• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  520 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  410 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1038 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

De foto

Ik pak mijn laatste biertje van vanavond uit de koelkast en installeer mij op de bank. Voeten op tafel, Anneke is toch al naar bed en wie er niet is kan er ook niets van zeggen.

Burp.

Niemand die het hoort, zelfs ik niet. Mijn hoortoestellen zijn uit, op het ruisen en piepen in mijn hoofd na is het lekker rustig.
Het is sowieso erg rustig, sinds Ad mij uit ons bedrijf heeft gesmeten.
"Je maakt te veel fouten Viktor. Daarmee ruineer je mijn goede naam en die van mijn bedrijf."
Zijn bedrijf? En wie heeft het dan meehelpen opbouwen? Zonder mij zou zijn bedrijf nooit hebben bestaan! Kan ik het helpen, dat ik een paar A en O´s niet meer versta?
"Geen probleem Viktor, we gaan dit samen oplossen. Daar zijn we vrienden voor, toch?" klonk het nog, toen ik anderhalf jaar geleden van de KNO-arts kwam met weer een slechter resultaat van mijn hoortest.
Ik kreeg sterkere hoortoestellen, hulpapparatuur en daarmee moest ik maar beter funktioneren.
Mijn voorstel om bij vergaderingen of overleggen een schrijftolk te laten komen wordt snel van tafel geveegd.
"Ja, we bespreken natuurlijk vertrouwelijke informatie, dat snap je toch wel Viktor? Zo´n tolk kan van alles verder vertellen."
"Zo´n tolk heeft een beroepsgeheim, net als een arts," werp ik tegen.
Dat weet ik van een maatschappelijk werker, waar ik een paar keer ben geweest.
"Kan best zijn, maar ik neem toch geen risico."

 Ja, ja, een vriend die je al na een jaar in de steek laat, omdat je wat fouten maakt.
Goed, die fout met de opdracht van de gemeente was niet handig. Op de bouwtekening voor de gemeente heb ik een kruising ingetekend, in plaats van behuizing. Dat had ik natuurlijk beter moeten navragen, maar de deadline was strikt en navragen kost tijd. Bovendien leek mij behuizing op die plek ook logischer.
Woest was de afdeling planning van de gemeente geweest. Ad heeft geprobeerd de boel te sussen, maar ook hij was kwaad op mij.
"Hoe kun je nou zo´n fout maken Viktor? Was je bezopen of zo? De laatste tijd is je werk behoorlijk slordig en er zitten fouten in die niet nodig zijn. Ik heb geen zin om je werk steeds te moeten controleren, dat hoor je zelf te doen! Je mag van geluk spreken, als we ooit nog een opdracht van de gemeente krijgen."
Ad heeft natuurlijk wel een punt: opdrachten vallen niet als rijpe appels van een boom. Maar de gemeente is niet onze grootste opdrachtgever. Dat is Van Buuren, een gerenomeerd bouwbedrijf.
Toen directeur van Buuren een paar maanden later een fout in mijn bouwplan voor zijn onderneming ontdekte, heeft Ad mij keihard ontslagen. Mooie vriend!

Ach, nou zit ik me al weer op te winden, dat is niet goed voor mijn hart heeft de huisarts pas nog gezegd. Ook moet ik volgens hem wat minder gaan drinken. Daar is Anneke het roerend mee eens.
"Dat zou jij toch ook doen, als je door je ´beste vriend´ op straat wordt gezet?"
Nee, dat zou Anneke niet doen, daar is ze veel te nuchter voor.
"Je moet weer gaan werken Viktor. Het is nu een half jaar geleden en je bent nog steeds niet op zoek naar ander werk. Ga desnoods free-lancen, neem opdrachten aan maar DOE iets! Dit gaat niet zo."

Anneke, altijd de perfecte werkneemster, collega en mijn echtgenote. Helaas kunnen we geen kinderen krijgen, anders was ze beslist ook een perfecte moeder geweest.
We hebben het wel geprobeerd hoor, maar blijkbaar was ik niet potent genoeg. Dat heeft ze mij niet kunnen vergeven. Naar mijn mening heeft ze nooit gevraagd, mijn verdriet niet gezien. We slapen sindsdien apart. Soms ga ik ´s avonds nog wel eens naar haar kamer. Als ze in een goed humeur is, dan kan ik haar overhalen. Maar vaak weert ze me af. Dan is ze te moe, zegt ze.

Met de afstandsbediening zap ik door alle kanalen. Geluidloze beelden flitsen voorbij. Op dit tijdstip is het televisie aanbod echt waardeloos. Een nieuwslezer beweegt stil zijn lippen om nog een samenvatting van de dag te geven. Het zal wel, ik doe niet eens meer moeite om zijn lippen te volgen.
Het laatste restje bier drink ik uit de fles. Tijd om naar bed te gaan.
Ik sta op en zet het bierflesje nog even in de bijkeuken. Morgenochtend breng ik het samen met al het andere glas meteen naar de glascontainer. Anneke hoeft niet precies te weten hoeveel lege bierflesjes er staan.

Als ik terugkom, wil ik de televisie uitzetten maar mijn blik blijft hangen bij een foto van een vrouw die mij vanaf het beeldscherm aankijkt.
Nee, dat kan niet! Goed, het haar is wat langer en dit kapsel komt mij niet direct bekend voor, maar het is onmiskenbaar de vrouw die boven mij in haar bed ligt te slapen!
Wat doet een foto van Anneke op TV?!
In een soort trance blijf ik naar het beeldscherm staren. De foto heeft inmiddels plaats gemaakt voor een informatienummer van de politie. Alle personen die weten wie deze vrouw is en waar zij zich bevindt, wordt gevraagd met de politie contact op te nemen.
Mijn mond valt open. Mijn Anneke? Gezocht door de politie?
Onmogelijk. Anneke en politie, dat gaat beslist niet samen.
Het idee is zo absurd, dat het alleen maar mijn verbeelding kan zijn die op hol slaat. De vrouw op de foto lijkt alleen maar op Anneke. Of het is misschien een dubbelgangster.
Dit moet ik Anneke morgen meteen vertellen! Alleen al deze gedachte bezorgt mij prompt een lachbui waar ik bijna niet meer uitkom. Ze gelooft mij nooit.
"Je was vast dronken," zal ze zeggen en ik zie haar afkeurend met het hoofd schudden.
"Hoogste tijd om te gaan slapen, Viktor!" roep ik mijzelf weer tot de orde.
Nog nahikkend van de lach loop ik naar mijn slaapkamer en zet mijn wekker op 7:00 uur. Ik weet dat Anneke vroeg opstaat omdat ze op haar werk een gesprek met een van haar klanten wil voorbereiden. Ze werkt voor een PR bureau in de stad.

De volgende ochtend sta ik, tegen mijn gewoonte in, meteen op als mijn wekker onder mijn hoofdkussen vibreert. Een gewone wekker hoor ik niet en het sterke vibreren is voor mij een efficiente manier om wakker te worden.
Anneke is al op en in de keuken bezig om koffie te zetten.
"Wat ben jij vroeg." Ze kijkt mij vragend aan.
"Wil je ook koffie?"
Zonder op mijn antwoord te wachten, pakt ze een beker uit het keukenkastje.
"Ik moet je wat vertellen. Je zal me niet geloven, maar ik zag gisterenavond een foto op TV. De politie vroeg de bevolking om meer informatie. En weet je wie er op die foto stond?"
"Nee, natuurlijk weet ik dat niet want ik heb de foto niet gezien."
Anneke geeft mij mijn beker koffie aan.
"Viktor, maak het niet zo spannend! Het is blijkbaar bijzonder genoeg dat je er zo vroeg voor je bed uitkomt. Dus ...?"
"Jij! Op die foto stond jij!"
Nieuwsgierig kijk ik naar haar reactie. Vergis ik mij of schrikt ze en wordt ze een beetje bleek?
Dan draait ze zich hoofdschuddend om.
"Je had zeker weer te veel gedronken. Je moet toch echt eens wat minder TV kijken, daar krijg je alleen maar hersenspinsels van."
Abrupt zet ze haar koffiebeker neer en loopt naar de keukendeur.
"Ik moet gaan. Je amuseert je wel vandaag?"
Voor ik wat kan zeggen is ze weg.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De foto"

© Renee Iseli - Smits
18.02.21
Feedback:
Spannend en ontroerend tegelijkertijd.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
30.01.21
Feedback:
Mooi verhaal Renee. Graag een vervolg, want Anneke mag er niet zo gemakkelijk mee wegkomen.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Renee Iseli - Smits 30.01.21
  Dank je Jan! Er komen zelfs 2 vervolgen!
  Maar dit moet helaas een paar weken wachten. Het gaat slecht met mijn moeder en de komende weken heb ik hier geen tijd voor. Maar ze komen wel!
26.01.21
Feedback:
Goed verhaal met een open einde!
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Renee Iseli - Smits 26.01.21
  Dank je Annemarie! Wie weet, misschien volgt er nog wel eens een verhaal dat de open eindjes aan elkaar knoopt ;o
26.01.21
Feedback:
Goed doordacht verhaal, en sfeervol neergezet.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
25.01.21
Feedback:
Een mooi verhaal!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: