Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

393 Hits

Publicatie op:
De cabaretier
Feitelijk gezien is hij niet grappig, de lachers heeft hij niet op zijn hand, vroeger ook al niet- toen er wild op zijn gezicht werd ingebeukt en de acne zijn gezicht dusdanig ontsierde, dat hij mikpunt was en bleef van allerhande pesterijen. Zijn lichaam was slap als een vaatdoek en zijn onderlijf weigerde dienst, dat wil zeggen dat hij op zijn twintigste nog maagd was en ook de vrouwen keurden hem geen blik waardig. Zijn gelaat immers toonde nog overduidelijk de sporen van de doorgemaakte acne.

  Ook thuis was hij niet noemenswaardig grappig  en aan tafel hulde hij zich meestentijds in stilzwijgen , vrienden had hij nooit gehad en als enigskind  bestond zijn wereld uit imaginaire vrienden. Ja  daar was hij  erg in trek. In zijn imaginatie  werd hij namelijk  omringd door vrienden  en blonk uit in sport en  had hij de lachers wel degelijk op zijn hand. Zijn gezicht riep geen afkeer op bij de andere sekse en  hij oogde niet langer als een melaatse . In dit imaginaire bestaan kon hij zijn stoutste dromen verwezenlijken  en het podium bestijgen ,  om zowel gezien als gehoord te worden, met op de eerste rij alle pestkoppen  en vrouwen- die hem nooit of te nimmer het licht in de ogen gunden. Hij zou de etterende gezwellen op de eerste rij van repliek dienen ,  zijn vlijmscherpe humor zou doel treffen en hun harten van steen zouden afbrokkelen en tot stof vergaan. Cabaretier dus in hart en nieren  en  ook zijn ouders zouden niet langer op hem neerkijken  en  aan tafel zat hij daar met een in zichzelf gekeerde blik, smalend  en vader en moeder  waren getuige van de opstanding van hun zoon.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De cabaretier"