Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

152 Hits

Publicatie op:
De kinderlokker
De kinderlokker

Bouke vertelde ons, dat de kinderlokker er zeer gemeen uitzag, droeg vieze stinkende kleren, reed op een oude gammele fiets en probeerde je te lokken met snoepjes.
Op die zomerse namiddag liepen we stampvoetend door de Evertsenstraat. Kristo en Bertje voorop en wij nerveus daar vlak achter en we riepen in koor: ”We zijn niet bang voor de kinderlokker, wij zijn niet bang voor de kinderlokker.” Met driftige passen liepen we richting de rustig stromende Wold Aa, waar buurman Krol, die niet op of om keek, zat te vissen.
De afslag naar de Gemeentebosjes werd wijselijk door ons niet genomen, maar we hielden alle bewegingen uit die bosjes goed in de gaten. Van de Wold Aa zijn we toen de Trompstraat ingelopen om via de Karel Doormanstraat weer in de Evertsenstraat te arriveren. Dat rondje hebben we die namiddag een uur lang volgehouden. Toen moesten we naar huis.
‘s Avonds bij het naar bed gaan, had ik de Donald Duck, onder mijn pyjamajasje, naar boven weten te smokkelen. Bij het laatste daglicht kon ik nog net wat plaatjes ontwaren. In het schemerduister hoorde ik beneden opeens de deurbel rinkelen. Verstijfd van schrik keek ik naar de kamerdeur, gooide de Donald Duck op de grond en dook bibberend onder de dekens. Ik wist niet dat kinderlokkers ook nog ’s avonds konden aanbellen, op jacht naar kleine kinderen. De dromen bestonden die nacht uit vieze kleren, oude fietsen en veel snoepjes.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De kinderlokker"

21.01.21
Feedback:
Dat heb ik graag gelezen. Zelf zou ik de eerste zinnen (Eind 50-er jaren.... in Meppel) weglaten, ze dragen niets bij tot het verhaal. En waarom staat na de titel het jaar 1959 tussen haakjes? Ook dat lijkt me overbodig. Nog iets:
in volgende zin staan drie komma´s: "‘s Avonds bij het naar bed gaan, had ik de Donald Duck, onder mijn pyjamajasje, naar boven weten te smokkelen." Géén van deze komma´s staat daar op zijn plaats. En tot slot een detail: als je in die zin het lidwoord 'de' weglaat, bekom je een mooier effect, want dan rapporteer je dat je Donald Duck in levende lijve naar boven gesmokkeld hebt, terwijl elke lezer natuurlijk verstaat dat het om een boekje gaat. Al bij al toch een heel mooi stukje!
  • Schrijfkwaliteit
    4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig