T.g.v een storing zijn er mogelijk problemen bij bepaalde gebruiksmogelijkheden. We onderzoeken momenteel de oorzaak en werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

487 Hits

Publicatie op:
C-3

Woensdag, het negende, laatste uur wanneer de schoolbel vergeet te gaan, omdat alles toch al gedigitaliseerd is, aldus de schoolleiding, die overigens nooit liefde heeft gekend. Alle romantiek van vroeger, verruild voor 'telaatbriefjes'. Allemaal administratie, omdat dat ooit is afgesproken. Digitaal gezien wordt alles op papier gezet: je roosters, je cijfers, je absenties en het huiswerk. Dat laatste wordt wel vaak vergeten door docenten. En als een leerling op zijn rooster ziet, dat hij vier tussenuren heeft tussen het vierde en het negende uur, het enorm vervelend vindt op school, zijn de meesten verbaasd. Zijn ouders: 'Heb je dan hulp nodig met je huis- of leerwerk?' Zij zaten op het VMBO, Dennis op het VWO. Iedereen kijkt naar de problemen die ze zelf hadden of hebben. Thuis geldgebrek? 'Ga zelf maar werken!' In de les komt de mentor naar hem toe, vraagt waar die absentie toch vandaan komt, en of hij hem zo snel mogelijk weg wil werken. De teamleider vraagt alle mentoren geen leerlingen met absenties te hebben. De onderwijsinspectie vraagt de teamleider en het bestuur...

Naar Dennis wordt toch niet omgekeken. In het systeem is hij, Dennis, omgetoverd tot 19456, Dennis 't Spin. Hij zit in het aardrijkskundelokaal, op zijn schrift geconcentreerd, te denken aan een opgave over aardbevingen. Interessant is het niet. Denkt hij aan het voorkomen van aardbevingen? Dingen die volgens hem eerst oplossingen leken, leiden juist tot problemen. De Industriële Revolutie en Cloud Seeding, waarbij de mens het op een onnatuurlijke manier laat regenen, leiden juist tot meer problemen: de sociale kwestie, een slechte lucht, zure regen. Dennis denkt bij deze gedachten aan natuurkunde, aan arbeid en energie.

Wanneer een fietser een heuvel op fietst, ontstaat er potentiële energie. De kracht die de fietser leverde is niet voor niets geweest. Als hij de heuvel af fietst, wint hij weer kracht. Zo is het ook op aarde in het groot. We bedenken oplossingen, fietsen een helling af, maar vergeten dat we ook moeten leveren, en fietsen de heuvel dan weer op. Het lijkt geen probleem te zijn, maar bij deze natuurkunde wordt een deel vergeten: luchtweerstand, en wrijving. Het is niet zo dat alle geleverde kracht terugverdiend wordt. Een deel wordt weggegooid. Het maken van regen kost bijvoorbeeld materialen, terwijl het alleruiteindelijkste resultaat hetzelfde blijft.

Een mensenleven duurt toch maar minder dan een eeuw. Een levensgenieter, Dennis is het nooit geweest. Hij heeft alleen geleden: het geruzie tussen zijn ouders, het te laat komen op school, het missen van iemand die hij echt kan vertrouwen, het niet hebben van een vriendin. Het zijn de problemen die hem het leven verpesten. Als het leven niet om liefde draait, waarom leef je dan eigenlijk wel? Nee, de rest heeft geen nut. Liefde eigenlijk ook niet. Dennis geeft toe dat het enige waarin hij heeft geloofd geen waarde meer heeft. Wat dan wel? Hij heeft geen zin meer om nogmaals te leiden. De aarde heeft genoeg chaos laten zien om mij te laten weten dat ik hier niet wil zijn, mompelt hij. De bel gaat niet. Op de gang op de derde verdieping van de C-vleugel van het gebouw zoekt hij een raam uit, prutst eraan, krijgt het niet open en springt er gewoon doorheen, de blauwe lucht tegemoet!

Sirene, ambulance. Hij heeft het overleefd.


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "C-3"

© Eduard Brand

In elke boekenwinkel: