• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  520 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1037 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Angst en korenbloemen

Inktzwarte duisternis. Ik krijg geen lucht. Help me, ik stik! Doodsbenauwd graai ik met mijn armen, mijn vingers klampen zich vast in het puin. Ik moet een opening maken, ik moet lucht, zuurstof, snel! Het zweet parelt over mijn gezicht, mijn hoofd bonkt alsof het uit elkaar wil barsten. Ik ga dood, nu al, zomaar dood. Maar ik wil niet sterven, nog lang niet. Geef me lucht, geef me alsjeblieft lucht!

Een hand op mijn hoofd, een zachte stem. Ik haal adem, zo diep als ik kan. Wat een opluchting, ik leef! Voorzichtig open ik mijn ogen en kijk in de bezorgde ogen van mijn man.

“Eerst proberen wat de psycholoog heeft gezegd, doe je ogen weer dicht.”

Ik sluit ze en probeer een goed einde te verzinnen. Verder dromen moet ik, het negatieve ombuigen naar iets moois, mijn eigen droom veranderen.

Ik maak een gat in de tunnel, ik zie licht, kruip eruit en kom in een weiland vol bloemen. Het zijn prachtige blauwe korenbloemen. Daar is mijn moeder, haar armen vol bloemen. Ze heeft haar blauwe jurk aan en is mooier dan ooit. Ik lach en ren als een kind door het gras. De frisse lucht laat mijn borstkas bijna klappen, ik zuig het naar binnen en nog eens en nog eens. Zuurstof, leven, ik leef!

“Goed zo,” zegt de stem.

Ik open mijn ogen weer en omhels mijn liefste. Wat heeft hij een geduld met me. Wat zou ik moeten als hij weg zou vallen, als hij meegezogen zou worden in de zwarte, verstikkende duisternis die me bijna iedere nacht overvalt? Er rolt een traan over mijn wang als het tot me doordringt dat mama wel weg is. Ze leek zo levend net, zo mooi. Ik knip het licht aan en kijk op de wekker. Vijf uur 's ochtends, veel te vroeg. Dan sluit ik opnieuw mijn ogen en laat me meevoeren naar het land van de dromen.

Het is pas een half jaar geleden gebeurd. Langzamerhand zal het over gaan, zegt Henk, mijn psycholoog. Als ik maar consequent probeer een goed einde te dromen, mijn lot in eigen handen te nemen. Soms doe ik ook alsof het beter gaat, ontken ik mijn nachtelijke dromen. Mij gaat het goed, ik heb geen hulp nodig! Ik weet prima te verklaren waarom ik het huis niet uitkom. Als ik niets anders meer weet te bedenken gooi ik het op mijn eeuwige hoofdpijn, dat werkt altijd.

Het is ironisch, ik ging zelf helpen, arme mensen helpen, een lang gekoesterde droom. Goed doen voor de armen, helpen in een kindertehuis. Destijds zag ik smekende kinderogen in mijn dromen, grote dankbaarheid aan de blanke weldoener. Ze zouden van me houden, ze zouden me nodig hebben. Het had vast te maken met het verwerken van de dood van mijn moeder, heeft Henk me verklaard. Ik had haar nodig en daarom verlangde ik erna dat anderen mij nodig zouden hebben. Ik begreep hem niet, ik wilde alleen maar weg, helemaal alleen. Misschien zou ik daarna wel een stichting opzetten om nog meer te helpen. Goed doen wilde ik, nodig zijn.

Geen kind heb ik gezien. De allereerste nacht in het hotel kwam de aardbeving en lag ik plotseling begraven in het puin. Ik herinner me de angst, de pikzwarte duisternis. Ik was alleen, moederziel alleen. Ik hoorde niets en ik zag niets en ik kreeg slechts moeilijk lucht. Mijn hoofd stond op barsten, daar was iets tegen aangeklapt, maar ik had geen idee wat.

Toen ik wakker werd, lag ik in een ziekenhuiszaal. De muren waren witgekalkt, mijn bed was er één van de vele. Er werd gehoest, gehuild, gekreund. Ik wist als eerste dat ik weg moest, voor me nog meer zou gebeuren. Waar was mijn telefoon? Waar waren mijn geliefden?

Een zuster in witte kleding kwam even langs en vroeg me iets in een mij onbekende taal. Ik viel weer in slaap, onmachtig om verandering te brengen in mijn situatie. Het verband om mijn hoofd voelde zo vreemd en onwennig, het maakte dat ik even later opnieuw ontwaakte.

Er stond iemand bij mijn bed, een vrouw van middelbare leeftijd. Ze legde een hand op mijn wang, net onder het verband en keek me bezorgd aan.

“I am Lisa,” zei ze met de liefste stem die ik ook heb gehoord.

Lisa, de leidster van het kindertehuis waar ik zou gaan helpen. Ik, de held, de redder. Beschaamd sloeg ik mijn ogen neer.

“How are you? Please give me the phonenumber of your husband or your children. Do you remember?”

Niets wist ik, helemaal niets. Mijn telefoon zou wel onder het puin liggen, evenals de rest van mijn bagage.

“I don't know,” kreunde ik, hulpeloos als een kind.

Lisa glimlachte naar me en overhandigde me een kindertekening. Gemaakt door een meisje uit het tehuis, dat medelijden had met de blanke vrouw die op bezoek zou komen. Er stonden korenbloemen op, blauwe korenbloemen.

 

Als de wekker gaat is het zeven uur. Arnoud komt kreunend zijn bed uit, hij moet naar de zaak. Ik blijf meestal liggen, omdat ik de kracht niet heb om op te staan. Maar vandaag moet alles anders gaan, ik ben mezelf zat. Slaapdronken gooi ik mijn benen uit bed en sta op. Het voelt als een overwinning om me aan te kleden en de trap af te lopen naar beneden. Arnoud kijkt me verbaasd aan, maar dan lacht hij me toe.

“Ik ben trots op je!”

Ik ben ook trots op mezelf, maar ook diep teleurgesteld. Wat nu een overwinning is, was vroeger niets, helemaal niets. Ik ben opgestaan en heb me aangekleed, wat een heldendaad. Ik zou de wereld gaan redden, maar ben mezelf verloren.

Als Arnoud de deur uitgaat, haal ik diep adem en stap achter hem aan. Nu is hij echt verbaasd, maar ook bezorgd.

“Ga je het redden lieverd? Heb je een telefoon bij je? Heb je de sleutel in je zak gestopt? Waar ga je heen?”

Ik knik alleen als antwoord en zet mijn ene voet voor de andere en dan de andere weer voor de ene. Ik loop, ik ben het huis uit.

De vroege ochtendzon schijnt in mijn gezicht. Ik zwaai naar Arnoud die langsrijdt met de auto en ik loop, zomaar naar nergens.

De duisternis in mijn hart verdwijnt langzaam en ik krijg lucht. Als ik de blauwe korenbloemen in de berm zie staan, moet ik hardop lachen.

Ik leef, dank God, ik leef!

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Angst en korenbloemen"

© Janneke De Leeuw van Weenen
12.07.21
Feedback:
Zeer levendig beschreven, erg mooi!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
10.07.21
Feedback:
De angst prachtig beschreven!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: