Feuilleton

Feuilleton

Een feuilleton is een verhaal dat uit meerdere delen en afleveringen bestaat en over een langere tijd wordt uitgezonden of gepubliceerd.

Met een feuilleton verschijnt een groot verhaal in meerdere delen. Elke keer moeten mensen na het lezen of beluisteren van een stuk een tijd wachten op het vervolg. Door het gebruik van zogenoemde cliffhangers wordt het wachten een stuk spannender. Anders dan bij een boek of film kan men niet meteen verder kijken of lezen en moet er in spanning worden gewacht op het vervolg. Oorspronkelijk waren feuilletons de losse blaadjes als bijlage van een blad en later werden het vaste rubrieken over recensies, wetenschappelijk of culturele nieuwtjes en andere zaken. Inmiddels gaat een feuilleton vooral om romans, novellen en verhalen, ofwel fictie.

 Toevoegen van een nieuwe feuilleton is niet meer mogelijk.

Blog

Geboren voor seks deel vijf

Zware bassen dreunden onvermoeibaar door. Amanda stapte van haar fiets en zwaaide naar een paar meiden uit haar klas die uit een auto stapten.

Vrolijk zwaaiden ze terug. Ze liep naar de stalling, zette de fiets op slot en liep over het schoolplein naar de ingang. Het was druk. Leerlingen en docenten stonden op het plein in groepjes te praten en te lachen. Harde muziek dreunde naar buiten en discolampen gleden over honderden bezwete lichamen die op de maat van de muziek dansten. Binnen was het warm en schemerig. Amanda haar ogen moesten er even aan wennen. Langs de rand van de dansende menigte liep ze naar de bar en bestelde een cola. Ze draaide zich om met de cola in haar hand en probeerde te ontdekken of ze iemand kende op de dansvloer. Een grote jongen met een wit shirt en lang zwart haar maakte zich los van de groep en liep naar de bar. Zijn shirt plakte aan zijn rug en hij wierp haar een brede glimlach toe waarbij witte tanden glansden in het licht van de discolampen.

Hij stond dicht tegen haar aan toen hij een biertje bestelde.

'Heb je ook zo'n dorst? '

Amanda knikte en liet haar cola zien. Hij schudde meewarig zijn hoofd.

'Wil je ook een pilsje? '

Voordat ze kon antwoordden had hij er twee besteld en gaf er een aan Amanda.

'Heb je ook al examen gedaan, 'vroeg hij weifelend.'Of...'

Amanda dronk haar cola leeg, zette het glas op de bar en nam het pilsje aan.

'Ik heb nog twee jaar te gaan, havo drie. '

Hij zette grote ogen op.'Ik zou zweren dat je ouder was. '

Amanda nam een slok bier en trok een vies gezicht. Een rilling liep over haar rug.'Brrr... dat je dit lekker vind. '

Hij nam Amanda bij haar arm vast.'Kom mee naar buiten,even frisse lucht. '

'Wil je niet dansen, ' vroeg Amanda. 'Ik kom net van buiten. '

Hij trok zijn schouders op.

'Oké. '

Amanda legde haar hoofd tegen zijn borst en haar armen om hem heen.

'He..he..'lachte hij.'Je laat er geen gras over groeien. '

Amanda hield haar hoofd schuin en keek hem met glinsterende ogen aan. Hij zag er niet verkeerd uit.

'Wil je nog een biertje?'

Ze schudde haar hoofd.'Ik vind het niet lekker, doe mij maar een cola. '

'Je moet je bier uit een glas drinken, 'zei hij.'Dan vind je het wel lekker. '

Een uurtje later stonden Amanda en drie andere meiden lachend en joelend aan de bar met zes jongens om hen heen.

'Allemaal tegelijk, 'riep Amanda. Ze sloegen in een keer een glas bier achterover en zette met een klap de glazen op de bar. Toen sprongen ze in elkaars armen, lachend en joelend.

'Nog een pils...nog een pils..'

'Is het bier op? '

Amanda draaide haar glas om en keek naar de paar druppels die op de bar vielen.

Ze keek de jongen achter de bar pruilend aan.

'Jij krijgt niets meer, je hebt genoeg gehad. '

'Verdomme. '

Onvast klom Amanda op de bar en richtte zich onder luid gejuich op. Snel liep het vol met andere leerlingen die in de gaten hadden dat er iets stond te gebeuren.

Ze zwaaide met haar armen om haar evenwicht te houden.

Toen trok Amanda haar trui uit en zwaaide daarmee als een lasso boven haar hoofd.

Binnen een minuut was ze het middelpunt van het schoolfeest geworden.

'Joehoe...'schreeuwde Amanda.'Wie wil er met mij neuken? '

Met een rood hoofd en haar lange haar los voor haar gezicht begon ze te dansen. Iedereen keek haar met open mond aan.

Glimlachend trok ze haar hemd uit en gooide het tussen de jongens die vooraan stonden. Er ontstond een geladen seksuele opwinding rond de bar.

Amanda draaide een rondje en slaakte een opgewonden gilletje toen ze bijna haar

evenwicht verloor.

'Haal haar eraf voor er ongelukken gebeuren, 'riep iemand.

Maar iedereen staarde gebiologeerd naar het dansende meisje op de bar die nu haar beha losmaakte , ronddraaide boven haar hoofd en weggooide.

Opeens werd de betovering verbroken en iedereen lachte en joelde door elkaar heen.

Jongens probeerden om de beha te pakken te krijgen.

Amanda had veel te veel gedronken en amuseerde zich kostelijk. Ze besefte niet wat het voor impact had wat ze aan het doen was. Alle jongens die om haar heen stonden gingen uit hun dak en zelfs enkele meiden begonnen mee te dansen en hun trui of shirt uit te trekken.

Amanda haar ogen glansden van opwinding. Ze stond stil op de bar en haakte haar vingers achter haar broeksband.

'Uit die broek,'scandeerde iedereen.'Uit die broek.... '

Amanda schudde plagend met haar borsten en de jongens werden helemaal dol.

Toen ze haar broek zo ver omlaag trok dat ze haar slip konden zien drongen een paar jongens naar voren om te proberen haar broek helemaal uit te trekken.

Achteraan stonden anderen reikhalzend te kijken naar wat er allemaal aan de hand was. Er was geen houden meer aan.

Amanda haar broek lag op haar enkels. Voorzichtig stapte ze er uit en met een snelle beweging schopte ze die de menigte in, waardoor ze haar evenwicht verloor en achterover viel.

Tientallen geile handen vingen haar op en betasten en kneedde haar borsten terwijl anderen haar slip uit trokken en juichend aan stukken trokken.

Vingers gleden haar vagina in en opeens voelde ze een penis langs haar lippen strijken. Hongerig hapte ze hem op en voor ze het wist had ze er drie of vier in haar handen.

Iedereen was overweldigd door seksuele spanning en alle jongens wilden Amanda neuken.

Ze werd op de bar gelegd en onder opgewonden geschreeuw kwam er een jongen klaar in haar mond.

Tientallen jongens en meiden filmden met hun telefoon wat er gebeurde en de beelden van Amanda werden duizenden keren gedeeld op het internet.

'Wat gebeurt hier, verdomme. ' werd er geschreeuwd.

Een groep docenten drong zich door de menigte heen en konden hun ogen niet geloven. Een van hen trok haar jasje uit, legde die over Amanda heen en hielp haar van de bar af.

'Arm kind. '

De vrouwelijke docent trilde van woede en sloeg haar arm beschermend om Amanda heen.

'Wie hiervoor verantwoordelijk is wordt van school gestuurd, 'riep ze keihard.

Ze keek Amanda aan en zag een spoortje sperma in haar mondhoek.

Walgend trok ze haar mee. Een andere leraar had de kleren van Amanda opgeraapt en liep achter haar aan. Hun ogen spoten vuur. Opeens was de stemming omgeslagen en

iedereen maakte zich zo snel mogelijk uit de voeten. Binnen een paar minuten was de zaal leeg.

Amanda was in de leraren kamer met de docente die haar hielp met aankleden. Ze had de tranen in haar ogen staan en streek haar uit haar bleke gezicht.

'We gaan uitzoeken wie dit heeft gedaan, Amanda. '

Ze waren het middelpunt van een groep ernstig kijkende mannen en vrouwen die zwijgend met de armen over elkaar stonden.

'Ben je verkracht, Amanda? '

Ze durfde het bijna niet te vragen.

Langzaam schudde ze haar hoofd.'Ik wil naar huis, alsjeblieft. '

'Haar moeder is gebeld, 'zei iemand.'Die is onderweg. '

Opeens klonk er een zachte stem.

'Amanda? '

Moeder stond in de deuropening, haar gezicht een masker van angst en woede.

Amanda zag dat de tranen sporen over haar wangen hadden getrokken.

'Wat is er allemaal met je gebeurd, lieve kind. '

Ze opende haar armen en trok haar dochter tegen zich aan.

'Wat is er gebeurd, 'herhaalde ze en streek over Amanda haar rug.

De directeur kuchte en deed een stap naar voren.

'We gaan dit tot op de bodem uitzoeken. Mevrouw. Morgen komt ons team bij elkaar. Er is foto en film materiaal gemaakt en aan de hand daarvan willen we er achter komen wat er is gebeurd met Amanda. '

Zijn ogen stonden hard.

'Als blijkt dat er strafbare handelingen zijn verricht zullen wij als school aangifte doen tegen de daders. U mag er van uitgaan dat wij dit niet tolereren. De daders zullen worden verwijderd. '

'Ik wil naar huis, mama, 'zei Amanda zacht.'Neem me mee. Alsjeblieft. '

Ze verschool zich als een klein angstig vogeltje onder haar moeder 's jas en keek met tranen in haar ogen om zich heen.

De directeur liep een stukje mee.

'We houden u op de hoogte. Mevrouw. '

Achter hen viel de deur dicht.

Moeder zat samen met Amanda op de stille gang. Binnen woedde er een discussie, hoorde ze. Verhitte stemmen en dan weer een stilte interval. Toen hoorde ze het schuiven van een stoel en de deur die open ging.

De directeur stond in de deuropening. Zijn gezicht verraadde niets van wat er was besproken.

'Mevrouw Bergsma, wilt u binnen komen, alstublieft. Amanda mag blijven zitten. '

Moeder fronste haar wenkbrauwen.'Maar...'

'Alleen u, ' herhaalde de directeur.

Onzeker stond ze op en liep langs hem heen de directiekamer in. Om de tafel zaten drie mannen en vier vrouwen. Op tafel stonden koffie en thee potten, vieze kopjes en een schaal met broodjes.

'Gaat u zitten. '

De directeur zuchtte en nam ook plaats. De lamellen waren half gesloten. Een spoortje zonlicht trok een heldere streep over de tafel. Stof dwarrelde door de lucht.

'Wij,als school betreuren het wat er gisteravond is gebeurt. ' Hij keek rond de tafel met een blik in zijn ogen die boekdelen sprak.

'We nemen het ons zelf kwalijk dat we niet adequaat hebben gehandeld, waardoor de situatie uit de hand kon lopen. We hebben gefaald in het toezicht. '

Hij rechtte zijn rug , plantte zijn ellebogen stevig op tafel en keek moeder doordringend aan.

'Dit gezegd hebbende, Mevrouw Bergsma, is het ons duidelijk dat Amanda zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit getuigen verklaringen en filmpjes is het ons duidelijk geworden dat Amanda, eehh...'

De docente die Amanda van de bar had gehaald boog zich naar voren.'Uw dochter wilde seks ... '

Haar stem klonk hard.'Natuurlijk had ze gedronken maar onze bar medewerker heeft verklaard dat hij haar heeft geweigerd nog meer te schenken. '

Moeders ogen knepen zich samen tot spleetjes en langzaam kwam ze overeind.

'Bedoelt u dat Amanda een hoer is? '

De directeur veegde zijn handen over zijn gezicht.'Als u het zo wilt noemen...Hoe goed kent u Amanda? Weet u wat ze doet na schooltijd. Of als ze vrij is? '

Hij liet de vraag even in de lucht hangen. Verward ging moeder zitten en schudde haar hoofd.

'Ik ben bang dat het allemaal te veel voor me wordt, 'zei ze verbluft. 'Amanda is een lief kind en ik heb nooit iets gemerkt, van... '

Haar stem haperde.

'Het filmpje waarin Amanda naakt staat te dansen op de bar is op het net miljoenen keren gedeeld, 'zei een vrouw met een scherp getekend gezicht.

'Als school willen wij hier niet mee worden geassocieerd. '

De directeur zuchtte en spreidde zijn handen in een verontschuldigend gebaar.

'Het spijt ons als schoolbestuur , maar Amanda is vanaf nu niet meer welkom. '

Moeder sloot haar ogen en het leek alsof de grond onder haar wegzakte.

'Maar wat moet ik doen... '

Vertwijfeld keek ze om zich heen.'We zitten midden in het schooljaar. Waar moet ze heen. '

Een andere docent nam zijn bril af en keek haar meelevend aan. 'Zoals de zaken er nu voorstaan zal Amanda voorlopig op geen enkele school worden toegelaten. Wij raden u aan met haar naar een goede psycholoog te gaan voor een intensieve behandeling '

Hij keek de tafel rond en iedereen knikte instemmend.

'Verder is het van belang dat u Amanda hier niet op aanvalt. Ze is nu in een heel kwetsbare periode van haar leven en waarschijnlijk kon ze de gevolgen van haar actie niet overzien. Wat er is gebeurt is niet goed te praten, maar veroordeel haar niet. Praat er over en probeer er achter te komen wat er met haar gebeurt is. Er moet iets zijn, dat ze zo is gaan doen. '

De tranen stonden moeder in de ogen.

'Is ze verkracht? '

Iedereen schudde zijn hoofd.'Gelukkig is het niet zo ver gekomen. Leerlingen hebben ons gewaarschuwd wat er speelde en konden we erger voorkomen. '

De directeur stond op als teken dat het gesprek was afgelopen. Hij stak moeder de hand toe.'Wij wensen u veel sterkte met Amanda. '

Dit artikel delen?
Pin It
  • Hits: 102
(Gemiddelde waardering 0 met waardering(-en)

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Wil je deze schrijver nomineren!

Bezoekers van Schrijverspunt kunnen 2 verschillende schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver 2019. Je kunt de schrijver van dit artikel nomineren door op de groene button te klikken.

Dank voor je nominatie!

Elke bezoeker van Schrijverspunt kan schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver. In totaal mag elke bezoeker 2 verschillende schrijvers nomineren over heel 2019. Nomineren is mogelijk tot 31 december 2019.

Omdat we streven naar een eerlijke nominatie voor Talentvolle schrijver 2019 controleren we elke nominatie op geldigheid. Ongeldige nominaties tellen niet mee in de score en verwijderen we.

Om de geldigheid van een nominatie te controleren vragen we je hieronder je e-mailadres in te vullen.  We garanderen dat we dit emailadres niet aan derden verstrekken en slechts gebruiken voor controle. Na afronding van de nominatie verwijderen we  dit e-mailadres.
Ongeldige invoer

Top 10: Hoogste beoordeelding in deze rubriek

Top 10 : Meest gelezen in deze rubriek

Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen door bezoekers. Door een waardering (1-5 sterren) te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!

Recente inzendingen voor schrijfactiviteiten met een hoge waardering van bezoekers.

ziek zijn

okt 12, 2019 Poëzie Sherina aka.sheri

Gebruikt?

okt 09, 2019 Ze keek me aan Melissa Wouters

Meer schrijfactiviteiten