Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

488 Hits

Publicatie op:
Aartsengel

Kreunend draai ik mijn hoofd en beweeg voorzichtig één voor één mijn ledematen. De klap echoot nog na in mijn hoofd en de korte helse pijn die daarop volgde komt langzaam terug in mijn geheugen. Wat gek dat ik geen pijn meer voel.
Ik open mijn ogen en alles wat ik zie is duisternis. Paniek slaat hard door mij heen en snel sta ik op. Ik begrijp het niet, wat is er gebeurd, ben ik blind? Verlamd van angst staar ik in de zwarte leemte, tot ik achterin de duisternis een wit puntje ziet ontstaan. Terwijl ik ingespannen blijf kijken, zie ik hoe het puntje alsmaar groter wordt. Licht! Ik begin te rennen richting het veilige en laat de griezelige duisternis achter mij. Plotseling sta ik in een verlichte ruimte. Wat vredig hier, denk ik, terwijl ik nieuwsgierig verder loop.

Uit het niets zie ik een vrouw mijn kant oplopen en opgelucht lach ik zachtjes in mijzelf. Zie je nou wel, aansteller, niets aan de hand.
‘We hebben geen tijd te verliezen, dus ik zal snel zijn.’ Verwart vraag ik wat ze bedoelt.
‘Het is normaal dat je in de war bent, dat zijn de meeste die hier arriveren, maar vanaf nu zal alles anders zijn. Aan het einde van deze ruimte zal je een trap vinden en die zal je de weg wijzen. Het zal je allemaal duidelijk worden en je taak zal niet eenvoudig zijn. Ga nu maar.’
Ik ben niet bang of in paniek, terwijl ik er alle reden toe heb. De rust en sereniteit om mij heen kalmeren mij. Op één of andere manier kan het mij niet eens schelen waar of wat ik ben. Deze manier van ‘zijn’ bevalt mij eigenlijk wel. Ik begin te lopen naar de trap.
Nee, ik loop niet…ik lijk te zweven en al snel doemt de trap voor mij op.

De trap lijkt een eindeloze lengte te hebben. Ik heb geen keuze en ik begin te lopen. Aan het einde van de trap…zie ik haar.
Een prachtige vrouw met enorme vleugels. Om haar heen hangt een aureool van licht en vol eerbied val ik op mijn knieën. Vorsend kijkt zij op mij neer, reikt mij haar hand toe en ik sta op. Ze zwijgt, maar toch spreekt ze indringend tegen mij. Ik begrijp haar en praat terug, zonder te spreken.
Ik ben een aartsengel en moet terug om een moeilijke taak te volbrengen. Vereerd sla ik mijn ogen neer en wanneer ik weer voor mij kijk, is ze verdwenen. In plaats daarvan zie ik mijzelf in een enorme spiegel. Vol bewondering kijk ik naar de prachtige vleugels die mij sieren.
Ik ben één van de velen die terug moeten naar het aardse. Voor de zoveelste poging om de mensen daar te leren menselijk en vreedzaam te zijn, ze eraan te herinneren hoe ze lief moeten hebben, compassie te voelen en hulp te bieden aan elkaar.

Een moeilijke, maar niet ondenkbare taak. Ik sla mijn vleugels uit en vlieg.


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Aartsengel"