• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1148 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  34 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1031 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Een weekje Huize Hilversum
MAANDAG
 
‘Meneer Slagter, wat loopt u nu weer rond te spoken door het huis? Het is half vier in de ochtend.’
‘Met úw gift helpen we Roemenië de winter door.’
‘Ja, meneer Slagter, dat komt helemaal goed, maar gaat u nu weer fijn naar bed?’
‘Is het al Stoptober, zuster?’
‘Nee, meneer Slagter, dat is alweer geweest, maar u kunt natuurlijk altíjd een dagje niet roken. Als u nu uw ochtendjas uittrekt en weer in bed stapt, zal ik uw po nog even legen en een glaasje water voor u halen.’
‘Met úw gift helpen we Roemenië de winter door.’
‘Daar zorgen we dan voor, meneer Slagter en nee, nu niet gaan roken op uw kamer, dat weet u heel goed.’
 
DINSDAG

‘Mevrouw Paay, meneer Slagter probeert rustig zijn boterhammetje te eten. Wilt u uw hand uit zijn broek halen?’
‘Ik fouilleer hem, zuster. Jan heeft mij vanmorgen stiekem onder de douche gefilmd.’
‘Nee, mevrouw Paay, vanmorgen heb ik u zélf aan de wastafel geholpen; overmorgen is het pas weer tijd voor uw gróte wasbeurt.’
‘En in mijn kamer hangen verborgen camera’s en microfoons. Ik ben toch zeker niet gek.’
‘Natuurlijk bent u niet gek, mevrouw Paay, maar camera’s en microfoons zijn er echt niet. Zullen we anders na de lunch samen uw kamer inspecteren? Meneer Slagter wil iets zeggen. Meneer Slagter?’
‘Met úw gift helpen we Roemenië de winter door.’
‘Heel fijn, meneer Slagter. Eet u dat stukje brood nog op?’

WOENSDAG

‘Meneer De Leeuw, zitten we een beetje te mokken?’
‘Jan zegt dat ik commercieel ben, zuster, maar ik ben een échte VARA-man!’
‘Natuurlijk, meneer De Leeuw. Meneer Slagter zit u alleen maar wat te plagen. Toch, meneer Slagter?’
‘Met úw gift helpen we Roemenië de winter door.’
‘U brengt me op een idee. Als ik het Landenspel nu eens tevoorschijn haal, dan kunnen u en meneer De Leeuw samen gezellig een spelletje doen. Zorg ík voor een lekker kopje thee erbij.’
‘Doe mij maar witte wijn, zuster, dat lijkt me een beter idee.’
‘Meneer De Leeuw, u weet wat de dokter heeft gezegd. Eerst tien kilo eraf en dán pas weer een glaasje wijn. Nou, zit u alwéér te mokken?’
 
DONDERDAG

‘Meneer Knevel? U zit wel érg lang op de wc. Gaat alles goed met u?’
‘De Heer is mijn Herder, zuster, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar zeer stille wateren.’
‘Dat is heel fijn om te horen, meneer Knevel, maar meneer Slagter doet het bijna in zijn broek. Wilt u nú van de wc af komen? Fijn, gaat u maar snel zitten, meneer Slagter, de bril is nog warm.’
‘Met úw gift helpen we Roemenië de winter door.’
‘Komt in orde, meneer Slagter. Belt u even als u een drukje heeft gedaan? Dan kom ik de bips afvegen.’
’k Heb lang den Heer in mijnen druk verwacht.’
‘Heel toepasselijk, meneer Knevel.’

VRIJDAG

‘Weet u, zuster, dat mánnen in dit verzorgingshuis maar liefst dértig procent méér koekjes bij de thee…’
‘Mevrouw Hertsenberg, bespaart u me alstublieft dat verontwaardigde toontje. Iedereen krijgt van mij twee biscuitjes bij de thee, dus u ook.’
‘En weet u, zuster, dat meneer Slagter van íedere euro die hij voor Roemenië ophaalt, de hélft…’
‘Mevrouw Hertsenberg, wat zég ik nou net, stopt u daarmee. Kijk nou toch eens, meneer Slagter staan de tranen in de ogen. Gaat het, meneer Slagter?’
‘Met úw gift helpen we Roemenië de winter door.’
‘Zo is het, meneer Slagter. Kijkt u eens, hier heb ik een muntje van tien cent. Goed wegstoppen hoor. Blieft u nog een kopje thee? Een extra koekje erbij misschien?’

ZATERDAG

‘Beste mensen, we hebben een nieuwe bewoner, meneer Smeets. En meneer Smeets is vroeger een bekend…’
‘Ik kan uitstekend mijn eigen zegje doen, jongedame. Als er íemand eloquent is dan…’
‘Meneer Smeets, als ik u mag onderbreken, ik stel er prijs op met zúster te worden aangesproken en zeker niet met jongedame.’
‘Mejuffrouw, u had mijn kleindochter kunnen zijn. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Nee maar, Jantje Slagter in eigen persoon. Nog altijd naarstig op zoek naar misdeelde Oost-Europeanen?’
‘Met úw gift helpen we Roemenië de winter door.’
‘Zie je wel, niets veranderd, nou ja, nog een stuk gekker misschien. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. En wat schaft de pot vanavond, jongedame?’
 
ZONDAG

‘Beste bewoners, we moeten fors bezuinigen. Hebben jullie misschien ideeën? Meneer Slagter?’
‘Met úw gift helpen we Roemenië de winter door.’
‘Heel fijn, meneer Slagter. Mevrouw Paay?’
‘Alle verborgen camera’s verwijderen en op Markplaats zetten.’
‘Dat is een idee-fixe, mevrouw Paay. Meneer De Leeuw?’
‘Crowdfunding, zuster, werkt als een tierelier.’
‘Hm, een uiterste redmiddel. Ik houd het in mijn achterhoofd. Meneer Knevel?’
‘Een rotsvast vertrouwen in Jezus, zuster.’
‘Dat brengt helaas niets binnen, meneer Knevel. Mevrouw Hertsenberg?’
‘Weet u dat ónderzoek heeft áángetoond…’
‘Níet dat verontwaardigde toontje, alstublieft. Meneer Smeets?’
‘Ik verdóm het om ook maar één cent in te leveren. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.’
‘Dan dank ik u allen voor dit constructieve gesprek.’
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Een weekje Huize Hilversum"

© Ewald Hagedorn
14.10.20
Feedback:
Kostelijk geschreven en met plezier gelezen.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
12.10.20
Feedback:
Geestig stuk, Ewald. Dat is jou wel toevertrouwd.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
11.10.20
Feedback:
Een vermakelijke week, Ewald.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
11.10.20
Feedback:
Hilarisch stukje, geweldig Ewald!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: