• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1031 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

673 Hits

Publicatie op:
Meer van deze auteur:
De Venijnboom

Als ik me voorstelde, keken de meeste mensen me meewarig aan. Meestal zwegen ze een tijdje nadat ik mijn naam had uitgesproken. Soms zochten ze naar de juiste woorden. Andere keren begonnen ze snel over iets anders. Maar altijd was het zo, dat ze het liever niet over mijn naam wilden hebben. Ze gingen er simpelweg niet op door. Taxus. Mijn moeder gaf me die naam nadat ze me zeventien jaar geleden op de wereld zette. Toen ik een jaar of zes was, legde ze me uit waarom.

“De taxus wordt ook wel de venijnboom genoemd. Het is een heel bijzondere conifeer. Hij is ijzersterk en kan oeroud worden. Als enige conifeer kun je ‘m terugsnoeien tot op het oude hout. Hij zal altijd weer nieuwe scheuten vormen. De venijnboom is niet stuk te krijgen. Net als jij.”

In tegenstelling tot de venijnboom had ik geen wortels die me dwongen om op dezelfde plek te blijven. En dus stond ik voor de bank waarop mijn moeder lag, haar blonde haren in lange slierten over de leuning gedrapeerd.
“Mama. De trein vertrekt zo. Ik ga.”
Ze kreunde zachtjes en draaide zich naar me toe.
“Moet ik je naar het station rijden?” vroeg ze, haar blauwe ogen tot spleetjes knijpend in een poging ze te beschermen tegen het felle zonlicht dat door de luxaflex het appartement binnendrong. Ik keek naar de lege wijnflessen die op de grond naast de bank stonden en schudde mijn hoofd.
“Beter van niet.” Ik wierp een laatste blik op haar. 
 
“Ik ga bij m’n vader wonen,” had ik mijn moeder medegedeeld.
“Ik haat deze klotestad. Waar woont hij? Ik heb er recht op te weten wie mijn vader is. Je kunt het niet langer voor me verzwijgen. Ik heb er recht op!”
Eén seconde had Babette me aangekeken met een uitdrukkingsloos gezicht. Daarna was ze in hysterisch lachen uitgebarsten, om vervolgens verwoed snikkend in elkaar te kruipen op de bank. Drie verschillende versies van het verhaal hoorde ik die nacht aan. In elke versie was een andere man mijn vader. Een omgekomen piloot. Een drugsverslaafde die in de gevangenis was gestorven. Een gepensioneerde diplomaat. Het laatste verhaal was het ware, drukte ze me op het hart. Hij heette Clément en woonde in Brussel. De volgende dag gaf ze me de enveloppe met het adres.
“Neem het maar. Ga maar. Het is voorbij. Over.”
 
Het liep misschien al tegen vijven toen ik eindelijk voor het huis stond. Het benam me de adem. De woning was groot en stond in schril contrast met het armoedige appartementje in Luik waarin ik was opgegroeid. De tuin van het huis werd omlijst door een rij hoge, weelderige venijnbomen. Aan de andere kant van het erf knipte een slanke brunette van een jaar of vijftig verwoed een heg met een snoeischaar. Een golf van teleurstelling overviel me. Dit was niet het goede huis. Op datzelfde moment keek de brunette me recht in mijn gezicht aan. Ze bevroor, de handvatten van de snoeischaar in haar handen geklemd en haar mond opengevallen.

Weifelend liep ik op haar af. “Mevrouw,” zei ik in gebrekkig Frans. De brunette liet de snoeischaar vallen en rende over het gazon richting de deur van het huis.
“Clément!” schreeuwde ze uitzinnig, nog eenmaal achteromkijkend naar mij. “Clément!”
Mijn hart bonsde in mijn keel. Hier woonde hij. Mijn vader. Een ogenblik later kwam een lange, forse man vanuit het huis driftig mijn richting op stevenen, met de brunette in zijn kielzog. Zijn grijze haren leken wel zilver in het zonlicht. De man kwam steeds dichterbij.
“Hij is het, hij is het echt. Hij lijkt precíes op je,” weende de brunette.
De snoeischaar was verdwenen. In haar hand hield ze een vergeeld stuk krant.
Weifelend liep ik op haar af. “Mevrouw,” zei ik in gebrekkig Frans. De brunette liet de snoeischaar vallen en rende over het gazon richting de deur van het huis.
“Clément!” schreeuwde ze uitzinnig, nog eenmaal achteromkijkend naar mij. “Clément!”
Mijn hart bonsde in mijn keel. Hier woonde hij. Mijn vader. Een ogenblik later kwam een lange, forse man vanuit het huis driftig mijn richting op stevenen, met de brunette in zijn kielzog. Zijn grijze haren leken wel zilver in het zonlicht. De man kwam steeds dichterbij.

“Hij is het, hij is het echt. Hij lijkt precíes op je,” weende de brunette. De snoeischaar was verdwenen. In haar hand hield ze een vergeeld stuk krant. Ik liep op de man af en stak vastberaden mijn hand uit. “Ik ben Taxus. De zoon van Babette. Bent u Clément? Volgens mijn moeder bent u mijn verwekker.” Clément stond voor me, zwaar ademend. Zijn blik voorspelde weinig goeds.
“Scheer je weg,” brieste hij. “Van mijn erf! Oplichter! Ik bel de politie. Táxus, hoe verzin je het!” hij spuwde mijn naam uit alsof het een vies woord was.

Ik bestudeerde het gezicht van Clément. Het verzachtte. Zijn onderlip trilde. Een oudere versie van mij: de bleekroze huid, de priemende blauwe ogen en de sterke kaaklijn. Zelfs onze neuzen waren identiek. Ik liet mijn rugzak van mijn schouders op de grond glijden. Mijn ogen vulden zich met tranen. Ik spreidde mijn armen en klampte me stevig vast aan de man. “Clément,” snikte ik. “Jij bént mijn vader.”
Hij verstijfde even, slaakte een onvaste zucht en beantwoordde mijn omhelzing stevig en intens.

“Je bent het echt,” fluisterde hij met gebroken stem. Over zijn sterke schouder keek ik naar de brunette. Ze beantwoordde mijn blik met grote, betraande ogen. “Didier,” zei ze met bevende stem. “Waar was je nou?” Ik keek haar niet-begrijpend aan. Met trillende handen overhandigde ze me het oude stuk krant. “Zoontje van diplomaat verdwijnt spoorloos uit huis,” kopte het artikel.” De onderkop luidde: “Ook van 21-jarig kindermeisje ontbreekt ieder spoor.” Vijf juli 2005. Vijftien jaar geleden. Ik keek haar ongelovig aan. Ze knikte gretig. Ik brak. “Mama,” snikte ik. “Mijn mooie moeder. Kijk eens wie hier is.”
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De Venijnboom"

© Amber Fernandes
07.05.20
Feedback:
Correctie ivm oude waarderingen.
 • Kwaliteit
  4/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Lieven Vandekerckhove 07.05.20
  Op een hapering in de logica na (de eerste reactie van de vader: "Scheer je weg, oplichter!", terwijl de moeder haar zoon meteen herkent) heb je hier een prachtig verhaal geschreven, Amber/Taxus. :-)
 • Connie van Vuuren 07.05.20
  Boeiend van begin tot eind. Mooi geschreven. :-)
 • Ingrid Karsten 08.05.20
  Prachtig verhaal Amber Fernandez, hoop dat ik nog meer van je te lezen!
  • Amber Fernandes 08.05.20
   Dank je wel! Ik ga zeker meer publiceren :lol: Fijn dat je van het verhaal hebt genoten!

In elke boekenwinkel: