• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1148 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  22 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1034 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  40 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Avontuur in Boredom

Zondagmiddag half vijf.

In het Engelse dorp Boredom zitten vier keurige dames om de grote ronde tafel in het landhuis van lady Agatha. Kate, het kamermeisje, heeft hun hoeden en mantels reeds aangepakt en ze voorzien van thee met zelfgebakken cake en scones. Ze verwarmen zich voor het knusse haardvuur dat zo af en toe wordt opgepookt door de huisvrouw. Het knettert als ze er per ongeluk een niet zo droge boomstronk oplegt, maar dit geluid verhoogt alleen maar het gevoel van welbehagen.

De jongste is er pas vier maanden bij. Miss Green, de kersverse echtgenote van sir Worthless, had de uitnodiging van haar tante zonder enige twijfel aangenomen. Ze verveelt zich stierlijk, sinds ze door haar man gedoemd is tot thuiszitten en huisvrouw spelen.

De oudste van het stel, de huisvrouw zelve, heeft de society – die zich officieel de misdaadbestrijding tot doel stelt – 24 jaren en 8 maanden geleden opgericht. Ze is inmiddels 76 jaren oud en al 24 jaar weduwe. Op het eerste gezicht is lady Agatha een statige, voorname dame. Het is geen geheim in het dorp dat ze haar welvaart door haar verlate huwelijk bezit, dat slechts 3 jaren heeft mogen duren. Door een vreselijk ongeluk, een val uit het zolderraam, is haar man destijds om het leven gekomen.

Haar zilvergrijze haar heeft ze hoog opgemaakt op haar rimpelige, smalle hoofd. Haar stalen bril staat bijna op het puntje van haar spitse neus en daarachter kijken twee opvallend blauwe ogen priemend de wereld in. Wie haar beter kent, ziet de verborgen lach in deze ogen, alsof ze lak heeft aan de wereld en haar bewoners.

De bel klinkt en even later komt Kate binnen met de verlate vijfde dame. Haar haren zitten verward en half voor haar ogen. Haar jurk vertoont vlekken en haar schoenen zijn nat van de miezerige sneeuw buiten. Haar binnenkomst is, zoals altijd, het teken dat de bijeenkomst kan beginnen.

De huisvrouw neemt het woord. Ze bespreekt de gebeurtenissen van de afgelopen week met de dames, die ondertussen knikken, dommelen, kleine slokjes thee slurpen en koekjes knabbelen. Er is eigenlijk niets meer, geen enkel misdrijf of misdrijfje, verloren kat of hond, kwijtgeraakte beurs of gepleegde inbraak, die nog om een oplossing vraagt. De verloren kater van miss Cat bleek ze per abuis te hebben opgesloten in de kelder en de wonderlijke indringer in de cottage van lady Afraid bleek niemand anders dan haar ex te zijn, die nog wat spullen kwam halen.

De dames vervelen zich.

Dan richt lady Agatha zich tot miss Green en informeert naar haar welbevinden. De jonge vrouw neemt geen blad voor de mond, ze vertrouwt haar tante en inmiddels ook de andere dames. “Hij heeft mij alleen maar om mijn geld getrouwd,” bekent ze triest. “Het is een nietsnut, een blaaskaak, een...” Haastig slikt ze in wat ze had willen zeggen, nu toch iets beschaamd rondkijkend in de kleine kring.

“Heeft hij de levensverzekering al afgesloten?” informeert Agatha.

Ze knikt zonder te spreken.

Nu is er niemand meer die dommelt en zelfs niemand meer die knabbelt. Er sproeit vuur uit de ogen, de gezichten gloeien niet alleen meer door de warmte van de haard. Eindelijk gaat er weer eens wat gebeuren in Boredom, iets echt opwindends.

Het werd ook hoog tijd, het één na jongste lid is al zeven jaren geleden weduwe geworden.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Avontuur in Boredom"

© Janneke De Leeuw van Weenen
22.12.20
Feedback:
Wat een heerlijk verhaal, Janneke! Ik zat er helemaal in. Met plezier gelezen!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
22.12.20
Feedback:
Leuk geschreven Janneke.
Ik proefde een beetje de sfeer van Agatha Christie met miss Marple. :)
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
 • Janneke De Leeuw van Weenen 22.12.20
  Bedankt Manuel! Ik had de hoofdpersoon niet voor niets Agatha genoemd :)
22.12.20
Feedback:
Mooi!! Met heel veel plezier gelezen
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
22.12.20
Feedback:
Weer een mooi verhaal, Janneke. Met plezier gelezen.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
22.12.20
Feedback:
Leuk verhaal, Janneke, lekker de Britse sfeer neergezet.
Deze zin is niet helemaal logisch: Door een vreselijk ongeluk is haar man destijds vanuit het zolderraam naar beneden gevallen.
Het naar beneden vallen wás immers al het ongeluk. Beter zou zijn:
Door een vreselijk ongeluk, een val uit het zolderraam, is haar man destijds om het leven gekomen.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Janneke De Leeuw van Weenen 22.12.20
  Bedankt Ewald! Je hebt helemaal gelijk met de correctie, ik heb hem doorgevoerd!

In elke boekenwinkel: