1 post
 • images/deelname/kort_verhaal.jpg
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan!
  Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
  969 gepubliceerde inzendingen
 • Ook jouw artikel is welkom! Inzenden van een verhaal/gedicht is mogelijk door eerst in te loggen. Registreren is gratis! Alleen door eerst in te loggen en op de knop hieronder te klikken kom je op een pagina waar je de schrijfactiviteit kunt selecteren waar je aan mee wilt doen. Op die pagina kun je ook de titel en tekst voor je artikel toevoegen. Lees vooraf de voorwaarden. Let op: Na inzending is wijziging van je tekst niet meer mogelijk (m.u.v. Plusleden)
  Je artikel is, na inzending, vrijwel direct te zien in de betreffende schrijfactiviteit en bij je profiel. We publiceren een artikel minimaal een jaar (plusleden langer!), daarna verwijderen we het artikel en de commentaren, etc. automatisch.
 • De publicatievoorwaarden

  • Inzendingen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals aangegeven bij de betreffende schrijfactiviteit, Nederlandstalig en van voldoende kwaliteit (grammaticaal en inhoudelijk) te zijn. We accepteren geen afbeeldingen van een tekst, maar alleen de daadwerkelijke tekst!
  • Agressieve, onwettelijke, lasterlijke, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen, zonder opgave van redenen, niet te publiceren, resp. te verwijderen.
  • De auteursrechten van een inzending blijven te allen tijde bij de inzender. Schrijverspunt brengt geen wijzigingen aan in de tekst.
  • Inzenders mogen geen door rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen.
  • Het plaatsen van persoonlijke informatie zonder toestemming van de redactie (zoals e-mailadressen, website en/of telefoonnummers) is niet toegestaan evenals teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard.
  • De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van leden op Schrijverspunt, noch in Nederland, noch daarbuiten. De inzender blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).
  • Bij inzending hanteert Schrijverspunt de actuele privacyregels. Onze privacyverklaring is onderaan op elke pagina te vinden.
  • We publiceren een inzending in principe een jaar lang op onze website. Voor plusleden is die periode langer.
  • Door het insturen van je schrijfactiviteit stem je in met deze voorwaarden.

   

Gokschuld

Publicatie op : 19-03-2021

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen mogelijkheid voor reacties.

Gokschuld

305 Hits.
Het was een oude fabriek waar vroeger een felle brand was geweest. Een paar muren stonden nog overeind. Een half ingestorte parkeergarage leidde naar een lange diepe gang die zich splitste aan het eind. In de gangen stond een laagje stinkend troebel water van vijf centimeter. Verrotte houten balken bungelden aan een paar kabels en een stel uitgebrande autowrakken versperden de weg voor iedereen die zich onverhoopt in de buurt waagde. Geschreeuw van ondraaglijk lijden weerkaatste tegen de beroete keldermuren
‘Vijftigduizend…’zei een stem onaangedaan.’ Je wist waar je aan begon toen je ging gokken met mijn geld, Bakhuis. ‘
De man hing ondersteboven aan een ijzeren ketting in een grote ruimte waar een snerpend koude wind doorhing joeg.
Zijn handen waren voor hem vastgebonden en zijn hoofd zag eruit alsof het ieder moment kon ontploffen.
Hij bloedde uit diverse wonden, zijn ogen waren dichtgeslagen en hij miste verschillende tanden en kiezen.
Voor hem zat een man op een stoel met een dikke jas aan en een sigaret tussen zijn vingers.
De grote kerel die op hem in had staan beuken hield even pauze en stond voorover gebogen met de handen op zijn knieën.
De man tikte een kegel as van de sigaret. ‘Maak hem af…ik begin die klootzak zat te worden. ‘
Bakhuis draaide zijn hoofd in de richting waar de stem vandaan kwam en bewoog zijn stukgeslagen lippen.’Ik..ik kan je betalen… ‘
De man die met gebalde vuisten voor hem stond trok zijn wenkbrauwen op.
‘Wat lult ie nou, baas? ‘
De man kwam langzaam overeind, liep naar hem toe en hield zijn oor een paar centimeter van zijn kapotgeslagen lippen af.
‘Wat zei je, Bakhuis? ,’fluisterde hij.’ Heb je iets voor me? ‘
Zijn slachtoffer ademde moeizaam uit en kromp ineen van de pijn. Met bloeddoorlopen ogen keek hij zijn kwelduivel aan. ’Mijn dochter. .ze gaat trouwen en ze is nog maagd. In ruil voor de vijftigduizend..’
Hij kreunde en snikte van wanhoop' …mag je haar hebben. ‘
Anna dronk haar koffie op en keek tevreden naar de drie tassen op de grond met leuke spullen die ze had gekocht voor haar nieuwe huis.
Haar vriendin Julia was net weg nadat ze haar eerst hartelijk tegen zich aan had gedrukt. Als ze haar koffie op had ging ze er ook vandoor.
Er was nog een hoop dat moest gebeuren voor het zover was. Haar hart zwol op van trots als ze dacht aan de dagen die voor haar lagen. Ze hadden niets aan het toeval overgelaten, Richard en Julia. Officieel mocht ze nergens iets van weten maar Julia had een tipje van de sluier opgelicht. De ceremonie meesters hadden hun huiswerk goed gedaan. Zij en Henk kregen de dag van hun leven, een trouwdag om nooit meer te vergeten.
Als ze beter had opgelet in plaats van te dagdromen had Anna misschien de twee mannen gezien die een paar tafeltjes achter haar zaten en haar nauwlettend in de gaten hielden.
Glimlachend rekende ze de koffie en gebak af, tilde de tassen op en verliet het cafeetje.
Achter haar wierp een van de mannen een paar euro’s op de tafel.
Haar autootje stond op het derde plateau van de parkeer garage netjes in de hoek geparkeerd. Anna gooide haar lange blonde haar over een schouder, opende de kofferbak en greep de tassen.
Op dat moment voelde ze zich opgetild worden. Anna schreeuwde van schrik en angst, probeerde zich los te wurmen uit de ijzeren greep. Adrenaline raasde door haar bloed en gaf haar de kracht om te vechten.
Ze schopte haar schoenen los toen een tweede paar handen haar benen grepen.
‘Stop met schoppen, stom wijf, ‘riep een van de aanvallers.
Anna zag de zwarte stinkende kofferbak van een stationwagen snel dichterbij komen. Onzacht gooiden ze haar erin en werd de klep dicht gesmeten.
Met piepende banden reed de wagen achteruit over de tassen van Anna heen. Binnen een minuut was het allemaal achter de rug. Een doosje hartvormige chocolade rolde over de betonnen vloer en kwam tot stilstand tegen de muur.
Anna liep met haar ontvoerders door de regen half struikelend over het puin heen, passeerde de autowrakken en begaven zich de lange gang in.
‘Waar brengen jullie me naar toe, ‘vroeg Anna met van angst overslaande stem. ’Wat willen jullie van me. ‘
‘Doorlopen, ‘snauwde een van hen. ’Zo meteen zal alles je duidelijk worden. ‘
Haar hart bonsde luid in haar keel toen ze verder liep en een licht schijnsel zag.
‘Wat…wat gaan jullie met me doen? ‘
Tranen rolden nu over haar wangen en ze beefde over haar hele lichaam.
‘Ik loop geen stap verder tot ik weet wat jullie van plan zijn. ‘
Anna begon te snikken toen ze opeens een bekende stem hoorde.
‘Lieverd, ik ben het…je vader. ‘
De stem klonk als een zak cement die over de grond werd gesleept.
‘Is dat mijn vader, ’vroeg ze met een bijna hysterische klank in haar stem. ’Ik ..ik begrijp er niets van.’
Ze rende nu en stond opeens stil toen ze haar vader op een stoel zag zitten. Hij was stevig vastgebonden met een grote ernstig kijkende man naast hem.
‘Wat hebben jullie met hem gedaan…hij ziet er…’
Haar stem brak bijna. Om de lippen van de andere man speelde een duistere glimlach,
Anna stond op het punt zich op haar vader te werpen toen de man snel opstond en haar tegenhield.
Woedend keek Anna hem aan. ’Maak hem onmiddellijk los en laat ons gaan. Ik weet niet wat jullie…’
Haar vader zag er afschuwelijk uit. Bloed liep over zijn gezicht de kraag van zijn overhemd in, zijn hoofd hing voorover op zijn borst.
‘Je hebt het aan je vader te danken dat je hier bent, ’zei de man langzaam, alsof hij over ieder woord moest nadenken.’
Ruw trok hij het hoofd aan de haren omhoog zodat twee bloeddoorlopen ogen Anna aankeken.
‘Het spijt me ,’lispelde hij. ’Het was niet de bedoeling…’
Niet begrijpend keek Anna van de een naar de ander en schudde haar hoofd.
’Het spijt me, maar ik snap er niets van. ‘
De bezorgdheid om haar vader bezorgde haar hartslag overuren.
‘Hij heeft een gokschuld, ’zei de man. ’Vijftigduizend euro. ‘
Anna knikte ,kneep haar ogen een beetje dicht en staarde hem aan. Toen opeens joeg een blos naar haar wangen en schoten tranen haar in de ogen.
Een uitdrukking van angst ,pijn en afschuw stond te lezen op haar gezicht.
‘Wat heb ik daar mee te ….’
Ze zweeg en werd bekropen door een misselijkmakend gedachte.
Anna keek haar vader aan met een blik vol haat. ’Zeg me dat het niet waar is wat ik denk.’ siste ze vlak voor zijn gezicht.
Zijn warme adem beroerde haar wang. Bakhuis haalde zijn schouders op.
‘Het spijt me…ik wist niet dat…’
‘Ontroerend hoor, Maar genoeg geklets. Ik wil een ding van je weten. ‘
Hij wenkte de mannen achter haar en voor Anna het wist werden haar handen achter haar rug vast gemaakt.
Anna deed haar uiterste best zich los te maken maar de tape zat te strak.
‘Laat me los, klootzakken, papa. .help me.. doe wat. ‘ schreeuwde ze.
‘Ben je nog maagd? ‘
Anna keek hem aan of ze het in Keulen hoorde donderen. Haar ogen sperden zich open en een vloek rolde van haar lippen. ‘Wat heeft dit er verdomme mee te maken? ‘
‘Geef gewoon antwoord, anders moet je vader het ontgelden. ‘
‘Ja.. ik ben maagd, Godvergeten klootzakken. ‘
‘Neem haar mee, ik word ziek van dat gekrijs, ’snauwde de man. ’Je weet wat er gebeuren moet. ‘
Gedachten raasden door haar hoofd en ze probeerde haar verstand niet kwijt te raken. Gillend sleepten ze haar mee en toen het gegil was verstomd boog de man zich naar Bakhuis. ’Weet je wat ik met haar ga doen? ‘
‘Neuken, ‘antwoordde Bakhuis zacht.
‘Nee…’zei hij verontwaardigd. ‘Denk je dat ik een vieze geile vent ben. Ik ben een zakenman. ‘
Trots rechtte hij zijn rug en grijnsde tevreden. ’Ik heb je dochter verkocht aan een of andere klootzak in Afrika. De hufter wilde een blonde maagd neuken en laat er ik nu net eentje in de aanbieding hebben. ‘
Hij moest bulderend lachen om zijn eigen grap. Bakhuis ademde zwaar uit en spuugde een straaltje bloed.
‘Voor hoeveel. ‘
De man glimlachte sluw. ‘Honderdvijftig duizend.’
Bakhuis begon te huilen. Dikke warme druppels stroomden over zijn wangen.
Hoe kon iemand zo wreed zijn.
‘Je ziet je dochter nooit meer terug, Bakhuis, ‘zei de man zacht.’En jij moet er mee leven dat het jouw schuld is. Durf je je vrouw nog onder ogen te komen? '
Het brein van Bakhuis draaide op volle toeren.
’Je zegt dat je haar hebt verkocht voor honderdvijftig. En mijn schuld was vijftig.’
Hij keek op en grijnsde zijn gehavende gebit bloot. ’Ik krijg honderdduizend van je. ‘
De man stootte een kort lachje uit.
’Jij bent echt een klootzak, Bakhuis. Een verachtelijke hufter.’
Hij trok zijn jas aan en gooide zijn sigaret op de grond. Toen liep hij weg zonder Bakhuis een blik waardig te keuren.
‘Hei..he..waar ga je heen. Laat me hier niet alleen. ‘
Hoofdschuddend liep de man verder. Buiten was het droog en een bleek zonnetje stond aan de lucht.
In de auto verbeeldde hij zich dat hij nog het geschreeuw van Bakhuis hoorde

Alleen Plusleden kunnen een eigen artikel aanpassen na publicatie. KLIK HIER om alle voordelen van een pluslidmaatschap te bekijken.

Ook jouw mening is hier welkom!

Reacties:

Meer van deze auteur:

Titel:Hits:Waardering:Link:
ufo
378
Lezen?
Wraak uit het hiernamaals
317
Lezen?
De koelkast
301
Lezen?
Moederliefde
297
Lezen?
De1 januari moordenaar
295
Lezen?