• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1030 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Alleen de hare

De eerste keer dat ik haar zag, was ik op slag verliefd. Zodra ik haar de straat zag oversteken en naar mij toe zag lopen, was ik vastbesloten om indruk op haar te maken. En al zeg ik het zelf, dat lukte behoorlijk goed. Ik zag het in haar ogen. De aanvankelijke nieuwsgierigheid en verwachting die daar uit spraken, hadden nog voor ze die eerste keer afscheid van mij nam al plaatsgemaakt voor bewondering en affectie. Zij was ook verliefd. En al probeerde ze het nog te verbergen, verraadde de manier waarop ze naar hun auto terugliep haar werkelijke gevoelens. Het lichte veren in haar tred, het subtiele zwaaien van haar heupen, zoals een vrouw dat alleen doet als ze weet dat ze wordt nagekeken. En toen ze nog diezelfde avond opnieuw bij mij voor de deur stond, wist ik dat ik gelijk had. Ze was verkocht.

Ik moest nog acht lange maanden wachten, voordat ze echt de mijne zou worden en bij me introk, maar die waren het meer dan waard. Geregeld reed ze langs en ving ik haar verliefde blik. We wisten dat we niet lang meer van elkaar gescheiden zouden zijn. Inmiddels hoort ze al meer dan tien jaar bij me. Ik ken haar door en door en zij mij. We zijn met elkaar vergroeid.  

Met hem lag dat vanaf het begin af aan al anders. Hij liet zich niet zo makkelijk kennen en was veel matiger in zijn enthousiasme over mij. Nu ik erover nadenk, leek hij überhaupt vrijwel nergens echt enthousiast over te kunnen worden. Ook niet over haar. Hij hield niet van mij zoals zij dat deed. Die eerste jaren zei hij regelmatig dat dit slechts tijdelijk zou zijn. Dat hij over een paar jaar iets anders wilde, iets groters. Het maakte haar altijd onrustig. Zij wilde helemaal niets anders. Zij wilde niets groters. Zij wilde stabiliteit. Een vaste plek. Een thuis. Het stoorde mij. Als hij haar een beetje zou kennen, dan zou hij dat weten. Zij hield helemaal niet van verandering. Zij had vastigheid nodig. Dingen waar ze op kon rekenen. Dingen waar ze op kon vertrouwen. Ik wist dat.

Door de jaren heen is zij alleen maar meer van mij gaan houden, ondanks dat ik nooit de plek van groot geluk ben geworden, die zij had gehoopt dat ik zou zijn. Het is niet dat ze mijn gebreken niet ziet. Die zijn er tot mijn schaamte in overvloed. Daar zullen we nu samen aan moeten gaan werken. Maar altijd praat ze met zoveel liefde en affectie over mij. En nog steeds na al die jaren vang ik haar blikken van bewondering, trots en dankbaarheid wanneer ze met haar auto de oprit oprijdt of met een wasmand onder haar arm van achter uit de tuin komt lopen. Soms denk ik dat ik de gelukkige ontvanger ben van al die overtollige passie en liefde die ze niet kwijt kon. Samen met haar kinderen natuurlijk. Hen overlaadt ze met liefde. Zij houden net zoveel van mij als zij. Dat heeft zij hen geleerd. Ze spiegelen haar in zoveel dingen.  

Maar al die jaren is ze alleen geweest. Heel veel alleen. De verlatenheid, de onzekerheid, de bange vermoedens, haar vastberaden doorzetten, haar hoop tegen beter weten in… Ik ben er allemaal getuige van geweest. Toen na vele jaren van scheuren de boel uiteindelijk echt op barsten stond en hij voor het eerst leek te beseffen dat hij haar echt zou kunnen kwijtraken, vertelde hij haar dat ze los van elkaar hoe dan ook zouden moeten verhuizen. Hij raakte haar waar het pijn zou doen. Ze zou mij verliezen. De nieuwe keuken waar ze al acht jaar op wachtte, werd direct afbesteld. Misschien dacht hij haar op die manier vast te kunnen houden. Alsof zij ooit haar eigenwaarde zou verkopen voor een huis. Materieel goed zou verkiezen boven haar recht op trouw en echte liefde. 

De afgelopen jaren, sinds hij er niet meer is, hebben we meer tijd samen doorgebracht dan ooit, zij en ik. Ik ben als geen ander getuige geweest van alles waar zij doorheen is gegaan. Ik heb haar omarmd en getroost. Ik ben haar veilige plaats geweest. Ik heb haar tegen mijn deuren en keukenkastjes laten schoppen, wanneer ze gekweld werd door gevoelens van onmacht en pijn en uiting moest geven aan de razernij die door haar aderen gierde. Ik heb haar wanhoopskreten geëchood en met haar mee gekreund als de storm te hevig was. Ik heb haar tranen gedroogd in de zonnestralen die door mijn hoge ramen vielen. Met haar in stilte gezeten die eerste keren dat zij haar kinderen moest missen en niets meer voelde zoals het hoorde. Ik heb haar gedragen als ze danste over mijn houten vloerplanken om tegen alle ratio in even lucht te geven aan haar hopeloos hoopvolle, romantische hart.

Ik ben zo bang geweest om haar te verliezen. En ik ben zo blij dat ze bij me blijft. Ik zal haar zo gelukkig maken als ik maar kan. Ik zal haar beschermen, koesteren en over haar waken. En ik zal haar zo goed als ik kan troosten op die momenten dat steen en hout echt niet toereikend zijn en ze snakt naar iemand van vlees en bloed, van haar soort. Het liefst zou ik haar voor altijd bij mij houden. De rest van haar leven haar thuis zijn. Er voor haar zijn als haar kinderen straks groot zijn en zij misschien wel alleen achterblijft. Het liefst zou ik haar helemaal voor mijzelf alleen hebben en haar keer op keer opnieuw verliefd op mij laten worden. Het liefst zou ik haar oud zien worden en haar uiteindelijk in mijn eigen grond begraven. 

Maar nee, nóg liever, zou ik haar op een dag afstaan aan iemand die haar waard is. Iemand aan wie ik de zorg voor haar kan toevertrouwen. Iemand die haar hart verstaat en haar ziet en viert voor alles dat zij is. Zelf grapt ze altijd dat ze mij alleen zal verlaten als ze daar een héle goede reden voor heeft, liefst eentje van minimaal 1 meter 90. En áls die dag ooit komt, zal ik haar met pijn in mijn hart laten gaan, maar zal ik ermee kunnen leven, als zij maar gelukkig is. Ik weet dat ze mij nooit zal vergeten.  

Binnenkort worden de overdrachtspapieren getekend en is het officieel. Dan ben ik niet meer van hen. Dan ben ik van haar. Alleen van haar. Maar eigenlijk was ik dat altijd al. De hare. Alleen de hare. 

 
Noot van de schrijver: Ik ontvang graag feedback
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Alleen de hare"

© Romy Bezemer
12.04.21
Feedback:
Mooi!
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
11.04.21
Feedback:
Je beheerst de kunst van de verwoording. Ik ben wel even op zoek geweest naar die verliefde "ik".
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Romy Bezemer 11.04.21
  Dat vind ik een groot compliment, Eric. Dank je wel. En dat laatste is wat het spannend maakt natuurlijk. Iemand die verliefd is op haar huis, is een stuk saaier dan een huis dat verliefd is op de bewoonster ervan. :)
10.04.21
Feedback:
Sfeervol, gevoelvol beschreven.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
10.04.21
Feedback:
Met veel plezier gelezen. Moet het in de eerste alinea geen 'haar auto' zijn?
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Romy Bezemer 10.04.21
  Dank je wel. Ik snap waarom dat logischer lijkt, maar ik was op dat moment samen met mijn inmiddels ex, dus het was 'hun' auto. Het is autobiografisch, maar ik heb gekozen voor een ik-verteller vanuit een ander perspectief.

In elke boekenwinkel: