• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1042 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  121 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

As
 
Een doorsnee vrouw kan gemiddeld drieëntachtig jaar worden, een man tachtig. Een schildpad kan ouder worden dan honderdvijftig jaar, en een papegaai wordt zeker vijftig plus.
Aan een gemiddelde kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Maar toch ga je, wanneer je jong bent, er vanuit dat je de ruimte hebt en die ook krijgt. Tot die tijd dan.
Ik ben een vrouw, dus mijn gemiddeld te bereiken leeftijd is drieëntachtig.
Mijn oma werd ouder, vijfentachtig. Vraag mij niet hoe. Maar tot ze de tachtig bereikte ging alles ogenschijnlijk naar behoren. Daarna leek het alsof ze had opgegeven, alsof tachtig haar altijd een uiterst maximum had geleken.
Zouden sommige mensen de dagen aan het eind aftellen? Zoals een kind de dagen telt naar een verjaardag.
Mijn oma at niet, ze liep niet, ze sprak niet meer, ze wachtte. Totdat ze doodging.
'Oma was depressief,' verduidelijkte mijn moeder, 'dat zit in de familie.'
Zelf slikte mijn moeder Venlafaxine, een antidepressivum, het doosje lag al jaren naast de tandpasta in het medicijnenkastje.
Zelf bereikte ik mijn eerste diepten al vroeg, veel vroeger dan mijn oma, ver vóór mijn gemiddelde einde, en dan daar ook nog de helft eens van.
Er was een oplossing voor mijn angst, deelde de huisarts mee.
'Venlafaxine,' zei ik.
'Bij je moeder helpt het goed, al heel lang,' verzekerde de dokter mij.
Ook mij hielp het, zeker in het begin, maar na een verbroken zwangerschap keerde mijn angst met een volle vaart terug. Harder, kouder, killer dan voorheen.
En toen hielp enkel geen antidepressivum mij meer, het leek me niet langer te raken. Ik was immuun.
Ik kijk in de spiegel. Ik zie mijn evenbeeld, maar wat ik zie lijkt niet op mij, ik ben het niet echt.
Wat ik zie zijn grote angstogen, donkere kringen, knokige botten, met eroverheen een grauw dun vel.
En nu, nu is het te laat.
Geen gemiddelde, man, vrouw, papegaai of schildpad. Niets gaat me nu nog redden. Niemand.
Mijn nieuwe vriend, Aaron, gebruikte een upper. Het hielp, bij hem. En hij kon er nog aankomen ook.
'Slik het nu maar,' knikte hij. Mijn autistische zoon was net teruggekeerd uit de zorgboerderij.
Hij was ongelukkig daar. Iemand moest voor hem zorgen. Zijn echte vader wilde het niet doen, dus hij had alleen mij.
'Je moet er toch voor hém zijn?' vroeg Aaron overredend, doelend op mijn jongen, alsof ik een andere, meer legitieme reden zou moeten vinden om zijn aanbod aan te kunnen nemen. Alsof ik dat anders zou hebben afgeslagen. Maar hij begreep het niet. Als er ook maar iets was dat dit weeëige gevoel, dat gejaagde hart, deze allesverschroeiende emoties maar één dag de baas zou kunnen blijven, zou ik het hebben aangenomen. Zelfs dan.
Alles zou ik hebben gedaan.
Aaron deed hetzelfde, maar hij was al verslaafd.
Natuurlijk werd ook ik verslaafd.
En nu duurt een opleving zo kort dat ik telkens eerder en steeds grotere hoeveelheden van Aaron 's middel moet slikken om een verlenging van dat gevoel daarmee te kunnen bewerkstelligen.
Het middel is verboden. En nu ik ervan afhankelijk ben, is het opeens erg duur.
Daarom is het moeilijk te bemachtigen.

Dealers lopen in en uit. Vreemde mensen, die ik met lege ogen aanstaar. Iedereen met het goede spul laat ik binnenkomen. Sommige dealers willen seks, anderen geld.
Aaron is sinds kort psychotisch. Dat zei de arts, na een uit de hand gelopen ruzie, waarbij hij zijn hand opzettelijk had verbrand.
Hij is gefascineerd door vuur.
Het reinigt ons van zonde, zegt hij steeds.
Mijn zoon werd daarna bij me weggehaald.
De vrouw van jeugdzorg vond het abnormaal dat er goudvissen in een pan op het aanrecht rondzwommen.
Met afkeer bekeek ze mijn verloederde woning, mijn vuile, ongewassen vaat.
'Ik wist niet dat u kwam,' stamelde ik, een blik werpend op mijn veronachtzaamd kind, dat zich zwijgend heen en weer wiegde in een hoekje van de kamer.
Dus nu is hij weg.
Wil ik dan echt dood? Want dat ga ik zo. Snel.
Morgen, morgen zoek ik hulp, dan ga ik afkicken, mijn huis opruimen, een baan zoeken. Dan komt mijn kind weer terug. Het kan.
Maar Aaron zegt me dat het te laat is.
Dat ik mijn jochie voor altijd verloren ben.
Hij ging net weg, om na te denken, zei hij. Vanmorgen stootte hij me opeens aan en wees naar de slootkant.
'De zwanen pesten me,' zei hij, wijzend op een trots zwanenechtpaar dat zich net liet zakken in het meer aan de overkant.'
'Je bent gek,' zei ik.
'Ik ben niet gek. Let maar op, als je zo gemeen blijft praten, steek ik je huis in brand. Alles, alles steek ik in brand.
En dan loop ik weg.'
Hij keek me aan met wilde ogen, draaide zich om en sloot de deur.
Het is morgen Kerstmis. Ik vier het zonder mijn jongen. Dan kijk ik om.
Ik hoor wat dingen vallen vanuit de slaapkamer.
Vreemd, Ik ruik ook vuur. Dat kan toch haast niet? Ik open de deur van de badkamer. De vlammen verwelkomen me en zeggen mij gedag, ze likken gulzig aan de wanden, de gordijnen. Het vuur is al overal. Vluchten kan niet meer. Aaron. Hij heeft het dus toch gedaan.
Ik schreeuw en schreeuw, maar er is niemand die me hoort.
De vlammen betreden de badkamer, ze dansen steeds dichterbij. Heen en weer, in een soort dodelijke Tango nemen ze me op, steeds een beetje meer. Ze heffen me langzaam op, daarna sneller en sneller en ze verzwelgen mijn lijf, verorberen mijn ziel. Hoog vlieg ik in de lucht, in de verzengende allesversmeltende hitte, steeds hoger en hoger. Telkens een beetje meer.
Tot ik uiteindelijk één ben geworden met het geheel.
De gemiddelde leeftijd van het heelal is oneindig.
En daarbij vergeleken valt elk ander gemiddelde in het niet.
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "As"

© Nicole Schilder
10.01.21
Feedback:
Mooi geschreven!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
07.01.21
Feedback:
Mooi geschreven Nicole.
En wat een prachtige woorden: "In een soort dodelijke tango..."

 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
07.01.21
Feedback:
Goed verhaal, Nicole. Heftig ook met een pakkend einde.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
06.01.21
Feedback:
Heftig einde Nicole! Klein typefoutje: in de zin van ' zelf slikte mijn moeder...' staat antidepressivum zonder i.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
06.01.21
Feedback:
Wat een indringend verhaal! En wat prachtig beschreven!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: