• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  254 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Een goede vriend
Ik heb Dennis jaren geleden eens gezien, maar nu valt me de gelijkenis pas op. De smalle neus en de hoekige kaaklijn. Ik schud Dennis de hand, condoleer hem met zijn vaders overlijden en maak plaats voor de persoon in de rij achter me.
‘Meneer Holsbergen?’ Dennis legt zijn hand op mijn schouder. ‘Mijn ouders zeiden vaak dat u zo’n goede vriend was. Een echte vriend in moeilijke tijden. Dat zei pa nog toen hij in het ziekenhuis lag en wist dat de kanker gewonnen had.’ Hij kucht. ‘Jammer dat u naar het buitenland verhuisde en ik u niet beter heb leren kennen. Ik herinner me dat u weleens met me schaakte. Onze kinderen zijn ook fanatieke spelers.’
‘Je vader schreef me dat jullie twee zonen hebben.’
‘Ze zijn alweer veertien en zestien. Weet even niet waar ze zijn. Onze pubers waren het handen geven beu.’ Dennis beziet de lange rij en zucht. ‘Bedankt dat u helemaal vanuit Cadaqués gekomen bent.’
‘Reizen is inspannend voor me tegenwoordig, maar het is het minste wat ik voor Roelof kan doen. Bijzonder spijtig dat ik vorig jaar niet bij de begrafenis van je moeder kon zijn.’ Wat hebben Roelof en Janna over me verteld in de veertig jaar dat ik uit Nederland weg ben? In onze brieven hebben we in ieder geval nooit een woord geschreven over ons besluit. Ons pact van zwijgzaamheid. Het valt me steeds zwaarder, naarmate ik ouder word. Hoe heb ik er destijds zo lichtzinnig mee kunnen omgaan? Zo vlot in kunnen stemmen met hun verzoek? Het enige wat ik wilde, was de waas van droefheid doen optrekken. Dat ingesloten gevoel. Niet voor niets draaide ik tijdens onze autotochtjes het raam open, de kou trotserend. Ik weet nog dat ik maanden daarna, toen ik Roelof en Janna weer voluit hoorde lachen, besefte hoezeer ik die klanken gemist had. En daarna denderde mijn leven voort.
‘Ik zou graag eens bijpraten, voordat u teruggaat. Vertelt u me dan over uw vriendschap met mijn ouders? Er kwam bij mijn pa en ma altijd iets tussen als ik daarnaar vroeg.’
‘Nou, ik-’
‘Doet u me dat plezier. Als ik iets heb opgestoken, is het wel om niet alles op z’n beloop te laten. Mijn ouders zouden blij zijn geweest met onze ontmoeting, denkt u niet? Overmorgen elf uur?’
Dennis weet blijkbaar van niets. Heeft hij geen recht op de waarheid? Kon ik de vraag maar loslaten. Hoe vaak ben ik er niet over begonnen in mijn brieven naar Roelof en Janna om het papier vervolgens te verfrommelen? Stel dat mijn brief in verkeerde handen viel? Ik hoopte dat zíj erover zouden beginnen. Zonder vrouw of kinderen kon zo’n brief bij mij thuis tenminste geen commotie veroorzaken. Jammer dat Roelof zich zo op de vlakte hield als ik naar Dennis vroeg. Ik weet zo weinig over hem.
‘Dit is ons adres.’ Dennis overhandigt een papiertje.
 
Ik ben te vroeg en loop een kiosk binnen. Mijn lichaam voelt zwaar na de slapeloze nachten in het hotel. Wil ik het Dennis zeggen uit eigenbelang? Om verloren tijd in te halen? Nee! Hoe graag ik me eindelijk van de druk op mijn borst wil verlossen, ik doe het vooral voor Dennis. Hoe groot is de kans dat ik met mijn 79 jaar opnieuw naar Nederland kom? Ik repeteer de zinnen die ik ga zeggen, maar loop er net als afgelopen nacht in vast.
‘Wat zei u?’ De verkoopster kijkt me aan.
‘Niets, dank u.’ Ik verlaat de kiosk en loop rechtstreeks naar het huis.
De voordeur zwaait open, nog voor ik de bel indruk.
‘Goedemorgen. Kom binnen.’
Naast de kapstok hangen foto’s. Babyfoto’s van Dennis met Roelof en Janna als trotse ouders. Hun kleinkinderen. Het liefst wil ik de jongensgezichten van dichtbij bekijken. Vakanties die ze samen doorbrachten aan zee, zo te zien. Hebben Dennis’ herinneringen de waarheid niet ingehaald? Komt het er nu pas op aan die goede vriend te zijn?
‘Ik sta hier vaak langer dan de bedoeling is.’ Dennis raakt de foto van zijn ouders aan. ‘Kom, u zult wel zin hebben in koffie. U hebt mijn vrouw Iris al bij de begrafenis ontmoet?’
Mijn keel lijkt dichtgeknepen. Ik schud Iris de hand.
‘Mijn ouders kenden u al heel lang, toch?’ Dennis schenkt de koffie in.
Ik neem langzaam een slok en nog maar een. ‘Vanaf onze studententijd. Janna zat een jaar onder Roelof en mij.’
‘Wat bedoelde pa met dat u hielp in moeilijke tijden?’
‘Hebben je ouders ooit verteld hoe graag ze kinderen wilden? Dat lukte alleen lange tijd niet. Voor het eerst heb ik gezien dat verdriet klappen uitdeelt die harder aankomen dan een vuist. Ik hield hen voor moed te houden. Ik probeerde hen af te leiden, nam hen mee op dagtochtjes in mijn Opel Rekord. Ach, ze zouden ook voor mij hebben klaargestaan.’
Iris observeert me, richt haar blik vervolgens op Dennis. Ongemakkelijk ga ik verzitten.
‘Grappig,’ zegt Iris. ‘Jullie hebben iets weg van elkaar. De oogopslag, die neus.’
Ik kijk Dennis recht in zijn ogen. ‘Ik had maar wat graag zo’n zoon gehad.’
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Een goede vriend"

© Monique Cunnen
19.07.20
Feedback:
Correctie t.g.v. oude waardering.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: