Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

443 Hits

Publicatie op:
Een bijzondere ontmoeting

Een bijzondere ontmoeting

Als een kostbaar kleinood heb ik de herinnering aan die ontmoeting gekoesterd, maar nu kijk ik er met gemengde gevoelens op terug. Het is acht jaar geleden dat ons wandelgroepje van vijf vrouwen, vanuit Portugal onderweg naar Santiago, op een landweg naast zijn paard-en-wagen die boer zag zitten. Zodra hij ons in het oog kreeg, sprong hij overeind om ons op appels en druiven te trakteren. ‘Zó’n hartelijke man!’, vertelde ik na thuiskomst iedereen die het wilde horen, om uitvoerig te beschrijven hoe wij ons bijna een half uur aan zijn heerlijke fruit én zijn Portugese warmte hebben gelaafd. Van ons accepteerde de man maar één broodje, waarin hij ook zijn paard liet delen. Intussen probeerden we het evident wordende communicatieprobleem te maskeren door gezamenlijk allerlei namen van voetbalfenomenen te scanderen. ‘Krrroif - si!’ Vaan Aneegim!’

Kort daarvoor hadden zich op dezelfde landweg minder leuke gebeurtenissen voorgedaan. Na een feestelijk versierde poort naar een dorpje te zijn gepasseerd, zagen we in de verte een muziekgezelschap aanmarcheren. De naar ons toewaaiende klanken verleidden ons om vrolijk mee te swingen. Maar naderbij gekomen bleken de muzikanten – jong, oud, man en vrouw – in plechtig-zwarte uniformen te steken, terwijl de muziek het karakter van een requim kreeg. Snel trokken we ons gezicht in een ernstige plooi, terwijl de stoet langzaam voortschreed. Op weg naar dat dorpsfeest zoals we aanvankelijk dachten, of naar een begrafenis? God mocht het weten…

Nog broedend op dit raadsel waren we weer gaan wandelen, toen een jonge vrouw in spijkerbroek ons in ijltempo wilde inhalen, en onze groet onbeantwoord liet. Wat bevreemd lieten we haar passeren, waarna we pas de gigantische takkenbos zagen waaronder haar smalle rug gekromd ging… Verbijsterd staarden we haar na, ons enigszins schamend om onze nieuwe lichtgewichtrugzakjes, die nu opeens best frivool leken. ‘Vreselijk!’ zuchtten we eendrachtig.

Zouden we dáárom zo gecharmeerd zijn geweest toen die boer ons in zijn koeterwaals van Portugees met wat Engels en Duits aansprak? ‘Ah, Ollandische ladies!’ Zijn vuile vingertoppen galant naar zijn lippen brengend uitte hij voor elk van ons zijn grote waardering, niet in het minst gehinderd door onze onladylike korte broeken, die bij enkele van ons ruim zicht op bespataderde benen boden. Toen we vóór het afscheid allemaal met hem en zijn paard op de foto wilden, begon de boer plotseling heftig aan zijn kar te sjorren. Verbaasd keken we toe, tót we begrepen dat hij de paardenkont niet op de foto’s wilde… Gezamenlijk lukte het de paard-en-wagen te keren, en de daarna volgende poseersessie – links, rechts en temidden van ons - doorstond de boer met waar engelengeduld. ‘Zó’n vreselijk aardige man! Om nooit te vergeten!’

Wanneer de herinnering zijn charmante onschuld verloren heeft? Ik weet het niet meer precies, maar wél waarom…

Jaren na onze wandeltocht schoot me in een flits te binnen dat we de boer destijds wel om zijn naam en adres hebben gevraagd, maar niemand eraan heeft gedacht de foto’s op te sturen.

  

  


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Een bijzondere ontmoeting"

29.10.19
Feedback:
Zo'n 40 jaar geleden een kudde geiten gehoed in de Pyreneeën. Na twee maanden uitbundig afscheid genomen van de boer en boerin en beloofd hen te schrijven... Nooit van gekomen.
  • Schrijfkwaliteit
    3/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig