• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1148 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  22 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1034 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  40 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

de goochelaar
Ze ontmoet hem in het schemerige vertrek van een even schemerige instelling. Ze zitten alle twee een sigaretje te roken. Hij intrigeert haar. Niet zo zeer door wat hij aanheeft, een zwarte broek en een zwart hemd met een oorbelletje in zijn oor maar door de blik in zijn ogen. Ze staan droevig en nieuwsgierig tegelijk. Dat verwart haar een beetje. Hij zit vaak in een hoekje van het vertrek en spreekt met niemand. Niet dat zij er van houdt om tegen vreemden te spreken maar op de een of andere manier voelt ze er wel wat voor om hem iets te vragen. Maar wat?

Waarom heeft zij altijd de behoefte om überhaupt iets aan iemand te vragen? Een paar dagen geleden nog. Ze wil alleen maar weten waarom degene die naast haar in de bus had gezeten uit Kroatië  naar Nederland is gekomen. De vrouw had haar  vreemd  aangekeken en was zelfs een beetje boos geworden. Sindsdien was ze maar opgehouden met vragen stellen. Dus durft ze de man niet aan te spreken. Spreken niet maar observeren wel.

Hoe oud zou hij zijn? Ze schat hem rond de 35. En wat voor een beroep heeft hij? Natuurlijk, hij is goochelaar in een circus. Ze bekijkt zijn slanke vingers, de manier waarop hij zijn sigaret opstak. Het stelt haar gerust. Al twee dingen ingevuld. En waar woont hij? Aan het water natuurlijk met ramen die uitkijken op de bootjes die voorbij komen. Een rustige buurt want drukte kan hij niet verdragen. Haar Sebastiaan. En als hij dan een vriendin zou hebben, wat zou zij dan doen? Werkte zij soms ook in het circus? Nee, dat leek te gemakkelijk. Het idee dat hij misschien niet vrij was, verontrustte haar wel en niet. Wel omdat hij haar intrigeert, niet omdat ze er een hekel aan heeft om verliefd te zijn. Verliefd zijn maakte gebonden, onzeker, rusteloos en kwetsbaar.

Ze had heus wel vriendjes gehad en haar allereerste was haar altijd bijgebleven. Jean-Paul. Hoe zou het hem vergaan? Woonde hij nog in Parijs? Het was niet de enige vriend waar haar vader een hekel aan had maar wel de grootste. Het was alweer een tijdje terug maar ze was hem niet vergeten. Ze was toen zestien en hij tweeëntwintig. Hij was diskjockey in de plaatselijke kerk geweest. Het was daar waar ze hem had ontmoet.
‘Heeft iemand wel eens tegen jou gezegd dat je op Annie Golden van de Shirts lijkt?’ had hij gelachen.
Ze kreeg een kleur, omdat ze geen flauw een idee had over wie hij het had.
‘Natuurlijk,’ antwoordde ze een beetje vinnig, ‘zo vaak.’
Kun je dan ook zingen?’ vroeg hij duidelijk geamuseerd.
‘En wie ben jij dan wel?’ vroeg ze toen.Hij had zijn hand uitgestoken.
‘Jean-Paul, uw persoonlijke diskjockey.’
Dit was het begin van een lange vriendschap die afliep op het moment dat hij zijn homoseksuele verlangens kenbaar maakte.

Wat ze deden samen? Alles behalve dát. En toch hadden ze het over dát gehad. Ze wilde aan de pil. Saskia herinnerde zich het gesprek met haar moeder aan de ontbijttafel. Tot haar verbazing deed haar moeder daar niet moeilijk over.
Wat ze wel deden? Luisteren naar Frank Zappa, fietsen naar Vinkeveen, cola drinken en chips eten. En elke avond bracht hij haar met de fiets naar huis, of het regende of niet.

Maar Sebastiaan? Die is anders. Die lijkt op een vosje en dat stelt haar gerust. Ze begint hem langzaam te plaatsen. De tijd verstreek en op een dag besluit ze de stoute schoenen aan te trekken. Ze zou en moest iets vragen. Iets origineels, zoals Jean-Paul ook had gedaan. Dus op een ochtend kleedt ze zich met meer aandacht aan. Maakt zich mooi op en loopt relaxt de ruimte in. Tot haar verbazing, bevindt hij zich niet in het vertrek. Ze wordt zenuwachtig. Waar is hij? Ze gaat zitten en steekt een sigaret op. Dan hoort ze stemmen van de leiding om zich heen.

‘Zonde van die man hè? Zo jong nog en dan al zo ongelukkig? We dachten dat hij het zou redden hier maar het heeft niet mogen zijn. Die arme ouders! Ga jij naar de crematie? We kunnen ten minste een boeketje bloemen bezorgen. Dat zal ze goed doen.’
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "de goochelaar"

© Ingrid Karsten
18.12.20
Feedback:
nee daar bedoelde ik mee dat je een kaart moet pakken
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
17.12.20
Feedback:
Mooi verhaal Ingrid, ik moest alleen lachen om de zin "Hij was diskjockey in de plaatselijke kerk geweest." Ik neem aan dat je hier iets anders bedoelde?
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
 • Ingrid Karsten 18.12.20
  nee daar bedoelde ik mee dat je ee nkaart moet pakken
  • Janneke De Leeuw van Weenen 18.12.20
   @Ingrid A, dan snap ik het Ingrid! Ik weet dat je in sommige kerken bands hebt! Bedankt voor je reactie en een fijne avond toegewenst!
  • Ingrid Karsten 18.12.20
   @Janneke ja dat bestaat in de kerk waar ik heenga is er een band met muziek en hele opzwepende muziek. Het is De Leg in Aalsmeer en uitgerkend wil ik daar heengaan
  • Ingrid Karsten 18.12.20
   @Janneke nee toevallig had hij daar een diskjockey! Ik bedoel hij had het echt goed
  • Ingrid Karsten 18.12.20
   @Janneke ja in een kerk bedoel ik janny daar heb je discjockeyes
  • Janneke De Leeuw van Weenen 18.12.20
   Sorry Ingrid, maar ik begrijp je niet. Kan je het beter uitleggen? Zijn er kerken waar je een discjockey hebt?

In elke boekenwinkel: