Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! In deze schrijfactiviteit is ook ruimte voor reisverhalen en flitsverhalen.
 "Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
" Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
Aantal gepubliceerde inzendingen: 804

DEZELFDE FEITEN, ANDERE WOORDEN

Toen Kogge, de boekhouder, hijgend binnentrad om vijf over tien, waren ze voltallig: IJzerdraat, Van Dungen en De Pooter hingen nonchalant achterover. Gerritz, de filiaalhouder, die af en toe geërgerd op zijn horloge had gekeken, onderhield zich met de gast. Mevrouw Velthoven zou straks notuleren. Nu presenteerde zij koffie en herschikte de uitgestalde frisdranken op het buffet.

“Dame en heren,” zei Gerritz, “u weet allemaal, waarom het vandaag gaat. De hoofddirectie eist ook van ons een bijdrage voor het jaarverslag. Niet louter cijfers en statistieken, maar letters. Men verlangt een terugblik en een toekomstvisie. Zoiets hebben we nooit eerder gedaan. Derhalve hebben we vandaag een deskundige uitgenodigd, die ons daarbij zal helpen. Meneer Tollenaer, het woord is aan u.” Hij gebaarde naar de heer naast hem, die prettig glimlachte en meteen losbarstte:

“Iedereen liegt, ook al spreekt hij de waarheid.”

Een ijzersterke binnenkomer. Het gezelschap schrok wakker. Deze man scheen veel te weten.

“Daarin mogen we berusten. We kunnen daarmee zelfs ons voordeel doen. Aan elke waarheid zitten immers verschillende kanten. Een jaarverslag kan nooit volledig zijn. Anders zou het een jaar duren om het te lezen. Wie bezit het geduld daarvoor? Schrijven zou nog meer tijd vergen. Wie zou daartoe in staat zijn? Men moet het jaar noodzakelijkerwijs comprimeren tot een paar A-viertjes. Wijk echter nooit af van de feiten. Een voorbeeld: In stad X bevinden zich twee autodealers: Jansen en eh …”

“Pietersen,” vulde IJzerdraat aan.

“Akkoord, Pietersen. Welnu, Jansen verkoopt twee keer zoveel auto’s als de ander en laat zich daarop voorstaan. Pietersen claimt, dat hij per verkochte auto twee keer zoveel winst behaalt als Jansen. Commentaar?” Tollenaer keek vragend rond.  “Laat dit rustig bezinken.”

“Ze verdienen in feite even veel,” concludeerde mevrouw Velthoven nuchter.

 “Klopt. Vermijd elk schandaal en verpak uw boodschap zorgvuldig! Bezwijkt een mannelijke werknemer onbedoeld voor de charmes van een vrouwelijke collega en raakt zij op haar beurt ongewild zwanger, spreek in zo’n geval liever van ‘vruchtbaar contact’ dan van ‘ongewenste intimiteiten’.”

Stomme verbazing.

Terwijl de rest van het personeel de spreker glazig aanstaarde, griste de secretaresse cola van tafel en smeet het blikje naar het hoofd van Tollenaer, die net iets te laat wegdook. Het projectiel schampte zijn linkerschouder. Het deed gemeen zeer.

Mevrouw Velthoven sprak ijskoud: “Schrijf die notulen verder zelf maar, Gerritz. Wat een rare charlatan heb je uitgenodigd! O ja, dit pijnlijke incident wil ik nog wel in mijn eigen woorden samenvatten: ‘Verontwaardigd wierp Tiny een blik op de gastspreker- alvorens de vergaderzaal te verlaten.’

De heer Tollenaer wilde nu liefst hartgrondig fulmineren. Hij beheerste zich echter en bleef beschaafd bij zinnen. “Heel juist geformuleerd,” merkte hij waarderend op. “Hier nu eens niet dezelfde feiten in andere woorden. Nee, omgekeerd. Andere feiten in dezelfde woorden. Want denk erom, heren: Verontwaardigd een blik werpen verschilt totaal van een verontwaardigde blik werpen. Dat laatste voelt men immers niet aan den lijve.”

Dit artikel delen?
Auteur van dit artikel:
© W.J. (Hans) Villerius
Klik op de naam of afbeelding van de auteur voor meer informatie.
Hits: 356
Publicatie op .

Geef een waardering voor: "DEZELFDE FEITEN, ANDERE WOORDEN"

Geschreven door W.J. (Hans) Villerius . Geplaatst in Kort verhaal.
Klik op de naam of afbeelding van de auteur voor meer informatie.
Grammatica & Spelling:
Passend in deze rubriek:

Jouw feedback hier?

Dat is mogelijk met een waardering en/of jouw commentaar te geven.
Ook kun je reageren op commentaar van anderen.
 
Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen. Door een waardering te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!