• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1042 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  121 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

239 Hits

Publicatie op:
Meer van deze auteur:
Afval bestaat niet

Barend staat met de handen in zijn zakken voor het raam van zijn appartement en kijkt naar buiten. Het heeft net hard geregend en nu schijnt de zon weer. De natte straat ligt er nog glanzend bij terwijl de lucht boven de huizen verderop nog aardedonker is.

Hij heeft de hele ochtend zitten lezen in een spannende thriller en is naar het raam gelopen om zijn ogen te laten ontspannen. Verderop in de straat staan twee ondergrondse vuilcontainers. De bewoners in de buurt kunnen met een pasje hun huisvuil hierin kwijt. Zoals zo vaak staat er ook nu grof afval naast de containers.

Terwijl hij naar buiten kijkt komt er een vuilniswagen de straat in rijden. Het is zo ‘n wagen die de containers leegt. Het grof afval dat er naast ligt wordt achtergelaten en later met een aparte vuilniswagen opgehaald.

Hoewel hij de verrichtingen van de vuilnisman al vaker heeft gade geslagen, blijft hij nu ook staan kijken hoe de auto eerst stabiel wordt gemaakt om te voorkomen dat de wagen kan kantelen. Met een afstandsbediening, die met een band om zijn nek hangt, wordt de grijper aan een uitschuifbare arm bevestigd aan één van de containers. De container wordt uit de kuil, waarin hij zat, getrokken en boven de vuilniswagen gebracht. Barend ziet hoe de onderkant van de container opengaat en de grijze vuilniszakken in de container van de vuilniswagen vallen.

Hij besluit om ook het legen van de tweede container af te wachten. Als de afvalcontainer boven de vuilniswagen is gebracht om de inhoud te lozen blijft Barend als aan de grond genageld. Maar, wat daar uit komt zijn geen grijze vuilniszaken. Dat zijn… Eerst denkt hij dat het stukken glas zijn. De grote hoeveelheid naar beneden vallende materiaal schittert in het zonlicht. Dan ziet hij dat het geen glas is maar dat het sieraden zijn! De hele inhoud van de container bestaat uit sieraden en valt met een daverend geraas in de container van de vuilniswagen. De vuilnisman heeft het kennelijk niet in de gaten want die staat onverstoord aan de knoppen op de afstandsbediening te draaien. Als de container leeg is zorgt hij er voor dat de container weer netjes in de kuil verdwijnt en brengt zijn auto weer in gereedheid om te vertrekken.

“Daar moet ik meer van weten”, denkt Barend. Hij pakt zijn autosleutels en zijn jas en terwijl hij zijn schoenen zo snel mogelijk probeert aan te doen vraagt zijn vrouw verbaasd: “Waar ga jij zo in eens naar toe?” Zij is zoveel actie van haar man op de vroege ochtend niet gewend. “Ik heb haast”, zegt Barend kortaf. “Dat vertel ik je later wel”. “Doe je voorzichtig” hoort hij zijn vrouw nog zeggen terwijl hij de voordeur achter zich dichttrekt. Bezorgd vervolgt Barend ’s vrouw de fitnessoefeningen, waarmee zij geschrokken was gestopt.

In de verte ziet hij de vuilniswagen nog net de afslag naar rechts maken. “Mooi” denkt Barend die blijf ik volgen. De vuilnisauto rijdt kris kras door de stad maar stopt, zoals hij verwachtte, niet meer bij ondergrondse vuilcontainers. Buiten de stad neemt de vuilnisauto de afslag naar de snelweg. Daar versnelt hij en kan Barend, die bekend staat om zijn keurige rijgedrag, de vuilniswagen nauwelijks bij houden. Barend waant zich in één van zijn geliefde thrillers en merkt ineens dat hij sneller rijdt dan normaal. Hij voelt zich een rechercheur, die een oplichter op de hielen zit.

Een half uur lang wordt de snelweg gevolgd voordat Barend de rechter richtingaanwijzer van de vuilniswagen ziet knipperen waar hij het niet verwachtte. Het is een afslag die maar weinig gebruikt wordt en die ongeveer een kilometer verderop verandert in een onverharde weg met kuilen, waarin regenwater staat. Barend ziet hoe het modderwater in de plassen hoog tegen zijn auto opspat. De vuilnisauto draait even later een terrein op, dat omringd is door hekken. Hij stopt voor de ingang van een grote halfronde loods. Barend zet zijn auto enkele meters achter de vuilnisauto en ziet na enige tijd dat de roldeur die de loods afsluit omhoog gaat. De vuilnisauto rijdt de loods binnen en voordat hij er erg in heeft is de roldeur van de loods alweer gesloten.

Barend zet de motor uit en verlaat zijn auto en kijkt om zicht heen. Er is niemand te bekennen. De zon is inmiddels weer achter een donkere wolk verdwenen en het begint iets te miezeren waardoor de omgeving er onheilspellend uitziet. Naast de roldeur is een loopdeur en hij besluit om te proberen naar binnen te komen. Op het moment dat hij de deurklink naar beneden drukt nadert een man van de zijkant. “Wat moet dat!” schreeuwt de man. Het is een kleine dikke man. Iets kleiner dan Barend zelf. Zijn hoofd is kalend. Een paar haren bovenop zijn hoofd zijn de laatste herinneringen aan een wellicht weelderig bos haar. Hij draagt een bruine jas met daaronder een blauwe overall en aan zijn voeten klompen, die ooit geel geweest zullen zijn.

“Ik zag een vuilnisauto naar binnen rijden”, zegt Barend timide. “Ja en?” Barend wil de man niet vertellen wat hij bij zijn huis heeft gezien. Tijdens de rit heeft hij verschillende scenario’s overdacht. Hij vermoedt dat het uiteindelijk om juwelenroof zou kunnen gaan maar tast in het duister waarom het transport op deze wijze plaats vindt. Nu deze man voor hem staat en de deur weer met kracht heeft dichtgeslagen weet hij niet hoe hij deze man zonder kleerscheuren verder te woord zal staan. Barend vraagt zich wanhopig af in wat voor enge film hij is terecht gekomen.

Er stopt nog een auto op het terrein. Het is een mooie glimmende Tesla waaruit een man stapt. Barend denkt de man te herkennen en ziet hoe hij zich, zijn ogen geïrriteerd dichtknijpend tegen de motregen, in galop naar de loopdeur begeeft. Daar staan Barend en de man die hem zojuist dreigend aansprak nog in afwachting van de dingen die nog moeten komen. De man is goed gekleed en onder zijn arm draagt hij een dikke ordner. De kalende man houdt de deur voor de zojuist gearriveerde man open. Dan weet Barend wie daar zojuist naar binnen liep. Stomverbaasd mompelt hij: “maar dat was Pierre Bokma”.

“Precies”, zegt de kalende man, die hem blijkbaar heeft horen mompelen. “En u heeft hier niets te maken. Ophoepelen dus”.

Ontluisterd en enigszins beschaamd loopt Barend terug naar zijn auto.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Afval bestaat niet"

© Johan Wolbers
12.01.21
Feedback:
Leuk verhaal en goed geschreven!

Let nog even op het volgende:

De natte straat ligt er nog weerspiegelend bijterwijl de lucht boven de huizen verderop nog aardedonker is. -> beter zou zijn:
De natte straat ligt er weer glanzend bij, terwijl de lucht boven de huizen verderop nog aardedonker is.

Zoals vaak staat er ook nu grof afval naast de containers. -> beter zou zijn:
Zoals zo vaak staat er ook nu grof afval naast de containers.

Terwijl hij naar buiten staat te kijken komt er een vuilniswagen de straat in rijden. Het is zo ‘n auto die de containers komt legen. Het grof afval dat er naast ligt wordt achter gelaten en wordt later met een aparte vuilniswagen opgehaald. -> beter zou zijn:
Terwijl hij naar buiten kijkt, komt er een vuilniswagen de straat in rijden. Het is zo'n wagen die de containers leegt. Het grof afval dat er naast ligt wordt achtergelaten en later met een aparte vuilniswagen opgehaald.

uitschuifbare armbevestigd -> uitschuifbare arm bevestigd

niet in de gatenwant -> niet in de gaten want

vuilnisauto -> vuilniswagen

in eens -> ineens

gevolgdvoordat -> gevolgd voordat

en hij besluit om te proberen naar binnen te kunnen -> beter zou zijn: en hij besluit om te proberen naar binnen te komen

nadert een man van één van de zijkanten -> beter zou zijn: nadert een man van de zijkant

nog in afwachting van de dingen die nog moeten komen -> beter zou zijn: in afwachting van de dingen die nog moeten komen.

Misschien kun je ook nog even nalopen, of je overal een spatie hebt tussen een punt en de volgende zin.

Ik hoop dat je mij de verbeteringen niet kwalijk neemt, maar vind het gewoon zonde van zo'n leuk verhaal en wil je alleen graag ondersteunen.

Hartelijke groet en ik lees graag meer van je,
Renee
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: