• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1148 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  22 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1034 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  40 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Bram
Als ik aanbel bij mevrouw Dupont doet Bram open, haar thuiswonende zoon. Met zijn te lange pijpen, zijn slobberig zittende broek, zijn te wijde overhemd met de slijtageplekken bij de ellebogen. Alles is slonzig aan hem, zelfs de manier waarop hij loopt, met iets doorgezakte knieën. Hier en daar raken zijn voeten of handen iets, terwijl hij zich voortbeweegt. Zijn ledematen bewegen schokkerig, alsof de dansles niet wil lukken.
‘Zo, kom binnen’, mompelt hij en blijft wat onhandig staan.
‘Goedemorgen’, zeg ik harder dan ik van plan was. Hij kijkt naar de grond, zijn handen in de zij. Ik pak een hanger van de kapstok, hang mijn jas op en loop achter hem aan de woonkamer binnen. Alle lampen branden nog, die gaan op een vast tijdstip uit. Mevrouw Dupont zit stil op de bank, een beetje scheefgezakt.
‘Goedemorgen, hoe is het met u?’ zeg ik terwijl ik probeer oogcontact te maken.
Ze staart langs me heen, haar lippen getuit. Dan kijkt ze me aan en lacht naar me. ‘Goed’, zegt ze, ‘hoe is het?’ Ze steekt haar hand uit. Ik pak ‘m even stevig beet en ga naast haar zitten. Bram ploft op de stoel tegenover haar neer, bedenkt zich, staat haastig op, vertrekt zijn gezicht.
‘Gaat het?’ vraag ik.
‘Nou ja, mijn knieën …’, begint hij. 'Vorig jaar had ik veel last van de linker. Die gaat beter, maar nu doet de rechter weer veel pijn. Lopen, fietsen, alles gaat moeilijk.’
‘Ben je er mee naar een dokter geweest?’ opper ik. Een half jaar geleden ontweek hij persoonlijke vragen nog. Oostindisch doof was hij voor dit soort vertrouwelijkheden. Of hij schoot uit zijn slof, beet me toe dat dat me niets aanging. Dat hij zich toch ook niet met mijn leven bemoeide.
‘Neu, een dokter … daar ga ik niet zo vaak naar toe. Ik heb ook nog mijn werk en moet hier in huis ook steeds vaker bijspringen. En zij’, hij knikt met zijn hoofd richting zijn moeder, ‘ging ook nooit naar een dokter. Je hoeft niet voor elk wissewasje naar de dokter, hoor, zei ze altijd. Al die mensen met doktersbezoeken stellen zich vaak maar aan.’ Tijdens zijn betoog tuurt hij peinzend door zijn bril langs me heen in de verte, zijn wenkbrauwen opgetrokken, waardoor diepe rimpels in zijn voorhoofd ontstaan. ‘Maar, voor ik het vergeet: wilt u koffie? De thee heb ik al gezet.’
‘Nou, lekker! Dat sla ik niet af, Bram! Graag zwart, weet je nog? En fijn dat de thee al klaar staat. U wilt wel een lekker kopje thee, hè, mevrouw Dupont?’
‘Ja hoor’, antwoordt ze en knikt zachtjes. Hij verdwijnt in de keuken, ik hoor hem rommelen en even later komt hij met een kopje koffie terug. Zet het zodanig neer dat een plas koffie op het schoteltje belandt. Achteloos tilt hij het kopje op en giet de koffie van het schoteltje in het kopje. Hij denkt er niet aan het boven de tafel te doen. Koffiedruppels vallen op het lichte tapijt. Hij loopt naar de keuken, komt terug met een verfrommelde vaatdoek en veegt denkbeeldige druppels van de tafel. Brengt de morsige doek weer weg, pakt een trommeltje en biedt me een koekje aan.
‘Oh ja’, mompelt hij, ‘nou moet zij natuurlijk ook wat hebben. Wil je thee, mam?’
‘Ja Bram, je moeder moet ook wat drinken. Zal ik het even halen?’ ‘Ik wil dat ze zelf antwoordt, dat kan ze best. U hoeft niet alles over te nemen, hoor.’
‘Ik wil wel thee’, zegt ze zacht en dan tot mij: ‘Hoe heet u?’ Ik stel me voor, maar Bram vraagt er doorheen: ‘U ging de thee toch halen? Dat is wel fijn, want lopen is nogal lastig.’
‘Zo’, begin ik, hoe gaat het me je? Red je het nog een beetje?’ Hij zet zijn vingertoppen tegen elkaar aan en houdt zijn handen voor zijn gezicht, alsof hij diep nadenkt. ‘Nou ja, ik vind het leven maar ellendig. Jaren ben ik depressief en net nou ik me wat beter ga voelen, wordt zij zo.’ Hij knikt richting zijn moeder.
'Ja, dat valt niet mee, hè? Je zusters hebben aangegeven dat ze wel wat hulp bij moeder w…’
‘Nou, dat wil ik niet, hoor’, valt hij me in de rede. ‘Geen vreemde mensen in mijn huis.’
‘Ja maar’, ga ik verder, ‘het is toch eigenlijk het huis van je moeder en zij heeft die extra hulp echt nodig. Al beginnen we maar met opstarthulp, iemand die haar helpt aankleden.’
‘Potverdomme!’ hij springt op, ijsbeert door de kamer, zijn stem slaat over van angst en woede. ‘Ik zeg toch “nee”’! Waarom probeert iedereen zich toch altijd met mijn leven te bemoeien. Ik red me wel. U hoeft van mij niet te komen, hoor!’
‘Nou Bram, dat vind ik niet zo aardig van je. We kunnen best fijn samen praten. Word maar even rustig, we hebben het er nog wel over. Ik ga nu aan de slag.’ Eerst help ik mevrouw Dupont nog met haar thee. Sinds kort lust ze geen koffie meer en ze mag niet uitdrogen tenslotte. ‘Krek zuur’, zegt ze de laatste tijd ineens bij alles wat ze niet meer lust en dan trekt ze haar mond als een spaarpot dicht. Niemand weet waar ze het vandaan heeft. Haar hele leven heeft ze die woorden niet gebruikt. Ze lacht vriendelijk naar me, als ik haar kopje pak en probeert het kopje van me over te nemen. Samen brengen we het naar haar mond. Ze wordt wat levendiger. Het arme mens heeft natuurlijk ook aandacht nodig. Ik zet een liedje in en zij volgt, eerst zachtjes, dan uit volle borst. Haar ogen beginnen zowaar te stralen. Bram begint er doorheen te praten, hij snuft en snuift, voelt zich duidelijk nog steeds opgefokt. Zijn moeder wordt onrustig en het zingen lukt niet meer. Hij blijft ronddolen en begint elke keer weer hetzelfde riedeltje af te draaien: hoe hij nooit voor vol is aangezien, dat hij gediscrimineerd wordt, dat hij een rot-, rótleven heeft, vroeger al en nu ook met steeds meer klachten. Zodra ik hem aankijk, draait hij zijn ogen weg. Ik verdraag het, ik weet wat er speelt en heb, godzijdank, ervaring met deze problematiek. Vriendelijk blijven en vooral een dikke huid hebben. Ondertussen probeer ik mijn aandacht bij mevrouw Dupont te houden. Tenslotte is zij geïndiceerd. ‘En nou discrimineer jij me ook al, godverdomme!’ roept Bram ineens hard. Hij staat wat wijdbeens, twijfel lijkt hem in tweeën te splijten, maar dan beent hij de kamer uit en slaat de deur hard achter zich dicht. Mevrouw Dupont schokt en valt stil, ik streel haar hand, maar voel de spanning. Bram rent de trap op, zo goed en zo kwaad als dat gaat, naar zijn kamer. Als altijd hoor ik hoe hij de deur op slot draait. Boven mijn hoofd loopt hij rondjes en praat hardop in zichzelf. Dit gaat wel even duren. Hij kan er weer niet over uit, over zijn leven. Als de onmacht en het verdriet te groot worden, is dit zijn oplossing.
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Bram"

© Elka Le Mair
13.10.20
Feedback:
inderdaad heel mooi en gevoelig geschreven
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
12.10.20
Feedback:
Een heel mooi verhaal, dat heel, heel mooi geschreven is! Klasse!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: