• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  437 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  267 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1144 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  400 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1025 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  118 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  10 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  89 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Kijk bij de verschillende schrijfopdrachten om mee te doen.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Een visserskind

De werkmannen zijn zojuist vertrokken. Ons nieuwe huis is pas gebouwd. Het rijst majestueus omhoog als een Feniks uit zijn as. Hoog torent het boven de rijtjeswoningen uit.
'Ik wou dat ma dit kon zien' zeg ik tegen mijn man.
Haar leven was een getuigenis van afzien en armoede. De wankele houten tafel in de keuken, beschenen door een eenvoudige petroleumlamp.
We zaten met zijn allen bergen garnalen te pellen, uren achtereen, tot onze vingers pijn deden.
Ik kwam vaak te laat op school. Het geld was te hard nodig.
De meester van de vierde klas was streng. Hij sloeg mij met een liniaal, bedoeld om mij te corrigeren zei hij, en ook om mij te straffen.
Mijn klasgenoten lachten, opgelucht omdat zij deze keer van het noodlot werden gespaard, tevreden met mijn vernedering, het armste kind van de klas uit de Visserstraat.
Een blond meisje, Elanora, de dochter van de burgemeester, zat achter mij. Ze droeg, zoals altijd, een satijnen jurk met roezels en witte fluwelen linten in het haar.
Jaloers keek ik naar de dure stof, snoof de geur op van lavendel, en vergeleek deze met mijn naar vis riekende klederdracht, uniform gedragen door al mijn dorpsgenoten.
'Een dubbeltje wordt nooit een kwartje', zei mijn moeder, berustend in haar lot. Ze zweeg gelaten toen ze haar twaalfde kind verwachtte. De Here had deze weg voor haar bestemd. En dan was er geen twijfel, slechts acceptatie.
Mijn vader was een visserman. Voor dag en dauw voer hij uit, samen met zijn broer Klaas.
Opa had vroeger altijd mee gevaren, maar hij was te oud en woonde nu bij ons in. Hij lag op zolder in bed, zonder het donker op te merken, wachtend tot hij zou sterven. Een enkele keer zat hij aan de houten keukentafel, een haal nemend van zijn sigaar, nippend aan de jenever, maar dat was alleen op zondag.
Mijn oudere zus droeg de afdankertjes van de grotere meiden. Tegen de tijd dat het mijn beurt was, was al het mooie er vanaf.
'Ooit word ik rijk. Rijker dan de burgemeester en zijn dochter,' zei ik tegen mijn moeder, toen ze moe en uitgeblust in de bedstede lag.
Deze zwangerschap viel haar zwaar, het was erger dan bij de vorige keren, en dat viel ook al niet mee.
'Dit wordt een eigenwijze,' glimlachte ze vermoeid, 'het is vast een jongen, en hij lijkt ongetwijfeld op jou.'
'Als ik geld heb mam, help ik jou. En dan hoef je nooit meer te werken,' bracht ik gepassioneerd uit, starend naar buiten, gefixeerd op een betere toekomst.
'Ach ja kind, dat zou mooi zijn.' Het klonk zwak.
Het was een strenge winter, de warmte van de houtkachel kon de kou haast niet verdrijven. Sneeuw viel, en bleef vallen, uren achtereen.
Op een donkere dag in december keek ik in de po en zag bloed.
In paniek stormde ik naar de keuken, waar mijn moeder en zussen aan tafel garnalen pelden, met warme doeken gedrapeerd over hun schouders.
Mijn zussen giechelenden bij het zien van mijn geschokte blik.
'Je hebt de rommel dus,' merkte mijn moeder op. 'Dan ben je nu een vrouw.'
Ze stond op en drukte een paar witte, dikke lappen in mijn handen.
Ik had ze vaak op maandag zien hangen aan de lijn, soms lagen ze te weken in een emmertje in het washok.
'Was dat dáárvoor?' wilde ik weten.
'Het is morgen kerstavond. Neem jij je broer en zus mee naar de mis?'
Ze zag bleek en ze was ondanks haar zwangerschap magerder dan ooit.
Ik knikte. Het was beter om haar te ontzien.
De nachtmis trok me niet meer dan de gebruikelijke diensten. Preken duurden altijd te lang, en mijn knieën klopten pijnlijk op het harde hout. Mijn broer en zusje waren uitgelaten, want na de mis zouden we brood met boter en suiker krijgen en een stuk taai uit de trommel, bij hoge uitzondering.
Een wonderlijk indigo licht bescheen de besneeuwde straten toen we terugliepen van de kerk naar huis. Bijna alsof iets hogers ons wat duidelijk probeerde te maken, een signaal dat ik nog niet kon bevatten of begrijpen.
Bij de deur werd ik tegengehouden.
Mijn broer en zusje renden naar de straat en speelden lachend in de sneeuw. Een buurvrouw, gekleed in zwart, stond in het licht en drapeerde een wit laken voor haar raam.
'Wat is er?' vroeg ik, met een bang voorgevoel, want witte lakens werden alleen voor de ramen gehangen wanneer er iemand was gestorven.
Vanuit de deuropening hoorde ik zacht gehuil. De diepe uithalen bereikten mijn hart en ziel.
'Is het geboren?' riep ik naar binnen.
Mijn oudste zus duwde de deur verder open, maar ze keek niet blij. Was ze niet gelukkig met de geboorte van het kind?
'Is het gezond?' vroeg ik, mijn overslaande stem trillend. Want ik wist ergens al datgene wat ik niet weten wilde, alsof ik mezelf zo nog iets langer kon beschermen tegen de waarheid, en die wilde ik zolang mogelijk van mij weghouden, hoewel het zinloos was en er toch niet aan viel te ontsnappen.
Het kind, een jongetje, was levend geboren. Het was klein, maar gezond.
Helaas gold datzelfde niet voor mijn moeder. Verzwakt door honger en kou had ze de bevalling niet goed kunnen doorstaan. Kort na de geboorte van mijn broertje Klaas, vernoemd naar mijn oom, was ze overleden. Heengegaan, thuis geroepen, naar God de Here, zoals dat heette.
De aanraking van mijn man brengt me terug naar het heden.
Hij weet waar ik aan denk. De lucht is vanavond anders, het heeft een zonderlinge kleur, indigo haast.
Aan tafel zitten mijn kinderen, mijn broertje Klaas, en mijn kleinkinderen. De tafel is gedekt, gevuld met heerlijkheden. Dingen waar mijn moeder destijds alleen van kon dromen.
Er zijn geen garnalen.
'Ik denk dat ze het toch wel kan zien,' zegt mijn man troostend. We draaien ons om en sluiten de deur. De eerste sneeuw valt. Het is bijna Kerstmis.
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Een visserskind"

© Nicole Schilder
13.11.20
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
12.11.20
Feedback:
Wat prachtig geschreven, Nicole.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
11.11.20
Feedback:
Ook deze is top!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: