• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1032 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Marijn's opa!

Het is zaterdagavond als opa Bram Holvoet aan zijn bureau zit te werken als de telefoon rinkelt.

“Met Bram Holvoet! Ha, Dorientje, hoe is “t meissie?”

Verbijstering en ontsteltenis tekenen Bram’s gezicht als zijn dochter hem het droevige nieuws vertelt.

“Ik kom gelijk naar je toe”, zegt hij al half opstaande. “Nee, ik weet dat ik niets kan doen, maar ik wil nu bij jou en de kinderen zijn. Nou, dan kom ik morgen in de loop van de ochtend!”

Er staan tranen in zijn ogen, en er blijft een brok in zijn keel steken.

“Arme jongen”, fluistert hij voor zichzelf heen en loost een diepe zucht. “Arme kinderen.”

Als hij zich heeft hervonden gaat hij naar opoe Herma in de woonkamer, en vertelt het haar.

Een cynisch glimlachje verschijnt op het geelzuchtige perkamentengezicht van Herma, en ze kijkt hem aan met een triomfantelijke “zie-je-nou-wel”-blik in haar fletsgrijze waterige ogen.

Met voldoening in haar boosaardige stem, zegt ze: “Ja, dat heb je er van! Er staat immers geschreven: “De Heer kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.”

Opa schrikt van haar reactie, maar herstelt zich en kijkt haar met een niet mis te verstane blik aan, en slaat haar met alle toepasselijke Bijbelteksten, die hij op dat moment kan verzinnen, om de oren, want hij kent de bijbel nog beter dan zijn vrouw.

Hij veegt haar daarmee de mantel uit, en de vloer aan, op een manier die zij nooit meer zal vergeten. Zachtzinnig, bedaard en zonder stemverheffing.

“Morgen ga ik naar de kinderen toe, en blijf zolang het nodig is”, besluit hij zijn Filippica.

“Maar morgen is het zondag”, pruttelt Herma nog wat na.

“Je bekijkt het maar met je zondag. Ik ga daar heen waar ik het meest van hou!”

Geagiteerd loopt hij terug naar zijn werkkamer, maar die avond kan hij zijn gedachten niet meer bij zijn werk houden.

Omdat Marijn’s vader niet wordt begraven, maar gecremeerd, is opoe ook daar niet aanwezig, want het verbranden van een stoffelijk overschot is niet bijbels.

Ook “mijn zoon, de dominee” is er niet aanwezig, want die doet ook alleen maar aan begrafenissen.

Opa is vanaf die zondag gebleven om samen met Dorien de uitvaart te regelen.

De dag na de crematie vertrekt hij weer, maar neemt ook de administratieve rompslomp op zich.

Gedurende de dagen dat hij er is komt hij soms bij Marijn op diens kamer, en slaat dan zijn arm om Marijn’s schouders.

Zonder iets te zeggen begrijpen ze elkaar, en Marijn ervaart het als een steun, en het spijt hun beiden dat opa weer vertrekt.

Maar het vooruitzicht dat opa Bram toch elke zaterdag weer komt is voor hem, maar ook voor Marije en Dorien, een troostrijke gedachte.

                                                

Maar nu zijn ze echt oud, Abraham en Herma Holvoet.

Op zondag gaan ze samen één keer naar de kerk. Te voet. In weer en wind.

Een compositie in zwart.

Opa, amper ontkomen aan de in het dorp pas onlangs afgeschafte vadermoordenaar en stijve boord, in zijn zondagse zwarte pak met vest, en zijn grijze hoofd fier rechtop in de wind, met de hoed in de hand en een opgewekt gezicht; want hij houdt van wandelen.

Al is het maar heen en weer naar de kerk.

Naast hem opoe Herma, met een breedgerande hoed met voile op haar devoot gebogen hoofd, en aan zijn arm meestumperend.

Een verzuurde, gekwetste kwezel met een mistroostige blik in de uitgebluste ogen.

Abraham geniet van de wandeling, en voor Herma is het een straf.

Want Bram Holvoet heeft plezier, maar Herma alleen haar versleten knieën.

                                          

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Marijn's opa!"

© Pieter Wouter Broekharst
23.12.19
Feedback:
Correctie ivm oude waarderingen.
 • Kwaliteit
  4/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Hans Van Battel 23.12.19
  Wat een enge wereld waar een streng gelovige in kijkt...
  Prachtig beschreven!
  • Pieter Wouter Broekharst 24.12.19
   Dankjewel, Hans
   Ook wat ik verder daarover schrijf in Schizonoia is heden ten dage nog van toepassing in die "wereld", maar blijft toegedekt onder de "deken van het geloof".
 • Lieven Vandekerckhove 06.02.20
  Je kan het Piet, je kan het! Tijd dat ik eindelijk voor Schizonoia de tijd vind!
  • Pieter Wouter Broekharst 08.02.20
   Dankjewel, Lieven, voor je reactie. Heb je wellicht "De verlossing" al gelezen? Zo ja, wat is jouw mening?

In elke boekenwinkel: