Voor schrijvers, door schrijvers
980 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

94 Hits

Publicatie op:
Afscheid
Anna voelt dat haar laatste uur is aangebroken. De kanker heeft gewonnen. Vier jaar heeft ze gevochten en alles gegeven wat ze had, maar het mocht niet baten.
Haar hele lijf doet pijn en zelfs gewoon op bed liggen is een marteling geworden.
Ze knijpt even bemoedigend in de hand van haar moeder die naast haar zit, de ogen gevuld met tranen.
'Het is tijd om afscheid te nemen.'
De zeven mensen die om haar heen zitten en staan kijken naar haar ,ieder vervuld met zijn eigen gedachten.
'Het waren maar achttien jaren,'zegt Anna zacht. Om haar lippen speelt een dankbare glimlach.
'Maar jullie allemaal hebben er voor mij onvergetelijke jaren van gemaakt.'
Haar vader slikt, draait zich om en loopt naar buiten. Zijn gezicht een toonbeeld van machteloze woede en een alles verscheurend verdriet.
Anna opent haar armen.'Ik wil van jullie allemaal afscheid nemen.'
Om de beurt kussen en knuffelen we haar in de wetenschap dat dit een permanent afscheid is. De draden die haar nog vasthouden aan het leven beginnen te rafelen aan de randjes.
Vader komt binnen met rood doorlopen ogen die een onpeilbaar verdriet tonen.
Zijn warme tranen mengen zich met die van Anna en druppelen op het laken.
Steve, haar vriend komt als laatste en neemt haar teder in zijn armen.
'Hoe is het weer buiten?'
'Warm en zonnig 'antwoord hij met gebroken stem.
'Wil je me optillen en naar het raam brengen?'
'Ja. Er zijn er nog meer die afscheid van je willen nemen. '
Voorzichtig, met het moegestreden lichaam in zijn armen legt hij de paar meter af.
Anna kijkt naar buiten en ziet op het grasveld alle kinderen uit haar klas, en zo veel anderen die ze niet kent.
Tranen schieten in haar ogen als ze zich realiseert dat het afscheid nu onafwendbaar is.
Alle kinderen laten op het zelfde moment een witte ballon op en zwaaien naar Anna.
Zonnestralen strelen haar gezicht als Steve haar dichter bij het raam brengt..
Anna volgt met haar ogen de ballonnen die steeds hoger en hoger gaan. Een serene rust daalt over haar heen en langzaam sluit ze haar ogen. En samen met de ballonnen stijgt haar ziel op...

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Afscheid"