Feuilleton

Feuilleton

Een feuilleton is een verhaal dat uit meerdere delen en afleveringen bestaat en over een langere tijd wordt uitgezonden of gepubliceerd.

Met een feuilleton verschijnt een groot verhaal in meerdere delen. Elke keer moeten mensen na het lezen of beluisteren van een stuk een tijd wachten op het vervolg. Door het gebruik van zogenoemde cliffhangers wordt het wachten een stuk spannender. Anders dan bij een boek of film kan men niet meteen verder kijken of lezen en moet er in spanning worden gewacht op het vervolg. Oorspronkelijk waren feuilletons de losse blaadjes als bijlage van een blad en later werden het vaste rubrieken over recensies, wetenschappelijk of culturele nieuwtjes en andere zaken. Inmiddels gaat een feuilleton vooral om romans, novellen en verhalen, ofwel fictie.

 Toevoegen van een nieuwe feuilleton is niet meer mogelijk.

Blog

Schuldig

 

 

Hallo allemaal, voor diegene die mij nog niet kennen. Mijn naam is Anna, nu alweer een en veertig jaar oud en getrouwd met Brian. Ik heb een ontzettend lieve en knappe dochter van zeventien. Ik geef al een aantal jaren geschiedenisles op een high school.

Een paar jaar geleden ben ik met mijn buurvrouw Iris en haar vriendin mee gegaan naar een strandhuis voor een , dacht ik ontspannen weekendje weg. De realiteit was anders. Ze hebben mij tot hun seksslaaf gemaakt en vanaf dat weekend heb ik een voorkeur ontwikkeld voor ...nou ja, je weet wel.

Iris woont nog steeds naast me en ze is erg streng. Ze wil dat ik alleen maar aan haar toebehoor, maar op een dag na de zomervakantie moest ik alle beloftes aan haar overboord gooien. Er kwam namelijk een nieuw gezicht in de klas...maar laat ik niet te veel verklappen. Lees zelf maar. Veel plezier.

 

 

De zon scheen volop en de campus liep snel vol met studenten. De stoere verhalen vlogen over en weer. Zomer vakantie romances waren geboren en net zo snel weer afgelopen. De meisjes liepen in uitdagende kleding over het terrein en de jongen flirten er vrolijk op los. Eigenlijk een normale eerste dag na de vakantie.

In het lokaal was het al een drukte van belang en het geroezemoes was niet van de lucht. Ik stond op de gang te praten met Arnold, de conrector die me net apart had genomen.

Hij boog zich vertrouwelijk naar me toe en liet zijn stem zakken tot een conversatie toon.

'Je hebt een nieuwe leerling in je klas. Haar ouders zijn omgekomen bij een auto ongeluk en ze is enigst kind. Ze woont nu tijdelijk bij een opvang gezin en ze is nogal getraumatiseerd. Wil je mij een plezier doen en voorlopig haar vertrouwenspersoon worden, zolang er nog geen definitieve oplossing is.'

Ik keek de klas in omdat ze achter elkaar renden en tikte hard met mijn ring op het raam.

'Waar is ze nu?'

'Nog op mijn kantoor. Ze is nogal verlegen en in zichzelf gekeerd. Ik hoop dat jij een positieve bijdrage aan haar kan leveren.'

Zonder op mijn antwoord te wachten keerde hij zich om en liep weg. 'Natuurlijk ook niet raar als je nagaat wat ze allemaal heeft meegemaakt,'riep hij over zijn schouder.

Ik slaakte een diepe zucht en drukte mijn tas tegen me aan. Daar gingen we dan. De eerste schooldag was een feit.

 

Tien minuten later kwam ze binnen met Arnold en stond met neergeslagen ogen naast hem.

'Jongens en meisjes, dit is jullie nieuwe klasgenoot. Ze heet Nicole.'

Arnold keek mij vragend aan alsof hij nog iets moest zeggen.' Dank je wel, Arnold. Welkom, Nicole. Ik heet Anna en je mag hier vooraan komen zitten.'

Ik legde een hand op haar schouder en wees naar haar tafel. Zonder iets te zeggen liep ze er heen, schoof haar tas onder de tafel en ging zitten. Ik hield mijn adem in toen ik haar goed bekeek. Ze was lang, slank , grote bruine ogen en lang blond haar dat golfde tot op haar rug. Opeens voelde ik een onbedwingbare lust om met mijn vingers door dat haar te woelen en de geheimen te ontdekken die waren verborgen onder de eenvoudige kleren die ze droeg.

Ik haalde diep adem en vocht om de gevoelens terug te dringen.

'Oke, welkom allemaal op deze eerste schooldag. Sla jullie boeken maar open op blz. 14 en begin te lezen over de onafhankelijkheidsverklaring.'

Nicole opende haar tas met langzame, bestudeerde bewegingen. Ze gooide haar blonde haar over haar schouder en legde het boek voor haar op tafel. Ik ging achter mijn bureau zitten en liet mijn ogen onopvallend over haar heen glijden. Ze boog zich over haar boek en legde haar vinger bij de alinea die ze aan het lezen was. De bovenste knoopjes van haar blouse stonden open en ik verbeeldde me dat haar stijve tepels tegen de stof van haar beha drukten.

Het was warm in de klas en ik liep langs haar heen om de ramen open te zetten. Ik ving een vleugje parfum op. Iedereen zat geconcentreerd te lezen wat mij nogmaals de gelegenheid bood haar beter te bekijken. Haar lippen waren perfect van vorm en vol zoete beloftes. Haar lange volmaakte benen staken onder de tafel. Ik fantaseerde wat voor borsten ze had, groot en peervormig of juist klein.

Ik schrok op uit mijn overpeinzingen toen een van de jongens aarzelend zijn vinger op stak.

'We zijn klaar met lezen, Miss Brown,' zei hij aarzelend.

Ik schonk hem een brede glimlach, stond op en liep naar het bord.

 

Iedereen stond op om naar het volgende uur te gaan. Toen Nicole ook opstond vroeg ik of ze even wilde blijven zitten. Haar wangen kleurden roze en gelijk ging ze zitten.

Ik stond op en ging op de rand van de tafel naast haar zitten.' Ik weet niet of Mijnheer Duncan het er ook mee jou over heeft gehad, maar hij vroeg aan mij of ik jouw vertrouwenspersoon wilde worden op school.'

Ze knikte zonder me aan te kijken.' Wil je dan na het laatste uur hierheen komen zodat we het een en ander door kunnen praten. Lukt dat, denk je?'

Voor het eerst keek ze me aan en een voorzichtige glimlach gleed over haar gezicht.' Ik denk het wel, Miss Brown.'

'Mooi,' antwoordde ik.' En zeg maar gewoon Anne.'

Ik stond op en aaide haar even voorzichtig over haar wang. Ze schrok niet en draaide haar hoofd ook niet weg.

'Ga nu maar snel naar je volgende uur. Ik zie je aan het eind van de middag.'

Snel stond ze op en greep haar tas. Zonder om te kijken liep ze de klas uit, maar in de gang stopte ze even en keek me door het raam heen aan. Ik glimlachte en zwaaide even. Aarzelend zwaaide ze terug.

Een warme gloed trok door me heen bij de gedachte dat ik haar helemaal onder controle kon krijgen. Ik had in Irene een goede leermeester gehad. Even sloot ik mijn ogen toen ik mezelf overgaf aan mijn seksuele fantasieën. Ik stond op en liep terug naar mijn bureau. Het was belangrijk om niet te hard van stapel te lopen. De klas stroomde vol met leerlingen voor het volgende lesuur.

Ik liep naar het digitale lesbord en terwijl ik eigenlijk een les moest voorbereiden was ik met mijn gedachten bij Nicole.

 

Ik was bezig met de les voorbereidingen voor de volgende dag toen ze binnenkwam. 'Ga maar even zitten, ik ben hier zo mee klaar.'

Ze knikte en ging zitten achter haar eigen tafeltje. In de stilte was alleen het krassen van mijn pen te horen. Na vijf minuten raapte ik alles bij elkaar, maakte er een stapeltje van en stopte het in mijn tas. Stram stond ik op en liep naar de deur om die te sluiten.

'Zo Nicole,'begon ik, liep naar mijn bureau en ging op de rand zitten.

Ze keek me verwachtingsvol aan.' Als ik jouw vertrouwenspersoon moet worden is het belangrijk dat ik op de hoogte ben van je persoonlijke situatie.'

Nicole staarde naar de grond. Ik zag dat er een rilling over haar rug liep en haar ogen knipperden.

Ze slikte.' Mijn ouders zijn omgekomen bij een auto ongeluk.' zei ze toonloos. 'Ik ben nu in huis bij een opvang gezin, maar...'

Opeens barstte ze uit in een huilbui en ze verborg haar hoofd in haar handen. Snel kwam ik overeind en bukte me naast haar.' Och lieverd, ' zei ik zacht en streek over haar hoofd.' Heb je het er nog zo moeilijk mee.'

Ik kwam overeind en liep naar mijn bureau voor een doos tissues. Haar zachte snikken hield op toen ze haar neus snoot en haar lange haar over haar schouder gooide. Met rode ogen keek ze me aan. Op mijn gezicht lag een warme en begrijpende uitdrukking. Even kneep ik zachtjes in haar wang en stond op om een glas water te halen.' Neem maar wat te drinken,'zei ik.

Ze hield het glas met twee handen vast en nam een paar flinke slokken. ' Dank u wel.'

Haar mond vertrok tot een nerveuze glimlach.' Het spijt me, ik mis mijn ouders nog elke dag.'

Ik kwam overeind, schoof een stoel bij en ging tegenover haar zitten. Ik nam haar handen in die van mij en kneep er even geruststellend in.

' Dat is heel begrijpelijk,' zei ik ernstig.' Niets kan je ouders terug brengen, maar ik wil wel proberen er te zijn voor je. Dus als je iets nodig hebt, wat het ook is, laat het me weten.'

Ze trok nog een tissue uit de doos en snoot haar neus.' U bent zo lief voor me.'

Ik hield mijn hoofd schuin en keek haar geamuseerd aan.' Vergis je niet, liefje. Ik kan ook heel streng zijn.'

Een brede lach brak door op haar gezicht.' Als dat een keer zo is, dan zal ik het ook wel verdiend hebben.'

Met haar handen wreef ze over haar ogen. Snel pakte ik een tissue uit de doos en depte voorzichtig de tranen op haar wangen.' Je bent een lief meisje, 'zei ik. 'Ik denk dat wij heel goed met elkaar op kunnen schieten.'

Nicole trok haar handen terug en legde ze in haar schoot. Ze haalde diep adem en rechtte haar rug.

' Het gaat wel weer,'zei ze dapper.' Bedankt dat u tijd voor me wil vrij maken. U zal zelf ook wel druk zijn.'

' Voor jou maak ik alle tijd, Nicole,' zei ik ernstig.' Vertel eens, heb je het naar je zin bij je opvang ouders?'

Ze schudde langzaam haar hoofd.' Het zijn al oudere mensen. Ik ben wel blij dat ze me onderdak bieden, maar...'

Mijn hart ging sneller kloppen toen ik mijn volgende vraag stelde.' En je familie...waarom kan je daar niet heen.'

Nicole nam nog een paar slokken water.' De broer van mijn vader stond niet echt te springen om me in huis te nemen. Hij vond me zeker een lastige meid.'

Ik trok een wenkbrauw op en keek haar verbaasd aan.' Maar je bent een schat van een meid.'

' Vind u dat echt, 'vroeg ze vertwijfeld. Ze keek me met haar grote bruine ogen aan.

Ze lachte verlegen.' U bent zo lief en mooi. U doet me denken aan mijn moeder.'

Het lukte me om te blozen en keek haar liefdevol aan. 'Vanaf nu geen “u “ meer, het is “je “en Anna voor jou. Goed? Voor vandaag moeten we het er bij laten, Je moet nu naar huis, voordat je pleeg ouders zich zorgen gaan maken. Morgen zie ik je weer en praten we verder.'

Ze knikte en stond op. 'U heeft gelijk...'

'Eh..'onderbrak ik haar.' Wat zei ik nu net.'

Ze lachte.' Je hebt gelijk.'

Haar hele gezicht vrolijkte weer op. Ze stond voor me en glimlachend streek ik de haren voor haar ogen weg.

Ik nam een tissue uit het doosje en begon haar ogen en wangen ermee te deppen.

'Zo,'zei ik.' Niemand kan zien dat je gehuild hebt.'

Ik legde mijn handen op haar schouder en drukte een kus op haar voorhoofd.' Dag, Nicole. Ga lekker naar huis. Ik zie je morgen weer.'

Ze knikte en leek even in tweestrijd te verkeren. Toen strekte ze zich en kuste me snel op mijn wang.'Dank u wel,' zei ze zacht.' Voor uw opvang.'

Nicole draaide zich om en liep de klas uit. Ze deed de deur open en bleef even staan in de opening.

'Ik..eh..ga elk weekend naar het graf van mijn ouders. Zou u..eh..jij een keer mee willen?'

Ik ging achter mijn bureau zitten en keek haar ernstig aan.' Als jij dat graag wil, dan doe ik dat.'

Nicole keek me dankbaar aan.

' Ik zie je morgen, Anna.'

'Tot morgen, lieverd.'

Ik sloot mijn ogen en voelde mijn maag zich samentrekken van de spanning. Het ging beter dan ik had gedacht. Het onnozele wicht. Binnen niet al te lange tijd zou ze aan mij toebehoren...

Fantaserend over wat ik allemaal met haar ging doen liep ik naar de deur en draaide die op slot.

Vervolgens liet ik de luxaflex voor de ramen zakken en draaide ze dicht.

Ik ruimde mijn bureau leeg en ging er toen ruggelings op liggen. Er liep een rilling over mijn rug toen mijn billen het hout van het bureau raakten. Voor mijn leeftijd mocht ik er nog best wezen. Ik had een stevige platte buik en sterke, lange benen. Een keurig geschoren kutje omdat Iris daar erg kritisch op was. Snel trok ik mijn broek en slip uit. Ik was zo geil dat ik wanhopig graag iets in mijn kut wilde stoppen. Toch moest ik rustig aan doen en me zelf beheersen. Ik begon te spelen met mijn schaamlippen. Mijn vingers gleden steeds dieper naar binnen tot ik voelde dat ze nat en kleverig waren. Mijn ademhaling werd gejaagder , ik voelde het zweet op mijn bovenlip, mijn vingers deden steeds sneller hun werk. Warmte verspreidde zich door mijn buik en ik voelde dat ik mijn hoogtepunt begon te naderen. Ik sloot mijn ogen en gaf me er aan over.

En toen ik hevig schokkend klaar kwam dacht ik aan Nicole,en hoe ik haar kutje ging veroveren...

Dit artikel delen?
Pin It
  • Hits: 88
(Gemiddelde waardering 0 met waardering(-en)

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Wil je deze schrijver nomineren!

Bezoekers van Schrijverspunt kunnen 2 verschillende schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver 2019. Je kunt de schrijver van dit artikel nomineren door op de groene button te klikken.

Dank voor je nominatie!

Elke bezoeker van Schrijverspunt kan schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver. In totaal mag elke bezoeker 2 verschillende schrijvers nomineren over heel 2019. Nomineren is mogelijk tot 31 december 2019.

Omdat we streven naar een eerlijke nominatie voor Talentvolle schrijver 2019 controleren we elke nominatie op geldigheid. Ongeldige nominaties tellen niet mee in de score en verwijderen we.

Om de geldigheid van een nominatie te controleren vragen we je hieronder je e-mailadres in te vullen.  We garanderen dat we dit emailadres niet aan derden verstrekken en slechts gebruiken voor controle. Na afronding van de nominatie verwijderen we  dit e-mailadres.
Ongeldige invoer

Top 10: Hoogste beoordeelding in deze rubriek

Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen door bezoekers. Door een waardering (1-5 sterren) te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!

Recente inzendingen voor schrijfactiviteiten met een hoge waardering van bezoekers.

DOOR WINTERMAGIE BEVANGEN

okt 30, 2019 Poëzie Rebelle van Reymerswael, schrijfgek

Kortsluiting

okt 26, 2019 Schrijfopdracht Connie van Vuuren

Michelles première

nov 18, 2019 Kort verhaal Antoinette Jarig

Het pluizenvisioen

nov 05, 2019 Column Reinder Veelinx

Meer schrijfactiviteiten