Boekwinkel Schrijverspunt

BOEKWINKEL SCHRIJVERSPUNT

Nog geen bestelling...
 • Start
 • E-boeken
 • Aanmelden van een titel van een (al) gedrukt boek

Aanmelden van een titel van een (al) gedrukt boek

gedrukt_boek
Toelichting: Als deelnemer van Schrijverspunt Clusteruitgeverij kun je hier je gedrukte of nog te drukken boek aanmelden zodat je gedrukte boek beschikbaar komt voor verkoop bij alle bij het CB aangesloten boekwinkels! Daarnaast beheren we voor jou de ingewikkelde administratieve- en logistieke han ...Lees meer
€ 108,90
3 5 1 Product


 • Beschrijving
 • Review
 • Plaats een review

Toelichting:

Als deelnemer van Schrijverspunt Clusteruitgeverij kun je hier je gedrukte of nog te drukken boek aanmelden zodat je gedrukte boek beschikbaar komt voor verkoop bij alle bij het CB aangesloten boekwinkels! Daarnaast beheren we voor jou de ingewikkelde administratieve- en logistieke handelingen en kosten van het CB. Je geeft een boek uit onder je eigen, zelf gekozen, uitgeversnaam.

We hebben als doel de tarieven zo laag mogelijk te houden door te werken met eenvoudige en efficiënte procedures. De basis titelkosten bedragen € 7.50 per maand. Door voor een langere betalingstermijn te kiezen ontvang je een korting. Vanaf de 5e aangemelde titel betaal je nog slechts € 3.-- per maand per titel. Door in te loggen berekenen we automatisch de juiste titelkosten!

Je kunt kiezen voor een betalingsperiode van 12 maanden of 24 maanden. Je kunt, vanzelfsprekend, de aanmelding van een titel onbeperkt verlengen, maar bij een langere betalingsperiode ontvang je een extra korting op de titelkosten per maand! De aangegeven bedragen zijn de kosten incl. BTW (in zoverre van toepassing) voor de gewenste periode.  Geef je al een titel uit bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij? Dan vragen wij je dat aan te geven en kom je automatisch in aanmerking voor een lager tarief.

In Nederland hebben we een vaste boekenprijs. Dat is de prijs die het boek in elke Nederlandse (internet)winkel kost. Aan boekhandels geeft men een korting op die vaste prijs, zodat zij winst kunnen maken. De normale boekhandelskorting in Nederland is 42%. Alle A-Boeken hebben (minimaal) die korting. U dient eerst te bepalen of u uw boeken een A, O, S of W status geeft. Als deelnemer van Schrijverspunt Clusteruitgeverij is het mogelijk om uw boek als O-boek uit te geven. De standaardkorting voor een O-boek is bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij gemiddeld 31% Het voordeel is dus voor u! Wilt u echter een andere kortingsafspraak dan is dat mogelijk.


Om een titel aan te melden vragen we u ons de noodzakelijke informatie te verstrekken en de opdracht te bevestigen. Dat is mogelijk tijdens de bestelprocedure.

Voorwaarden:

Verplichtingen Schrijverspunt Clusteruitgeverij

 1. Deelnemer, resp. imprint kan m.b.t. de aangemelde titel  gebruik maken van de dienstverlening door Schrijverspunt Clusteruitgeverij door middel van Printing on Demand en distributie via het CB.
 2. Schrijverspunt Clusteruitgeverij verzorgt de administratie voor de deelnemer met betrekking tot de verkopen via het CB. Schrijverspunt draagt zorg voor de betaling van alle kosten in rekening gebracht door en te betalen aan het CB
 3. De deelnemer ontvangt elke kwartaal van Schrijverspunt Clusteruitgeverij een verslag van de verkopen, ingaande het moment van de eerste verkoop. Op basis van de verkopen ontvangt de imprint een creditnota, welke Schrijverspunt Clusteruitgeverij, in overeenstemming met de betalingscondities van het CB, uitbetaalt. Bij oninbaarheid, om welke reden dan ook, van facturen van verkochte exemplaren zal dientengevolge ook geen, uitbetaling van de betreffende verkoopresultaten plaatsvinden.
 4. De maandelijkse vaste kosten voor aansluiting bij het CB komen voor rekening van Schrijverspunt evenals de titelinformatiekosten; bestelmedia en verslaglegging (on)leverbare titels.

Verplichtingen van de deelnemer

 1. Elk exemplaar van de titel(s) van de deelnemer dient op de achterzijde voorzien te zijn van de ISBN-barcode conform de richtlijnen van het CB. 
 2. De deelnemer draagt zorgt voor een correcte aanlevering van binnenwerk en cover van het manuscript conform de voorwaarden van het CB.
 3. De kosten per verkocht exemplaar en bij gebruik van de Printing on Demand service van het CB en in rekening gebracht door het CB worden doorbelast aan deelnemer en dienen te worden vergoed aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij. De deelnemer ontvangt, tegen vergoeding van drukkosten en verzendkosten, een eerste proefdruk van de betreffende titel.
 4. Door het CB geconstateerde voorraadverschillen, resp. beschadigde boeken, misdrukken en voor verkoop afgekeurde exemplaren die via het CB terugkomen bij Schrijverspunt, zijn voor rekening van de deelnemer. Deze boeken worden door Schrijverspunt Clusteruitgeverij, gezien de kwaliteit van het materiaal versus de verzendkosten, niet geretourneerd aan deelnemer, tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen. Schrijverspunt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan artikelen.
 5. De deelnemer stelt Schrijverspunt Clusteruitgeverij op de hoogte van wijzigingen met betrekking tot formaat, prijs of andere wijzigingen die van belang zijn.

Kosten en algemene voorwaarden

 1. De deelnemer verplicht zich tot betaling aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij van de titelkosten per maand  voor een periode van minimaal 12 maanden. De titelkosten dienen voorafgaand te worden voldaan. Na deze periode wordt de verplichting, stilzwijgend, maandelijks verlengd. De hier genoemde verplichtingen voor de aangemelde titel kunnen door deelnemer of Schrijverspunt Clusteruitgeverij na genoemde 12 maanden met een opzegtermijn van een (1) maand, geldend vanaf de laatste dag van de maand voor de betreffende titel, worden beëindigd. Beëindiging geschiedt schriftelijk aan de wederpartij.
 2. Schrijverspunt Clusteruitgeverij behoudt zich het recht voor om openstaande facturen met creditnota’s en/of voorraden te verrekenen. Bij niet tijdige betaling van facturen worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij deelname met meerdere titels brengt Schrijverspunt Clusteruitgeverij automatisch de korting in mindering zoals aangegeven bij Tarieven.
 3. Het is de deelnemer toegestaan, met een minimum van 10 exemplaren per bestelling, exemplaren voor eigen verspreiding tegen de overeengekomen kostprijs per exemplaar te bestellen.
 4. Schrijverspunt Clusteruitgeverij kan niet verantwoordelijk, noch schadeplichtig worden gesteld voor drukverschillen.
 5. De deelnemer levert fysieke boeken als O-boek aan tegen de overeengekomen boekhandelskorting, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De verkoopgerelateerde kosten, in rekening gebracht door het CB, bedragen 15% van de publieksprijs (excl. Btw) alsmede de kostprijs (P.o.D) per exemplaar zoals overeengekomen dienen te worden vergoed aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij. De boekhandelskorting en verkoopgerelateerde kosten worden per verkocht boek in rekening gebracht.
 6. Niet verkoopgerelateerde kosten, in rekening gebracht door het CB, dan wel in opdracht van de deelnemer door derden en mogelijke andere kosten die niet zijn uitgesloten, worden doorbelast aan de deelnemer en dienen te worden vergoed aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij.
 7. De deelnemer heeft kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en verklaart hiermee in te stemmen waar deze betrekking hebben op zaken die niet expliciet in deze voorwaarden zijn aangegeven. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn steeds te raadplegen op onze website: https://www.schrijverspunt.nl
Lijst van de reviews:
5 1 3
0 0
2019-11-01 18:13
Er staat hier de kosten zijn incl. de BTW. Maar 12 x €7,50(incl BTW) is €90 in plaats van €108,90. Hoe zit dat?
Deze persoon heeft dit item gekocht.
Stemmen:

Geef uw advies over dit item:

Gebruikersnaam:
E-mail:

Login of registreer om een reactie te plaatsen