• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Bijna dood

Mirjam zit al zeker vijf minuten met de geopende enveloppe in haar hand te staren. Ze kan het niet verwerken, het lijkt zo ongelooflijk absurd. Zou het een grap zijn? Maar nee, daarvoor kent ze Annoek te goed. Maar hoe goed ze haar ook kent, dit had ze nooit verwacht. Ze weet niet wat ze doen moet. Zal ze haar bellen? Moet ze proberen haar van dit dwaze voornemen af te brengen? Of is ze juist een goede vriendin als ze dit accepteert?

In sierlijke krulletters staat er geschreven:

Lieve familie, vrienden en kennissen,

Ik nodig jullie van harte uit voor mijn afscheidsfeest...

Mirjam ziet de rest wazig door haar tranen. Vorige week heeft Annoek haar verteld dat ze kanker heeft, een gemene soort die niet veel goeds belooft. Toch had ze toen nog wel wat hoop en wilde aan een behandeling gaan beginnen. Nu schrijft ze dat ze besloten heeft om niet te vechten, omdat ze weet dat ze deze strijd toch gaat verliezen. De dag na het feest zal de dokter komen en de week daarop vindt de begrafenis plaats. “Maar daar verwacht ik niemand meer, afscheid nemen doen we op het feest,” staat er op de kaart.

Wat zal haar familie hiervan zeggen? Haar twee volwassen kinderen en haar ex? Zou ze dit met hen besproken hebben?

Als Renate, haar jong volwassen dochter die middag thuis komt uit de universiteit, laat ze haar zwijgend de kaart zien.

Renate slikt even en legt dan haar hand op haar moeders schouder: “Het spijt me voor je mam, je zult haar wel gaan missen.”

Is dat alles? Ze kijkt haar dochter aan.

“Maar wat vindt je daar nou van? Kan je zo maar beslissen wanneer je dood wilt? Is dat niet God spelen?”

“Ik vind dat ze groot gelijk heeft,” antwoordt de 19-jarige. “Ik denk dat ik hetzelfde zou doen als ik in haar plaats stond.”

Ze staat op en loopt naar haar kamer om te gaan studeren, haar moeder verbijsterd achterlatend.

Als Henk thuiskomt, net voor het avondeten, ziet hij gelijk dat het zijn vrouw niet goed gaat. Hij is verontwaardigd als hij de kaart leest.

“Wat een egoïst,” is zijn onverbloemde commentaar. “Niemand leeft alleen voor zichzelf, zou ze ook maar een moment aan haar kinderen hebben gedacht? Misschien zou ze nog wel jaren kunnen leven.”

Hij verwoordt wat zij dacht, maar toch voelt ze zich geroepen haar vriendin te verdedigen: “Je weet hoe ze is Henk, ze heeft altijd al zo moeilijk hulp geaccepteerd. Het moet een vreselijke gedachte voor haar zijn om van anderen afhankelijk te worden.”

“Iedereen is afhankelijk,” antwoordt Henk en tilt dan het deksel van de pan en deelt mee dat hij honger heeft. “Lekker! Nasi!”

 Als ze een week later met lood in haar schoenen arriveert voor het afscheidsfeest, ziet ze buiten Marc staan, de ex van Annoek. Hij staat te praten met zijn kinderen en nog twee mensen, die zij niet kent. “Denk je dat ze er ook maar een ogenblik aan heeft gedacht hoe het met ons gaat?” hoort ze hem roepen. “Ze is bij me weggegaan, omdat dat voor haar beter was. Ze heeft hard haar best gedaan om de kinderen op kamers te krijgen, omdat dat voor haar beter was. En ze verlangde vurig naar haar eerste kleinkind, omdat zij oma wilde worden. Wij bestaan niet voor haar, al lang niet meer.”

De volwassen kinderen staan er wat triest bij. Ze kan zich zelfs niet voorstellen hoe zij zich moeten voelen. Eén van hen houdt een bos bloemen in de hand. Daar had ze zelf ook aan gedacht, maar toen had ze het belachelijk gevonden om bloemen te kopen voor iemand die morgen dood zou gaan. Wat geef je überhaupt op zo een feestje? Is er ook maar iets dat ze mee kan nemen in de dood?

Langzaam gaat de stoet naar binnen, de feestzaal in, waar ze worden verwelkomd met koffie en koek. Net als bij een begrafenis, denkt Mirjam.

Het duurt 10 minuten voor Annoek zelf binnenkomt. Haar prachtige designer jurk zit in de kreukels en vol met vlekken. Ze ziet lijkbleek. Voor iemand haar wat heeft kunnen vragen, neemt ze verontwaardigd het woord:

“Stel je toch eens voor, zo een idioot! Hij reed me bijna van de sokken, als ik de berm niet was ingesprongen, zou ik nu dood zijn.”

Even is het doodstil. Dan begint Marc zenuwachtig te lachen, om vervolgens in snikken uit te barsten. De één na de ander volgt. Het is een absoluut surrealistisch toneelspel waar ze plots allemaal in terecht zijn gekomen. De enige die niet lacht en niet huilt is Annoek.

“Houd toch op met die onzin,” roept ze boos. “Eén zo een gek op een dag is wel genoeg. Ik heb jullie uitgenodigd om te feesten, dit is voor mij de laatste keer en ik wil er graag van genieten!”

Ze heft een champagneglas in de lucht dat ze net van de ober heeft gehad.

Niemand beantwoordt haar toost.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Bijna dood"

© Janneke De Leeuw van Weenen
27.11.20
Feedback:
Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. GEweldig dat je dit zó hebt gecomponeerd. Petje af!
 • Waardering
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Janneke De Leeuw van Weenen 27.11.20
  Bedankt voor het compliment Paco! Ik liep al een poosje na te denken over dit verhaal, het is me eindelijk gelukt om het op papier te krijgen.
26.11.20
Feedback:
Een moeilijk onderwerp, Janneke, maar goed geschreven.
 • Waardering
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
26.11.20
Feedback:
Een moeilijk onderwerp van meer kanten belicht. Goed gedaan.
 • Waardering
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
26.11.20
Feedback:
Wow! Mooi verhaal Janneke! Blijft wat hangen bij mij! (positief dan).
 • Waardering
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Janneke De Leeuw van Weenen 26.11.20
  Bedankt Manuel! Dit thema wordt steeds actueler en houd mij best bezig.

In elke boekenwinkel: