kom je hier terug om je om te kleden. Morgen pak je een nieuw schoon pak.'
Anna knikte waarop Mevrouw Bergsma vinnig reageerde.'Ben je je tong kwijt?'
'Nee, mevrouw.'
Ze snoof luidruchtig door haar neus.'Denk erom, wees onderdanig en als mijnheer of mevrouw je iets vraagt, kijk je ze niet aan maar doe wat er gezegd wordt.'
'Mevrouw?'
Verbaasd keek ze Anna met samen geknepen ogen aan.'Wat is er?'
'Tot hoe laat werk ik?'
'Totdat je klaar bent en wanneer dat is, bepaal ik.'
Het is tegen vijf uur als Anna een kamer binnenkomt waar een man aan tafel zit die vriendelijk opkijkt bij haar binnenkomst.
'Kom verder, kind. En doe de deur achter je dicht.'
Zijn stem klonk gedragen met een zweem van vriendelijkheid. Met een grote hand wenkte hij haar dichterbij. De donkere ogen gleden over haar heen en namen haar van onder tot boven op.
Hij stond op en ontstak een lamp.
'Hoe oud ben je?'
'Veertien, mijnheer.'antwoordde Anna met neergeslagen ogen.
'Je bent nieuw hier, toch.'
'Jawel,mijnheer.'
Langzaam liep hij naar haar toe. Zijn grote schaduw viel over haar heen en hij legde zijn grote handen op haar schouders.
'Kijk me aan, kind. Je bent een knap en mooi meisje.'
Trillend over haar hele lichaam sloeg Anna haar ogen op. Haar mond was kurkdroog en op dat moment verlangde ze er alleen maar naar thuis te zijn.
'Het kan even pijn doen, maar geloof me als ik zeg dat je leven hier er alleen maar makkelijker door wordt.'
Mevrouw Bergsma sloot haar ogen toen ze de geluiden uit de zitkamer hoorde. Ze rechtte haar rug en liep snel door. Ze hield zich voor dat hij een goede man was.
 
Die avond werd er half acht op de deur geklopt. Mevrouw Bergsma deed open en er stond een vrouw voor de deur die op Anna leek. Haar grijze ogen keken de oude vrouw kil aan.
'Ik ben Mary, de moeder van Anna en ik wil mijnheer Stellingerwerf graag spreken.'
'Ik weet niet of dat nu gelegen komt.'hield Bergsma voorzichtig de boot af.'Mijnheer heeft nu geen tijd voor bezoek.'
'Zegt u maar tegen hem dat ik hem wil spreken.'zei ze scherp.'Of hij moet willen dat ik morgen terug kom met mijn man.'
Mevrouw Bergsma dacht snel na.'Blijft u even wachten. Ik zal mijnheer even vragen of hij tijd voor u heeft.'
In zijn studeerkamer wachtte hij de komst van de moeder van Anna af. Een welwillende trek op zijn gezicht. Hij had zich vanmiddag uitstekend vermaakt met het kind. Door de openstaande deur hoorde hij haar aankomen, kittige voetstappen in de gang. Een zweem van goedkope parfum drong zijn neusgaten in.
Ze kwam binnen en hij kwam galant overeind.'Gaat u zitten, wilt u koffie?'
Zonder op een antwoord te wachten rinkelde hij met een belletje en wachtte tot mevrouw Bergsma haar hoofd om de deur stak.'Twee koffie, alstublieft.'
Ze ging tegenover hem zitten op de pluche stoel en keek hem aan. Haar blonde haar glansde in het lamplicht en haar grijze ogen sprankelden. Buiten begon het te regenen ,de druppels sloegen tegen het raam. Ongegeneerd gleden zijn ogen over haar stevige borsten en hij glimlachte innemend.
Mevrouw Bergsma zette het blad met koffie, suiker en melk op tafel en verdween even snel als ze gekomen was.
Hij haalde diep adem en knipoogde.'Uw dochter heeft haar schoonheid niet van een vreemde. Kan ik u inschenken?'
Ze knikte bijna onmerkbaar. Stellingerwerf schonk met rustige bewegingen de koffie in en schoof een kopje naar haar toe. Nieuwsgierig keek Mary om zich heen en liet haar blik rusten op de mooie staande klok op de achtergrond die de minuten weg tikte.
Ze keek hem weer aan en schraapte haar keel.'U heeft zich vanmiddag aan mijn dochter Anna vergrepen. Ze kwam helemaal overstuur thuis en durft hier niet meer te komen.'
Haar stem was rustig en beheerst en ze bleef hem strak aankijken.
Stellingerwerf nam genietend een slok van zijn koffie, over de rand van zijn kopje keek hij haar aan.
'U beseft toch dat ik alles kan ontkennen. Wie zal men geloven, denkt u.'
Een gespannen stilte daalde neer in de kamer. Mary dronk haar kopje koffie leeg en zette het kopje op het schoteltje.'Ik kom u een voorstel doen. U laat Anna met rust, en in plaats daarvan...’
 
De man deed alsof hij thuis was en liep zonder kloppen naar binnen.
Onder zijn dure jas droeg hij een lichtgrijze pantalon en op zijn hoofd een bolhoed. Om hem heen een wolk van pommade. De snor onder zijn scherpe neus keurig bijgepunt.
Dus dat is hem, dacht Johan. Mama had hem verteld dat hij niets mocht zeggen tegen papa. Dat ze het deed om Anna te helpen. Maar ik was nieuwsgierig naar wat er gebeurde en daarom had ik een gaatje in de zoldervloer gemaakt met een priem, precies boven papa en mama's kamer.
Een kaal peertje in de gang, gevat in een roestig armatuur verlichtte de trap.
Ik stond in de gang en keek omhoog en zag hoe hij een hand onder mama haar jurk stak.
'Wacht,'zei ze tegen de man .'Ik ben iets vergeten.'
Ik zal nooit de blik op haar gezicht vergeten toen ze me bij mijn arm pakte en mee naar boven de trap op nam.
'Naar zolder,'zei ze.'Zoals we hebben afgesproken.'
Toen ik langs hem heen liep glimlachte hij neerbuigend naar me en aaide kort over mijn hoofd. Snel rende ik de houten trap naar zolder op en schoof zonder geluid te maken het kastje opzij dat boven het gat stond.
Ik ging op mijn buik liggen en drukte mijn oog tegen het gaatje.
De man hing zijn jas op aan het haakje aan de slaapkamer deur. Mijn moeder ontstak de twee lampjes aan beide kanten van het bed en begon zich uit te kleden.
 
Twee dagen later werd vlakbij zijn huis een van de notabelen van de stad gevonden, de heer Stellingerwerf. Hij lag met zijn gezicht in een plas water en bloed liep uit de vele wonden over zijn hele lichaam.
Helaas waren er geen getuigen en de politie tast in het duister over het motief van de moordenaar.
Het was geen roofmoord want de heer Stellingerwerf was nog in het bezit van zijn portefeuille.
Volgens niet bevestigde bronnen waren de wonden toegebracht met een mes en een priem.
De moordenaar moet de arme man in de rug hebben aangevallen en als een krankzinnige tekeer zijn gegaan, getuige de vele wonden.
De heer Stellingerwerf laat een vrouw en twee kinderen achter.
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAARDERING

HITS

471

Artikel aangepast: 04-12-2020

Commentaar en/of waardering voor dit artikel:

Het is niet toegestaan eigen werk zelf een waardering te geven!
05.12.20
Feedback:
Sterk geschreven. Je hebt een vlotte stijl van vertellen. IK hou van je verhalen. Ga zo door.
Show more