Feuilleton

Feuilleton

Een feuilleton is een verhaal dat uit meerdere delen en afleveringen bestaat en over een langere tijd wordt uitgezonden of gepubliceerd.

Met een feuilleton verschijnt een groot verhaal in meerdere delen. Elke keer moeten mensen na het lezen of beluisteren van een stuk een tijd wachten op het vervolg. Door het gebruik van zogenoemde cliffhangers wordt het wachten een stuk spannender. Anders dan bij een boek of film kan men niet meteen verder kijken of lezen en moet er in spanning worden gewacht op het vervolg. Oorspronkelijk waren feuilletons de losse blaadjes als bijlage van een blad en later werden het vaste rubrieken over recensies, wetenschappelijk of culturele nieuwtjes en andere zaken. Inmiddels gaat een feuilleton vooral om romans, novellen en verhalen, ofwel fictie.

 Toevoegen van een nieuwe feuilleton is niet meer mogelijk.

Blog

Geboren voor seks deel twee

Amanda keek door haar wimpers naar de wereld om zich heen. Langzaam kwam ze aan de oppervlakte met een vaag bonzend gevoel in haar hoofd. Van beneden drong geluid van de radio tot haar door en op de overloop hoorde ze water van de douche lopen. Een kraan werd dichtgedraaid. Ze draaide zich kreunend om en verlangde ook naar een lange hete douche.

Ze keek op de wekker en zag tot haar schrik dat het al tien uur was geweest.

Snel liet ze zich uit bed glijden, schoof haar voeten in de pantoffels en stommelde de trap af.

 

'Zo, uit slaper,'zei moeder opgeruimd. Ze kwam uit de keuken, pakte Amanda bij haar bovenarmen en hield haar op armlengte voor zich.

'Anna zei dat je op het feestje niet lekker was geworden, gaat het nu weer goed?'

Even viel er een ongemakkelijke stilte waarin Amanda zich wanhopig probeerde te herinneren of ze iets had gezegd. Ze haalde haar schouders op en glimlachte.

'Het gaat wel weer, mams.'

Ze onttrok zich aan moeders greep en kuste haar op de wang.'Ik ga zo iets eten,maar eerst spring ik onder de douche.'

Anna kwam omlaag met nat haar en een handdoek om haar hoofd gewikkeld.

'Ik ga vanmiddag weg, mam. Misschien ben ik niet op tijd terug voor het eten. '

Ze ging op de bank zitten en deed de televisie aan.

Mam keek naar Amanda.

'En jij, lieverd. Heb jij nog plannen voor vanmiddag?'

Amanda nam een slok van de yoghurt drank die ze net had ingeschonken en wreef met haar hand over haar mond.

'Misschien ga ik met een paar vriendinnen de stad in, weet nog niet.'

'Ben ik dus alleen thuis vanmiddag.'

Amanda hoorde de teleurstelling in de stem van haar moeder.

'Ik kom zo snel mogelijk weer thuis,mams. En dan kunnen we samen op de bank televisie kijken.'

Anna had haar haren gedroogd en gooide de handdoek naar Amanda.
'Als je toch naar de douche gaat, zus.'

Amanda ving hem op.

' Ik ga me niet afdrogen met jouw natte handdoek.'

'Zie dan maar wat je ermee doet.'

Schouderophalend liep Amanda naar de keuken en stopte de handdoek in de wasmachine. Het laken lag er nog op een prop in.

'Bedankt voor het afhalen van je bed, Amanda. Maar een volgende keer hoeft het niet midden in de nacht, hoor.'

Met een rood hoofd draaide ze zich om.'Sorry, mam. Ik zag dat ik het een beetje vies had gemaakt.'

Moeder lachte en wuifde het weg.

'Geeft niets, hoor. Daar hebben we een machine voor. '

Snel liep Amanda de trap op en glipte de douche in. Mams had het laken natuurlijk gezien maar er verder niets achter gezocht. Ze trok haar nachthemd uit en ging met haar rug tegen de koude tegels staan. Voorzichtig gleed ze naar de vloer en rilde toen ze op haar blote billen zat. Ze trok haar vagina open en bestudeerde die nauwgezet. Ze kon zich niet meer inhouden en begon te masturberen. Amanda kon er niets tegen doen, het verlangen was sterker dan wat dan ook.

Ze stond op ,haalde de douchekop van de stang en draaide de kraan open. Met gesloten ogen ging ze weer zitten en zette de douchekop tegen haar onderlichaam. Ze kreunde en kneep in de slang toen het warme water naar binnen spoot. Een golf van genot overspoelde haar. Wanhopig zocht ze om zich heen naar een hulpmiddel en

vond haar moeders borstel die ze gebruikte om haar rug mee te schrobben. Ze draaide het ding om en stak het handvat bij zichzelf naar binnen...sneller, steeds sneller...Wat mankeerde haar. Tranen schoten haar in de ogen en ondanks het genot wat in golven op haar afkwam was ze een prooi van tegenstrijdige gevoelens. Ze wist dat het verkeerd was wat ze deed maar het kon haar niets schelen. Ze was in een wilde race op weg naar een ongekend hoogtepunt.

Haar hart bonkte steeds sneller totdat ze een orgasme kreeg zoals ze nog nooit had meegemaakt. Haar rug kromde zich en een smartelijke kreet ontsnapte aan haar lippen. Ze maakte een vuist en gooide haar hoofd achterover. Huiverend zakte ze slap in elkaar en terwijl het warme water uit de douche bleef spuiten genoot ze van het wegebbende gevoel. Amanda voelde dat het verlangen naar seks haar als een oerdrift in zijn greep hield. Ze was teleur gesteld dat het genot al zo snel weer weg was getrokken. Wankelend kwam ze overeind en draaide de kranen dicht. Onder het afdrogen schrok ze van haar eigen gedachten, maar ze was vastbesloten. Een idee had zich in haar hoofd vastgezet.

 

 

'Nou, jij moet wel super schoon zijn. Je hebt meer dan een half uur onder de douche gestaan.'

Mams keek Amanda nieuwsgierig aan.

'Je weet dat je altijd bij me terecht kan als er iets is. '

'Er is niets,mam,'viel Amanda fel uit en rolde met haar ogen.' Jezus, het spijt me. Ik had er geen erg in dat het zo lang duurde.'

Geschrokken van de uitbarsting staarde mam Amanda aan en keek alsof ze haar oren niet kon geloven.

'Sorry,meisje. Ik ben alleen maar bezorgd.'zei ze zacht.

Amanda trok brood uit de kast en pakte een bord. 'Sorry,mam.'

Ze draaide zich om en wierp zich in moeders armen.'Ik had niet zo moeten uitvallen tegen je. Ik was nog met mijn gedachten bij het feestje van gisteravond. '

Moeder knikte en drukte Amanda tegen zich aan.

'Het geeft niet, meisje. Anna is al groot en maak ik me minder zorgen over, maar jij...'

Ze trok een stoel bij.

'Beloof me dat als er iets is je er over praat met mij.'

Het gezicht van Amanda verraadde niets. Ze opende de koelkast en nam er een pot jam uit.

'Er is niets om je zorgen over te maken,mam.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda stapte van haar fiets af en parkeerde die bij het station. Haar hart bonsde als een razende en ze kon bijna niet bewegen van angst. Haar handen voelden klam maar ze werd beheerst door een allesoverheersend verlangen. Ze haalde diep adem en veegde haar handen af aan haar broek. Het was lekker warm en gezellig druk rond het station.
Van alle kanten passeerden mensen haar , Amanda keek rond naar een goede plek.

Toen zag ze aan de overkant van het station een café, een paar mensen zaten buiten aan een tafeltje en van binnen uit schalde gezellige muziek over het plein.

Met knikkende knieën liep Amanda er naar binnen en moest even wennen aan de

schemering.

Verschillende mannen zaten aan een tafeltje te praten en een jonge man zat aan de bar met een whisky voor zich. Zwijgend ging ze naast hem zitten en bestelde een cola.

Die werd gebracht en de man wierp een snelle blik opzij. Amanda keek strak voor zich uit en merkte dat hij weer keek. Nu iets langer, zijn blik gleed over haar heen.

' Wacht je op iemand?'

Ze schudde haar hoofd, nam haar glas vast met trillende handen.

' Ben je nerveus, je handen trillen.'

Ze keek hem aan en schudde haar hoofd. Haar lippen krulden zich in een glimlach.

De man wreef met zijn handen over zijn gezicht en lachte.

Opeens voelde ze zijn hand op haar been en Amanda verstrakte. Met ijzeren zelfbeheersing bracht ze het glas naar haar mond en dronk het in een paar flinke slokken leeg.

Ze sloeg haar ogen neer en voelde haar buikspieren samentrekken.

' Weet u waar het toilet is?'

Hij kneep zijn ogen tot spleetjes. Zijn lippen bewogen nauwelijks.

'Hier langs de bar en dan naar rechts. '

Als in een droom stond ze op en liep langs de bar heen naar achteren. Amanda voelde de ogen van de man in haar rug prikken. Ze stond bij de deur toen ze zijn zware adem in haar nek voelde. Hij duwde haar naar binnen, sloot de deur en ging er tegenaan staan.

'Haal hem er uit. '

En dat deed Amanda. Ze ging op haar knieën op de betegelde vloer, trok zijn rits open

en bevrijdde zijn penis. Ademloos liet ze haar handen er over heen gaan. Zo groot en dik,zo veel beter dan die jongenspik.

'Speel er maar mee. '

Hij pakte met één hand haar hoofd vast en met zijn penis in zijn andere hand liet hij die over haar gezicht glijden. Een spoor vocht liep over haar wang. Zijn lul hing een paar centimeter vanaf haar mond.

'Doe je mond open. '

Toen liet hij zijn penis diep bij haar naar binnen glijden. Amanda sloot haar ogen en deed haar best de hele pik in haar mond te nemen. Ze begon er aan te zuigen en masseerde met haar handen zijn ballen.

De man verkrampte en gromde.

' Rustig, je doet het goed maar kalm aan.'

Hij verstevigde zijn greep op haar hoofd en spietste haar vast op zijn pik.

' Als ik zo klaarkom,'gromde hij, 'Alles doorslikken.'

Langzaam begon hij te stoten terwijl hij Amanda bij haar haren vast hield. Het kwam zonder waarschuwing. Van de ene op de andere seconde spoot hij een lading sperma in haar mond.' Slikken, meisje.'

Amanda deed haar best en verslikte zich maar ze hield hem vast in haar mond tot hij slap er uit gleed.

'Lik me schoon.'zei hij schor.

Opnieuw nam Amanda hem in haar mond en met haar tong likte ze zijn eikel schoon.

Hij trok haar omhoog.' Dat deed je heel goed. Maar ik merk aan je dat je dit nog niet zo lang doet.'

Hij pakte een portemonnee uit zijn binnenzak, nam er een biljet van twintig euro uit en stopte het in haar handen.

Toen schreef hij een 06 nummer op.

' Bel me op als je nog meer wil.'

Hij ritste zijn broek dicht, knipoogde en liet haar alleen.

Stomverbaasd hield Amanda het knisperende biljet in haar handen en stopte het snel in haar broekzak. Twintig euro !!Haar hart klopte van opwinding. Tevreden stond ze op en likte haar lippen schoon. Vol ongeloof staarde ze voor zich uit en voelde de twintig euro branden in haar broekzak.

Als ze vijf keek een pik afzoog had ze honderd euro. Ze zuchtte tevreden toen ze de smaak van het sperma nog in haar mond proefde.

Amanda keek naar zichzelf in de spiegel, deed de kraan open en waste haar handen.

Het verlangen naar seks hing als een aura om haar heen.

Snel fatsoeneerde ze haar lange haar en maakte haar gezicht schoon.

Toen ze uit het toilet kwam en terug naar de bar liep keek de man er achter haar wantrouwend aan. Ze ging zitten.

'Mag ik nog een cola? '

De lange vent stopte met glazen wassen, tapte een cola in en zette die voor haar neer.

Langzaam aan werd het drukker. Een oudere man ging naast Amanda zitten en bestelde een biertje. Hij keek quasi onverschillig om zich heen en toen opzij alsof het nu pas tot hem doordrong dat er een meisje naast hem zat.

'Wacht je op iemand? '

Amanda slikte de prop in haar keel weg.

'Nee.'

Ze keek hem aan. De man zag het aan de blik in haar ogen en legde een hand op haar knie.

Vertrouwelijk boog hij zich naar haar toe.'Hoeveel?'

Er liep een koude rilling over haar rug.

'Veertig euro,' fluisterde ze.

De man rechtte zijn rug en keek haar verongelijkt aan.

'Dat is te veel. Je kan dertig krijgen. '

Zijn ring tikte tegen het bierglas. Amanda keek naar de stevige dikke vingers en probeerde zich voor te stellen hoe zijn lul er uit zou zien.

'Goed.'

De man leegde zijn glas met een flinke teug en veegde over zijn mond. Hij stond op. 'Kom mee.'

Samen liepen ze naar buiten waar de zon inmiddels achter de wolken was verdwenen. Er waaide een kille wind, een oude krant werd ritselend door de straat geblazen.

Hij liep met grote stappen voor haar uit en stopte bij een ijzeren deur die hij open duwde. De man wenkte haar kort. Amanda zag dat ze op een binnenplaats waren.

Lege kratten bier stonden opgestapeld en een vuilcontainer stond tegen de muur. Naast de container stonden lege bier fusten. Amanda realiseerde zich dat ze aan de achterkant van de bar stonden.

De man grijnsde, ging op één van de fusten zitten met zijn benen wijd.

'Doe mijn broek omlaag, laat eens zien waar je goed in bent.'

Met trillende handen trok Amanda zijn ceintuur los en knoopte de broek open, toen trok ze hem tot op zijn enkels. In zijn onderbroek was al een flinke bobbel te zien.

Ze likte langs haar lippen, haakte haar duimen achter de rand en trok de onderbroek omlaag. De pik hing half stijf tussen zijn benen.

' Neem hem in je mond en zuig me af.'

Amanda ging op haar knieën tussen zijn benen zitten. Zijn hand aaide over haar wang

en streek wat losse haren opzij. Ze nam de lul in haar handen en begon die te masseren. De kou drong door haar knieën omhoog en ze rilde.

Ze nam de blauw geaderde pik in haar mond en ging aan het werk met zijn eikel.

Haar tong gleed er omheen en ze likte en zoog er aan. Amanda bevredigde niet alleen de vent maar ook zichzelf. Ze keek hem aan door haar half gesloten ogen en was vastbesloten hem helemaal gek te maken, Ze nam hem uit haar mond en begon de onderkant af te likken vanaf de balzak tot aan de eikel. Hij kreunde en schokte wild. Hij was vlakbij een orgasme, voelde Amanda. Haar vagina trok samen en ze merkte dat ze vochtig werd. Hij greep haar hoofd en haar lippen gleden om de penis.

'Ik kom..verdomme..ik kom klaar in je mond. '

Hij schokte en Amanda nam alle zaad in haar mond, warm en gewillig. Het was dik en zoetig. Ze slikte alles door terwijl hij met de broek op zijn enkels achterover op het bier fust lag.

Ze liet haar mond nog even om zijn penis zitten, toen liet ze die eruit glijden en keek ze hem aan.

'Je bent een geile meid, 'zei hij hees.

Er trok een verdorven glimlach om haar mond. Ze ging staan en schuierde het zand en stof van haar broek.

De man stond wankel op en stak zijn hand in de binnenzak van zijn jas waar hij een stapeltje geld uit trok. Hij likte zijn duim en gooide twee biljetten van twintig op de grond. 'Die zijn voor jou.'

Snel raapte Amanda het geld op en stak het in haar zak. De man trok een tissue uit zijn zak.'Maak hem even schoon. '

Bereidwillig deed ze wat hij vroeg.

Hij grijnsde.'Je lijkt wel een professional, hoe oud ben je?'

Amanda stond op.'Achttien.'

Ze liep achteruit naar de deur, opende die en rende weg zonder nog om te kijken.

 

Dit artikel delen?
Pin It
  • Hits: 129
(Gemiddelde waardering 0 met waardering(-en)

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Wil je deze schrijver nomineren!

Bezoekers van Schrijverspunt kunnen 2 verschillende schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver 2019. Je kunt de schrijver van dit artikel nomineren door op de groene button te klikken.

Dank voor je nominatie!

Elke bezoeker van Schrijverspunt kan schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver. In totaal mag elke bezoeker 2 verschillende schrijvers nomineren over heel 2019. Nomineren is mogelijk tot 31 december 2019.

Omdat we streven naar een eerlijke nominatie voor Talentvolle schrijver 2019 controleren we elke nominatie op geldigheid. Ongeldige nominaties tellen niet mee in de score en verwijderen we.

Om de geldigheid van een nominatie te controleren vragen we je hieronder je e-mailadres in te vullen.  We garanderen dat we dit emailadres niet aan derden verstrekken en slechts gebruiken voor controle. Na afronding van de nominatie verwijderen we  dit e-mailadres.
Ongeldige invoer

Top 10: Hoogste beoordeelding in deze rubriek

Top 10 : Meest gelezen in deze rubriek

Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen door bezoekers. Door een waardering (1-5 sterren) te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!

Recente inzendingen voor schrijfactiviteiten met een hoge waardering van bezoekers.

ziek zijn

okt 12, 2019 Poëzie Sherina aka.sheri

Rages

sept 21, 2019 Column Machteld Berkelmans

Meer schrijfactiviteiten