• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  413 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Drang naar vrijheid

Langer dan hem lief was, zat Koen, vroeg op de zaterdagavond, aan de bar te wachten op zijn nieuwe vriendin waar hij een afspraak mee had gemaakt in het pas geopende restaurant in de oude binnenstad. Af en toe had hij al eens naar buiten gekeken of Milou er al aan kwam. Vele mannen en vrouwen kwamen voorbij maar Milou liet op zich wachten. Op het moment dat hij met zijn nieuwe Apple telefoon haar wilde bellen, hoorde hij buiten het geluid van gierende remmen van een auto. Hij draaide zich om en zag een vrouw met lang blond haar langzaam opkrabbelen en moeilijk lopend de straat oversteken. Opgelucht haalde hij adem. Het was niet Milou, zijn vrouwelijke collega die sinds een paar maanden op hetzelfde kantoor werkte, en waar hij mee had afgesproken.

Koen had net een frisse citroendrank met wat mint erin besteld toen de deur openging. Daar was ze. Nadat Milou hem een kus gegeven had, zei ze met een diepe zucht: ‘Wat een ellende. Het verkeer zat helemaal vast in de stad door al die wegen die momenteel zijn afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Hoe halen ze zoiets in hun hoofd?’

Ze dronken een drankje en even later zei een vriendelijke ober dat hun tafel vrij was. ‘Wat ruik je lekker, ’ zei Milou terwijl ze naar hun tafel liepen waarbij ze uitzicht hadden op de oude gracht. Op het moment dat Koen een opmerking wilde maken over haar mooie jurk zei Milou met een lach op haar gezicht: ‘Ik ken je haast niet weer. Naar de kapper geweest en helemaal een andere outfit.’

‘Vanmiddag in de stad gekocht, ’ zei hij en stak trots de duimen onder de kraag van zijn nieuwe colbert. De ober die het voorgerecht bracht, deed of hij niets hoorde. ‘Eet smakelijk, ’zei hij. De avond vloog voorbij.

Vanaf die avond brachten we veel van onze vrije tijd bij elkaar door. We waren gewoon stapelverliefd op elkaar. Het klikte gewoon tussen ons. We gingen een half jaar met elkaar om toen Koen vroeg of ik met hem wilde gaan samenwonen. Van de ene kant voelde ik daar wel voor, maar van de andere kant benauwde het me ook wel. Ik kwam uit een relatie die was stukgelopen omdat ik mijn vrijheid miste. Te weinig tijd had voor mezelf.  Wilde ik mijn eigen stek wel opgeven? Het was mijn huisbaas die mij het laatste zetje gaf door te zeggen dat een aangekondigde rigoureuze renovatie van mijn appartement binnenkort zou beginnen.

Een maand later woonden we samen. De eerste maanden genoot ik van ons samenzijn, maar de drang naar meer vrijheid kwam algauw weer bij me terug. ’s Nachts lag ik er wakker van. Waarom leek het me zo kort geleden tof om hier naar toe te gaan en wat was er van dat gevoel over?  Ineens besefte ik dat ik niet meer terug kon.

Het benauwde me. Elke avond bij Koen in bed liggen en s’ morgens naast hem wakker worden. Met Koen of onze realtie was niets mis maar het samenwonen verstikte me. Ik probeerde het gevoel te verdringen, sliep af en toe een nacht bij een vriendin maar in plaats dat het verstikkende gevoel afnam, nam het alleen maar toe.

Op een avond dat ik naast hem op de bank zat, begon ik opeens te huilen. ‘Schat, wat is er?’ vroeg hij en sloeg een arm om me heen. Stamelend vertelde ik dat ik mijn vrijheid miste, mijn eigen plek om me af en toe eens terug trekken. Hij schrok ervan. ‘ Ligt het aan mij. Claim ik je teveel; ben ik te druk?’

‘Nee, lieve schat. Je bent gezellig, laat me lachen, lief en zorgt goed voor me. Maar het gevoel dag en nacht, week in week uit bij elkaar op de lip te zitten, maakt me onrustig. Zelfs als we in aparte kamers zijn, mis ik het gevoel van vrijheid. Ik heb het idee of ik altijd aanspreekbaar moet zijn. Ik kom niet meer aan mijn rust toe. Ik wilde dat ik de energie had die jij hebt.’ Wat had ik me erop verheugd met de spontane, humorvolle Koen te gaan samenwonen toen ik nog op mezelf woonde. Van dat gevoel was weinig over.

Ik snakte ernaar om weer op mezelf te wonen. Nachten lagen we wakker en zochten naar een manier om met elkaar door te gaan. Alles hebben we eraan  gedaan om mij het gevoel van vrijheid weer terug te geven. De zolder opgeknapt zodat ik me kon terugtrekken; Koen die op avonden naar vrienden ging. We  gingen zelfs zo ver dat ik af en toe een nacht in een hotel sliep. Maar niets hielp.  Uiteindelijk besloot ik  dat het beter was dat ik weer op mezelf ging wonen.  Een latrelatie beginnen waarin ik gelukkiger zou zijn dan door bij elkaar te blijven wonen. Koen voelt zich er ongemakkelijk bij; heeft het gevoel dat hij gefaald heeft. Zelf heb ik dat gevoel helemaal niet en twijfel niet. We gaan latten of er komt een eind aan onze relatie. De drang naar een eigen plek is te groot.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Drang naar vrijheid"

© Harry Boerkamp
03.10.20
Feedback:
Dat je de vertellende waarnemer na een paar alinea´s door een andere verteller (in de eerste persoon: ik) vervangt, lijkt me niet de gelukkigste optie.
 • Waardering
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Harry Boerkamp 03.10.20
  Lieven, ik heb het verhaal op deze manier geschreven vanwege de sprong in de tijd na een een paar alinea's. Het etentje is in feite het begin,het tweede deel in feite vanaf het moment van samenwonen. Ik ben op de ik- vorm overgegaan (voor Milou) om haar gevoel zo goed mogelijk te kunnen beschrijven.

In elke boekenwinkel: