• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1032 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

De gedachtenavonturier

De dagen voelden leeg. Ewout kon geen geldige reden bedenken om uit bed te komen en was daardoor, na het ontwaken, minuten lang bezig moed te verzamelen om zich te gaan douchen en aankleden. Ondanks dat hij ongewassen en ongeschoren de hele dag in zijn ochtendjas zou kunnen doorbrengen, schraapte hij uiteindelijk elke dag net voldoende moed bijeen om toch gesoigneerd te ontbijten. Meestal met de ochtendkrant. Meestal, want de laatste tijd pakte hij aarzelend de krant uit de bus en vreesde hij de koppen op de voorpagina. Voorpaginanieuws is pas nieuws als het slecht is en hij vond het steeds moeilijker dat al te verteren aan het ontbijt. Hij stelde het de laatste tijd nogal eens uit tot na de lunch.

Zijn dag voltrok zich in een vast stramien. Negen uur ontbijt, elf uur koffietijd, één uur lunch, vier uur theetijd, zes uur een aperitiefje, zeven uur diner, half negen koffie, half tien een borreltje en dan om elf uur weer naar bed. Tussen die vaste referentiepunten was er, sinds het overlijden van zijn vrouw, de leegte. De uren van zijn dag hingen vormeloos als het uitgezakte vlees van een hoogbejaarde aan het geraamte van zijn dagstructuur.

Aanvankelijk wist Ewout de tijd soepel in te vullen met overdag het oplossen van kruiswoordpuzzels, het uitvoerig lezen van de krant en het opgaan in actiethrillers. De avonden besteedde hij aan het kijken van het nieuws en een paar series op Netflix.  Het bracht hem na verloop van tijd geen voldoening meer. Zijn leven voelde steeds vaker doelloos en als meer van hetzelfde. Hij betrapte hij zich er op dat hij geleidelijk aan steeds minder deed totdat hij uiteindelijk tot niets, maar dan ook werkelijk tot helemaal niets meer kwam. Hooguit dommelde hij af en toe weg in een dromerig hazenslaapje. Het kwam hem voor dat hij was verworden tot een poep-en-pisfabriek. Pure milieuvervuiling.

Met die schokkende constatering kwam de overtuiging dat het anders moest in zijn leven. Maar hoe? Hij beschikte hij niet over bijzondere talenten waarmee hij de wereld nog zou kunnen verrassen. Ook ontbeerde hij de financiële middelen om bijzondere dingen te ondernemen. Hij beschikte wel over een rijke fantasie en hij besloot daarom “gedachtenavonturier” te worden. Hij zou zijn avonturen door middel van spannende dagdromen vormgeven. Hij ging zijn eigen actiefilm dromen met hemzelf in de hoofdrol! Van de gedachte alleen al monterde hij op. Om goede beginpunten voor z’n dromen te vinden besloot hij in gedachten terug te gaan naar momenten in zijn leven waarop hij, achteraf bezien, belangrijke keuzes had gemaakt. In zijn droom zou hij dan een volstrekt andere, veel avontuurlijker, keuze maken dan hij in werkelijkheid had gedaan en van daaruit zijn avontuur vorm geven.

Het eerste dat bij hem opkwam was het moment dat hij van een ex-collega een ansichtkaart in de bus kreeg met daarop de afbeelding van de schildering van Michelangelo op het plafond van de Sixtijnse kapel. Op de schildering is te zien dat God en Adam naar elkaar reiken met uitgestrekte armen waarbij hun wijsvingers elkaar bijna raken.  Achterop de ansichtkaart stond de boodschap dat een ex-collega hem miste. Die ex-collega was een vriendelijke mooie blonde vrouw die hij al direct bij hun eerste ontmoeting heel aantrekkelijk had gevonden. Ze wilde contact! Het kaartje veroorzaakte meteen een onmiskenbare beweging in zijn broek. In die dagen leefde zijn vrouw nog en het leek hem spannend om een eetafspraakje met de collega te maken op een moment dat hij voor zaken op reis was en in een hotel verbleef. Het bood immers de mogelijkheid tot de stoutste, maar vooral ook stiekeme, opties. De afspraak werd gemaakt en Ewout gaf zich over aan allerlei overspelige fantasieën. Toen echter het moment van het etentje aangebroken was, knaagde zijn geweten en voelde het etentje zelf al als overspel. Toen zij na afloop, samen naar hun auto’s wandelden, zei zij: ‘Ongelooflijk, dat je nu alleen terug moet naar je hotel!’ Hij antwoordde daarop dat het helemaal niet gaf. Precies op dat moment startte hij zijn gedachtenavontuur met wat hij stiekem had wìllen antwoorden: ‘Wat als jij mij gezelschap zou houden?’

Hij keek haar aan en zag haar mooie blauwe ogen. Ogen die leken te stralen en te lachen. Ewout sloeg zijn arm om haar heen en even later vond hij haar in een hongerige tongzoen waarbij hij het verlangen naar intense seks uitte met grijpende handen op intieme plaatsen.

Voor de autorit naar het hotel moesten ze elk hun eigen auto nemen omdat hun werk hen de volgende dag al vroeg ver uit elkaar zou drijven. Met moeite maakte Ewout zich los uit haar armen. Het seksuele aperitiefje van de zoenende omhelzing en de scheiding door de autorit daarna, voerden zijn honger naar de hoofdmaaltijd op tot een wellustige hoogte. Bij het hotel vonden zijn armen en lippen haar onmiddellijk en in de lift naar de kamer had Ewout zijn hand al in haar bloes en voelde hij de hare in zijn broek, terwijl hij zijn tong wild om die van haar bewoog. In de kamer aangekomen scheurde hij zowat de kleren van haar lijf. Zijn vingers ruzieden even met de sluiting van haar bh. Hij streelde de hard geworden tepels van haar kleine stevige borsten terwijl hij voelde hoe haar hand zijn penis masseerde. Gek van verlangen kleedde hij zich razendsnel uit, plofte ruggelings op het bed en zag hoe zij plagend langzaam wijdbeens neerdaalde op zijn vreemd grotesk omhoog stekende pik. Haar landing was gelukzaliger dan welk ander moment dat Ewout zich kon herinneren. De climax viel als een weldadige inktzwarte deken over hem heen.

‘Ik vind het altijd weer een hele opgaaf’, zei agent Corsmit tegen zijn partner terwijl hij aanbelde. Een jonge vrouw en een jongetje van een jaar of zes verschenen in de deuropening. ‘Mogen wij even binnenkomen?’, vroed de agent. ’Natuurlijk’, zei de vrouw die direct wit wegtrok. ‘Wat… wat is er aan de hand? Is er iets met mijn man?’ ‘Nee, mevrouw, het gaat om uw vader. U bent toch de dochter van de heer Sanders?’ ‘Wat is er mam?’, vroeg het jongetje. ‘Er is iets met opa’, zei de vrouw. ‘Opa Ewout?, vroeg het jongetje. Zij antwoordde niet. ‘Ik heb helaas droevig nieuws, mevrouw’, zei de agent. ‘De buren van uw vader hebben ons gewaarschuwd omdat zij het verdacht vonden dat ze meneer al een paar dagen niet hadden gezien’. ‘Wij besloten een kijkje bij hem te gaan nemen en troffen hem daar, zittend aan de eettafel, aan. Waarschijnlijk is hij heel vredig in zijn slaap overleden’.