Asko De vries robles

EERSTE KEER

© Asko De vries robles op 09.10.2022.

 

 Zij ontkleedde mij voor de eerste maal en de schrik  sloeg mij om het hart. Immers ik voelde mij nog een kind en dientengevolge gebeurde er weinig tot niets.Alsof de besnijdenis zich opnieuw voltrok, acht dagen oud was ik  en  de schaamte was dermate groot, toen ik haar het equivalent toonde van het mannelijk lid. ‘ Alles oke schat?’ vroeg ik met bonzend hart . Slechts een flauwe glimlach speelde om haar lippen, een in zichzelf gekeerde blik: zou dit het begin zijn van het eind? vroeg ik mij heimelijk af.

Ook de daad boezemde mij angst in en wellicht zou ik verdwijnen in het gapende gat van de leegte, het heilige niets en zou mijn persoonlijkheid desintegreren. Mijn beste vriend begreep mij  niet  en mijn maagdelijk gekonkel was voor hem verleden tijd, ook mijn vader  bekeek zijn oudste zoon als een  slap aftreksel. ‘Ben jij nu mijn zoon?’ bleef hij maar herhalen en hij hief zijn handen ten hemel om zijn woorden kracht bij te zetten.

Niet alleen als man, maar ook als eerstgeborene faalde ik jammerlijk en mijn vader  besloot mij  op rituele wijze te laten ontmaagden. Wellicht dat een dame van lichte zeden mij over de spreekwoordelijke drempel zou helpen, echter vriendelijk bedankte ik pa voor de eer. Alvorens ik hem bezwoer dat mijn voorliefde voor vrouwen niet in het geding was.  De daad als zodanig boezemde mij angst in, ja zeker! Mijn Jamaicaanse stiefbroers noemden mij “chicken” en telkens weer lachten zij mij uit en  gingen prat op hun “machismo”.  Mijn eerste liefde echter rakelde diepe gevoelens van existentiële angst  in mij op en probeer dat maar is uit te leggen  aan  het Jamaicaanse  broederschap!

Geplande einddatum publicatie van deze inzending:
08-10-2023

Enthousiast over deze inzending?

Dank voor het lezen van de inzending van deze schrijver. Je kunt nu een reactie geven, meer publicaties lezen of bijv. zelf meedoen aan een schrijfactiviteit. Klik hieronder s.v.p. op de gewenste mogelijkheid!

Voorwaarden KORT VERHAAL

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.

Nu nog te bekijken:

Inzendingen in deze schrijfactiviteit waarvan de publicatieperiode binnenkort vervalt. Vind je een inzending de moeite waard en vind je het jammer als deze zou verdwijnen? Leden kunnen de publicatieperiode verlengen!!