• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Associaties

We gaan gaan associëren,’ zegt de lerares vriendelijk.
‘Ik geef een woord en jullie schrijven het eerste op wat in je opkomt. Dan ga je verder op dat woord en je moet er niet te veel over nadenken.’
Ik keek vertwijfeld om zich heen. Snappen we de bedoeling wel?
‘Jullie krijgen een voorbeeld, ik zeg ‘pen’ en dan schrijf je bijvoorbeeld op ‘inkt’ en dan weer ‘blauw’ en zo ga je verder. Ik geef jullie twee minuten. Oké, jullie kunnen nu beginnen!’
In de ruimte staan veel boeken, het leek wel een bibliotheek en dat was het kennelijk ook want opeens kwam er een vrij oude vrouw binnen met een boek in haar hand.
‘Even ruilen,’ mompelt ze wat.

‘Inkt’ schrijf ik  op en toen eerst braaf ‘zwart.’
‘Zwart’, ‘somber’ ‘regen’  en toen opeens ‘vliegtuig’, ‘zon’, ‘Curaçao’, ‘corruptie’,’ gulden’, ‘Jamin’, ‘ijsje,  ‘Bram.’
‘Stop!’ hoort ze opeens.
‘Ik zou graag jullie laatste woord willen weten,’ zegt de lerares
Ik loopt rood aan.
‘Ijsje’.  zeg ik snel als men haar kant opkijkt.
De groep begint te lachen. Het spelletje ontzenuwt iedereen een beetje. Het is immers pas de eerste les.
Vervolgens stapt alweer een meneer de ruimte binnen.
‘Meneer,’ zegt de lerares nu wat minder vriendelijk, ‘we zijn hier bezig.’
Hij pakt snel een boek en vertrekt.
De lerares kijkt op haar horloge. Nog even en het was is. Hoe zou het gaan met Sara bij de crèche?  Moest ze niet even bellen?

Het wordt pauze. De groep loopt naar de koffieruimte.
Een man met rood haar en een bril kijkt me aan.
Ik neem een slok van mijn koffie.
Hij begint te lachen.
‘Mag ik vragen hoe dat ‘ijsje’ is ontstaan? Ik vond het wel origineel.’
Hij wacht mijn antwoord niet af.
‘Mijn laatste woord was boot,’ vervolgt hij het gesprek.
‘De boot van mijn vader.’
‘Pen-blauw-hemel-zon-Nederland-zee-boot, dat waren mijn associaties.’
‘En jij?’
Ik begint wat te trillen. Eigenlijk vind ik de vraag wel erg persoonlijk en had helemaal geen zin om het te vertellen maar ze moest toch iets zeggen.
‘Pen’-‘inkt’-‘groen’-‘ het Amsterdamse bos’-‘geitjes-ijsje,’ antwoord ik snel.
‘Heb je al eens iets geschreven?’ vraagt hij?
Ik  slaat  een diepe zucht.
‘Niet echt, jij?’
Hij zet zijn kopje op tafel.
‘Ik maak wel eens een situatie mee en dan denk ik, waarom gebruik ik dat niet. Laatst zat ik in de tram en toen kwam er een buitenlander binnen met een strijkplank. Ik dacht toen, is dat niet een mooi gegeven? Maar ja dat is maar een begin hè? Ik hoop met deze lessen wat op te steken en ik vind nu al dat ze het reuze leuk doet. En jij?’

Ik ga staan.
‘Het lijkt me niet gemakkelijk maar denk je dat we niet terug moeten gaan? Ik zie niemand van de groep meer.’
De man kijkt op zijn horloge. ‘Tien minuten, had de lerares gezegd, dus we hebben nog wel even.’
Hij lijkt haar erg vriendelijk dus word ik wat rustiger. Ik kan het best wel, praten met een vreemde, als ik maar mijn best doe,
Hij maakt opeens een gebaar.
‘Ik schrijf gewoon als hobby soms wat op en ik lees best veel maar ja de inspiratie hè? Hoe krijg je zoiets? Ik werk op een bank en moet best veel schrijven maar ja dat is natuurlijk niet hetzelfde. Ik bedoel natuurlijk dat dit commerciële teksten zijn; maar gewoon eens een gek verhaal schrijven, dat zou ik willen leren, en jij?’
Alweer kijk ik op haar horloge.
‘Ik werk in het onderwijs,’ verzint ik maar en ‘ik wil leren hoe ik mijn leerlingen een beetje kan motiveren.’
Hij lijkt na te denken.
‘Prachtige insteek, je leerlingen motiveren. Het zal wel allemaal anders gaan in het onderwijs, althans dat heb ik gelezen.  Worden leraren niet overbodig met al dat internetverkeer?  Goh, dan heb ik wel wat ontzag voor je.’
‘Dat hoeft nou ook weer niet,’ zeg ik iets te snel, ‘er bestaat altijd nog zoiets als een opstel schrijven.’
Hij wrijft in zijn haar.
‘Nou ik heb wel respect voor leraren. Hoe je dat volhoudt met een hele klas of heb je die niet?’
‘Ik ga even naar de toilet,’ zeg ik dan . ‘Zie ik je zo?’

Ik loop naar de toilet en bekijkt mezelf in de spiegel. Wat word ik toch oud, al zou hij het nooit zeggen. Wel of niet het haar verven, het wordt een hele issue. Maatjes groter, leesbril. Nou ja zolang het alleen het lezen is. En haar vriend? Geen spat veranderd natuurlijk; wat was dat met mannen die eruit zien alsof ze net uit de douche kwamen. Althans dat soort mannen ken ik.

‘Heb wel zin in een stevige neukpartij,’ had hij geschreven.
Hoe romantisch. Na twee wijntjes was ik een beetje gekalmeerd. Telefoontje met haar vriendin.
Bram. Hoe vaak moest ze niet aan hem denken. Grappen en grollen, zo was het allemaal begonnen. Zo begon het altijd trouwens. Via internet natuurlijk. Het leek verdomme wel een interview dat hij op haar losliet, bedacht ik weer boos. Ik vind je gewoon leuk Bram, was niet genoeg. Het moest onderbouwd worden en dood geanalyseerd, tot ze het allemaal maar liet zitten en toen kwam die opmerking dus. En die eeuwige lach op zijn gezicht. Je leeft maar één keer, weet je wel en meer van dat soort clichés. Eigenlijk moest ik hem heel oppervlakkig vinden, dat was makkelijker geweest.  En toen wist ik het. Ik haat mensen die gelukkig zijn ! Maar toen had ik die mail aan de redactie al gestuurd. Hetgeen hij haar maar niet wilde vergeven. Zakelijk had hij haar meegedeeld dat haar mail onacceptabel en buiten proporties was. Ik moest er later om lachen.

Alweer die blik in de spiegel. En dan wordt er opeens op de deur geklopt.
‘Jacqueline, ben je daar?’  hoor ik. Het was de lerares.
‘De schrijfles is afgelopen hoor, jullie hebben een schrijfopdracht gekregen. Als je even bij me komt zal ik het uitleggen.’

Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Associaties"

© Ingrid Karsten
30.12.20
Feedback:
Vermakelijk verhaal. Er staan hier en daar nog wel wat spelfoutjes in de tekst, tenzij de hoofdpersoon Ik heet.
'Ik keek vertwijfeld om zich heen'
'Ik loopt rood aan.
 • Waardering
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
29.12.20
Feedback:
Hoi Ingrid! Ik herkende dit verhaal ook al, maar helaas is het (zoals Annemarie ook al schrijft) nog steeds niet helemaal duidelijk. Volgens mij kan jij je zo inleven in je eigen verhalen, dat ze soms van "zij" overschakelt op ik, maar dat maakt het zo af en toe wel wat verwarrend! Bijvoorbeeld de zin "Ik keek vertwijfeld om zich heen." Groetjes!
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
28.12.20
Feedback:
Ingrid, dit verhaal heb je al eerder geplaatst want ik herken het. Ik heb in je lijst gekeken en je hebt hem geplaatst op 8 oktober.
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Ingrid Karsten 28.12.20
  klopt Annamarie ik wist het niet! Maar ik heb hem wel herschreven want die persoonsvormen stoorden mij ook. Heb je een fijne kerst gehad, je huis zag er iig erg mooi uit met al die frisse kleuren! Groetjes van Ingrid
  • Annemarie Steenbergen 29.12.20
   Sorry Ingrid, maar er staan nog steeds persoonsvormen fout bijvoorbeeld ‘ik kijk om zich heen’. Je wisselt soms ook van ik-perspectief naar zij-perspectief waardoor de lezer niet meer begrijpt wie aan het woord is.

In elke boekenwinkel: