• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1032 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

De Nederlandse les
Een beetje zenuwachtig loop ik ik die woensdag de ruimte in. Daar zie ik grote tafels met in het midden een schaal met ingepakte cadeautjes. Op de tafels staan allerlei lekkernijen en achterin de zaal wordt druk koffie gezet. Er zitten ongeveer acht vrouwen rond de tafel. Van verschillende afkomst. Éen dame was me direct al opgevallen. Ze heeft grijs haar en een bril op en spreekt vrij hard en stelt zich dan voor als Hetty. Ik zie dat ze verschillende keren wat zenuwachtig op haar horloge kijkt want we zijn ruim over tijd. De coördinatrice die Anisa heet begint te lachen.
‘Zij die te laat komen, krijgen ontmoetingenstraf.’ Dat vind ik erg grappig.
Ik krijg koffie. Er  druppelen steeds meer vrouwen binnen. Een klein meisje zit op de schoot van haar moeder en ziet al die pakjes liggen. Haar moeder houdt haar zoet met een gebakje.

Om ongeveer half elf vraagt Anisa om een moment stilte. Ze begroet ons en zegt dat de stichting helaas door een gebrek aan subsidie niet langer zal bestaan maar wel wordt overgenomen. Dat het ook niet zeker was dat zij zou kunnen blijven maar dat ze verwacht van wel. En dan kijkt ze naar mij.
‘Dit is Anoek en zij vindt het leuk om hier te komen lesgeven,’ zegt ze met haar temperamentvolle accent. Mensen kijken mijn kant op en ik kijk verlegen weg.

Dan begint  het sinterklaasfeest. Het dobbelsteenspel. Ik vind het erg leuk bedacht. Bij elke worp word je verwacht iets te doen en schuiven de pakjes over de tafel van persoon naar persoon. Het meisje krijgt een cadeautje te pakken maar mag het niet uitpakken. Dat is even pijnlijk.

Er wordt een korte pauze ingelast. De deelnemers beginnen te praten met elkaar. Anisa heeft me naast een vrouw gezet die alles nauwgezet in het oog houdt. Zij vraagt me verschillende keren wat er wordt gezegd en of ik dat wil herhalen. Cadeautjes pakken of nemen? Dobbelsteen werpen of gooien? Dat soort onverklaarbare zinnen. Er ligt tevens een boek op tafel met plaatjes. Hierin had ze met potlood geschreven, op een kinderlijke manier. Het was duidelijk dat ze niet wist dat je een hoofdletter aan het begin van een zin moest plaatsen. Ik vraag haar naam. Ze antwoordt  dat ze Fatima heet en uit Libanon komt. ‘Mijn man in gevangenis, zei ze terwijl ze zichzelf wat koelte toe wuift, ‘hij mij altijd slaan.’
Ik schrik. Waarom neemt ze mij in vertrouwen en wat moet ik zeggen?
‘Mijn kinderen hem haten,’ gaat ze verder.
‘Ik woon dertig jaar in Nederland en ik kan niets zeggen in supermarkt. Mijn dochter zegt mama jij Nederlandse les en nu ik wil praten leren.’
‘Dat begrijp ik,’ zeg ik toen.
‘Hoe lang heeft u nu les?’
‘Ik kom op dinsdag, donderdag en vrijdag,’ antwoordt ze. ‘Dinsdag erg moeilijk. De lerares  helpt me en we lezen een boek, Ijsbreker, kent u dat?’
Ik schud mijn hoofd.
‘Goed boek, ik niet niet alles begrijpen maar wij lezen en schrijven, schrijven is moeilijk!’
‘Schrijft u Arabisch?’ vraag ik haar. Ze schudt haar hoofd.
‘Ik alleen Arabisch spreken met mijn kinderen, en mijn huis in brand een jaar geleden. Veel problemen. Mijn kinderen me helpen.’

Dan neemt Hetty het woord.
‘Dames we gaan verder met het spel want we hebben nog een half uur. We gaan de cadeautjes eindelijk uitpakken die voor jullie liggen.’
De dames kijken blij en doen wat ze vroeg. Ik zie onder andere een leuke agenda, blauwe kaars, thee, knuffels voor het kindje dat zich kranig had gehouden en een mooie groene sjaal voor Anisa. Dat is het grootste pakje dat iedereen steeds wilde hebben.

Hetty kijkt naar Anisa. Ze heeft het spel nog zo goed voorbereid maar het loopt niet volgens de planning. Bovendien heeft niemand nog iets lekkers van de tafel genomen. Het is een hele rekensom geweest. Een budget van 60 euro en wat moeten ze doen met de restjes? Ze vermant zichzelf en zegt hard ‘neem gerust iets van de tafel dames, daar staat het voor.’

Het spel loopt ten einde.  Anisa neemt weer het woord.
‘Voordat we uit elkaar gaan wil ik graag nog wat zeggen. Wij zijn een belangenvereniging zonder winstoogmerk. Zo moet het ook blijven. Wij moeten elkaar blijven steunen, ook in moeilijke tijden. Nu heb ik een paar verzoeken. Ik ben op zoek naar een kamer voor iemand, die nu bij het Leger des Heils moet slapen. Dames, open uw ogen. Als u iemand kent die haar tijdelijk in huis wil nemen, zeg het me. Het is belangrijk. En dan een tweede punt. Er is een dame uit Litouwen die geen woord Nederlands spreekt en erg veel behoefte heeft om iemand te ontmoeten die met haar kan praten.’

Ze kijkt de richting op van twee meisjes die ik ook al had opgemerkt. Deze dames schijnen uit de Oekraïne te komen. Het ene meisje met het lange blonde haar knikt voorzichtig. Heeft ze het begrepen? Hetty neemt het gesprek over.
‘En Anisa moeten we het ook niet over de bijdragen hebben? Als het wilt vertel ik het wel. Om de kosten enigszins te drukken vragen wij elke cursist twee euro per les en mocht dit niet haalbaar zijn zouden jullie ons een grote dienst doen door ons wat te verlichten met de werkzaamheden in dit buurthuis. We zijn immers een non-profit organisatie.

Ik kijk naar de vrouw. Heeft ze iets begrepen?
Anisa wrijft over haar hoofd. ‘En we moeten het nog hebben over zeventien december.  Dat is een belangrijke avond  want dan komen we hier allemaal weer gezellig samen en zullen met elkaar gaan eten. Neem je ouders mee of je beste vriendin. Zeventien december moet een feestdag zijn. We nemen allemaal iets lekkers mee. Zo kunnen we culturen met elkaar uitwisselen.’
Hetty onderbreekt haar bijna. ‘En het is wel de bedoeling dat jullie op tijd komen.’
Anisa lacht.
‘Anders krijgen jullie ontmoetingenstraf.’
Iedereen begint te lachen.

Net als ik wel wil gaan komt Hetty naar me toe.
‘Je komt hier dus dinsdagochtend assisteren?’
Ik knik. Ze neemt me op van top tot teen.
‘Het is wel de bedoeling dat iedereen het naar zijn zin heeft anders komen ze niet meer terug en dat is natuurlijk niet onze opzet.’
Ik zwijg en geef haar een hand.

Is de les dan voor niemand afgelopen? denk ik even.
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De Nederlandse les"

© Ingrid Karsten
17.11.20
Feedback:
Mooi geschreven, Ingrid. Je ziet de mensen zo voor je. Let wel op je tijdgebruik van werkwoorden, je wisselt ongemerkt tegenwoordige tijd af met verleden tijd. Voorbeelden: Ze begroet ons en zei dat... Het meisje krijgt een cadeautje te pakken maar mocht het niet uitpakken. Dat was even pijnlijk. ...gevangenis, zei ze terwijl ze zichzelf wat koelte toe wuift, ... De dames keken blij en deden wat ze vroeg.
Ik kijk naar de vrouw. Ik snap dat het de vrouw naast de ik-persoon is, maar er zitten veel vrouwen om tafel. Mag je voor de duidelijkheid best benoemen: ik kijk naar mijn buurvrouw.
Sommige zinnen kun je wat directer maken: Ze kijkt de richting op van twee meisjes/ ze kijkt naar twee meisjes...
Of splitsen en tussendoor de spreker beschrijven: Om de kosten enigszins te drukken vragen wij elke cursist twee euro per les/Ze glimlacht/ en mocht dit niet haalbaar zijn zouden jullie ons een grote dienst doen door ons wat te verlichten met de ... Vergeet ook de komma's niet.
Ik hoop niet dat je mijn opmerkingen brutaal opvat. Ik vind dit verhaal de moeite waard om bij te schaven. Het is een goede boodschap die je brengt, Ingrid. Probeer daarom het verhaal wat puntiger te maken, dan spreekt het zelfs nog meer. Hartelijke groet, Ineke.

 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
2 van de 2 lezers vond deze review nuttig
 • Ingrid Karsten 17.11.20
  hartstikke bedankt |neke. Hoe kan ik me opgeven voor jouw crusus?
  • Emma 19.11.20
   @Ingrid Haha, ik dacht dat je een grapje maakte... Succes met herschrijven! Komt vast goed. Hartelijke groet, Ineke.
  • Ingrid Karsten 18.11.20
   ik heb het verkeerd gelezen, je geeft geen cursus maar hebt het over de cursisten in het verhaal. Ik heb de ww tijden aangepast en ga morgen even verder spitten. Slordigheidsfoutjes zijn het. Welterusten en een fijne woensdag. Veel liefs van mij
16.11.20
Feedback:
Leuk geschreven Ingrid, het is net of ik tussen de dames inzit en ook naar de pakjes kijk.
Er is een dame in Litouwen moet denk ik zijn een dame uit Litouwen (ze zit in Nederland.)
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: