Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

473 Hits

Publicatie op:
De preek!

Op het naambordje naast zijn kamerdeur staat: Dr. G.E.Bak, e.p.

Vanwege dat e.p. wordt hij soms oneerbiedig “Malle Eppie” genoemd, maar zo mal was Gijsbertus Evelinus niet, want meneer Bak is Doctor in de Godgeleerdheid en emerituspredikant.   

Af en toe loopt hij van de gesloten p.g.-afdeling in het verpleeghuis mee met bezoekers, die van de afdeling gaan en hem niet kennen, want het is hem niet aan te zien dat hij daar is opgenomen.

Maar hij gaat nooit verder dan tot het verbrede deel van de gang, dat aan één kant open is en naar beneden uitziet naar de grote conversatiezaal.

Met zijn stentorstem; want die heeft hij nog steeds; en zijn handen op de balustrade die als spreekstoel dient begint hij:

“Geliefde gemeente. Vandaag gaan wij het hebben over..” En dan volgt er een gloedvolle preek.

Niemand daar beneden in de zaal stoort zich er aan en iedereen luistert, want het is steeds weer een andere tekst.

Na het “Amen” van dominee Bak volgt steeds het “Amen” van beneden.

Door twee verzorgden, die zich inmiddels achter hem hebben opgesteld, laat hij zich zonder problemen naar de afdeling terug begeleiden. Omdat hij na zijn emeritaat vaak als gast in andere gemeenten heeft gepreekt is de “vreemde omgeving”  hem toch vertrouwd en voelt hij het alsof hij naar de consistorie wordt begeleidt.

Even was de dominee terug in de tijd. Al zijn preken zitten nog muurvast in zijn hoofd, terwijl hij zijn vrouw – na ruim vijftig jaar huwelijk – die elke dag komt, niet meer herkent, want dementie joeg heel veel herinneringen uit zijn geheugen

Met zijn preken is meneer Bak nog zo blij als een kind. Dat zie je aan zijn stralende gezicht en enthousiaste gebaren als hij daar boven aan de balustrade staat.

Als zijn vrouw komt is zij steeds gekleed  in een stemmig mantelpakje, want dominee Bak is een vooruitstrevend mens en helemaal in zijn sas als hij kan converseren met een vrouwelijke collega.

Vooral als zij dan ook nog zijn naam in lekkers bij zich heeft: gebak!


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De preek!"

© Pieter Wouter Broekharst
20.01.20
Feedback:
Correctie ivm oude waarderingen.
 • Schrijfkwaliteit
  4/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Hans Van Battel 20.01.20
  Mooi en van dichtbij geschreven!
 • Lieven Vandekerckhove 20.01.20
  Ik sluit me aan bij wat Hans hier schreef. De wereld van de zorg ken je blijkbaar op en top, Piet, en je voert die met veel empathie voor de zorgbehoevenden , en niet minder belangrijk: vaak met zalvende humor ten tonele. Puik!
 • Pieter Wouter Broekharst 21.01.20
  Lieven en Hans, beiden bedankt voor jullie waardering. Wat de zorg betreft: ik ben werkzaam in de wijkverpleging en kom dus (al 20 jaar) in aanraking met zowel somatische als p.g. "patiënten". Vooral dementerenden in zowel intramurale en extramurale zorg hebben mijn speciale "belangstelling ". Het teruggaan in de tijd is voor deze mensen nog een houvast, en ik probeer altijd hen een verhaal te ontfutselen.
  Prachtige en enthousiaste gesprekken zijn dat vaak. En die gebruik ik dan weer in mijn verhaaltjes en gedichten en hoop dat daardoor dementie bespreekbaar blijft.

In elke boekenwinkel: