• Cursiefje
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1042 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  121 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Trotzdem

Zijn lessen herinner ik mij niet zo goed, zijn figuur des te beter. In het derde jaar van het middelbaar was hij onze titularis, en onderwees hij ons Engels en Nederlands. Een talenknobbel had hij, zeker! Hij trad op als tolk wanneer er bij uitzonderlijke gebeurtenissen een taalbarrière diende geslecht te worden. Zo installeerde hij zich bij een spreekbeurt van de fameuze Ierse pater Peyton, de ‘rozenkranspater’, in de feestzaal van het college op het podium, en vatte om de paar minuten diens spreekbeurt samen in het Nederlands. En wat ik me van de les Nederlands ook herinner, is dat hij ons in het Duits uitlegde wat humor is. "Humor ist wenn man trotzdem lacht", zei hij. En hij lachte eens voorzichtjes, trotzdem. Want hij was ernstig van aard, hij lachte niet zo vaak. Terugblikkend begrijp ik die ernst. Want de dingen waarmee hij zich inliet, wáren ook ernstig. De minimis non curat praetor – met beuzelarijen houdt de magistraat zich niet bezig.   

            Op een keer sprak hij mij aan na de les, terwijl hij mij een briefje voorhield. Een halve kilo koffie, een pot jam, lucifers, zeep, een blik tomatenconcentraat, een blik dit en een blik dat. En stevig ingepakt naar de goederendienst van de Spoorwegen brengen, richting Hongarije. Een hoop noodhulp, die hij liever bij de ouders van één van zijn leerlingen bestelde.  

            Een paar maanden later, als de zeep in Hongarije was opgebruikt, en zijn budget weer enige ruimte liet voor een nieuw pakket, herhaalde hij de bestelling. Hij deed dit naderhand meerdere keren, zolang ik bij hem in de klas zat. Ik vroeg me vaak af aan wie hij dat mocht toezenden, maar hij gaf daar zelf nooit enige toelichting bij. 

            Eén van de eerste keren dat hij mij zulke opdracht gegeven had, en ik naderhand met de rekening bij hem kwam, die mijn moeder had meegegeven, schrok hij een beetje. 

            "Zoveel voor de koffie, zoveel voor de jam, zoveel voor dit en zoveel voor dat, en zoveel voor het transport." 

            "Zoveel voor het transport?" 

            "Ja, zoveel voor het transport."

Hij zweeg, keek me aarzelend aan, en vroeg toen of ik geen overgewicht had binnengedragen bij de Spoorwegen. Ik bekende dat ik zijn instructie om zeker onder de vijf kilo te blijven, totaal vergeten was. Ik zag dat die nutteloze uitgave hem moeite kostte, maar hij glimlachte eens, trotzdem, en betaalde. 

            Toen ik in het laatste jaar zat, en hem al niet meer als mijn leraar ontmoette, belde hij mij zekere avond thuis op. In december hadden we op eigen initiatief met de klas een publiek spektakel georganiseerd ten voordele van het Sinterklaasfonds van de school. Het succes ervan prompte ons tot een tweede uitgave enkele maanden later, maar die zouden we wel wat grootser opvatten. We nodigden Miel Cools uit, en Jef Burm, en de mimespeler Zwi Kanar, alle drie sterren van het moment. De feestzaal van het college zou voor onze ambitie vast te klein zijn, dus weken we uit naar een feestzaal in de stad. Op een avond belde hij mij op, en raadde me aan om die onderneming eerst toch maar met de directeur van het college te bespreken. Ik voelde dat hij er zelf moeite mee had om uit de biecht te spreken. Hij zegde niet met zoveel woorden dat ons avontuur de directeur niet zinde, en dat vooral ons voornemen om het hele gedoe buiten het college te doen plaatsvinden diens wrevel opwekte, hij suggereerde het. Hij balanceerde voelbaar tussen twee loyauteiten, ik hoorde het dilemma zó in zijn stem.  

            En zie, vele jaren later krijg ik een foto van hem onder ogen. De talenknobbel heeft zich op het Spaans geworpen, want hij is als missionaris naar de volksbuurten van Lima getrokken. Er waren hem ernstiger dingen te doen dan de kinderen van het westen Engels en Nederlands te leren. Niet dat hij dat ook niet ernstig opvatte, wel integendeel, maar dat kon voortaan ook door iemand anders gedaan worden. Voor wat hij ginder ging doen, waren er niét zoveel kandidaten, dus ging hij maar. 

            Zie hem staan, die fijne, frêle figuur. Naast zijn ezel, die op de Peruaanse zandwegen wat praktischer is dan een fiets van Belgische makelij. Een pelgrim op tocht, zoals tweeduizend jaar geleden zijn grote voorganger eveneens op een ezel de stad binnenreed. Hij kijkt een beetje schuin voor zich uit, de camera geneert hem wat. En hij glimlacht voorzichtjes, trotzdem.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Trotzdem"

© Lieven Vandekerckhove
15.08.20
Feedback:
ik vind het een zeer mooi verhaal Lieven en ik zie hem ook zo staan want je schrijft zo beeldend. 5 sterren!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
27.07.20
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
26.07.20
Feedback:
Mooi verhaal Lieven, ik zie de man zo voor me staan!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: