• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  979 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  437 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  517 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  405 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1028 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  979 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Aardappelschilletjes

Leon sloeg de krant open.
‘Wanneer iemand lang vermist is, betekent dit meestal dat iemand niet gevonden wil worden, of dat iemand dood is,’ aldus Giuseppe van Reek, hoofd van de Dienst Landelijke Recherche. 'Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.'

Leon schoof de krant van zich af. Hoewel hij met pensioen was, volgde hij de berichtgeving over zijn voormalige werkgever op de voet.
‘Ik weet nog dat we met die zaak bezig waren,’ zei Leon tegen Ria, die onverstoord bleef strijken. ‘Dat ik die camera vond, bracht alles in een stroomversnelling. Die twee op de foto hadden we snel te pakken, en het belangrijkste was: we hadden een naam. Dat alibi van dat stel op de foto heeft me trouwens nooit lekker gezeten, maarja, wie luistert er ooit naar mij hè?’

‘Hm, hm,’ zei Ria, terwijl ze met een schuin oog op haar telefoon keek.

‘Als Sep mij, in plaats van Kees had gevraagd om de boel te leiden, was die vent allang opgespoord.’ Leon probeerde verder te gaan met zijn betoog, maar een stuk ontbijtkoek in zijn luchtpijp belemmerde dit. Zijn hoofd liep rood aan en hij begon oorverdovend te hoesten.

‘Maak je toch niet altijd zo druk schat,’ zei Ria. ‘Straks sta je zelf nog in de krant, bij de overlijdensberichten.’ Ze liet haar telefoon in haar zak glijden en liep met de, inmiddels gestreken, was naar boven.

Leon leek niet onder de indruk van de opmerking van zijn vrouw en belde zijn voormalige baas.
‘Dienst Landelijke Recherche, met Giuseppe van Reek.’
‘Ja, Sep, met mij. Ik lees net in de krant een bericht over een vent die na 10 jaar terecht is. Dat gaat zeker over die fotograaf uit Rotterdam?’
‘Hallo Leon. Klopt, maar ik kan je er verder niks over vertellen, want hij moet nog ondervraagd worden. En als je het niet erg vindt, hang ik nu op. Het zijn drukke tijden hier.’
‘Wacht Sep, laat mij die vent ondervragen. Ik zit nog helemaal in dat dossier.’
‘Oh, Leon, ik word weggeroepen. Spreek je nog.’

Hij zal wel weer een grietje van de Academie moeten begeleiden. Zo wordt die zaak nooit opgelost, dacht Leon.
‘Ria, ik ben even naar kantoor.’

Ria wilde nog vragen wanneer haar man verwachtte terug te zijn, maar ze hoorde de deur al dichtslaan. Ze zag de huissleutel nog aan de spijker hangen. We moeten echt eens naar de huisarts, dacht Ria, of hij nu wil of niet. Hij wordt steeds vergeetachtiger. Ze peinsde hier nog even over, maar de frons op haar voorhoofd maakte al snel plaats voor een glimlach om haar mond. Ze belde Kees dat hij langs kon komen.

Tegen tienen had Leon eindelijk de weg terug naar huis gevonden. Hij kon niet wachten om Ria te vertellen over de krankzinnige verklaring van de fotograaf, die na 10 jaar plots weer opgedoken was. Hij zocht in zijn zakken naar de sleutel van de voordeur. Het zweet brak hem uit. ‘Idioot! Eerst weet je de weg naar je eigen huis niet meer en dan ben je ook nog je sleutel vergeten? Hoe kun je zo stom zijn, zak!’ zei hij bij zichzelf. Hij wilde absoluut niet aanbellen, want dan zou Ria zeker weer met haar ogen gaan rollen en hij voelde al aan alles dat ze hem steeds meer als last ging zien. Hij liep geruisloos naar het raam bij de keuken om te kijken of het open stond. Hij zag een bakje met eten voor hem klaar staan. Naast het bakje lag een schaaltje met aardappelschilletjes. Leon wreef elke avond de duim, wijsvinger en middelvinger van zijn rechterhand in met verse aardappelschilletjes. Op aanraden van Ria was hij hier 40 jaar geleden mee begonnen, om de vergeling van zijn vingers door het vele roken een halt toe te roepen.
Het raam was dicht.

Er zat niets anders op dan zich via het raampje van het toilet naar binnen te wurmen. Sinds Ria Leon had verboden om binnen te roken, stond het raampje van het toilet altijd open. Op het moment dat Leon met de bovenste helft van zijn lichaam binnen hing en met het andere deel nog buiten bungelde, reed er een patrouillewagen van de politie de straat in. Twee agenten holden naar Leon toe, zwaaiend met pistolen. ‘Handen omhoog,’ riep één van de agenten. Leon kon onmogelijk aan dit bevel gehoorzamen. De agent die het bevel had gegeven, nam Leon onder vuur. Leons benen spartelden nog even, maar hingen al gauw als vodden uit het toiletraampje.

Kees liet zijn pistool zakken. Zijn hart bonkte als de box op een dancefestival. Hij had gedaan wat hij moest doen. Hij had zijn Ria gered.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Aardappelschilletjes"

© Fabiënne Koppe
23.03.21
Feedback:
Een hoge dunk van politieagenten heb ik niet. Televisiebeelden van arrestaties en ontruimingen bevestigen mijn argwaan. Maar het kunnen niet allemaal idioten zijn, zoals u suggereert in ‘Aardappelschilletjes’ (een titel, die verbazend weinig met het verhaal te maken heeft). Lieven heeft het slot ongeloofwaardig genoemd. Ik heb van meet af aan zo mijn twijfels. Mochten deze regels u nieuwsgierig gemaakt hebben naar mijn onderbouwing, laat dat dan gerust weten! In dat geval zal ik me nader verklaren.
 • Kwaliteit
  2.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Fabiënne Koppe 24.03.21
  Onderbouwde feedback is altijd welkom!
  • Fabiënne Koppe 26.03.21
   @HansVillerius Bedankt, Hans, voor de feedback. It's all about documentatie. Grappig, op de dag dat ik uw reactie las, herlas ik ook het hoofdstuk 'De schrijver en zijn documentatie' uit het boek "Aanvallend spel' van Thomas Rosenboom.
   Ik hou wel van absurde verhalen en dat was ook mijn intentie met dit verhaal. Het is ook het eerste verhaal zonder enig raakvlak met mijn eigen leven. Daarmee begeef ik me uiteraard op glad ijs, maar, zoals nu maar weer bewezen is, glad ijs kan je wel verder brengen.

   Gezien de atletische bouw van Leon, denk ik overigens ook niet dat hij dood is...
  • W.J. (Hans) Villerius 24.03.21
   Nou, vooruit dan: Tegenover de krant verklaart de politie bij monde van Giuseppe van Reek, dat een vermist persoon ‘na 10 jaar terecht is’. Ten overstaan van zijn vroegere ondergeschikte Leon beweert dezelfde Giuseppe echter: ‘(…) hij moet nog ondervraagd worden.’ Als dat laatste waar is, waarom dan dat eerdergenoemde kranteninterview? Gaat de Dienst Landelijke Recherche überhaupt over ordinaire vermissingen? Ik citeer Wikipedia: ‘(…) richt zich op de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, maar ook op specifieke zaken als kinderporno, milieucriminaliteit, terrorisme en cybercriminaliteit.’ Dat een gepensioneerde diender zich op ‘kantoor’ (het Bureau?) meent te kunnen bemoeien met een lopend onderzoek, acht ik onaannemelijk. En wat doet agent Kees eigenlijk ‘s avonds op straat met een pistool? Hij vermaakt zich toch binnenshuis met Ria? Aan één dolverliefde, schietgrage agent wil ik nog wel geloven, maar niet aan twee met pistolen zwaaiende juten in een slapstickachtige scène. Dat is mij iets te gortig. Gelukkig zal die arme Leon dit rare avontuur overleven. Zo gauw bloedt een mens niet dood, na in de benen geschoten te zijn. Onwaarschijnlijk atletische vent trouwens, die Leon, in aanmerking genomen, dat-ie al veertig jaar een kettingroker is. Laat u evenwel door mij niet ontmoedigen. Deze geschiedenis getuigt beslist van uw talent.
22.03.21
Feedback:
Ik vind je verhaal niet slecht verteld, maar het einde maakt het in mijn ogen ietwat ongeloofwaardig.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: