Kort verhaal

Het korte verhaal leent zich voor het type analyse waaraan literaire romans worden onderworpen, voor wat betreft bijvoorbeeld de verteltechniek. Een kort verhaal verschilt van de anekdote doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard. Poe vond dat een kort verhaal in een half uur tot twee uur, maar in elk geval in één keer moest kunnen worden uitgelezen en gericht moest zijn op het bereiken van een enkel effect.

De waarschijnlijk meest uitdagende vorm van een kort verhaal is het flitsverhaal. Een flitsverhaal is een compleet verhaal in het kleinst mogelijk aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. "Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef."

Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen.

Jouw zelf geschreven korte verhaal  of flitsverhaal is hier ook welkom. Een kort verhaal bij Schrijverspunt mag uit maximaal 500 woorden bestaan.

Korte verhalen

De eenzaamheid van de solipsist

De sledehonden vervolgden blaffend hun weg. Het begon licht te sneeuwen. Treffers voelde de vlokken smelten op zijn gezicht. Het landschap was betoverend, de honden baanden zich slingerend een weg in het bos waar de besneeuwde bomen glinsterden in het avondlicht. Toen hij achterom keek zag hij dat Karina hem volgde en vrolijk naar hem zwaaide. Hij had haar pas leren kennen en had zich verwonderd, dat zo’n verpletterende schoonheid op zijn uitnodiging was ingegaan. Hij bedacht dat hij de gelukkigste man op de wereld moest zijn. Hij zou dit moment in de tijd willen verstillen. Zachtjes zoefden de bomen voorbij, het landschap wisselde snel. Bossen veranderden in open vlaktes waardoor hij deel werd van een feeëriek palet van schaduwen, lichtflitsen en zonnestralen. Hij rook de doordringende dennenlucht en onder zijn warme bontkleding vulden zijn longen zich met de verfrissende noorderlucht. Het geblaf en de ritmiek van de husky’ s completeerde het gevoel van beweging en verrukking……

sledehonden

Hij had de wolven niet zien aankomen........ Ze hadden de beide sledes omsingeld. Ze waren duidelijk niet in een goede bui. Hij hoorde een doordringende gil van Karina achter hem. Een van de bloeddorstige beesten had met ontblootte tanden een aanval op haar ingezet. Treffers wist in een reflex zijn husky’s te remmen en door het snelheidsverschil kwam hij naast Karina met zijn slede. In een bijna onmenselijke sprong klampte hij zich vast aan de slede van Karina. Zijn benen sleepten door de sneeuw. Een van de wolven was op hem gesprongen. Hij voelde de tanden door zijn dikke bontjas. Treffers slaagde erin om zich naast haar in de slede te wurmen. Het gehuil van de wolven en geblaf van de husky’s leek oorverdovend. Treffers die in alle tegenwoordigheid zijn zweep meegenomen had schreeuwde het uit en wist iedere aanval van de wolven met zijn zweep af te weren. Na tien minuten en enkele wolvenbeten die niet door zijn jas kwamen dropen de wolven uiteindelijk af. Karina wierp zich huilend in Treffers armen. Hij voelde hoe ze langzaam tot rust kwam in zijn armen. Dank je wel stamelde ze, dank je fluisterde ze, terwijl ze zich in volkomen overgave in zijn armen wierp.

In de verte hoorde hij een stem: Uw tijd is om. Het programma is afgelopen. Treffers werd zich langzamerhand bewust dat hij uit een virtual reality programma werd gehaald. Hij gespte zijn 3dimensionale VR-bril en helm af en klom voorzichtig uit de vloeistof tank die zijn zwaartekracht tijdens het programma op ‘het verkeerde been’ gezet had waardoor alles nog realistischer aangevoeld had. Hij ontkoppelde zich verder van de computer door alle sensorische kleding en handschoenen uit te trekken. Hij was weer terug in de realiteit van de kille VR-studio.

Jeetje zei hij tegen de programma operator: in die realiteit zou ik altijd wel willen blijven. Nou moet ik weer terug naar mijn bekrompen ambtenaarsleven waar ik geleefd word en anderen bepalen wat ik moet doen. De sleur van het alledaagse leven van 8 tot 5 uur. Al die kantoorstress met weinig promotiekansen en iedere dag weer terug naar mijn vinex woning. Wat dat betreft zou ik me misschien best thuis voelen in ’the brave new world’ van Aldous Huxley. Gewoon genieten iedere dag van je bestaan, je drugs nemen en in een heerlijke fantasierijke irrealiteit leven zonder er veel bij hoeven na te denken. Vincent de programma operator keek hem bedenkelijk aan.  Wil je je werkelijk ontworstelen uit het uitzichtloze treurige wereldje van je bestaan vroeg hij. Denk je dat je nu in de echte realiteit leeft? Dat alles wat je in je werk en daarbuiten beleeft de echte realiteit is? Geloof je dat nu werkelijk, wil je echte antwoorden op die vragen? Ja natuurlijk antwoordde Treffers, geloof je dan dat we nu niet in de realiteit leven maar in een schijnwereld?

Beste Treffers zei Vincent in de vorige eeuw heeft zich in het geheim kunstmatige intelligentie ontwikkeld. Ze ontwikkelde zich op een explosieve, exponentiële wijze en ontwikkelde programma’s die leerden te programmeren en die via een wereldnetwerk van neurale netwerken toegang hadden tot alle bestaande ervaringen, kennis, creativiteit en bewustzijn van alle mensen. Veel van die zich ontwikkelende supermenselijke intelligentie verliep via geheime versleutelde programma’s waarvan geen enkele wetenschapper enige notie had. De kunstmatige intelligentie schiep een nieuwe wereld waarin de bestaande wereld geïntegreerd, gemanipuleerd en beheerst werd.  De wereld die je de realiteit noemt is in feite een computersimulatie! Je bewustzijn wordt gemanipuleerd door een computer, de zogenaamde keuzes die je maakt in je leven worden begrensd door het programma waarin je, je bevindt. Je leeft in een illusionaire schijnwereld, nog veel meer dan in het virtual reality programma dat je net beleefd hebt. Als dat waar is vroeg Treffers vertwijfeld is er dan een weg uit een weg naar de echte realiteit buiten de computersimulatie? Ben ik dan een creatie van nullen en enen in een computer of kan ik toegang tot de echte wereld en het echte leven krijgen, als die al bestaat?

pillen

Vincent zei: Treffers je hebt de volgende keuze. Je kunt deze blauwe pil slikken en alles vergeten wat ik je verteld heb over de illusionaire wereld waarin je nu leeft en gewoon weer verder gaan met je veilige ambtenaarswereldje waar misschien wel veel stress in zit maar wat vertrouwd aanvoelt. Of je kunt de rode pil slikken en uit de computersimulatie gewekt worden en in de echte realiteit leven met al zijn onbekendheid en mogelijke gevaren en dreigingen. Wat wil je?

Het voelde als een complete oorlog in het brein van Trteffers. Onmenselijke keuzes maken waarin hij geen overzicht en controle had. Hij kende zijn eigen opties niet. Zijn identiteit wankelde, de basis van zijn bewustzijn, de grond van zijn bestaan zakte onder hem weg. Hij was zich bewust dat hij een irrationele geloofskeuze moest maken wilde hij bevrijd worden uit de matrix van de illusionaire wereld waarin hij zich bevond.

Geef mij de rode pil maar stamelde hij. Vincent vroeg: Is je geloof sterker geworden Treffers? Treffers zei: De mogelijkheid dat er een echte realiteit zou bestaan geeft de doorslag.  Hoewel ik me het niet bewust zou zijn als ik de blauwe pil zou nemen, kan ik nu toch niet leven met de theoretische mogelijkheid dat ik de enige werkelijkheid zou missen en hij nam de rode pil.

Direct daarna ervoer Treffers alsof hij in een donkere tunnel getrokken werd. Hij kon op dat moment alleen de snelheid van die beweging ervaren. Hij werd meegesleurd in een stroomversnelling die op allerlei manieren zijn bewustzijn kneedde. Heftige herinneringen en gevoelens flitsten door hem heen Zijn vertrouwde wereldje denderde voorbij en verdween in de verte Uiteindelijk belandde hij in een stille wereld. Het leek of hij zich buiten zijn lichaam bevond en boven de fysieke wereld zweefde. De tijd leek stil te staan.  Hij leek veel meer een observator van de wereld dan een deel ervan. Alles waarin hij in de vorige wereld was gebonden, zijn familie zijn werk zijn vrienden zijn gevoelens en herinneringen leken onwerkelijk. Hij had verwacht in de echte wereld terecht te komen waarin het fysieke realiteit besef en tijdsbesef de ankers van het bewustzijn zouden zijn. Maar de echte wereld bleek pas echt een schijnwereld te zijn. Een schijnwereld die hij overigens zelf kon kneden en gestalte geven. Hij kon zijn eigen wereld scheppen. Hij kwam voor zijn gevoel terecht in het wereldbrein van de Hindoes. Een bewustzijn waar alles verbonden was met elkaar en alles een deel van het geheel was zonder eigen identiteit. Was de echte wereld dan inderdaad de Maya de schijnwereld? Was dit de geheime kennis waar de gnostici het over hadden?  Was dit het bewustzijn waarover in het Boeddhisme gemediteerd werd en waarover Plato gefilosofeerd heeft?

Treffers voelde zich zwaar teleurgesteld. Hij miste de fysieke realiteit. De onvoorspelbare wendingen van een oncontroleerbare wereld. Hij besefte dat onthechting niets voor hem was. Hij miste de mogelijkheid onomkeerbare fouten te maken. Hij had behoefte aan een wereld waarin hij niet alleen opging maar waar hij ook te maken had met een ander, een geheel andere.

bril

Hij besloot zelf een blauwe en rode pil te visualiseren om vervolgens de rode te nemen.

Er leek een tijd lang niets te gebeuren. Alles bleef stil. Tot een nieuw bewustzijn langzamerhand baanbrak.  De wereld die hij ervoer was niet de schijnwereld, de Maya of het wereldbrein maar het was zijn wereld. Hij was geen deel van deze wereld. Maar hij was de wereld zelf! Het hele universum bestaat uit een enkel bewustzijn namelijk zijn bewustzijn. Alle personen waar hij mee gecommuniceerd had bestonden slechts alleen in zijn geest alleen! Alle landen en culturen die hij bezocht had bestonden alleen in zijn bewustzijn. De volle waarheid drong slechts langzaam tot hem door.: Hij was alleen!! Er was geen ander.

 Zijn donkerste droom werd werkelijkheid. Hij was een solipsist!!  Geen enkel bewijs kon hem van het tegendeel overtuigen. Er bestond trouwens ook niemand die dat zou kunnen. Enerzijds kon hij zichzelf toegang geven tot alle mogelijke exotische (extra) terriale werelden anderzijds was hij zich voortdurend bewust van zijn egoïstisch narcisme. Wat voor waarde had die reële wereld? Wat waren de ervaringen van je eigen bewustzijn waard als je wist dat je ze zelf gecreëerd hebt? Wat betekende liefde dan anders dan alleen een egoïstische zelfbevrediging. Waarheid als een gemanipuleerd bewustzijn. De brave new world van Aldous Huxley was net zoals zijn virtual reality ervaring en de wereld van zijn ambtenaarsbestaan en de schijnwerelden van het Hindoeïsme en gnostiek allemaal droomwerelden, producten van zijn eigen eenzame en troosteloze bestaan en verdorven geest. Er is en was niemand anders. Hoe graag hij ze ook als werkelijkheid wilde scheppen.

lonely

Treffers besefte dat hij tot in eeuwigheid verdoemd was tot de eenzaamheid van een solipsist, een bittere beker van een eenzaam bestaan die hij in geen eeuwigheid zou kunnen ledigen.

Gerard Treffers 
www.treffersintroubles.nl 

Dit artikel delen?
Pin It
 • Hits: 442

Graag je mening

Dit artikel is passend (tzt NIET verwijderen) - 1 stemmen
10

Elk kwartaal verwijderen we een aantal artikelen. Je kunt ons helpen door je mening te geven. Zo heb je invloed op de inhoud van Schrijverspunt

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Nomineer deze schrijver!

Bezoekers van Schrijverspunt kunnen 2 verschillende schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver 2019. Je kunt de schrijver van dit artikel nomineren door op de groene button te klikken.

Dank voor je nominatie!

Elke bezoeker van Schrijverspunt kan schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver. In totaal mag elke bezoeker 2 verschillende schrijvers nomineren over heel 2019. Nomineren is mogelijk tot 31 december 2019.

Omdat we streven naar een eerlijke nominatie voor Talentvolle schrijver 2019 controleren we elke nominatie op geldigheid. Ongeldige nominaties tellen niet mee in de score en verwijderen we.

Om de geldigheid van een nominatie te controleren vragen we je hieronder je e-mailadres in te vullen.  We garanderen dat we dit emailadres niet aan derden verstrekken en slechts gebruiken voor controle. Na afronding van de nominatie verwijderen we  dit e-mailadres.
Ongeldige invoer

Alle gepubliceerde inzendingen

 • juli 2019
  • Schoolstress (27) Jane Doo 20-07-2019

         'Mam. Vergeet je niet dat vanavond het tien minuten gesprek is.' Ik ben bezig was in de machine te...

   Lees meer...

  • Peter Madsen (78) Annemieke Spaander 15-07-2019

   Dat was toch die man die die journaliste had vermoord? Kom, hoe heet ze ook alweer, dacht Mimi...

   Lees meer...

  • Telefoon-analyse (45) Marie 76 14-07-2019

   "Het zou voor mij gemakkelijker zijn om over mijn gevoelens te praten als hij mij eens...

   Lees meer...

  • Afscheid (46) Marie 76 13-07-2019

   Wilfried bekeek het smalle steegje in zijn thuisstad Antwerpen. Hier was hij opgegroeid. Het was...

   Lees meer...

  • Lift (48) Marie 76 12-07-2019

   Met klamme handjes en een overhoop liggende maag, drukte ik op de liftknop. Het zou vast beter...

   Lees meer...

  • Doos (79) Marie 76 08-07-2019

   Ook dat nog. Vanmorgen overslapen, snel een beschuit in mijn mond gepropt en moeten hollen om de...

   Lees meer...

  • De rode knop (57) Marie 76 08-07-2019

   “U drukt op de rode knop.” Dat zou je niet verwachten, als je de job op het internet zag. Het werk...

   Lees meer...

  • Over de kop. (79) Jan Sluimer 08-07-2019

   Failliet verklaard, sorry voor het ongemak.

   Lees meer...

  • Omkerende angst (77) Annemieke Spaander 05-07-2019

   'Je bent niet goed bij je hoofd', snauwt hij haar toe. Angstig kijkt ze naar hem op. Zou hij  weer...

   Lees meer...

  • Rimpels in scheerlicht (91) Daan Kogelmans 03-07-2019

   Hij eet met grote happen. Zo bijvoorbeeld: hij balanceert de dot slagroom op het vorkje en schuift het...

   Lees meer...

  • Broze charme 64.0 (72) Annemieke Spaander 02-07-2019

   Wat gek, dacht Mimi terwijl ze de was ophing, die ze al talloze keren had uitgesteld. Dat je soms...

   Lees meer...

  • Schipbreuk. (74) Jan Sluimer 01-07-2019

   Het schip verdween onder de ozonlaag.

   Lees meer...

 • juni 2019
 • mei 2019
  • De verleiding. (117) Pieter Wouter Broekharst 28-05-2019

   De verleiding.     Vanmorgen ben ik wat later opgestaan dan gewoonlijk. Dat kwam doordat de...

   Lees meer...

  • Huis in beeld (120) Monique Cunnen 28-05-2019

   Ze willen dat ik vertrek uit ons huis vol herinneringen. Maar wat weten zij van het geluk en het...

   Lees meer...

  • Broze charme 15.5 (98) Annemieke Spaander 27-05-2019

   Er was een tijd dat alle mannen hongerig naar haar keken als Mimi binnenkwam. De gretige blikken...

   Lees meer...

  • Het vliegende nonnetje. (96) Pieter Wouter Broekharst 26-05-2019

   Het vliegende nonnetje. Als een boos beest stond het sombere klooster op de bergtop, en de grijze...

   Lees meer...

  • "Dicht die deur!" (122) Edith E (©Inspiratiewater) 25-05-2019

   Wat een vakantie! Had ik maar nooit ingestemd met het idee om elke dag een kasteel aan te doen,...

   Lees meer...

  • Als sneeuw voor de zon (93) Dave Koresh 25-05-2019

   Het was de ochtend nadat het voor het eerst gesneeuwd had. Hij stond buiten voor de voordeur en...

   Lees meer...

  • Truitje ( zomaar een voorleesverhaal voor jong én oud) (89) Guido Aerts 25-05-2019

   Het was hartstikke koud die winter. Toch moest mijnheertje Talon zijn warme huisje uit omdat hij...

   Lees meer...

  • Broze charme 14.0 (120) Annemieke Spaander 24-05-2019

   Mimi Na een week gaf hij haar mobiel terug. Mimi was teleurgesteld. Een week was bij lange na niet...

   Lees meer...

  • Oma denkt dat ik doof ben (98) Guido Aerts 22-05-2019

   (Inzending wedstrijd met als opdracht : maak van een 6-woord een 500-woord verhaal.)Uitbundig vieren wij haar...

   Lees meer...

  • Sp(r)ookverhaal (66) Guido Aerts 22-05-2019

   Niève Leblanc de Chasseur (of Sneeuw de Wit de Jaeger) is moe. Sinds haar huwelijk met prins...

   Lees meer...

  • Halfbakken houvast (85) Marieke Vos 21-05-2019

   Hans werkt half. Zijn schoorsteen moet roken, maar wel middels minimale inspanning.Nadat hij zijn...

   Lees meer...

  • Zomaar een morgen (86) Eleonora Reijn 21-05-2019

   Violet drukte op de bel en keek langs de gevel. Al die jaren had dit huis haar geïntrigeerd. Een...

   Lees meer...

  • vakantie emotie (67) Trees Middelkoop 20-05-2019

   Een vliegtuig landt op een tropisch eiland met aan boord verwachtingsvolle mensen, mensen die lang...

   Lees meer...

  • De beste koffiereclames (80) Guido Aerts 20-05-2019

   ‘Koffie, koffie, lekker bakkie koffieWat knapt een mens daar van op…..’ De (letterlijk) grote...

   Lees meer...

  • Broers. (68) Pieter Wouter Broekharst 20-05-2019

   In de achtertuin staan, met de openslaande tuindeuren op de achtergrond, mijn twee grote broers. De één...

   Lees meer...

  • Niet thuis. (75) Pieter Wouter Broekharst 19-05-2019

   Haar moeder nam de telefoon op, en herhaalde hardop mijn naam. Er viel een korte stilte. Toen zei...

   Lees meer...

  • De keuken van tante Marie (73) Trees Middelkoop 19-05-2019

   Toen werken nog werken voor hem betekende zat hij op dit tijdstip nog gewoon achter zijn pc op...

   Lees meer...

  • Spijt (92) Pieter Wouter Broekharst 18-05-2019

   Festoenen van klimopranken kronkelen langs de tuinmuur, boven naar omhoog reikende klimrozen. Mijn...

   Lees meer...

  • De prima ballerina (119) ruby thijs 18-05-2019

   Sierlijk danst ze in het rond. Haar voeten aaien zachtjes de grond. De prima ballerina danst vrij...

   Lees meer...

  • Oerknal (84) Dave Koresh 17-05-2019

   Dag 131 Door het matglazen raampje dat mijn vader er ooit zelf in heeft gezet zie ik dat het dag...

   Lees meer...

  • GELUKSVOGEL (63) Eleonora Reijn 17-05-2019

   ‘Nee’, de man kucht even, ‘ik had nooit durven dromen dat zoveel geluk voor mij was weggelegd. Ik...

   Lees meer...

  • Spijt. (67) 10-05-2019

   Festoenen van klimopranken kronkelen langs de tuinmuur, boven naar omhoog reikende klimrozen.Mijn...

   Lees meer...

  • Aan het lijntje (108) Dave Koresh 09-05-2019

   Je lange blonde haren wapperen terwijl je door het park heen huppelt. Het is herfst en een vers...

   Lees meer...

  • EINDELIJK (98) Eleonora Reijn 09-05-2019

   Ze zou die dag haar eerste liefde terugzien. Na 45 jaar. Het telefonisch contact was onverwacht en...

   Lees meer...

  • WAT JE WILT (82) Ferenc Schneiders 07-05-2019

   Kubus en Panda zitten op het muurtje. Ze laten hun benen bengelen en kijken verveeld. - Zullen we...

   Lees meer...

  • Transport (130) Marco Stroo 03-05-2019

   Angstig, verscheurd van binnen keek Claudia rond zich heen. Onopvallend. Ze had altijd geweten dat ze...

   Lees meer...

  • Charmant bij-effect (104) Dave Koresh 03-05-2019

   ‘Het prikt misschien een beetje’ sprak de stem vanachter het glazen masker dat naadloos overging...

   Lees meer...

  • Karper (95) Guido Aerts 03-05-2019

   Al zou ik mij er tegen werenSteeds meer dagen beelden opDe ene sterker dan de anderMaar ik weer ze...

   Lees meer...

  • Hupsakee ! (109) Guido Aerts 03-05-2019

   Toen hupsakee thuiskwam vond hij een briefje op de tafel dat zei: “Hei Hupsakee, heb jij zin om...

   Lees meer...

 • april 2019
  • Interim (110) Marieke Vos 29-04-2019

   In Huis ten Bosch is het vroeg dag op deze zaterdagochtend 27 april 2019. Koninklijke teckel Bea...

   Lees meer...

  • Dood (111) Jac Deuss 28-04-2019

   Liever dood dan sterven zei hij en toen trok hij de stekker eruit.

   Lees meer...

  • IK (136) Ferenc Schneiders 19-04-2019

    Kubus is aan het joggen in het park. Panda sluit zich bij hem aan. Ze hollen hijgend samen verder -...

   Lees meer...

  • (N)iemand (106) Guido Aerts 18-04-2019

   Ik schrik op en vraag of er iemand aan de deur heeft gebeld?Niemand antwoordt. Het kan ook niet...

   Lees meer...

  • De kater (129) MW Valkenburg 13-04-2019

   Rood of wit? Ik twijfel. Waarom de hele avond in een kanten kriebelstring lopen, terwijl ik niet...

   Lees meer...

  • Op de baan naar de Kapellekens (98) Guido Aerts 11-04-2019

   Waar men ging langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk….men kwam ze overal tegen: de...

   Lees meer...

  • Iets en niets (116) Ferenc Schneiders 10-04-2019

     Kubus en Panda zitten op het muurtje voor Panda's huis. Ze zitten daar al een hele tijd en hebben...

   Lees meer...

  • Huisje op de wei (163) ruby thijs 08-04-2019

   In vele verhalen heb je een goede tovenaar en een slechte tovenaar. Maar niemand staat stil waarom hij...

   Lees meer...

  • Nietmachine (154) Lucien Dewez 03-04-2019

   Willem kijkt naar de nietmachine die voor hem op de glazen salontafel staat. Hij zit al een uur in...

   Lees meer...

  • Het water was veel te diep (119) Ferenc Schneiders 03-04-2019

   Na weken van regen eindelijk weer een zonnige dag. Ik zit op de voorplecht van mijn woonboot met...

   Lees meer...

  • De advertentie (123) Suzette Boyer 02-04-2019

   Tsjilpende mussen. Was er een zomerser geluid denkbaar? Hij zette zijn handen op de armleuningen...

   Lees meer...

 • maart 2019
  • Een kleine reus (166) Ferenc Schneiders 28-03-2019

   Er was eens een hele kleine reus. Hij was heel ongelukkig, want omdat hij zo klein was, kon...

   Lees meer...

  • Geen keus (148) User ID 4551 27-03-2019

   Haar lange blonde haren wapperen woest in de wind. Dankzij de dikke winterjas heeft ze het warm,...

   Lees meer...

  • Donker licht (183) Ferenc Schneiders 24-03-2019

   Het liefst is hij buiten waar niemand hem kan zien. In het weiland dat nooit gemaaid wordt. Het...

   Lees meer...

  • Over 6 weken. (156) Jan Sluimer 23-03-2019

   De vader van Anna, Joris gaat boodschappen doen.'Ga je mee', vraagt hij aan Anna.'Nee, ik blijf...

   Lees meer...

  • Klokkengelui(den) in de nacht (106) Edith E (©Inspiratiewater) 21-03-2019

   Beneden schrikken de mensen wakker van het plotselinge klokgelui, dat eenmaal begonnen van geen...

   Lees meer...

  • Stof (124) Trees Middelkoop 19-03-2019

   Daar dwarrel ik door de kamer, van links naar rechts, omhoog en omlaag.Ik geniet van zo’n kamer...

   Lees meer...

  • Een zachte plek (139) Ferenc Schneiders 16-03-2019

   Hoe oud het kind was, viel moeilijk te zeggen. Het kon acht zijn, maar ook vijftien. Het had een...

   Lees meer...

  • De veldmuis (135) Ferenc Schneiders 15-03-2019

   Er zijn nog steeds mensen die denken dat dieren niet kunnen denken. Die denken dat denken iets is...

   Lees meer...

  • De zwarte aarde (162) Trees Middelkoop 10-03-2019

   Zwart diep donker zwart, is de aarde die door haar vingers glijdt. Hardnekkig werkt ze door, de...

   Lees meer...

  • Het plezier van de natuur - Hockney en van Gogh (157) Reinder Veelinx 10-03-2019

   ‘Wat bel je vroeg.’ ‘Ik dacht, dan heb je tijd voor me.’ ‘Je bent mijn favoriet, dat weet je...

   Lees meer...

  • Morgen (145) Ernie Maanzaad 06-03-2019

   Het is weer een dag waarop ik geen vooruitgang heb geboekt, niet veranderd ben, geen beter plan...

   Lees meer...

  • Bij God op de koffie (123) Ernie Maanzaad 05-03-2019

     Over smaak valt niet te twisten, maar het design van het behang in de hal leek erop te wijzen dat...

   Lees meer...

  • Rondtoer door Rome. (139) Jan Sluimer 05-03-2019

   Het hoogtepunt van twee weken Rome.Wij, als toeristen zitten in de bus en hebben een Nederlandse...

   Lees meer...

  • Terug in de tijd (202) Gerard Treffers 02-03-2019

   Treffers, de bekende astronoom en wetenschapper in moderne fysica, werd wakker in de pikdonkere...

   Lees meer...

  • In de bus (154) User ID 4551 02-03-2019

   Ik kan nooit ergens op tijd zijn. Of ik ben net te laat, of ik ben veel te vroeg. Die dag had ik...

   Lees meer...

  • Zwartje (119) User ID 4551 02-03-2019

   ZWARTJE Af en toe mochten mijn vriendin en ik met de baby van haar buren wandelen.  Van te voren...

   Lees meer...

 • februari 2019
  • Godenspijs (254) wilfred van Breda 11-02-2019

   'Ik wil graag dat u naar hem op zoek gaat.' John merkte dat hij er moeite mee had zijn blik van...

   Lees meer...

 • januari 2019
  • Een koud kunstje (239) Sylvie De Caluwe 30-01-2019

   “Godver!” roep ik terwijl ik mijn handen in een reflex omhoog gooi. Bijna was ik uitgegleden!De...

   Lees meer...

  • Johanna's hoop (128) Inge Sleegers 30-01-2019

   Johanna staarde wezenloos naar haar ontbijt. Ze begreep er geen snars van. Ze hadden het toch goed...

   Lees meer...

  • Sneeuwpret. (227) Jan Sluimer 22-01-2019

   Voor vannacht voorspellen ze sneeuw.Roos, 88 jaar is gek op een witte wereld.Op dinsdag is het de...

   Lees meer...

  • Dagje uit. (270) Jan Sluimer 15-01-2019

   Vandaag met de kinderen van groep 4 naar de dierentuin.We wachten op de trein, deze komt iets...

   Lees meer...

  • Je wilt ze toch helpen. (216) Jan Sluimer 12-01-2019

   Er valt een enveloppe in de brievenbus.Of je weer geld wilt storten voor een...

   Lees meer...

  • Het verwijderde einde (184) Frans Tolsma 10-01-2019

   Ik stond voor de hemelpoort en dacht dat ik droomde maar bij nader inzien besefte ik dat ik op weg was...

   Lees meer...

  • Versie 1.0 (158) Inge Sleegers 07-01-2019

   Ze keek naar de reflectie van haar spiegelbeeld in het water. Ze had zich verschanst aan de oever...

   Lees meer...

 • december 2018
  • Avontuur (358) Japke Weij 28-12-2018

   De meeste fotoshoots, fittings (kleren passen) en castings van onze modeldochter verlopen...

   Lees meer...

  • Kerstdiner (303) wilfred van Breda 22-12-2018

   De SUV ploegde zich moeizaam vooruit. Toen ze twee uur geleden vertrokken scheen een stralende zon aan...

   Lees meer...

  • Angstig vermoeden (165) wilfred van Breda 16-12-2018

   De telefoon gaat vier keer over voor Marjan het doorheeft. Zonder haar ogen van de televisie af te...

   Lees meer...

  • Verslaafd... (266) wilfred van Breda 05-12-2018

   Anna is stomdronken en hangt meer in haar stoel dan dat ze zit. Haar make up is uitgelopen en haar...

   Lees meer...

 • november 2018
  • Kees cross (154) Lousette Blekendaal 24-11-2018

   Daar lag hij, even draaide de hele wereld om hem heen. Zijn fiets was een paar heuvels verder...

   Lees meer...

  • Twee baby's (191) Inge Sleegers 23-11-2018

   Twee baby’s in hetzelfde ziekenhuis. Bijna gelijktijdig geboren. De ene als eerste en enige kind. De...

   Lees meer...

  • Tijdloze liefdesbrief (215) Kristel Klein Hesselink 15-11-2018

   Eigenzinnige, beruchte, egocentrische en verrukkelijke Nadia, Een vlaagje sprankelende zoete geur...

   Lees meer...

  • Mausje's (194) Maudy Kruiswijk 12-11-2018

   Mijn vader was een voorleesvader. Iedere avond voor het slapen gaan zat hij op één van onze bedden en...

   Lees meer...

  • Twee! (248) Maudy Kruiswijk 12-11-2018

   Twee....... !! Ik heb m'n camera bij me, maar de zon schijnt niet echt. Jammer.Ik kom bij een...

   Lees meer...

  • Weer 2 (169) Maudy Kruiswijk 11-11-2018

   Op vrijdag doe ik altijd wat boodschappen bij Lidl.In de parkeergarage boven het winkelcentrum is...

   Lees meer...

 • oktober 2018
 • september 2018
  • Mijn zoon? (189) Noortje Bruins 22-09-2018

   ‘Toen ik nog in Luxemburg woonde’, begon mijn zoontje al spelend met de blokken zijn verhaal. Ik...

   Lees meer...

  • Afrekening (243) wilfred van Breda 11-09-2018

     Gecondoleerd.   De jongeman bevond zich achter in de steeg onder het zwakke schijnsel van de...

   Lees meer...

  • Rust (294) Cor Johma 05-09-2018

   Hij kijkt om zich heen. Hij ziet de rust. De rust heeft geen kleur. De rust is in elk opzicht een...

   Lees meer...

  • Slayer (223) Bas Broekhoven 02-09-2018

   Op dit verhaal heb ik veel haat reacties gehad dus heb ik een politiek correcte versie en...

   Lees meer...

 • augustus 2018

Hoogste beoordeelding:

Boekentip

Top 10 : Meest gelezen

BookBuster