• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1148 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  34 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1031 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Een goede buur
 
Het is de derde dag nu. De derde! En het is nog maar zeven uur in de ochtend. Door de dunne muren van mijn woning hoor ik opnieuw luide muziek. Het dendert, het zeurt, het plaagt. Het daagt me uit, alsof het zeggen wil met een spottend gezicht:
'Ik ben er, doe er maar wat aan. Lafaard.'
Huiverend van woede staar ik naar de muur, naar het bonte bloemenbehang dat Siem nog plakte kort voor zijn dood.
Soms praat ik tegen zijn foto. Hij staart meewarig lachend terug. Zijn huid is gebruind, we waren toen op vakantie. Dat was fijn, een korte tijd zonder de ergernis, die steeds verder opbouwde. Even zonder spanning, het niet op onze hoede hoeven zijn. Niemand begreep hoe het voelde.
Onze dochter geloofde ons niet. Hoe zij ook luisterde, ze hoorde nimmer hetzelfde als wij. Ze hoorde nooit geschreeuw, het geluid van klikkende hakkenschoenen op parket, of harde muziek. We legden het na jaren tenslotte maar niet meer uit.
Wij moesten maar verhuizen, is wat men zei. Mijn dochter voorop.
Maar waarom moesten wij dat doen? Weg uit ons huis. Waarom niet zij?
Ik hoor de stem van Koos Alberts steeds luider schallen door de kamer, brutaal en opdringerig, al probeer ik nog zo om er niet naar te luisteren, niet te erkennen wat ik hoor, of wat ik voel. De haat die langzaam, maar zeker vurig door de muren heen sijpelt, als hete, dampende lava.
'Kijk naar buiten, denk aan iets anders,' prent ik mezelf bemoedigend in, maar het is zinloos. De krant ligt voor mij en mijn oog valt op een foto op de voorpagina. Het is een brandend gebouw.
De muziek in het huis naast mij wordt opnieuw een tandje harder gezet, het is een miniem verschil, maar ik hoor het, ik voel het. Mijn handen trillen, mijn voeten beven.
Ik leg mijn gezicht wanhopig in mijn handen.
Dan sta ik op en loop wankelend naar de keuken.
Ik ben nu tachtig jaar en ik zal waarschijnlijk weg moeten uit dit huis, na vijftig jaar moet ik dat feit erkennen. Maar ik zal de keuze maken voor mijzelf en niet voor mij alleen.
Ik neem een fles spiritus van de plank in de voorraadkast, pak de krant van tafel en vouw deze netjes op.
Zonder aarzeling been ik naar het tuinpad van de buren. Er is geen weg terug nu.
Mijn laatste zaterdag hier heeft geslagen. Ik hoor de vogels niet meer fluiten, ik voel de lentezon niet langer branden op mijn huid.
Ik prop het bundeltje krant zeiknat in de brievenbus. Mijn aansteker houd ik licht brandend tegen het papier. Dan hoor ik iemand roepen boven mij.
'Ze zijn er niet hoor. Ze zijn op vakantie. Volgende week zijn ze weer terug!'
Ik sta stil en staar met open mond naar de bouwvakker die hoog op een stellage staat bij mijn andere buren. Hij heeft een kwast in de hand. Muziek schalt uit een kleine radio naast zijn voeten.
Ik hoor de krant branden en knetteren. Het vuur zet de gang al snel in lichterlaaie. Het fikt als een malle, maar ik kan het niet meer ongedaan maken.
Mijn woede, de furie heeft het nu dan eindelijk gewonnen van de redelijkheid, het gezonde verstand. Tot mijn grote ontzetting en mijn onuitsprekelijke spijt.
 
 
Noot van de schrijver: Ik heb geen behoefte aan feedback
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Een goede buur"

© Nicole Schilder
14.04.21
Feedback:
Wat een heftig verhaal Nicole. Ik kan mij de hoofdpersoon goed voorstellen hoor. Zelf ben ik highly sensitive en zou ook gek worden van constant lawaai. Mooi beschreven hoor.
 • Kwaliteit
  3/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
13.04.21
Feedback:
Wat goed geschreven, Nicole!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
12.04.21
Feedback:
Ooit al eens overwogen je kortverhalen uit te geven?
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Nicole Schilder 12.04.21
  ik denk dat ik daar een uitgever voor nodig heb. Ik ben wel bezig met een roman, maar ik vind het schrijven van korte verhalen werkelijk beter te doen. Dank voor je reactie!

  • Nicole Schilder 16.04.21
   @lievenaugust Ja dat hoor ik ook van collega-schrijver Robert Beernink. Hij heeft ook verscheidene mooie boeken uitgegeven, en inderdaad die moet hij zelf promoten
  • Lieven Vandekerckhove 13.04.21
   @Nicole Schilder IK heb mijn eerste bundel bij Schrijverspunt uitgegeven, en ben daar heel tevreden over. Alleen de afwezigheid van elke vorm van promotie is een handicap. Je moet als schrijver alles zelf doen wat dat betreft.
  • Nicole Schilder 13.04.21
   @lieven vandekerckhove Ik weet het ja, ik mocht ook met hulp een manuscript uitgeven. Dus richtte ik me maar op het schrijven van een roman, hoewel dat me inderdaad minder ligt. Misschien is het een idee om toch nieuwe korte verhalen te schrijven en deze uit te geven ipv een roman. Dank voor het meedenken in elk geval.
  • lieven vandekerckhove 13.04.21
   Je weet dat Schrijverspunt ook uitgeeft?
12.04.21
Feedback:
Echt weer een juweel
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: