Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

371 Hits

Publicatie op:
Medische tuchtraad

Altijd al  had hij een meer dan gemiddelde intelligentie tot zijn beschikking gekregen.

Als dikkerdje dap moest hij wel, uiterlijk viel er immers weinig tot geen eer te behalen. Op het schoolplein dolf hij het onderspit en zijn tranen spaarde hij op voor later, in het klaslokaal waar zijn intellect de boventoon voerde. Waar hij zichzelf een arrogantie had aangemeten, om de pestkoppen  zowel letterlijk als figuurlijk het hoofd te kunnen bieden. Zo blonk hij uit door de jaren heen, niet in de fysieke touwtrekkerij van zijn leeftijdsgenoten maar in de wereld der letteren.

Ook het VWO doorliep hij met verve en een studie geneeskunde lag in het verschiet, aangezien hij zijn oude heer op de voet zou volgen, als  jongste telg uit een gezin van betweters, oftewel mensen van het zwakke geslacht. Ook zijn vader immers werd bijna dagelijks op zijn hoofd getimmerd en blonk uit wat intellect betreft maar was zeer zeker niet moeders mooiste en slechts zijn witte jas en stethoscoop bezorgde hem(met terugwerkende kracht) het nodige aanzien.

Willem zou de beste arts worden, die de wereld ooit had gekend en de zusters zouden aan zijn voeten liggen en zijn wil zou wet zijn. Nooit meer lachen, nooit meer huilen, gevoel was van ondergeschikt belang en hij zou het woord verspreiden, sterker nog hij was het woord!

 En in die hoedanigheid eiste hij loyaliteit en trouw als GOD zijnde!

 Maar het lot besliste anders en Willem ontpopte zich tot de schrik van de afdeling en de zusters keerden zich van hem af en bekeken hem met onverholen  afkeer. Ook  zijn intellect was niet langer zaligmakend, zijn empathisch vermogen bleek ontoereikend te zijn  en  een aanklacht hing hem al snel boven het hoofd, wegens het plegen van  onzedelijke handelingen. 

Zelf vond hij de handeling van ondergeschikt belang, als geneesheer had hij haar immers het leven gered en enige vorm van dankbaarheid was dan wel op zijn plaats.

Maar de tuchtcommissie was eenduidig in zijn oordeel  en  de witte jas  verruilde hij  voor  vrijetijdskleding en belandde bij het grof vuil, zo ook zijn identiteit en stethoscoop.

 


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Medische tuchtraad"

© Asko De vries robles

In elke boekenwinkel: