• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1149 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  21 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1033 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  40 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Zwarte Piet

Wat is Zwarte Piet nog als hij niet meer zwart mag zijn? Al vele jaren woedt bij onze noorderburen, en nu ook bij ons, het ‚pietendebat‘. Een zwarte knecht van een blanke heilige, dat is toch een racistische vloek? Een hooggeleerde Jamaicaanse professor, die vijf maanden door Nederland toerde, had het daarna in verband met het Sinterklaasfeest zowaar over de ‚terugkeer van de slavernij‘. In Amerika, waar Zwarte Piet nog nooit een voet aan wal gezet heeft, ergerde zich zelfs een werkgroep van de Verenigde Naties aan het zwart van Zwarte Piet.

Oei. En ik die dacht dat Zwarte Piet zwart was omdat hij door de schoorsteen de huiskamer binnengleed als hij al dat moois en al dat lekkers naast mijn schoentje kwam uitstallen. Hij was dan wel de knecht van Sinterklaas, in een ondergeschikte rol dus, en hij hield dan wel de roede in de hand, als een stukje booswicht dus, maar ik heb hem nooit omwille van zijn status terneergedrukt gezien, en ik heb hem ook nooit zien slaan met de roede. Een tevreden en vreedzaam man dus.

Maar een mens kan zich vergissen. Dat het zwart van Zwarte Piet afkomstig zou zijn van het roet uit de schoorsteen, kan ik bevestigen, noch tegenspreken. Tenslotte heb ik nooit echt gezien dat hij door de schoorsteen binnenkwam. Wat nog altijd niet betekent dat het niet waar kan zijn. Hij drong immers alleen maar ´s nachts naar binnen, terwijl ik sliep. Misschien had een zweem van twijfel moeten rijzen bij de vaststelling dat het roet van de schoorsteen ook reeds vóór 6 december op zijn huid kleefde, wanneer hij de Sint op huisbezoek of in de supermarkt vergezelde. Of bij de vaststelling dat weliswaar zijn hele gezicht en zijn handen vol roet hingen, terwijl zijn satijnen kostuum niet één vlekje vertoonde. Maar zeg nu eens,  wie durft er een hemelse waarheid aan de aardse logica toetsen?

En toch vergis ik mij als ik in Zwarte Piet zonder meer een vreedzame man zie. Want Zwarte Piet durft wel degelijk de booswicht uithangen als hij af en toe dol draait in zijn rol. Met een gezag waaraan geen ouder kan tippen, staat Sinterklaas voor beloning van de brave kindjes, Zwarte Piet voor bestraffing van de stoute kindjes. Daarvoor zijn ze er. Een pedagogisch duwtje in de rug vanuit de hemel, geniaal toch?


Het feest van Sinterklaas viel dat jaar op een zondag. Op maandag was de grootste opwinding al weer weggeëbd, maar op school roezemoesde het over de grote en kleine weldaden die het jonge volkje tijdens het weekend te beurt waren gevallen. Om de golf van enthousiasme wat te kanaliseren, liet de meester van het tweede klasje iedere bengel, die het wilde, zijn verhaal doen. Op één of andere manier was het wonder bijna overal geschied: van de wortel, die voor de ezel van de Sint in het schoentje was verstopt, was enkel het loof blijven liggen; het flesje bier, dat voor Zwarte Piet was klaar gezet, was leeg gedronken; en de sigaar, die voor de Sint in een asbak was gelegd, was meegenomen - zeker omdat op zijn ronde de tijd ontbrak om die sigaar ter plaatse te roken. Aan alle kanten schoten de vingertjes in de lucht om met de leukste ervaring te mogen uitpakken. Doch ééntje roerde zich niet: Pietje Pek.

Pietje Pek was in menig opzicht een bijzonder kereltje. Hij was niet bijzonder geliefd, hoewel hij nu en dan wegens zijn streken wel wat sympathie oogstte in zijn klasje. Niet zo bij de meester echter en nog minder bij hem thuis. Stilzitten kon hij niet, voortdurend was hij op kattenkwaad uit, en zelden of nooit kon hij thuis goede punten voorleggen. Eenmaal werkte hij de meester zodanig op de heupen, dat die de knaap naar voor riep, hem voorover boog, diens hoofd tussen beide billen stak, en hem meedogenloos met de platte hand liet voelen hoezeer het deze keer menens was. Doch nauwelijks was de machine tot stilstand gekomen, of Pietje Pek zette radeloos zijn tanden in de bil van zijn meester. Verbijstering en ongeloof te allen kante, toen niet Pietje Pek, maar de meester een kreet van pijn slaakte.

Dat Pietje Pek niet meedong om de wereld te vertellen wat de lieve Sint hem gebracht had, viel maar weinigen op. Op de speelplaats vroeg Jonas hem naderhand wat voor moois hij gekregen had.

„Niets“, zei Pietje Pek, „niets“.

Het kostte hem moeite, alsof hij iets had op te biechten. Enkele dagen tevoren was de Sint in hoogsteigen persoon bij hem thuis op bezoek geweest, en hij had uit zijn groot boek een waslijst van opmerkingen voorgelezen. Doch veel tijd om zijn leven te beteren had Pietje Pek niet gekregen, want een paar nachten later reed de Sint al over de daken en gleed Zwarte Piet door de schoorsteen de woonkamers binnen. Ook bij Pietje thuis was de Sint langs geweest. Bovenop de tafel stond voor Pietjes oudste broer een nagelnieuwe fiets. Ernaast stond voor zijn tweede broer een paar rolschaatsen. Voor nummer drie stond een mini-uitgave van de Tower Bridge, met eronderdoor een circuit, waarop twee autootjes het in een lus tegen elkaar konden opnemen. En voor Pietje Pek stond of lag er niets. Tot zijn vader ontdekte dat er in de oven van het fornuis wel degelijk iets lag voor hem. Daar had Zwarte Piet een bundel latjes gelegd, dunne latjes, die hij blijkbaar ter plaatse, in het magazijn van vader, had afgespleten van een lege appelsienenkist. Aan elk van die latjes had hij een stukje touw vastgemaakt, waarin hij telkens een paar knopen had gelegd. Veel uitleg was daarbij niet nodig geweest. Pietje perste de lippen op elkaar, maar hield zich sterk. Jonas wist niet goed wat hij kon zeggen. Dan zei hij maar dat ze samen een brief zouden schrijven naar Sinterklaas, want dat Zwarte Piet dit ongetwijfeld helemaal op zijn eentje had gedaan, heimelijk, achter de rug van de Sint.

„Het is nu te laat“, zei Pietje Pek, „Sinterklaas is weg“.

„Voor ieder de helft“, zei Jonas, en hij beet het roze, marsepeinen varkentje, dat hij naar school had meegebracht, in twee gelijke stukken.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Zwarte Piet"

© Lieven Vandekerckhove
06.12.20
Feedback:
Heerlijk verhaal over Sint en Piet zoals ik het me ook herinner. Gelukkig blijven de herinneringen.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • lievenaugust 07.12.20
  Dank voor je waardering, Annemarie. De meeste herinneringen aan de Sint zullen inderdaad heel mooi zijn. Maar deze die ik in bovenstaand stukje naar voren haal, is het voor Pietje Pek zeker niet. Want die geschiedenis is letterlijk gebeurd zoals ik ze vertel.
06.12.20
Feedback:
Prachtig verhaal Lieven! Mijn ouders hebben thuis nog het prentenboek van tante Pauw staan, daarin was Piet echt een akelig mannetje herinner ik me. Er stond één of ander luguber plaatje in van een zwarte man met een reuze zak met kindertjes ering, als ik het me goed herinner :)
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: