T.g.v een storing zijn er mogelijk problemen bij bepaalde gebruiksmogelijkheden. We onderzoeken momenteel de oorzaak en werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

457 Hits

Publicatie op:
FUGHBEAU DUNVWUKGTON

De vijfenzestigjarige Daan Griep zat in de volle leeszaal op een ongemakkelijke, rechte stoel naast zijn echtgenote, die geconcentreerd naar het podium tuurde. De Openbare Bibliotheek te Emmen had op zondagmiddag een Literaire Ontmoeting georganiseerd. Een jonge dichteres klampte zich stijf als een plank vast aan de katheder, haar sneeuwwitte gelaat omlijst door oranje haar. Gutturale klanken ontsnapten aan haar bloedrode lippen. Op een ongemakkelijke kruk naast deze vrouw kronkelde de presentator, die haar geïntroduceerd had. Na een paar minuten zweeg zij ademloos. Aarzelend klapte het publiek.

“Welke betekenis heeft jouw poëzie?” vroeg de presentator eerbiedig.

“O, bij dit klankdicht is dat voor iedereen anders.”

“Zou je het vers nogmaals willen voorlezen- met even rust na elke regel? Dan zal ik trachten je woorden te duiden.”

En wederom sprak zij, nu met korte pauzes, welke gevuld werden door de ander, die- na met gesloten ogen haar wartaal als het ware geproefd te hebben- de stilte à l’improviste verbrak met zangerig klagende stem.

Zij- onbeweeglijk, met donkere, wijd opengesperde ogen, toonloos: “Glagrauster youl bedwa fughbeau dunvwukgton…”

Hij- blind, zoekend en snuffelend als een bosmarmot, rechterhand aan rechterslaap, gekweld: “Wij sprongen uit de schaduw van het onbehaarde struikgewas…”

Daan raakte bevangen door een welhaast ziekelijke jaloezie. Zat hij daar maar als gevierd auteur en voordrachtskunstenaar! Dwars mompelde hij: “Precies Lewis Carroll.” Zijn echtgenote vermaande hem met een elleboogstoot.

In de laatste strofe weerklonk die malle uitdrukking opnieuw: “… fughbeau dunvwukgton.”

Ditmaal koos de explicateur een andere interpretatie: “… ons bloedend hart.”

Laaiend enthousiasme nu bij de overige dertig toehoorders. Iemand vooraan stond op en riep “Bravo!” Familie van de schrijfster? Daan stak beleefd zijn wijsvinger omhoog. In hem was een rebelse scholier ontwaakt.

De vertaler verhief zich. Boog zwierig. Opende beide ogen. Sloeg de handen zachtjes drie maal op elkaar. Toen ontwaarde hij Daan: “Wilt u iets vragen?”

“Ja, twee dingen. Kan het woord ‘youl’ ter wille van het metrum niet beter uitgesproken worden als ‘yohul’? En ook: uw versie lijkt niet erg consequent. Hoe kan iets tegelijkertijd ‘struikgewas’ en ‘hart’ wezen? Betreft het niet doodgewoon een verbastering van ‘verboden vruchten’?”

Weg was de magie. De prettige stemming sloeg om in vijandschap. Hij had alles bedorven. Clara trok hem gehaast mee naar buiten de regen in.

 *

Bijna thuis, ter hoogte van de aardappelmeelfabriek, verlieten zij de snelweg. Vlak voor ze onder het viaduct doken, keek Daan even op. Iemand had zich de moeite getroost om het naambord te bewerken. De letter ‘L’ van KLONTJEBUURT was met grijze verf weggesmeerd. Hij attendeerde er zijn vrouw op. Die meende: “Op het platteland verveelt de jeugd zich. Hier valt toch niks te beleven voor dertienjarige dorpsjongens.”

“Misschien hanteerde een meisje de kwast en droeg zij, hangend over de reling, een opkruipend zomerjurkje,” opperde hij voorzichtig. Daan zag het voor zich en grinnikte.

Clara bracht de auto in de schemering onder de carport tot stilstand. De motor sloeg af. Hij bloosde al, nog voor zij zich in afkeurend zwijgen naar hem toewendde.


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "FUGHBEAU DUNVWUKGTON"

© W.J. (Hans) Villerius

In elke boekenwinkel: