• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  972 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  972 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Havo 4 klas 3A
 
Dave hoorde het luiden van de laatste bel toen hij langs het kantoortje van de conciërge kwam. Hij rende door de lege gangen naar lokaal 2.14. Trap op , lange gang door. Als hij het zich goed herinnerde was 2.14 het laatste lokaal.
Tot zijn verbazing stond de deur open, buiten adem hield hij zijn vaart in. Een snelle blik op zijn horloge leerde hem dat hij vier minuten te laat was. Hij fronste zijn wenkbrauwen toen gejoel en geschreeuw uit de klas de gang op golfde. Wat was er aan de hand...?
In de deuropening bleef hij staan en zag stomverbaasd dat een enkeling op zijn stoel zat. De meeste leerlingen hingen onderuitgezakt op de stoel, sommigen met hun schoenen op tafel. Anderen stonden in groepjes te praten en te lachen. Een handjevol gooiden papieren propjes naar elkaar.
' He, Davie..mooi op tijd, jongen!'
Zijn vriend Steven zwaaide naar hem. Hij had een arm om een meisje heen geslagen. Dave schudde lachend zijn hoofd, liep naar binnen en sloot de deur achter zich.'Wat is hier aan de hand.'
Theo, een jongen die te groot was voor zijn leeftijd nam een trek van zijn sigaret en blies de rook kringelend de lucht in.'Bovenkamp is er niet...het wijf zal wel weer ongesteld zijn.'
Dave ging op een stoel zitten.'En nu...?
'Nu niets,'antwoordde Steven.' We hebben lekker een uurtje vrij en kunnen doen en laten wat we willen.'
'Dan moeten we nu stoppen met die herrie, anders komen ze van hiernaast kijken wat er aan de hand is.'
Theo snoof, drukte zijn sigaret uit op het tafelblad en richtte zich op in zijn volle lengte.
'Iedereen koppen dicht, 'riep hij.'En ik bedoel iedereen.'
Theo had dik, zwart haar en donkere gemene oogjes onder borstelige wenkbrauwen. Hij klapte een paar keer in zijn handen. Het harde geluid weerkaatste tegen de betegelde muren.
Verbaasd daalde er een stilte over het lokaal. Een paar meiden giechelden nog en een paar jongens keken schamper naar Theo maar zeiden niets.
Steven slenterde naar het bord , haakte zijn vingers in de lussen van zijn spijkerbroek en ging voor de klas staan. 'We kunnen allemaal braaf zitten wachten op Mevrouw Bovenkamp, of we kunnen dit uur iets leuks gaan doen. Het is aan jullie.'
'Wat gaan we dan doen,'vroeg Justin.
'Wat voor vak geeft Bovenkamp,' vroeg Steven, terwijl hij zijn ogen over de klas liet glijden.
Anna stak een aarzelende vinger in de lucht nadat ze om zich heen had gekeken en iedereen het antwoord schuldig bleef.
'Anna?’
'Biologie.'
'Heel goed,'antwoordde Steven. ' Als we nu eens een les in de praktijk gaan brengen.'
Zijn ogen bleven rusten op Judith, achter in de klas, die als enige over haar boeken zat gebogen. Ze zag er rustig en onopvallend uit. Ze had een kort kapsel en droeg een spijker blouse en een lange rok.
In de klas leek het alsof een dikke, donkere deken neerdaalde die alle geluid absorbeerde. Iedereen hield zijn adem in toen Steven stilstond bij haar tafeltje.
'Judith, wil jij meewerken aan onze praktijkles?'
Ze had hem gehoord maar ze reageerde niet. Even raakte Steven haar schouder aan. Haar ogen knipperden en ze keek strak naar haar boeken. Toen schoof ze opzij.
'Ga weg ’zei ze rustig en keek hem strak aan.
Steven bracht zijn mond bij haar oor en fluisterde. 'We kunnen dit rustig doen, zonder problemen, of ik kan Theo erbij roepen. Snap je?'
'Jongens, dit kunnen we niet maken,'riep Anna.'Laat haar met rust.'
Steven grijnsde en keek om.'Begrijp ik dat jij je vrijwillig opgeeft, Anna.'
Hij zei het heel vriendelijk maar iedereen voelde dat er iets broeide. Hun ogen ontmoette elkaar en nauwelijks waarneembaar schudde ze haar hoofd.
'Dave ,' beval Steven.’Maak het bureau van Bovenkamp leeg.'
Anna kwam onzeker overeind. Ze zag de opflikkerende opwinding in zijn donkere ogen.’ Wat..wat ben je van plan? ‘
De klas werd onrustig. De spanning was zo tastbaar geworden dat het leek alsof de muren en het plafond naar beneden kwamen.
‘Houd op,zijn jullie gek geworden, ‘riep Judith met schrille stem. ‘Ik ga iemand waarschuwen. ‘
‘Jij gaat niemand waarschuwen, ‘hoonde Steven. ‘Want jij bent net zo nieuwsgierig.. .en geil als ik. ‘
Hij nam haar hoofd in zijn handen en drukte een kus op haar lippen. Zijn tong drong diep in haar mond, vocht zich een weg naar binnen.
Hij trok zich terug en keek haar strak aan.’Anna is mijn kleine sletje. Ze ziet er onschuldig uit, maar dat is ze niet, ‘fluisterde hij. ‘Ga zitten en geniet van de voorstelling.’
Hij knipoogde. Meiden giechelden opgewonden en jongens voelden de adrenaline door hun bloed razen. Er stond iets te gebeuren...
In de klas kon je een speld horen vallen toen Judith met de bovenkant van haar hand over haar mond veegde en ging zitten. De ader in haar hals klopte.
‘Zo, ‘zei Steven tevreden. Hij keek Theo aan.‘Wil jij voor de deur gaan staan, Theo. Gewoon...voor de zekerheid. ‘
Toen liep hij naar Anna, drukte haar tegen zich aan en legde zijn handen op haar billen. Zijn warme adem streek over haar wang. Anna forceerde een aarzelende glimlach en voelde de handen van Steven naar de voorkant van haar broek gaan.
Haar adem ging stotend en haar hart bonkte tegen haar borstkas. Zijn ogen straalden lust en vastberadenheid uit. Toen zette Anna een stap naar het verlangen toe.
 
 
De zeden rechercheur keek Theo aan.'En wat is er volgens jou gebeurt?'
'Helemaal niets,'antwoordde hij grijnzend.'Iedereen was een beetje doorgedraaid door Anna. Ze gaf zich vrijwillig op. Ze wilde het zelf...toen Bovenkamp binnenkwam was ze zich al aan het aankleden. Er is niets gebeurt.'
'Ze heeft wel aangifte gedaan.'
Theo haalde zijn schouders op.'Ik heb niks verkeerd gedaan...niemand heeft iets gedaan.’
 
 
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Havo 4 klas 3A"

© Jane Doo
09.01.21
Feedback:
Je hebt natuurlijk gelijk, Annemarie. Ik zal mijn leven beteren en gaan werken aan de schrijf techniek. Bedankt
allemaa; voor de feedback.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
09.01.21
Feedback:
Het soort verhaal begint een beetje voorspelbaar te worden Jane! Iets dergelijks hebben we vaker van je gelezen. Hoewel er wel degelijk spanning in je verhaal zit, vind ik het einde een beetje afgeraffeld. Je doet ook niks met de adviezen van lezers tav spellingsfouten en interpunctie, en dat vind ik spijtig want de adviezen zijn goed bedoeld. Bij schrijverschap hoort taalvaardigheid, of je dat nou leuk vindt of niet.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
09.01.21
Feedback:
Beklemmend verhaal. Losgeslagen klas die onder aanvoering van een van hen de grenzen verlegd.
Goed geschreven, Jane.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
09.01.21
Feedback:
Je kunt best goed een verhaal vertellen. Met details die aanspreken. Het genre is niet mijn ding, maar dat is ook een kwestievan smaak. Het kan misschien ook wat subtieler dan dit. Dat is misschien een suggestie.
Hielt- hield
Opflikkerende
Let wat meer ook op je interpunctie. Ben benieuwd naar een ander soort verhaal.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: