• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Een biertje met Teun

Vlinder was op bezoek bij Kim en heeft veel met haar gepraat. Het gaat iets beter met Kim en ze maakt zich ook minder druk over alles. Haar wonden beginnen te genezen en ze heeft veel minder pijn. Het was een goed gesprek en toch is ze weer blij dat ze buiten staat. Maar wie komt ze daar tegen? Teun. Hij staat te ijsberen bij de deur,

Dag Vlinder,’ begroet hij haar, ‘hoe gaat het met je?’ ‘Met mij gaat het goed maar met Kim minder.’ ‘Ach Vlinder, ik vraag me elke seconde af hoe het met haar gaat, er is geen manier om mijn gedrag goed te maken maar echt ik hou zielsveel van haar, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ze wil me zeker niet meer zien.’ Vlinder pakt haar fietssleutel. ‘Het siert je dat het je interesseert hoe het met haar gaat maar ik denk dat je inderdaad beter even kunt wegblijven, Kim heeft veel geleden en nu wordt ze juist een beetje rustiger.’

Vlinder ziet een traan in de ogen van Teun. ‘Ik vind het zo rot en ik schaam me zo, heb jij geen tijd om ergens wat te gaan drinken even, ik heb zo’n behoefte om even met iemand te gaan praten. ‘Ik vind het best, zegt Vlinder, ik heb wel even tijd, ik ken een koffieshop vlakbij het ziekenhuis, misschien kunnen we daar even koffie gaan drinken of een biertje. ‘Goed, zal ik dan de fiets in mijn auto doen, dan breng ik je naar huis.’ Ja dat is goed,’ zegt Vlinder en geeft hem haar fietssleuteltje. Even later zit ze in zijn auto. Ze rijden naar de koffieshop die inderdaad vlakbij is. Vlinder bestelt koffie en Teun een biertje. ‘Ik heb een rottijd gehad,’ zegt hij. ‘Ik heb het niet gewild, echt niet.’ ‘Nee dat weet ik Teun, dat je dit niet hebt gewild, het is te veel voor een mens, geweld, daar word niemand gelukkig van Maar ze heeft veel geleden en nu is ze weer rustig. Het gaat goed met haar maar we mogen haar niet pushen of dwingen. Ze kan je echt beter even niet zien Teun, het is ook voor jouw bestwil.’ ‘Ja dat kan ik me voorstellen dat het niet goed met haar gaat.’ Ik heb echt mijn best gedaan om haar te ondersteunen’ zegt Vlinder.

‘Ze heeft gewoon geen zin om jou nog langer te zien, dat moet je kunnen begrijpen.’ Teun neemt een slok van zijn biertje. ‘Ja dat snap ik wel maar ik hou nog heel veel van haar en misschien is dat niet meer wederzijds maar ik wil het haar wel zeggen. Ze is altijd zo kranig en stoer en zo mooi en teder. ‘Een lief brutaaltje.’ ‘Ja dat kun je wel zeggen maar ze heeft enorm geleden.’ ‘Je had gewoon je handen bij je moeten houden maar ja dat is nu te laat. Teun neemt een slok van zijn biertje. ‘Ik weet dat ik te veel drink en dat mijn handen loszitten maar ik hou echt van haar. Maar ja wat voor zin heeft het om dit te zeggen, ze wil me niet meer zien en toch zal ik proberen hierin verandering aan te brengen, ik wil bloemen gaan brengen en dan merk ik wel hoe ik ontvangen word.’ ‘Niet goed Teun’, vertel eens wat over je werk? ’Doe je dat allang?’  ‘Twee jaar maar ik wil uit het circuit, ik realiseer me dat dit geen vol te houden job is, ik was automonteur en ik wil terug naar de rust en de eenvoud zeg maar.’ ‘Grappig Teun want Bobby is ook automonteur.’ Hij kan er goed van rondkomen maar goed hij studeert ook nog. Ik ga ook op zoek naar een baan maar ik weet nog niet precies wat ik ga doen’  Kun jij me helpen met iets?’ ‘Ik zie jou wel in het sociale circuit,’ zegt Teun. ‘Kun je niet op een school gaan werken of zo, of in een buurthuis?’ ‘Ja ik weet het nog niet,’ zegt Vlinder. ‘Ik heb echt geld nodig want ik kan amper rondkomen met wat ik krijgt van mijn ouders.’ ‘Maar goed je bent pas vijftien, zo makkelijk is het dan nog niet om werk te vinden, zegt Teun, en het verkoperscircuit trekt je niet aan?’ ‘Nee niet echt, ik denk dat ik eens ga informeren in bibliotheken, dat lijkt me heel leuk hoewel dat vaak vrijwilligerswerk is. Of inderdaad op een school. ‘Wil jij nog iets drinken?’ ‘Ja ik lust nog wel een biertje, zegt Teun.’ ‘Ik ga het even halen, ben zo terug’, zegt Vlinder en ze loopt naar de toonbank. Plotseling mist ze Bobby en gaat even langs zijn huis straks, ze heeft toch niet veel huiswerk.’ Ze bestelt een tweede koffie en bier en zet het op de tafel.’ Proost zegt ze.’ ‘Ben je allang met Bobby?’ vraagt Teun. ‘Een half jaar,’ zegt Vlinder en geeft hem een kus. ‘Vind jou best wel lief hoor, dat mag je best weten.’ Ik weet niet of ik lief ben, zegt Vlinder, ik ben best kritisch en mijn ouders vinden me erg precies maar ik hou niet van onrecht dat niet, jij toch ook niet?

‘Nee en ik wil weg uit het circuit, ik wil mijn oude beroep weer oppakken als automonteur.’ Misschien wordt Kim dan ook rustiger, dit is geen baan om je hele leven vol te houden.’ Wat moet ik me voorstellen bij je baan zegt Kim.’ ‘Ik zoek meisjes voor heren, ja zo banaal is het, maar ze zijn verzekerd en ik doe niets wat ze niet willen, ze verdienen een aardige smak geld met hun werk en ik had plannen voor Kim maar dat is achteraf heel erg dom geweest.’ ‘Dat denk ik ook zegt Vlinder en ze kijkt op haar horloge. ‘Nog even en ze mag weg van hier.’ ‘Het is een mooie meid en ze had zeker bevallen maar ja ze is nog niet volwassen he?’ ‘Nee dat klopt en hoe had je dat voor je gezien?’ Ik weet het niet, zegt Teun, ik vond het gewoon moeilijk om het af te leren maar nu let ik wel op.’ ‘Goed Teun, ik ga nu naar Bobby.’ ‘Wil je even mijn fiets pakken?’ ‘Oh meisje ik wil je niet stofferen, ik doe niets verkeerds maar je hebt gelijk, we zijn hier al een tijdje.’ ‘Goed ik zie je gauw’ en hij pakt zijn jas. ‘Ik zal even betalen.’ zegt hij en loopt naar de toonbank. Even naar de wc, zegt hij en gaat weg. Even later nemen ze afscheid en fietst Vlinder naar Bobby, een fietstochtje van een half uurtje. Ze ziet dat er licht brandt bij hem en hij doet zelf open.’ Ze vliegt om zijn hals en er rolt een traan over haar wang.’ ‘Sorry’ zegt ze. ‘Wat is er met jou aan de hand?’ vraagt Bobby, waarom moet je zo huilen schatje?’ Ze vertelt hem van Teun en hij drukt haar tegen zich aan. Oh dappere meid, wat heb jij het soms zwaar, dat had je toch helemaal niet hoeven te doen.’ ‘Nee het was voor Kim ook,’ zei ze, ‘als hij haar nu maar met rust laat want hij is echt stapeldol op haar.’ ‘Kom binnen Vlinder, mijn moeder is ook thuis en we gaan zo eten.’ ‘Oh dan kom ik ongelegen, zegt Vlinder.’ ‘Nee want je kunt mee-eten, we eten nasi en dat lust je graag.’ In de gezellige woonkamer zit mevrouw Kooijman te lezen. ‘Hee Vlinder, ’begroet ze haar enthousiast want ze is erg op Vlinder gesteld. ‘Tja triest,’ zegt ze als Vlinder uitgepraat is, hij heeft het duidelijk ook moeilijk.’

Julie hebben het alle twee moeilijk.’ Heb je zin in een borreltje Vlinder?’ ‘We hebben een wijntje of een  portje.’ ‘Ja lekker een wijntje lust ik wel.’ zegt Vlinder, en nasi vind ik zalig als u het ook goedvindt. ‘Ik kan helpen met de afwas.’ ‘We hebben een afwasmachine,’ zegt zijn moeder.’ Maar dank je wel.’ ‘Vlin heb je zin om naar de film te gaan?’ vraagt Bobby, ‘die nieuwe van Elton John draait en ik heb er wel zin in.’ Ja dat wil ik wel’ Hoe heet hij dan.’ ‘Rocketman.’ en hij draait in dit gat. ‘Ik heb nog twee bioscoopkaatjes dus als je zin hebt …’ ‘Ja leuk, zegt Vlinder en ze leeft helemaal op. Wat heeft ze het goed getroffen met Bobby en wat is hij attent.’  Dus drinkt ze haar wijntje rustig op en gaat wat bladeren in een tijdschrift.’ Ze moet eigenlijk haar ouders even bellen. ‘Mag ik mijn ouders even bellen?’ vraagt ze en dat is goed.

‘Triest,’ zegt haar moeder ‘maar doe je wel voorzichtig Vlin?’ ‘We willen niet dat jij in de problemen komt.’ Nee dat niet’ zegt Vlinder. En ze neemt afscheid. Na het eten vertrekken Bobby en Vlinder naar de bioscoop en gaan nog even ergens wat drinken. Het was een nare dag maar alles is toch weer redelijk goed gekomen. ‘Ik hou van je Bobby’ fluistert ze en hij knijpt in haar wang. ‘Ik ook van jou,’ zegt hij en geeft haar een zoen. Dan gaan ze zitten in de bioscoopzaal en is het lang stil!