Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

205 Hits

Publicatie op:
De Nachtwacht
Vlak na het overlijden van mijn grootvader, ging ik 's nachts bij mijn oma logeren om haar gezelschap te houden in de veel te groot geworden woning. Wat altijd een bedrijvige handelszaak in aardappelen en kolen met annex café geweest was, leek na zijn heengaan ineens één groot mausoleum. Vooral 's nachts deed de villa met zijn krakende parket, marmeren trappen, zijn enorme hal vol meubels die nu overdekt waren met witte lakens, ronduit sinister aan. Het moment van het slapengaan werd dan ook al snel een soort exorcistisch ritueel. Oma stapte zwijgend voor mij de immense trap op in het licht van een ouderwetse kandelaar die grillige schaduwen wierp op de muren. Eén voor één openden we de deuren van de omliggende vertrekken om er onder meubels en bedden te kijken; en één voor één werden de vertrekken daarna terug hermetisch afgesloten. Daarna gingen we naar de badkamer waar we ons in stilte ontkleedden en de tanden poetsten. Tot slot vertrokken we hand in hand naar de slaapkamer, nadat we eerst een kandelaar achtergelaten hadden in de hal vlak ernaast. Hier stonden enkel twee oud-Vlaamse ledikanten van donker eikenhout en bijhorende commode met spiegel en waskom waar we een ogenblik neerknielden voor een laatste gebed. Vervolgens kroop ik in het bed waarin mijn opa pas overleden was en keek ik nog een tijdje naar de muren waar de schaduwen van de grote dennen buiten in de najaarsstormen een soort lugubere dans uitvoerden, alvorens ik een onrustige slaap vatte. Vaak werd ik wakker van de gierende wind die in de schoorsteen naast onze kamer raasde en van mijn oma, die kleine, snikkende geluidjes maakte.
Dan kroop ik bij haar in het smalle bed in de ijdele hoop dat de warmte van mijn kleine lichaam haar wat troost zou bieden, mijn eigen angst hierbij dapper verbijtend zoveel ik dat kon. In een soort stilzwijgend pact was overeengekomen overdag nooit over deze momenten te spreken. We wisten immers allebei dat mijn ouders mij 's anderendaags zouden komen halen, als ze ook maar enigszins vermoedden welke doodsangsten ik er 's nachts uitstond. De ergste momenten waren echter de uren waarop oma eindelijk sliepen ik eruit moest om te plassen. Dit betekende dat ik de immense trappenhal door zou moeten lopen naar de badkamer waarbij ik passeerde langs een levensgrote reproductie van Rembrandts Nachtwacht. De ogen van de wachters leken mij overal te volgen met een blik die een onheilspellende belofte inhield. Daarom liep ik stapje voor stapje de gang door, er altijd over wakend hen nooit een ogenblik de rug toe te keren. Als ik een seconde te lang voor het schilderij zou blijven stilstaan, zou ik meegezogen worden in het tafereel en zou elke terugkeer naar mijn wereld onmogelijk zijn. Tegelijk fascineerde het werk mij mateloos en bleef ik in weerwil van mijzelf vaak lang staan,aangetrokken door de donkere magie en clair-obscurcontrasten van de Nederlandse meester. Op deze manier verstreken een aantal maanden. Mijn ouders leidden uit mijn zwartomrande ogen af dat de afstand tussen oma’s huis en mijn school te groot was en hielden mij thuis. Mijn oma koos ervoor om 's nachts telkens hetzij bij moeder hetzij bij één van haar twee zussen te overnachten. Regelmatig kwam ik tijdens de vakanties wel nog een week bij haar logeren, terwijl de herinneringen aanonze nachtelijke angsten langzaam vervaagden en tot slot helemaal verdwenen.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De Nachtwacht"

22.11.20
Feedback:
Ik vind het heel mooi beschreven Petra, je voelt de spanning en je ziet het huis.
Ik ben het er wel mee eens, dat een paar alinea's het lezen wat makkelijker zouden maken. En ik vond de laatste zin een beetje een afknapper. Echt zo van: het was heel spannend, maar nu is het voorbij. Kan je het niet een beetje spannender of origineler laten eindigen?
  • Schrijfkwaliteit
    4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig